Tue Apr 23 2024 12:00:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

psykisk helse hjelpepleier

Annonser i fra karrierestart.no, nav.no og 3 flere

Rus og psykisk helsetjeneste søker flere kolleger til teamet

9360, Bardu, Troms og Finnmark

  Rus og psykisk helsetjeneste søker flere kolleger til teamet

  2 dager sidenfinn.no
  Se flere detaljer

  Helse og mestring søker helsefagarbeider/assistent - Heim kommune Helse og mestring

   Stillingen er todelt, og har arbeidsoppgaver ved Skogtun og ved dagsenter for demente. Skogtun yter tjenester til personer som har behov for oppfølging til dagliglivets aktiviteter som følge av sine funksjonshemminger. Det er fast bemanning på dag og kveld. Det sykepleiefaglige ansvaret ligger på hjemmesykepleien, som også følger opp brukerne på natt. Skogtun er samlokalisert med hjemmebasert oms...

   2 dager sidenkarrierestart.no
   Se flere detaljer

   Helsefagarbeider/hjelpepleier

   Klinikk psykisk helsevern voksne avdeling sikkerhet Eiketun Helse - 4032, Hinna, Stavanger

    Helsefagarbeider/hjelpepleier

    5 dager sidennav.no
    Se flere detaljer

    Assistent ved Alderspsykiatrisk døgnenhet

    Diakonhjemmet Sykehus - 0369, Frogner, Oslo

     Ved Alderspsykiatrisk døgnenhet er det ledig to 14 % helgestillinger som assistent.Stillingen innebærer arbeid lørdag og søndag hver tredje helg. Studenter innen helsefag (sykepleie, vernepleie, psykologi, medisin osv.) oppfordres til å søke. Alderspsykiatrisk døgnenhet utreder og behandler pasienter med psykiske lidelser over 65 år som er i behov av døgnbehandling. Det er pasienter med psykotisk...

     1 dag sidenfinn.no
     Se flere detaljer

     Helsefagarbeider 50 % stilling

     5143, Fyllingsdalen, Bergen

      Psykisk helse Bergen Vest er en enhet som består av oppfølgingstjeneste, aktivitetssenter og bofellesskapiLaksevåg og Fyllingsdalen. Vi yter tjenester til mennesker med psykiske lidelser både hjemmeboende ogibofellesskap.Enheten jobber målrettet for å opprettholde et godt arbeidsmiljø..Brukerkvalitet og kompetanseutviklinghar høy prioritet. Vi har som mål å levere recovery-orientertetjenester til...

      4 dager sidenfinn.no
      Se flere detaljer

      Sykepleierstudent/helsefagarbeider/ hjelpepleier

      Porsgrunn, Vestfold og Telemark

       Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til pasientenes beste.Sykehuset har om lag 3300 årsverk og 4...

       9 dager sidenkarrierestart.no
       Se flere detaljer

       Våken nattevakt

       5260, Indre Arna, Arna

        Enhet for privatinitierte bogrupper og hjemmeteam er en nyetablert enhet. Enheten er en byomfattende med ca. 250 årsverk fordelt på 25 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne og barn med utviklingshemming som eier egne boliger og jobber med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere.Stølsvegen 9B privat bogruppe er hjemmet til tre unge mennesker med ulike bi...

        5 dager sidenfinn.no
        Se flere detaljer

        Sykepleierstudent/helsefagarbeider/ hjelpepleier

        Psykisk helse og rus døgn Porsgrunn Sykehuset Telemark - 3922, Porsgrunn, Vestfold og Telemark

         Sykepleierstudent/helsefagarbeider/ hjelpepleier

         10 dager sidennav.no
         Se flere detaljer

         Helsefagarbeidar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid

         6416, Molde, Møre og Romsdal

          Helsefagarbeidar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid

          11 dager sidenfinn.no
          Se flere detaljer

          Helsefagarbeider, fast 75 % stilling natt, ved rus og psykisk helse/miljøtjenesten

          9050, Storsteinnes, Balsfjord

           Helsefagarbeider, fast 75 % stilling natt, ved rus og psykisk helse/miljøtjenesten

           12 dager sidenfinn.no
           Se flere detaljer

           Vikariat på 65,7 % - Nattevakt til Tastarustå 1 etg

           4027, Tasta, Stavanger

            Har du lyst til å jobbe i et faglig spennende og engasjerende miljø, og har du interesse for menneskene rundt deg?Vi søker etter helsefagarbeider eller en pleiemedarbeider til en vikarierende stilling som våken nattevakt hos oss ved Tastarustå bofelleskap 1 etg. Vi har en ledig stilling på 65,7% som inngår i turnus med arbeid hver 3 helg, som våken nattevaktBofellesskapet er døgnbemannet og gir t...

