Thu Apr 11 2024 14:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Jobb i Vestland

Vil du arbeide med vassforvaltning i Vestland?

6863, Leikanger, Sogndal

  Vi søker ein dyktig medarbeidar som har lyst til å vere med og forvalte vassressursane våre i Vestland. Dette er eit 2-årig vikariat/engasjement med kontorstad Leikanger eller Bergen. For særleg godt kvalifiserte kandidatar kan vi opne for kontorstad også andre stadar der vi har kontorstad for våre fagfolk. Stillinga er lagt til seksjon for naturressursar, landbruk ogreiseliv, og inngår i avdelin...

  3 dager sidenfinn.no
  Se flere detaljer

  Vil du arbeide med vassforvaltning i Vestland?

  Sogndal, Vestland

   Vi søker ein dyktig medarbeidar som har lyst til å vere med og forvalte vassressursane våre i Vestland. Dette er eit 2-årig vikariat/engasjement med kontorstad Leikanger eller Bergen. For særleg godt kvalifiserte kandidatar kan vi opne for kontorstad også andre stadar der vi har kontorstad for våre fagfolk. Stillinga er lagt til seksjon for naturressursar, landbruk og reiseliv, og inngår i avdeli...

   2 dager sidenkarrierestart.no
   Se flere detaljer

   Kranbilsjåfør Vestland

   Askøy, Vestland

    Vi ser etter en erfaren lastebilsjåfør med gyldig kransertifikat G8. Her vil du normalt sett jobbe 3 uker på jobb etterfulgt av 2 uker fri. Arbeidsdagen er mellom 10 til 12 timer per dag. Her må du også forvente reising i jobben.Hva vi ser etterRelevant erfaring er en fordelFørerkort klasse CE og YSKKranførerbevis G8Beherske norsk/skandinavisk, skriftlig og muntligArbeidsoppgaverKjøring for faste...

    4 dager sidenkarrierestart.no
    Se flere detaljer
    Ny

    Vil du sikre god beredskap, arealplanlegging og rettstryggleik for innbyggjarane i Vestland?

    6863, Leikanger, Sogndal

     Kommunaldirektør Om stillingaVil du vere med og sikre god beredskap, arealplanlegging og rettstryggleik for innbyggjarane i Vestland? Då har vi ledig ei spennande leiarstilling for deg som kommunaldirektør!Som direktør for kommunalavdelinga vil du ha ansvar for eit stort spenn av saker og fagfelt. Statsforvaltaren skal støtte opp om rettstryggleiken for einskildpersonar og samordne statlege oppgå...

     20 timer sidenfinn.no
     Se flere detaljer

     Kranbilsjåfør Vestland

     Kleppestø, Askøy

      Kranbilsjåfør Vestland

      8 dager sidenfinn.no
      Se flere detaljer

      Leder for Norconsult Hardanger og Voss Byggeindustrien

      Vestland

       Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet Hver dag forbedrer vi hverdagen , søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnytti...

       1 dag sidenbygg.no
       Se flere detaljer

       Fagarbeider - operatør bolterigg Byggeindustrien

       Vestland

        Mesta bygger, vedlikeholder og utvikler norsk infrastruktur på oppdrag fra offentlige og private kunder. Vi er Norges ledende aktør innen drift og vedlikehold av vei og veielektro, med et viktig samfunnsoppdrag: Vi får folk fram.Mesta har over 1700 ansatte som hver dag jobber for å sikre trygg og åpen infrastruktur i hele landet. Selskapet omsetter for over 5 milliarder kroner årlig.Mesta eier RI...

        1 dag sidenbygg.no
        Se flere detaljer

        Gruppeleder VVS Byggeindustrien

        Vestland

         Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet Hver dag forbedrer vi hverdagen , søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnytti...

         7 dager sidenbygg.no
         Se flere detaljer

         Kontrollingeniør Bergen

         Vestland Fylkeskommune - 5008, Bergenhus, Bergen

          Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa.På avdelinga...

          2 dager sidenfinn.no
          Se flere detaljer

          Kontrollingeniør Sunnhordaland og Austevoll

          Vestland Fylkeskommune - 5411, Stord, Vestland

           Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa.På avdelinga...

