Thu Apr 11 2024 14:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Offentlig administrasjon jobb

Enhetsleder administrasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB - 2850, Lena, Østre Toten

  Sivilforsvarets kompetansesenter (SFK) søker etter leder til enhet for administrasjon. Vi ser etter deg som er trygg i lederrollen og har erfaring innenfor administrasjon eller virksomhetsstyring og som motiveres av bredde i ansvarsporteføljen. Som enhetsleder er du ansvarlig for administrativ støtte til gjennomføring av oppdrag tillagt kompetansesenteret, og du vil få et særskilt ansvar for koor...

  3 dager sidenfinn.no
  Se flere detaljer

  Fagkonsulent - Saksbehandler

  Oslo

   Bydel Grünerløkka søker en dyktig saksbehandler til team 1, somatikk.Avdeling Mottak har ansvar for all forvaltning av helse og omsorgstjenester i bydelen, til både barn og voksne. Avdelingen består av saksbehandlere, FACT-Eldre og barnekoordinator. Vi er en av Oslos største bydeler i folketall og er i tillegg en av sentrumsbydelene. Vi har stor variasjon i befolkningen, noe som medfører stor var...

   2 dager sidenkarrierestart.no
   Se flere detaljer

   Vikariat som saksbehandler i Seksjon for infrastruktur og mangfold

   8080, Oslo

    Vikariat som førstekonsulent i Seksjon for infrastruktur og mangfold Om seksjonenSeksjon for infrastruktur og mangfold har oppgaver knyttet til fordeling av tilskudd på ulike fagområder innen kunst og kultur. Vi har ansvar for til sammen 10 tilskuddsordninger, med ulike retningslinjer, forskrifter og formål. Vi arbeider innenfor områdene arenautvikling, driftstilskudd og prosjekttilskudd. Seksjon...

    3 dager sidenfinn.no
    Se flere detaljer

    Har du lyst til å arbeide med å ta vare på naturmangfoldet i Innlandet?

    2619, Lillehammer, Innlandet

     Rådgiver / seniorrådgiver innen naturforvaltning og rovvilt Er du vår nye medarbeider?Hos Statsforvalteren i Innlandet er det ledig en fast stilling og ett årsvikariat. Stillingene er plassert i enhet for Naturmangfold og verneområder i virksomhetsområdet for Miljøvern, landbruk og næringsutvikling.Den faste stillingen vil i hovedsak omfatte å forvalte våre naturreservater, utarbeide forvaltnings...

     3 dager sidenfinn.no
     Se flere detaljer

     Saksbehandlere til seksjon pensjon

     Oslo

      I Statens pensjonskasse er vi sammen om et viktig samfunnsoppdrag - å sikre økonomisk trygghet og forutsigbarhet for medlemmene våre og deres nærmeste. Over én million nordmenn har tjenestepensjon hos oss, mange har også lån og forsikring. Vi er ca. 450 medarbeidere som jobber sammen hver dag med løsninger og produkter som har stor betydning for enkeltmennesker, så vel som for samfunnet. Vi har s...

      2 dager sidenkarrierestart.no
      Se flere detaljer

      Ønsker du en spennende arbeidshverdag med varierte og meningsfulle oppgaver i et kunnskapsrikt miljø?

      Østre Toten, Innlandet

       Arbeidssted:Tildelingsenheten er en del av sektor helse, omsorg og velferd. Helse- og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet Ny velferd 2040 , og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.Tildelingsenheten holder til på Labo på Lena. Enheten har per i dag ansvar for tjenestetildeling av helse- og omsorgstjenester og boligforvaltning, og er koordiner...

       2 dager sidenkarrierestart.no
       Se flere detaljer

       Vi søkjer ditt faglege bidrag til grøn omstilling.

       0153, Sentrum, Oslo

        Kva gjer vi i seksjonen?Seksjonen har ansvar for samanhengen mellom økonomisk utvikling og grøn omstilling.Seksjonen har tre hovudfelt: energiomstilling, berekraftig næringsliv og berekraftig finans.Seksjonen har ansvar for Enova, departementet sitt arbeid med bærekraftig finans, inkludert arbeidet med klimarisiko, bærekraftig næringsliv, CBAM, energiomstilling, rettferdig omstilling, herunder op...

