Wed Sep 28 2022 11:00:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Helse fonna ledig stilling

12 dager siden

Kirurgisk klinikk, helse fonna,

Generell Kirurgisk Avdeling - Haugesund, Rogaland

Kirurgisk klinikk, haugesund sjukehus, har ledig 1 års vikariat for lis ii innan generell kirurgisk seksjon. Anna vikariat kan bli ledig, skriv i søknaden om det er av interesse. Oppstart så snart...

karrierestart.no
13 dager siden

Kirurgisk klinikk, helse fonna,

5504, Haugesund, Rogaland

Kirurgisk klinikk, haugesund sjukehus, har ledig 1 års vikariat for lis ii innan generell kirurgisk seksjon. Anna vikariat kan bli ledig, skriv i søknaden om det er av interesse. Oppstart så snart...

nav.no
1 dag siden

Overlege i barnesjukdomar

5528, Haugesund, Rogaland

Barne- og ungdomsavdelinga har ledig fast overlegestilling i 100%. Avdelinga omfattar barnepoliklinikk i haugesund og på stord, nyfødd intensiveining, barn sengeeining og familieambulatoriet. Vi...

nav.no
1 dag siden

Er du bioingeniør og vil bli vår nye kollega?

5416, Stord, Vestland

Laboratoriet stord har ledig 50 % stilling i turnus for autorisert bioingeniør i tidsrommet 01.01 - 01.10.23. Laboratoriet stord er eit av seks laboratorium i avdeling for laboratoriemedisin i...

nav.no
1 dag siden

Lege i 20-40% stilling søkjes til Ungdomseiniga

4250, Kopervik, Karmøy

Ungdomseininga/tsb post er ein tverrfagleg spesialisert rusbehandlingsinstitusjon (tsb) som er lokalisert på haugaland dps avd. Karmøy. Avdelinga tilbyr døgnbasert rusbehandling, og ettervern til...

nav.no
4 dager siden

Sykepleier 50 % fast, natt

Haugesund Kommune - Haugesund, Rogaland

Sentrum behandlingssenter (sbs) holder til i 5. Og 6. Etasje ved haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer...

karrierestart.no
4 dager siden

Sykepleier 50 % fast, natt

Sentrum Behandlingssenter - Haugesund, Rogaland

Sentrum behandlingssenter (sbs) holder til i 5. Og 6. Etasje ved haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer...

karrierestart.no
4 dager siden

Helsefagarbeider på natt

5414, Stord, Vestland

Vi har ledig 50 % fast stilling på natt som helsefagarbeider i turnus med arbeid kvar 3. Helg. Det er krav til godkjent autorisasjon for denne stillinga. Arbeidsoppgåver pasientoppfølging...

nav.no
5 dager siden

Administrerande direktør

Helse Fonna - Haugesund, Rogaland

Ein av dei mest spennande og utfordrande leiarjobbane på vestlandet helse fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi...

dn.no
6 dager siden

Avdelingsleiar for laboratoriemedisin

5528, Haugesund, Rogaland

Vi har ledig stilling som avdelingsleiar ved avdeling for laboratoriemedisin i helse fonna. Ansvarsområdet til avdelingsleiaren er å sikre drift av laboratorietenestene i helse fonna. Stillinga...

finn.no
7 dager siden

Sjukepleiar natt, Eining for sikkerheitspsykiatri

Avdeling Psykisk Helsevern Valen Sjukehus Helse Fonna - Kvinnherad, Vestland

Eining for sikkerheitspsykiatri ved valen sjukehus har 9 behandlingsplassar for menn frå heile helse fonna sitt opptaksområde. Hovudfunksjonen er stabilisering, utgreiing og behandling av pasientar...

karrierestart.no
1 dag siden

Lis i nevrologi, vikariater

5504, Haugesund, Rogaland

Innan nevrologi har vi 7 overlegestillingar og 8 stillingar for lis. Nevrologi er organisert som ein eigen eining i medisinsk klinikk. Eininga har poliklinikk (generell og spesialpoliklinikk for...

nav.no
5 dager siden

Sykepleier 50 % fast, natt

Haugesund Kommune - 5528, Haugesund, Rogaland

Sentrum behandlingssenter (sbs) holder til i 5. Og 6. Etasje ved haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer...

nav.no
4 dager siden

Vil du ha ein lærerik jobb på sjukehuset og få stipend i tillegg?