           2 dager sidenfinn.no
           Se flere detaljer

           Nettverkskonsulent

           Vestland Fylkeskommune - 6863, Leikanger, Sogndal

            Er du dyktig på nettverk, og vil du vere med på vidareutvikling av tenestene til ein av dei største fylkeskommunane?Vi ser etter ein sjølvstendig og proaktiv person med lidenskap for nettverk.Seksjon IKT har ansvar for lokal IKT-drift av dei fleste IKT-system som vert nytta i Vestlandfylkesommune,samt infrastruktur som knyter saman alle lokasjonane. Det er meir enn 150 ulike IKT systemog brukarar...

            2 dager sidenfinn.no
            Se flere detaljer

            Konsulent/rådgjevar fartøyvern - KFO

            Bergen, Vestland

             Vestland er fylket med flest freda og verna fartøy i Norge. Fylkeskommunen har forvaltningsansvar for verneflåten, inkludert ei rekkje fartøy med omfattande istandsettingsbehov. For å tildele tilskot til fartøya, samt vurdere tiltak knytt til istandsetjing og restaurering, er det behov for fartøyvernteknisk kompetanse. Vi lyser difor ut 100 % stilling som spesialkonsulent/rådgjevar.Arbeidsoppgåve...

             2 dager sidenkarrierestart.no
             Se flere detaljer

             Nettverkskonsulent

             Sogndal, Vestland

              Er du dyktig på nettverk, og vil du vere med på vidareutvikling av tenestene til ein av dei største fylkeskommunane? Vi ser etter ein sjølvstendig og proaktiv person med lidenskap for nettverk.Seksjon IKT har ansvar for lokal IKT-drift av dei fleste IKT-system som vert nytta i Vestland fylkesommune, samt infrastruktur som knyter saman alle lokasjonane. Det er meir enn 150 ulike IKT system og bruk...

              2 dager sidenkarrierestart.no
              Se flere detaljer
              Ny

              Rådgjevar

              5008, Bergenhus, Bergen

               Vil du vere med å skape eit framtidsretta og nyskapandeVestland? Vestland fylkeskommune har mål om auka verdiskaping, nye grøne arbeidsplassar og god innovasjonsinfrastruktur i heile fylket. Som rådgjevar skal du bidra med løysingar for å nå desse måla. Vi skal byggje vidare på kompetanse og ressursar i regionen for å utvikle eit variert og berekraftig næringsliv. Oppgåvene i stillinga omfattar b...

               20 timer sidenfinn.no
               Se flere detaljer
               Ny

               Reinhaldar, Reinhaldsoperatør

               5143, Fyllingsdalen, Bergen

                Vestland fylkeskommune, Eigedomsavdelinga ved reinhaldstenesta region sør søkjar etter reinhaldar. Vestland fylkeskommune søkjar etter motiverte medarbeidarar som er kompetente, opne, pålitelege og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tenestene skjer gjennom godt arbeidsmiljø og mangfald blant tilsette.Eigedomsavdelinga er Vestland fylkeskommune si fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Avdelinga ska...

                20 timer sidenfinn.no
                Se flere detaljer
                Ny

                Reinhaldar, Reinhaldsoperatør

                5260, Indre Arna, Arna

                 Vestland fylkeskommune, Eigedomsavdelinga ved reinhaldstenesta region sør søkjar etter reinhaldar. Vestland fylkeskommune søkjar etter motiverte medarbeidarar som er kompetente, opne, pålitelege og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tenestene skjer gjennom godt arbeidsmiljø og mangfald blant tilsette.Eigedomsavdelinga er Vestland fylkeskommune si fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Avdelinga ska...

                 20 timer sidenfinn.no
                 Se flere detaljer
                 Ny

                 Reinhaldar, Reinhaldsoperatør

                 5300, Kleppestø, Askøy

                  Vestland Fylkeskommune, Eigedomsavdelinga ved reinhaldstenesta Region sør, søkjar etter reinhaldarar. Vestland fylkeskommune søkjar etter motiverte medarbeidarar som er kompetente, opne, pålitelege og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tenestene skjer gjennom godt arbeidsmiljø og mangfald blant tilsette.Eigedomsavdelinga er Vestland fylkeskommune si fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Avdelinga ...

