Thu Feb 22 2024 09:00:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Helse fonna ledig stilling

Psykolog/Psykologspesialist

5416, Stord, Vestland

  Vi har ledig fast stilling som psykolog eller psykologspesialist i allmennteamet ved poliklinikken. Allmennpoliklinikk for vaksne ved Stord DPS/ BUP er delt opp i to behandlingsteam, med faste teammøte med fokus på gode kliniske drøftingar og vurderingar. Stord DPS er eit av tre DPS i klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF. Opptaksområdet for DPS dekkjer dei fire kommunane Stord, Fitjar, B...

  2 dager sidennav.no
  Se flere detaljer

  Lærling i helsearbeiderfaget 2024-2026

  5416, Stord, Vestland

   Går du på vg2 Helsearbeiderfag og ønskjer ei spennande læretid? I Helse Fonna kan du få jobbe i eit spennande og aktivt læringsmiljø. Du vil bli ivaretatt av vår koordinator og våre lokale instruktørar sørgjer forat du får tett og individuell oppfølgjing. Som lærling skal du arbeide ved kirurgiske eller medisinske sengepostar i vårsomatiske verksemd ved Haugesund, Odda eller Stord sjukehus. I løp...

   2 dager sidennav.no
   Se flere detaljer

   Lege i spesialisering, LIS3

    Helse Fonna treng dyktige og engasjerte medarbeidar for å møte dagens og framtidas utfordringar. I den forbindelse søker vi etter lege i spesialisering til Nevrologisk avdeling ved Haugesund sjukehus.Innan nevrologi har vi åtte overlegestillingar og åtte stillingar for LIS. Nevrologi er organisert som ein eigen eining innan Medisinsk klinikk. Eininga tilbyr tenester som poliklinikk (generell og s...

    3 dager sidenkarrierestart.no
    Se flere detaljer

    Kjøkken, reinhald, drift-og vedlikehald- Ferievikarar 2024

    5750, Odda, Ullensvang

     Helse Fonna, Odda sjukehus søkjer dyktige vikarar i ferieperioden f.o.m. veke 26 og t.o.m. veke 33. I samband med ferieavviklinga treng vi mellom anna: - Reinhaldsassistent - Assistent ved matforsyning - Assistent ved drift- og vedlikehald Skriv i søknaden om du søkjer stilling hos Matforsyning, Reinhald eller Drift-og vedlikehald. Arbeidsoppgåver Kjøkken : Generelle kjøkenoppgåver, assistentoppg...

     1 dag sidennav.no
     Se flere detaljer

     Sjukepleiar

      Det er ledig spennende vikariat for sjukepleiar ved kirurgisk sengepost Stord sjukehus!Kirurgisk avdeling består av 18 senger innan generell kirurgi og ortopedi. Posten tilbyr ei blanding av elektiv behandling og øyeblikkeleg hjelp. Stord sjukehus har akuttfunksjon innan kirurgi, medisin og føde/barsel.Stillinga er ein del av ein årsplan og inneber ein tredelt turnus med arbeid 16 helgar i løpet ...

      3 dager sidenkarrierestart.no
      Se flere detaljer

      100% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar!

      5528, Haugesund, Rogaland

       Vi søkjer fagleg sterk og engasjert sjukepleiar eller vernepleiar til akuttpsykiatrisk post ved Haugesund sjukehus! Akuttpsykiatrisk post er ein lukka eining med ansvar for øyeblikkeleg hjelp-innleggjingar. Vår hovudoppgåve er å ta imot akutt psykisk sjuke menneske med eit breitt spekter av problemstillingar. Vi skal sørgje for at dei som treng akutt bistand får god og forsvarleg hjelp og behandl...

       2 dager sidennav.no
       Se flere detaljer
       Ny

       Vil du bli vår nye sjukepleiar på natt?

       5528, Haugesund, Rogaland

        Er du utdanna sjukepleier som brenn for at dei eldre skal få ein heilhetlig spesialisthelseteneste? Grip sjansen og søk på eit spennande vikariat på natt med arbeid hvar 3. helg! Bli ein del av vårt dynamiske team på ei sengepost der inkludering og fagleg dyktighet står i fokus, med varierte og utfordrande oppgåver. Ved Alderspsykiatriske døgnpost, avdeling for Eldremedisin, får du arbeide med pa...

        17 timer sidennav.no
        Se flere detaljer

        Sjuke-/vernepleiar BUP døgnpost - 3 vikariater ledig

        5522, Haugesund, Rogaland

         Brenn du for barn og unge si psykiske helse, vil vi gjerne høyra frå deg. Vi har no ledig 3 vikariater: ein 70% vikariat nattevaktstilling for sjukepleiar. Vikariatet varer i 3 mnd, med muligheit til forlengning. ein 100% vikariat dag/aften for sjukepleiar. Vikariatet varer i 3 mnd. ein 80% vikariat dag/aften for vernepleiar. Vikariatet varer i 3 mnd, med muligheit til forlengning. BUP Haugesund ...