Helse Fonna Odda Sjukehus - Ullensvang, Vestland

Det er svært lærerikt å jobbe i sjukehus under studiet, og du tar med deg ei erfaring du ikkje finn andre stader. Er du 3. Års sjukepleiarstudent kan du frå hausten 2022 inngå avtale med helse...

karrierestart.no
4 dager siden

Avdelingsleiar Habilitering, læring og meistring

Habiliteringsavdelinga Helse Fonna - Haugesund, Rogaland

Det er ledig stilling som avdelingsleiar ved avdeling for habilitering, læring og meistring haugesund sjukehus. Avdelinga består av barnehabilitering (habu), vaksenhabilitering (havo) og lærings-...

karrierestart.no
4 dager siden

100% fast sykepleie stilling

Hjemmetjenesten Sør Avd Skudenes Karmøy Kommune - Karmøy, Rogaland

Hjemmetjenesten sør har ca 100 ansatte og består av 4 avdelinger. Avdelingene skudenes, stol og åkra er lokalisert med baser i skudenes og åkra i tillegg har vi dagavdelinger for eldre. Vi har...

karrierestart.no
7 dager siden

Avdelingsleder for laboratoriemedisin

Klinikk For Medisinsk Tenester Og Beredskap Helse Fonna - Haugesund, Rogaland

Vi har ledig stilling som avdelingsleiar ved avdeling for laboratoriemedisin i helse fonna.Ansvarsområdet til avdelingsleiaren er å sikre drift av laboratorietenestene i helse fonna. Stillinga...

karrierestart.no
6 dager siden

Ein av dei mest spennande og utfordrande leiarjobbane på Vestlandet

Habberstad - 5528, Haugesund, Rogaland

Administrerande direktørhelse fonna søkjer ein strategisk, motiverande og engasjert administrerande direktør som skal vidareutvikle spesialisthelsetenesta i sunnhordland, indre hardanger og...

finn.no
5 dager siden

Vil du ha ein lærerik jobb på sjukehuset og få stipend i tillegg?

5750, Odda, Ullensvang

Det er svært lærerikt å jobbe i sjukehus under studiet, og du tar med deg ei erfaring du ikkje finn andre stader . Er du 3. års sjukepleiarstudent kan du frå hausten 2022 inngå avtale med Helse...

nav.no
6 dager siden

Sjukepleiar natt, Eining for sikkerheitspsykiatri

5451, Valen, Kvinnherad

Eining for sikkerheitspsykiatri ved valen sjukehus har 9 behandlingsplassar for menn frå heile helse fonna sitt opptaksområde. Hovudfunksjonen er stabilisering, utgreiing og behandling av pasientar...

nav.no
11 dager siden

Vikariat psykolog/behandlar i poliklinikk odda/ valen

Folgefonn Dps Helse Fonna - Kvinnherad, Vestland

Har du som psykolog lyst og høve til å prøva deg på eit spennande arbeidsår i hardanger?Det er ledig 2 vikariater i 1 år pga. Omsorgspermisjon. Folgefonn dps har ansvar for dei allmennpsykiatriske...

karrierestart.no
Ny9 timer siden

Intensivsjukepleiar 100 % stilling fast ved hjarte/mio

5528, Haugesund, Rogaland

Medisinsk intermediær overvaking (mio) ved haugesund sjukehus har ledig fast 100 % stilling som intensivsjukepleiar i tredelt turnus. Mio tar imot og behandlar akutt kritisk sjuke pasientar med...

nav.no
6 dager siden

Sykepleier 50 % fast, natt

5528, Haugesund, Rogaland

Sentrum behandlingssenter (sbs) holder til i 5. Og 6. Etasje ved haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer...

nav.no
7 dager siden

Sjukepleiar / vernepleiar

Akuttpost Valen Helse Fonna - Kvinnherad, Vestland

Akuttposten ligg på valen sjukehus og har sju behandlingsplassar (og ein psykosebehandlingsplass for sentralsjukehuset) for folgefonn dps og stord dps sitt opptaksområde. Akuttposten skal gjere...

karrierestart.no

Side av 

Neste
Omfang
  • Heltid
  • Deltid
Jobbtype
  • Fast
  • Vikariat
  • Prosjekt