        2 dager sidenfinn.no
        Se flere detaljer

        Vi søkjer deg som er serviceinnstilt og systematisk

        6160, Hovdebygda, Ørsta

         Kunderettleiar / sakshandsamar - Ørsta trafikkstasjon Om stillingaVi har ledig ei 100% fast stillingar som kunderettleiar/sakshandsamar ved Ørsta trafikkstasjon. Du må rekne med å jobbe ved andre trafikkstasjonar i området ved behov.Som kunderettleiar betener du trafikant- og køyretøydivisjonens førsteline, som har ansvar for operative oppgåver, kundebetening og handsaming av saker innafor område...

         2 dager sidenfinn.no
         Se flere detaljer
         Ny

         Kommunalsjef Velferd

         Asker kommune - 1383, Asker, Viken

          Om arbeidsgiveren Arbeidsgiver Asker kommune Adresse Knud Askers vei 25, 1383 Asker Om stillingen Stillingstittel Kommunalsjef Velferd Antall stillinger 1 Heltid/deltid Heltid Sektor Offentlig Arbeidsspråk Norsk

          16 timer sidennav.no
          Se flere detaljer
          Ny

          Prosjektleder-Saksbehandler

          VB Gruppen - 6517, Kristiansund N, Kristiansund

           Om arbeidsgiveren Arbeidsgiver VB Gruppen Adresse Rostockgata 7, 0191 Oslo Hjemmeside VB Gruppen favner mer enn 1900 medarbeidere over hele landet, fordelt på i underkant 50 konsernavdelinger og rundt 100 tilknyttede Partnerbedrifter. Med et solid fotfeste i privat, bedrifts- og prosjektmarkedet, leverer vi vann, varme og energi for rundt tre milliarder kroner i året. Om stillingen Antall stillin...

           16 timer sidennav.no
           Se flere detaljer
           Ny

           Kommunalsjef oppvekst og utdanning

           Skjåk Kommune Sentraladministrasjon - 2690, Skjåk, Innlandet

            Om arbeidsgiveren Arbeidsgiver Skjåk Kommune Sentraladministrasjon Adresse Moavegen 30, 2690 Skjåk Hjemmeside Facebook Skjåk kommune er ein spennande fjellkommune som ligg øvst i Gudbrandsdalen. Kommunen har ca 2200 innbyggarar med kommunesenteret i Bismo. I Skjåk er det eit variert næringsliv innan industri, handel, reiseliv og tenesteyting. Ny barne- og ungdomsskule, barnehagar, godt utbygde he...

            16 timer sidennav.no
            Se flere detaljer

            Kommunalsjef Velferd

            1383, Asker, Viken

             For å styrke utviklingskraften er det nyopprettet en stilling som kommunalsjef innenfor tjenesteområdet Velferd i Asker kommune. Det er et ønske om at den nye kommunalsjefen skal bidra med omstilling og innovasjon i arbeid med virksomhetsledere og på tvers av tjenesteområdet.Stillingen rapporterer til direktør for Velferd og skal være hennes stedfortreder med et særlig ansvar for arbeidet med tje...

             3 dager sidenfinn.no
             Se flere detaljer

             Kommunalsjef skole

             1383, Asker, Viken

              Asker kommune kan vise til gode skoleresultater og har utstrakt samarbeid med universitets- og høgskolesektoren om utvikling av skolene våre. For å styrke oppfølging og utvikling av de 40 skolene i kommunen, er det opprettet ytterligere ett kommunalsjefområde. For skole vil det dermed bli to kommunalsjefer som forventes å samarbeide tett innen skoleområdet.Som kommunalsjef vil du ha det løpende s...

              3 dager sidenfinn.no
              Se flere detaljer

              Vil du arbeide med vassforvaltning i Vestland?

              6863, Leikanger, Sogndal

               Vi søker ein dyktig medarbeidar som har lyst til å vere med og forvalte vassressursane våre i Vestland. Dette er eit 2-årig vikariat/engasjement med kontorstad Leikanger eller Bergen. For særleg godt kvalifiserte kandidatar kan vi opne for kontorstad også andre stadar der vi har kontorstad for våre fagfolk. Stillinga er lagt til seksjon for naturressursar, landbruk ogreiseliv, og inngår i avdelin...