                  20 timer sidenfinn.no
                  Se flere detaljer

                  Undervisningsstilling - bilskade-, lakk- og karosseri - SLA

                  Bergen, Vestland

                   Slåtthaug videregående skole ligg i naturskjønne omgivnader nær Nesttun sentrum. Det er kort veg tilbuss- og bybanestopp, og vi har Fana Arena og Slåtthaug kunstisbane rett i nærleiken. Skolen har ca 550 elevar fordelt på utdanningsprogramma BA,EL, HO, TIF og påbygging til generell studiekompetanse. Vi har eit mangfaldig elevmiljø og engasjerte tilsette. Her ser vi på alle utdanningsvegar som lik...

                   2 dager sidenkarrierestart.no
                   Se flere detaljer

                   Vil du være med å drifte fremtidens dekning?

                   Bergen, Vestland

                    Site Service er i betydelig vekst og vi har behov for å styrke vår organisasjon og søker Driftstekniker til vårt kontor i Bergen. Primært arbeidsområde vil være Vestland fylkeskommune, men noe reising til andre områder må også påregnes.Primært søker vi etter en person med fagbrev Gr.L, men også deg med Telecom fagbrev/bakgrunn eller Fiberkompetanse.Hovedoppgavene vil bli feilretting av Nødnett, m...

                    2 dager sidenkarrierestart.no
                    Se flere detaljer

                    Ambulerande matros i Vestland

                    Florø, Kinn

                     Ambulerande matros i Vestland

                     17 dager sidenfinn.no
                     Se flere detaljer
                     Ny

                     Parkeringsvakt Grotlesanden

                     Kultur og fritid Bremanger kommune - 6727, Bremanger, Vestland

                      Om arbeidsgiveren Arbeidsgiver Kultur og fritid, Bremanger kommune Adresse Granden 1, 6723 Svelgen Hjemmeside Bremanger kommune er ein kystkommune i Vestland fylke med ca. 3.500 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på Om stillingen Stilli...

                      17 timer sidennav.no
                      Se flere detaljer
                      Ny

                      Reinhaldar, Reinhaldsoperatør

                      5008, Bergenhus, Bergen

                       Vestland Fylkeskommune, Eigedomsavdelinga, Reinhaldstenesta region sør søkjar etter reinhaldarar.Vestland fylkeskommune søkjar etter motiverte medarbeidarar som er kompetente, opne, pålitelege og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tenesta skjer gjennom godt arbeidsmiljø og mangfald blant tilsette.Eigedomsavdelinga er Vestland fylkeskommune si fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Avdelinga skal iv...

                       20 timer sidenfinn.no
                       Se flere detaljer
                       Ny

                       Er du ein problemløysar og likar å fikse alt mogeleg? Då har vi stillinga for deg!

                       Askvoll kommune Driftssentralen - 6980, Askvoll, Vestland

                        Om arbeidsgiveren Arbeidsgiver Askvoll kommune Driftssentralen Adresse 6980 Askvoll Askvoll kommune ligg på kysten av Vestland fylkeskommune, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Det er snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time med bil til Førde. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande l...

                        17 timer sidennav.no
                        Se flere detaljer

                        Tannlege - fast stilling - Sentrum tannhelseområde

                        Bergen, Vestland

                         Vi har ledig 100% fast stilling som tannlege ved Sørås tannklinikk Sørås tannklinikk er ein lys og triveleg klinikk som ligg nær bybanestopp ved Lagunen kjøpesenter. Klinikken har 10 behandlingsrom der det jobbar 7 tannlegar, 3 tannpleiare og 8 tannhelsesekretærar. Tannklinikken har eit godt arbeidsmiljø og ansatte med lang erfaring. Vi har pasientar i alle aldre og utfører eit breitt spekter av ...

                         2 dager sidenkarrierestart.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 266 

                         Neste
                         Omfang
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Engasjement
                         • Prosjekt
                         • Trainee
                         • Selvstendig næringsdrivende