            6 dager sidenfinn.no
            Se flere detaljer

            Helsefagarbeider - vikariat til Tastarustå 1 etg

            4027, Tasta, Stavanger

             Har du lyst til å jobbe i et faglig spennende og engasjerende miljø, og har du interesse for menneskene rundt deg?Vi søker etter helsefagarbeidere til to spennende stillinger hos oss ved Tastarustå bofelleskap 1 etg, grunnet at to medarbeidere skal ut i svangerskapspermisjon. Vi har dermed to ledige faste stillinger på 100% som inngår i turnus med arbeid hver 4 helg. Vi har langvakter i helgene.B...

             6 dager sidenfinn.no
             Se flere detaljer

             Vi søker engasjerte medarbeidere til helgestillinger hos oss på Vestre Hauger bolig og natthjem

             1352, Kolsås, Bærum

              Vi søker faglig sterke og engasjerte medarbeidere til vår avdeling Vestre Hauger bolig og natthjem. Avdelingen gir helsetjenester til innbyggere med ROP-lidelser.Ønsker du å bidra til å utgjøre en forskjell? Synes du det høres spennende ut å arbeide i en avdeling der ingen dag er lik og brukerens behov er sammensatt og variert? Brenner du for brukere med sammensatte problemstillinger med psykisk ...

              8 dager sidenfinn.no
              Se flere detaljer

              Vi søker miljøarbeider til Psykisk helse- og rusteam

              Løten, Innlandet

               Vil du jobbe som miljøarbeider for psykisk helse- og rusteam?Har du gode kommunikasjonsevner og er en nettverksbygger? Har du stort engasjement og har lyst til å bidra i samfunnet? Er du strukturert og glad i utvikling og endring? Er du god på å skape gode relasjoner? Da kan du være akkurat den vi leter etter. Les videre!NAV Løten har ledig prosjektstilling som miljøarbeider i 60 % stilling. Stil...

               13 dager sidenkarrierestart.no
               Se flere detaljer

               Våken nattevakt

               Bergen, Vestland

                Enhet for privatinitierte bogrupper og hjemmeteam er en nyetablert enhet. Enheten er en byomfattende med ca. 250 årsverk fordelt på 25 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne og barn med utviklingshemming som eier egne boliger og jobber med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere.Stølsvegen 9B privat bogruppe er hjemmet til tre unge mennesker med ulike bi...

                2 dager sidenkarrierestart.no
                Se flere detaljer

                Sykepleier / Vernepleier

                1714, Grålum, Sarpsborg

                 100 % fast stilling61 % fast stilling, gjeldende turnus er for tiden nattØnsker du en utfordrende og utviklende jobb i sykehuset Østfold?Her har du muligheten!Psykosebehandling 3 søker deg somønsker å være en del av et godtfaglig team og et godt arbeidsmiljømed engasjerte kollegaer og som ønsker å jobbe med akutt psykisk syke pasienter. Vier en av ti funksjonsinndelte psykiatriske døgnseksjoner p...

                 5 dager sidenfinn.no
                 Se flere detaljer

                 Se hva Tydal kan tilby deg

                 Tydal Kommune - 7590, Tydal, Trøndelag

                  Dette er jobben for deg som liker å varierte arbeidsoppgaver, ansvar og få faglige utfordringer der du får brukt hele din kompetanse.Vi har to ledige stillinger:100 % fast helsefagarbeider 100 % fast helsefagarbeiderVi er i planleggingsfasen av nytt helse- og administrasjonsbygg, noe som vil gi oss mange og spennende utfordringer de neste årene. Stillingene innehar turnus med arbeid hver 3.helg, ...