         1 dag sidennav.no
         Se flere detaljer

         Medisinsk operatør

         5528, Haugesund, Rogaland

          Ønsker du ein spennande jobb som medisinsk operatør hos oss? AMK (akutt medisinsk kommunikasjonssentral) har ledig 2 x 50% stillinger natt og 2 x 100 % stillinger i tredelt turnus som medisinsk operatør. AMK er en del av klinikk for medisinsk service og beredskap. Arbeidsoppgåver Hovedoppgåva er å besvare 113 anrop for AMK Helse Fonnas ansvarsområde Svara på, andre AMK, legevakt, internt frå Hels...

          2 dager sidennav.no
          Se flere detaljer

          Case manager, Fact sikkerhet

          5451, Valen, Kvinnherad

           FACT Sikkerhet-teamet gir behandling og oppfølging etter Forensic FACT-modellen. Målgruppa er pasientar dømt til behandling og/eller på tvang i psykisk helsevern, knytta til Eining for Sikkerhet og Eining for Sikkerhet og Rehabilitering. Behovet for oppfølging gjeld ofte i mange år. Teamet er organisert i poliklinikk og er ein viktig del av Sikkerhetskjeda. Teamet samhandlar med 16 kommunar i opp...

           1 dag sidennav.no
           Se flere detaljer

           Portør sommervikar ved Haugesund sjukehus

           Haugesund, Rogaland

            Helse Fonna treng dyktige vikarar i ferieperioden f.o.m. veke 24 og t.o.m. veke 32 - 2024. Søkjarar må vere fylt 18 år.Opplys i søknaden om hvilken periode du kan jobbe. Personar som kan jobbe heile perioden vil bli prioriterte.Stillingen innebærer turnusarbeid (dag/kveld/natt/helg).Stillingsprosent kan variere, og kan i noen tilfeller avtales. ArbeidsoppgåverServiceoppgåver Transportoppgåver Avf...

            3 dager sidenkarrierestart.no
            Se flere detaljer

            Spesialist i klinisk pedagogikk / Master i pedagogikk/spesialpedagogikk til poliklinikk

            5522, Haugesund, Rogaland

             Er du opptatt av faget ditt, liker å engasjere deg, raus med å dele og er opptatt av godt arbeidsmiljø? Da kan du være den rette for oss på BUP. BUP Haugesund gir tenester på spesialistnivå til barn og unge (0-18 år). Opptaksområdet for poliklinikken dekkjer 10 kommunar (Karmøy, Haugesund, Utsira, Sveio, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal). Vi har to poliklinikkar og sengepost. BUP H...

             2 dager sidennav.no
             Se flere detaljer

             Sjukepleiar

             5416, Stord, Vestland

              Det er ledig spennende vikariat for sjukepleiar ved kirurgisk sengepost Stord sjukehus! Kirurgisk avdeling består av 18 senger innan generell kirurgi og ortopedi. Posten tilbyr ei blanding av elektiv behandling og øyeblikkeleg hjelp. Stord sjukehus har akuttfunksjon innan kirurgi, medisin og føde/barsel. Stillinga er ein del av ein årsplan og inneber ein tredelt turnus med arbeid 16 helgar i løpe...

              6 dager sidennav.no
              Se flere detaljer

              Vi søkjer deg som helsesekretær/sekretær til ØNH poliklinikk

              5529, Haugesund, Rogaland

               Vi har ledig vikariat 100 % stilling som helsesekretær/sekretær ved ØNH poliklinikk. Vi søkjer etter deg som er fleksibel, trivs med nye utfordringer og som liker å samhandle med nye kollegaer og ulike pasientgrupper. Arbeidsoppgåver Rullering av timebøker Handtering av feilrapportar Dips Pasientmottak i ekspedisjon Booking av timar, utsendelse av innkallingsbrev Telefonmottak Skriving av pasient...

               1 dag sidennav.no
               Se flere detaljer

               Lege i spesialisering, LIS3

               5528, Haugesund, Rogaland

                Helse Fonna treng dyktige og engasjerte medarbeidar for å møte dagens og framtidas utfordringar. I den forbindelse søker vi etter lege i spesialisering til Nevrologisk avdeling ved Haugesund sjukehus. Innan nevrologi har vi åtte overlegestillingar og åtte stillingar for LIS. Nevrologi er organisert som ein eigen eining innan Medisinsk klinikk. Eininga tilbyr tenester som poliklinikk (generell og ...

                6 dager sidennav.no
                Se flere detaljer

                Sentralbord / Resepsjon sommervikar ved Haugesund sjukehus

                Haugesund, Rogaland

                 Helse Fonna treng dyktige vikarar i ferieperioden f.o.m. veke 24 og t.o.m. veke 32 - 2024. Søkjarar må vere fylt 18 år.Opplys i søknaden om hvilken periode du kan jobbe. Personar som kan jobbe heile perioden vil bli prioriterte.Stillingen innebærer turnusarbeid (dag/kveld/natt/helg).Stillingsprosent kan variere, og kan i noen tilfeller avtales. ArbeidsoppgåverSentralbordResepsjonKvalifikasjonarEr...

