1 - 3av 3ledige stillinger

Helse jobb i Lærdal

Sorter
30+ dager siden

Sjukepleiar - 100% vikariat

Ortopedi Post Lsh Helse Førde - Lærdal, Sogndal/Indre sognefjord

Org. Nr: - stillingsident: logg inn for å se kontaktinformasjon37 presentasjon av stillingen:det er ledig 100% vikariat som sjukepleiar ved ortopedisk sengepost, lærdal sjukehus i perioden 01.08.2020 ...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar

Medisinsk Sengepost Lsh Helse Førde - Lærdal, Sogndal/Indre sognefjord

Org. Nr: - stillingsident: logg inn for å se kontaktinformasjon89 presentasjon av stillingen:lærdal sjukehus er eit lokalsjukehus for indre sogn. Lærdal ligg inst ved sognefjorden med god...

karrierestart.no
30+ dager siden

Ledige stillingar helsefagarbeider - Pleie og omsorg

Lærdal Kommune - Lærdal, Sogndal/Indre sognefjord

Pleie og omsorg i lærdal kommune har desse stillingane ledig:100 % fast helsefagarbeider lærdal bu og omsorgsheim 90 % vikariat helsefagarbeider frå mai 2020 til april 2021 ved heimesjukepleien 70 %...

karrierestart.no
Lignende annonser med mer generelle søk:
4 dager siden

Fast 100 % stilling som ergoterapeut

Aurland Kommune - Aurland, Sogndal/Indre sognefjord

Me har ledig Vår erfarne ergoterapeut vel nå å gå av med pensjon og vi søker hennar ettarfylgjar. Ergoterapitenesta er veletablert i kommunen, og stillinga er fast 100% med tiltreding seinast 1....

nav.no
11 dager siden

Ledige stillingar som fastlege

Luster Kommune - Luster, Sogndal/Indre sognefjord

Ledige stillingar som fastlegedet er ledig 2 stillingar som fastlege i luster kommune.Nærare opplysningar om stillingane kan du få ved å kontakte kommuneoverlege/helsesjef knut cotta schønberg, tlf...

jobbdirekte.no
11 dager siden

Assisterende kommunalsjef helse og omsorg

Sogndal Kommune Helse Og Omsorg - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen : om stillinga sogndal kommune søkjer assisterande kommunalsjef helse og omsorg med sektoransvar for helse og omsorg. Stillinga er ei 100% fast...

jobbdirekte.no
18 dager siden

Ledige stillingar som fastlege

Luster Kommune - Luster, Sogndal/Indre sognefjord

Ledige stillingar som fastlege det er ledig 2 stillingar som fastlege i luster kommune. Nærare opplysningar om stillingane kan du få ved å kontakte kommuneoverlege/helsesjef knut cotta schønberg, tlf...

nav.no
20 dager siden

Assisterende kommunalsjef helse og omsorg

Sogndal Kommune Helse Og Omsorg - Leikanger, Sogndal/Indre sognefjord

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen : om stillinga sogndal kommune søkjer assisterande kommunalsjef helse og omsorg med sektoransvar for helse og omsorg. Stillinga er ei 100% fast...

nav.no
28 dager siden

Tannhelsesekretær/tannpleier søkes til Tannhelsesenteret avd Sogndal

Privat - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Tannhelsesenteret lørenskog as, avd sogndal søker tannhelsesekretær/tannpleier i 100% stilling.Vi kan tilby et spennende fagmiljø med mange arbeidsoppgaver i en klinikk med tannleger, tannpleier,...

finn.no
30+ dager siden

Vil du vere med og bidra i det viktige samfunnsoppdraget vårt?

Bufetat - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Om stillingenved sogndal ungdomssenter er det ledig 100% fast stilling frå 17.08.20. Stillinga inneber p.T tre-delt turnus med vakande nattevakter og arbeid kvar 3. Helg i tillegg til møtedag. Sogndal...

finn.no
30+ dager siden

Overlege i psykiatri

Helse Førde - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Sogndal dps/indre sogn psykiatrisenter har ledig 100% fast stilling som psykiater frå 01.09.2020. Lis 3 som har eitt år eller mindre igjen til å bli ferdig psykiater kan og søkje. Arbeidsoppgåvene vil...

finn.no
30+ dager siden

Vikariat som psykologspesialist/psykolog

Helse Førde - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge er delt i fire seksjonar, med ein sengepost og tre poliklinikkar. Ved seksjon Sogndal Bup, er det ledig vikariat for psykologspesialist/psykolog frå...

