Mon Apr 15 2024 12:30:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Barn og helse

Har du lyst til å jobbe med barn?

Bærum, Viken

  Klokkersvingen er avlastningshjem for familier med barn i alderen 0 -18 år med ulike funksjonsnedsettelser.Stillingene egner seg svært godt for studenter, gjerne innenfor helsefag, som ønsker seg en ekstrajobb og som har interesse innenfor omsorg for barn og unge. Stillingene passer også deg som ønsker en ekstrajobb med arbeid på helg, som fint kan kombineres med annen jobb.Det enkelte barns beho...

  1 dag sidenkarrierestart.no
  Se flere detaljer

  Har du lyst til å jobbe med barn?

  Bærum, Viken

   Klokkersvingen er avlastningshjem for familier med barn i alderen 0 -18 år med ulike funksjonsnedsettelser.Stillingen egner seg svært godt for studenter, gjerne innenfor helsefag, som ønsker seg en ekstrajobb og som har interesse innenfor omsorg for barn og unge. Stillingen passer også deg som ønsker en ekstrajobb med arbeid på helg og noen kveldsvakter i ukedagene, som fint kan kombineres med an...

   1 dag sidenkarrierestart.no
   Se flere detaljer

   Fysioterapeut for barn og unge

   Harstad kommune Enhet for helse og mestring - 9405, Harstad, Troms og Finnmark

    Fysioterapeut for barn og unge

    2 dager sidennav.no
    Se flere detaljer

    Klinikkleder for Klinikk for kvinne, barn og familie

    Helse NordTrøndelag - 7601, Levanger, Trøndelag

     Klinikkleder for Klinikk for kvinne, barn og familie

     2 dager sidennav.no
     Se flere detaljer

     Vernepleier habilitering barn og unge

     Lørenskog, Viken

      Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 618 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbei...

      1 dag sidenkarrierestart.no
      Se flere detaljer

      Fysioterapeut for barn og unge

      9405, Harstad, Troms og Finnmark

       Fysioterapeut for barn og unge

       1 dag sidenfinn.no
       Se flere detaljer

       Barn og ungdomsarbeider

       Arendal, Agder

        Vil du bli vår nye kollega? Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår Logg inn for å se kontaktinformasjonArendal kommune feiret 300 års jubileum i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største ...

        1 dag sidenkarrierestart.no
        Se flere detaljer

        Vernepleier habilitering barn og unge

        BUK habilitering team 2 Akershus universitetssykehus - 1478, Lørenskog, Viken

         Vernepleier habilitering barn og unge

         2 dager sidennav.no
         Se flere detaljer

         Helsefagarbeidar, stillingar dag og natt, tiltak barn.

         Ålesund, Møre og Romsdal

          Vi søkjer etter helsefagarbeidar til dag og natt. Arbeid i privat heim med kontinuerleg tilsyn og hjelp/oppfølging av barn frå 0-3 år. Arbeid kvar 3 helg. Assistentar som har jobba med barn kan også søke.ArbeidsoppgåverNødvendig helsehjelp og avlastning.KvalifikasjonarDet er primært ønskelig med utdanning som godkjend helsefagarbeider.Imidlertid kan annen bakgrunn og relevant erfaring fra lignend...

          1 dag sidenkarrierestart.no
          Se flere detaljer
          Ny

          Ønsker du en meningsfull arbeidshverdag med barn og unge i fokus?

          Helse omsorg og mestring Lørenskog kommune - 1470, Lørenskog, Viken

           Ønsker du en meningsfull arbeidshverdag med barn og unge i fokus?

           22 timer sidennav.no
           Se flere detaljer

           Helsefagarbeidar, stillingar dag og natt, tiltak barn.

           ÅseBlindheim heimetenestedistrikt Ålesund kommune - 6012, Ålesund, Møre og Romsdal

            Helsefagarbeidar, stillingar dag og natt, tiltak barn.

            2 dager sidennav.no
            Se flere detaljer

            Fysioterapeut for barn og unge

            Harstad, Troms og Finnmark

             Vi har fra 01.07.2024 ledig 50% vikariat ut året som fysioterapeut for barn og unge. Stillingen er tilknyttet tilskuddsmidler for utvikling av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Ved forlengelse av tilskuddsmidlene vil stillingen kunne forlenges.Avdeling Hjemmebasert ReHabilitering består av fysioterapi- og ergoterapitjeneste for alle aldersgrupper, fysioterapeutene med driftsavtale, logopedtjene...

             1 dag sidenkarrierestart.no
             Se flere detaljer

             Fagarbeidere helse og omsorg

             Arendal, Agder

              Vil du bli vår nye kollega? Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår Logg inn for å se kontaktinformasjonArendal kommune feiret 300 års jubileum i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største ...

              1 dag sidenkarrierestart.no
              Se flere detaljer
              Ny

              Helsefagarbeider 100% fast stilling, virksomhet Avlastning og fritid barn og unge

              Fredrikstad kommune - 1604, Fredrikstad, Viken

               Helsefagarbeider 100% fast stilling, virksomhet Avlastning og fritid barn og unge

               21 timer sidennav.no
               Se flere detaljer
               Ny

               Vil du jobbe med barn og deres pårørende? Søk på jobben som sykepleier på barnekreftavdelingen!