                 3 dager sidenkarrierestart.no
                 Se flere detaljer

                 Sjukepleiar, ortopedisk post Vi har 2 ledige vikariat på natt

                  Velkommen som søkjar til eit triveleg arbeidsmiljø og ein spennande arbeidsplass!Vil du en variert hverdag få, så kan du ikke la denne stillingen gå. Et arbeidsmiljø som er på topp, der alle med godt humør møter opp. Her vil du komme å føle deg trygg, for gode kolleger du vil ha i din rygg. God faglig kunnskap og innsikt vi har, og pasientene vi godt ivaretar. Samarbeidsevnene er på topp, vi samm...

                  3 dager sidenkarrierestart.no
                  Se flere detaljer

                  Helsefagarbeider

                  5528, Haugesund, Rogaland

                   Er du utdanna Helsefagarbeidar og brenn for at eldre skal få heilhetlige spesialisthelsetenester? Me har ledig 60% stilling på natt med arbeid kvar 3.helg. Om du ynskjer høgare stilling, kan dette sikkert ordnast i årsplanlegginga. Bli med på laget til ei inkluderende og fagleg sterk sengepost med spennande og varierte oppgava. Stillinga er i alderspsykiatrisk døgnpost. Alderspsykiatrisk døgnpost...

                   7 dager sidennav.no
                   Se flere detaljer

                   Helsesekretær

                    Då ein av våre tilsette går av med pensjon, har vi ledig 100% fast stilling som autorisert helsesekretær/medisinsk sekretær. Merkantile tenester vart frå oktober 2023 organisert som ei felles eining i Klinikk for somatikk Stord. Eininga har 20 årsverk og gjev kontorfaglige tenester ved sengepostar, poliklinikkar, sentralbord og arkiv. Eininga er inne i ei spanande tid med forbetringsarbeid, og må...

                    3 dager sidenkarrierestart.no
                    Se flere detaljer

                    Nevropsykolog

                     Nevropsykologisk poliklinikk i Avdeling psykisk helsevern Haugesund sjukehus søkjer frå 02.04.24:- 100 % vikariat som nevropsykolog/psykologspesialist/psykolog i ett år.Nevropsykologisk poliklinikk høyrer til Klinikk for psykisk helsevern og rus i Helse Fonna. Poliklinikken er i ei særstilling då den er eit resultat av samarbeid på tvers av psykisk helse og somatikk i Helse Fonna-området, og utgr...

                     7 dager sidenkarrierestart.no
                     Se flere detaljer

                     Fysioterapeut, sommervikariat

                     5416, Stord, Vestland

                      Er du fysioterapeut og vil jobbe i eit tverrfagleg team med fokus på å hjelpe pasientar i å meistre eiga liv? Dette kan vere jobben for deg! Terapeutavdelinga Stord søkjer ein engasjert fysioterapeut til eit sommarvikariat med moglegheit for forlenging. Ved å bli ein del av vårt team vil du arbeide under rehabiliteringsavdelinga ved Stord sjukehus, Helse Fonna. Vi gir fysioterapitilbod til pasien...

                      6 dager sidennav.no
                      Se flere detaljer

                      Portør sommervikar ved Haugesund sjukehus

                      5528, Haugesund, Rogaland

                       Helse Fonna treng dyktige vikarar i ferieperioden f.o.m. veke 24 og t.o.m. veke 32 - 2024. Søkjarar må vere fylt 18 år. Opplys i søknaden om hvilken periode du kan jobbe. Personar som kan jobbe heile perioden vil bli prioriterte. Stillingen innebærer turnusarbeid (dag/kveld/natt/helg). Stillingsprosent kan variere, og kan i noen tilfeller avtales. Arbeidsoppgåver Serviceoppgåver Transportoppgåver...

                       7 dager sidennav.no
                       Se flere detaljer

                       Ergoterapeut Habilitering barn og unge

                       5536, Haugesund, Rogaland

                        Det er ledig vikariat som ergoterapeut ved habiliteringstjenesten for barn og unge. Vikariatet varer fram til 31.januar 2026. Habiliteringsavdelingen er organisert under medisinsk klinikk og består av Habilitering barn og unge (HABU), Habilitering voksne (HAVO) og lærings- og mestringssenteret (LMS). Arbeidsplassen er lokalisert sentralt på Raglamyr i Bergsenteret. Stillingen er tilknyttet Habili...

                        7 dager sidennav.no
                        Se flere detaljer

                        SPESIALSJUKEPLEIAR, FACT-TEAM

                         Vi har ledig fast stilling i 100% for spesialsjukepleiar ved FACT-team, en del av tjenesten ved allmennpoliklinikk Stord DPS. FACT-teamet er eit fleksibelt aktivt oppsøkjande behandlingsteam som gir oppfølging og behandling til menneske med alvorleg psykisk lidelse og rusavhengighet. Arbeidsforma har kjenneteikn og utstrakt oppsøkjande verksemd i tverrfagleg team. Teamet består i dag av psykiater...

                         8 dager sidenkarrierestart.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Helse
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Engasjement
                         • Trainee