                  11 dager sidenfinn.no
                  Se flere detaljer

                  Sommervikar 2024

                  1348, Rykkinn, Bærum

                   Vi søker sommervikarer for perioden juli og august. Det er ønskelig at vikarer kan begynne med opplæring i juni. Sommervikarer som ønsker videre jobb, kan tilbys ansettelse som timesvikar/ ekstravakt.Tjenesteområdet psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde.Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjone...

                   12 dager sidenfinn.no
                   Se flere detaljer

                   Helsefagarbeider med medisinkompetanse - 100 % fast stilling

                   Askøy Kommune - 5300, Kleppestø, Askøy

                    En av våre dyktige kollegaer skal over i ny jobb, og vi søkerderfor etter ny kollega til avd. 2D på Kleppestø sykehjem . Her vil du kommetil en positiv avdeling med engasjerte kollegaer somalle ønsker å skape gode dager for våre beboere og oss selv.Avdeling 2D har 10 plasser for eldre psykisk utviklingshemmende,og personalgruppen består av både sykepleier og vernepleiere, fagarbeidere ogstudenter...

                    15 dager sidenfinn.no
                    Se flere detaljer

                    Vi søker etter sykepleier/vernepleier, nattevakt og vikarer til Wenger Recovery-orienterte bofelleskap Eidsvoll.

                    Recoveryakademiet - 2073, Bøn, Eidsvoll

                     På Wenger vil du som sykepleier eller vernepleier oppleve stort fokus på fag og vil jobbe i et team med kompetente medarbeidere. Du vil jobbe tett på lederteamet med utvikling og ivaretagelse av ett unikt tilbud til mennesker med sammensatte psykiske lidelser.I denne stillingen kan du velge å jobbe medlever-turnus eller langvaktturnus. Medlever - turnus vil si at du er på jobb 3-4 døgn, og har fr...

                     14 dager sidenfinn.no
                     Se flere detaljer

                     Bo og habilitering - Bekkefaret 14/16

                     Kristiansund, Møre og Romsdal

                      Vi søker deg som vil bidra til å skape medvirkning, trygghet og mestring for tjenestemottakerne i Bo og habilitering. Er du den rette for oss?Vi har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider/fagarbeider, per tiden med arbeidstid i turnus ved avdeling Bekkefaret 14/16.Ved interne omrokkinger vil andre stillinger, muligens ved andre avdelinger og i andre stillingsstørrelser bli ledig.Om avdeli...

                      9 dager sidenkarrierestart.no
                      Se flere detaljer

                      Sykepleier LIBOS 3.etg

                      Lillestrøm, Viken

                       Er du vår nye sykepleierkollega? Lillestrøm bo- og behandlingssenter (Libos) ligger sentralt i Lillestrøm by. Busstopp rett utenfor hovedinngangen. Vi er et sykehjem med somatiske langtidsavdelinger. Totalt 64 sengeplasser, fordelt på 3 etasjer. Vi søker etter nye sykepleiekollegaer 3 etg, med henholdsvis 27 beboere med ulikt hjelpebehov og variasjon i diagnoser. Våre fokusområder er at beboerne ...

                       9 dager sidenkarrierestart.no
                       Se flere detaljer

                       Helsefagarbeider

                       Elverum, Innlandet

                        Vi søker etter deg som er helsefagarbeider med stor arbeidsglede, som er faglig dyktig og har brukerperspektiv som ledesnor i sitt arbeid.Du vil ha varierte arbeidsoppgaver. Du bør ha evne til å takle uforutsigbarhet og erfaring fra arbeid med utfordrende atferd. Enheten består i dag av sju bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne/psykisk utviklingshemming og to avlastningsboliger for ...

                        13 dager sidenkarrierestart.no
                        Se flere detaljer

                        Vil du være med i et av våre nye team?

                        Hadsel, Nordland

                         Vi har ledig 98,47 % stilling i miljøarbeidertjenesten Stokmarknes. Stillingen inngår i et team med god faglig ledelse og høy faglig kompetanse.Arbeidstiden er for tiden organisert i en kombinasjon av spesialturnus/medleverturnus og ordinær todelt turnus. Turnusen kombinerer det å jobbe medlevervakter over flere døgn sammenhengende i deler av turnus, og ordinær dag og aftenvakter i resten.Stillin...

                         9 dager sidenkarrierestart.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Omfang
                         Jobbtype