               Barne og ungdomsklinikken Barnekreft sengepost Poliklinikk og - 0372, Nordre Aker, Oslo

                Vil du jobbe med barn og deres pårørende? Søk på jobben som sykepleier på barnekreftavdelingen!

                21 timer sidennav.no
                Se flere detaljer

                Klinikkleder for Klinikk for kvinne, barn og familie

                Levanger, Trøndelag

                 Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver so...

                 1 dag sidenkarrierestart.no
                 Se flere detaljer

                 Psykolog/Psykologspesialist habilitering barn og unge

                 1474, Lørenskog, Viken

                  Vi styrker avdeling for habilitering og søker etter psykologer til vikariat og fast stillingAvdelingen søker deg med engasjement og interesse for barne- og ungdomspsykologi, nevropsykologi og habilitering.Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen leverer spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge opp til 18 år med nevrologisk betingede ...

                  3 dager sidenfinn.no
                  Se flere detaljer

                  Vernepleier habilitering barn og unge

                  1478, Lørenskog, Viken

                   Vi styrker avdeling for habilitering og søker etter 100% vernepleier i fast stilling! Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Vi gir spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge til og med 17 år som har medfødte eller tidlig ervervete, komplekse funksjonsnedsettelser. Dette inkluderer barn og unge med autismespekterforstyrrelse, utviklingshemming,...

                   3 dager sidenfinn.no
                   Se flere detaljer
                   Ny

                   Er du autorisert sykepleier/vernepleier og glad i barn? Se hit!

                   AssisterMeg - 4050, Sola, Rogaland

                    Er du autorisert sykepleier/vernepleier og glad i barn? Se hit!

                    22 timer sidennav.no
                    Se flere detaljer

                    Er du helsesykepleier, og opptatt av å gjøre en forskjell for barn og ungdom?

                    5224, Nesttun, Fana

                     Ledig 100 % fast stilling som helsesykepleier i skolehelsetjenesten ved Barne og familietjenesten i Fana og Ytrebygda. I tillegg har vi ledig to engasjementer i 40 % stilling, begge for oppfølging av innføringsklasser for flyktninger. Personell tilknyttet skolehelsestjenesten er lokalisert rundt på de ulike skolene i byområdet vårt, og ved Nesttun kommunehus.Barne- og Familietjenesten i Fana og Y...

                     3 dager sidenfinn.no
                     Se flere detaljer

                     Vil du vera med å forma framtida til barn og unge i Vindafjord?

                     Vindafjord, Rogaland

                      Me søker:Barne- og ungdomsarbeidarar på grunnskulane i kommunen. Både i faste stillingar og i vikariat.Hovudarbeidsoppgåver:Følgje opp enkeltelevar og klassar i tillegg til å arbeida på SFOFølgje opp og støtte for gode læringsaktivitetarSamarbeide tett med kontaktlærer for gode læringsaktivitetar og overgangarLegge til rette for trygge og inkluderande aktivitetar i friminuttaneVera ein synleg og ...

                      1 dag sidenkarrierestart.no
                      Se flere detaljer

                      Søker du ny arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og faglig engasjement - Nyfødt intensiv Ahus er stedet!

                      1474, Lørenskog, Viken

                       Avdeling for nyfødt intensiv ivaretar syke nyfødte og for tidlig fødte barn (premature barn). Syke nyfødte barn blir overflyttet til vår avdeling fra føde- og barselavdelingen, samt fra andre sykehus.Vår arbeidsoppgave er å diagnostisere, gi medisinsk behandling og yte sykepleie til våre pasienter.Vi har pasienter som er kritisk syke og får avansert respiratorbehandling (occilering) og NO-gass, t...

                       6 dager sidenfinn.no
                       Se flere detaljer

                       Er du helsesykepleier, og opptatt av å gjøre en forskjell for barn og ungdom?

                       Bergen, Vestland

                        Ledig 100 % fast stilling som helsesykepleier i skolehelsetjenesten ved Barne og familietjenesten i Fana og Ytrebygda. I tillegg har vi ledig to engasjementer i 40 % stilling, begge for oppfølging av innføringsklasser for flyktninger. Personell tilknyttet skolehelsestjenesten er lokalisert rundt på de ulike skolene i byområdet vårt, og ved Nesttun kommunehus. Barne- og Familietjenesten i Fana og ...

                        1 dag sidenkarrierestart.no
                        Se flere detaljer

                        Sommervikarer 2024 Helse - Tjenester for funksjonshemmede

                         Om seksjonen Tjenester for funksjonshemmede i Indre Østfold kommune består av botilbud, avlastning og dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, henholdsvis til personer med utviklingshemming.De ulike bofellesskapene i seksjonen: Nordmyrveien- og Granvinveien har tilsammen ti brukere, og boligene er sentralt lokalisert i Spydeberg. Knapstadtunet har beliggenhet sentralt i Knapstad, og yter...

                         1 dag sidenkarrierestart.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 41 

                         Neste
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Engasjement
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Prosjekt
                         • Trainee