finn.no
30+ dager siden

Fræna vgs - 89% fagarbeider i helse- og oppvekstfag

Møre Og Romsdal Fylkeskommune - Vik, Sogndal/Indre sognefjord

Opplysninger om stillingenVi har nå ledig et 89% årsengasjement som pedagogisk støttepersonell fra 10. august og ut skoleåret 2020/2021. Arbeidstiden er fra 08.00 til 15.30 hver skoledag i løpet av...

karrierestart.no
30+ dager siden

100% fast stilling som vernepleiar

Grandmo Busenter Avd Bufellesskap - Luster, Sogndal/Indre sognefjord

Stillingsinformasjongrandmo busenter har ledig fast heil stilling som vernepleiar.Grandmo busenter har 9 omsorgsbustadar til personar med nedsatt funksjonsevne. Dei tilsette yter også tenester til...

karrierestart.no
30+ dager siden

Ledig vikariat 100 % stilling som vernepleiar/ miljøterapeut

Aurland Kommune - Aurland, Sogndal/Indre sognefjord

Bu- og miljøtenester vart oppretta i 2018, og gjev omsorg og oppfølging til personar med ulike funksjonsnedsettingar og samansette behov. Den ledige stillinga er for tida plassert i to bufelleskap,...

karrierestart.no
30+ dager siden

Psykiatrisk sjukepleiar dps, sogndal indre sogn psykiatrisenter

Helse Førde - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Org. Nr: - stillingsident: logg inn for å se kontaktinformasjon74 presentasjon av stillingen:indre sogn psykiatrisenter er eit moderne dps delt i seksjon dag og døgn. Seksjon døgn har 13 sengeplassar,...

karrierestart.no
30+ dager siden

Tenesteleiar psykisk helse og rusarbeid

Sogndal Kommune Helse Og Omsorg - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :sogndal kommune opprettar nytt tenesteområde for psykisk helse og rusarbeid. Tenestene har tidlegare vore spreidde på fleire tenesteområde (psykisk...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar, 100 % fast stilling

Sogndal Kommune Balestrand Helsetun - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :om stillingasjukepleiar i 100% fast stilling knytt til sjukeheimen i balestrand, med kortids avdeling, heimesjukepleie og satellitt-legevakt. Er du...

karrierestart.no
30+ dager siden

Jordmor i vik kommune

Vik Kommune - Vik, Sogndal/Indre sognefjord

Me har ledig20 % fast stilling som jordmor i vik kommune frå 15.08.2020. Stillinga kan kombinerast med 80 % stilling som sjukepleiar, 100 % stilling i vik kommune.Kvalifikasjonskravautorisasjon som...

karrierestart.no
30+ dager siden

100 % vikariat som vernepleiar Bu og miljøtenesta

Sogndal Kommune Bu Og Miljøtenesta - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :stillingsinformasjonsogndal kommune har ledig 100% fast vernepleiar/miljøterapeutstilling i bu og miljøtenesta avdeling balestrand rundt personar...

karrierestart.no
30+ dager siden

28 % fast stilling som helsefagarbeidar

Sogndal Kommune Bu Og Miljøtenesta - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :helsefagarbeidar, 28 % fast stilling, bu- og miljøtenesta avd. Leikangerstillingsinformasjonsogndal kommune har ledig 28% fast stilling som...

karrierestart.no
30+ dager siden

100 % fast stilling som vernepleiar

Sogndal Kommune Bu Og Miljøtenesta - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :vernepleiar, 100 % fast stilling, bu- og miljøtenesta avd. Balestrandstillingsinformasjonsogndal kommune har ledig 100% fast stilling som...

karrierestart.no
30+ dager siden

90 % vikariat som sjukepleiar

Sogndal Kommune Legesenter - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :eitt års vikariat for sjukepleiar ved sogndal legesenter, 90% stillingsogndal legesenter har ledig 100% vikariat som sjukepleiar frå 01.06.2020 vil...

karrierestart.no
30+ dager siden

Psykolog

Sogndal Kommune Sogn Regionråd - Sogndal, Sogndal/Indre sognefjord

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :psykologstilling i samarbeid med høgskulen på vestlandet tilset dei sju kommunane i sogn regionråd psykolog. Psykologen vil arbeide med det...

karrierestart.no

Side 1 av 1

Fant du ikke det du var på jakt etter?

Hold deg oppdatert om Helse jobb i Lærdal

Jobb tittel
  • Helse