               3 dager sidenfinn.no
               Se flere detaljer

               Kommunalsjef mestring og velferd

               2860, Hov, Søndre Land

                Søndre Land kommune søker kommunalsjef for Mestring og velferd.I likhet med andre kommuner, står Søndre Land kommune overfor en betydelig utfordring når det gjelder å utvikle og dimensjonere framtidas tjenestetilbud for eldre og andre med behov for kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Utgangspunktet er imidlertid godt. Det er de senere årene gjennomført et betydelig omstillingsarbeid....

                3 dager sidenfinn.no
                Se flere detaljer

                Forurensningsmyndighet VA Oslo - Vikariat innen tilsyn- og saksbehandling

                0561, Gamle Oslo, Oslo

                 Vi har ledig 1 års vikariat og søker deg som ønsker å jobbe med å redusere utslipp av forurensning til avløpsnettet. Hovedoppgaven er å stille krav til anleggsvirksomhet og industri som produserer forurenset avløpsvann, samt gjennomføre tilsyn for å følge opp at kravene blir overholdt. Vikariatet vil være en del av Forurensnings- og tilsynsseksjonen, som per i dag har 14 ansatte som jobber med fo...

                 3 dager sidenfinn.no
                 Se flere detaljer

                 Bli en del av Howden Norway AS hvor muligheter og spennende utfordringer venter på deg!

                 MDE Norway - 0167, Frogner, Oslo

                  Arbeidsoppgaver:Ansvarlig for å forvalte og utvikle forsikringsporteføljer for en rekke kunder innen ulike bransjer og sektorer.Identifisere og vurdere kundenes forsikringsbehov og utfordringer, og tilby skreddersydde løsninger basert på grundig analyse og markedskunnskap.Opprettholde og utvide relasjoner med eksisterende kunder, samtidig som nye kunder identifiseres og tilbys forsikringsprodukte...

                  2 dager sidenfinn.no
                  Se flere detaljer
                  Ny

                  Personell- og beredskapsmedarbeider

                  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB - 8006, Bodø, Nordland

                   Sivilforsvaret har ledig stilling som personell- og beredskapsmedarbeider i Nordland sivilforsvarsdistrikt. Vi ser etter deg som er interessert i samfunnssikkerhet og trives med å jobbe med mennesker. Du er selvstendig, strukturert og initiativrik. Din hovedarbeidsoppgave blir å være koordinator for administrativt team, samt å forvalte tjenestepliktig personell og rekruttere nye. Du skalvære koor...

                   20 timer sidenfinn.no
                   Se flere detaljer
                   Ny

                   Vil du bruke din erfaring som saksbehandler til å bidra til økt trygghet i Oslo?

                   0661, Gamle Oslo, Oslo

                    Vil du bli en del av Norges største brannforebyggende avdeling og vårt viktige samfunnsoppdrag: å redusere risiko for brann?Vi har behov for en saksbehandler til seksjon næringssikkerhet på brannforebyggende avdeling. Ved intern ansettelse vil det bli mulighet for ansettelse i et vikariat med varighet på ett år. Oppgi i søknaden om dette er aktuelt.Teamet du blir en del av har ansvaret for å ivar...

                    20 timer sidenfinn.no
                    Se flere detaljer
                    Ny

                    Saksbehandler (vikariat)

                    4033, Hinna, Stavanger

                     Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder. Seksjon for Byggdrift er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. S...

                     20 timer sidenfinn.no
                     Se flere detaljer
                     Ny

                     Personell- og beredskapsmedarbeider

                     Bodø, Nordland

                      Personell- og beredskapsmedarbeider

                      20 timer sidenfinn.no
                      Se flere detaljer

                      Prosjektmedarbeider

                      8480, Andenes, Andøy

                       Prosjektmedarbeider

                       2 dager sidenfinn.no
                       Se flere detaljer

                       Sommerjobb Servicekontoret

                       3750, Drangedal, Vestfold og Telemark

                        Sommerjobb Servicekontoret

                        3 dager sidenfinn.no
                        Se flere detaljer
                        Ny

                        Konsulent, arkiv og sentralbordtjenesten

                        Honningsvåg, Nordkapp

                         Konsulent, arkiv og sentralbordtjenesten

                         20 timer sidenfinn.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 30 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Engasjement
                         • Vikariat
                         • Trainee
                         • Prosjekt
                         • Sommerjobb / Sesongjobb