Tue Nov 28 2023 09:30:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Offentlig administrasjon Jobb i Rogaland

Kommunalsjef barn og unge

- 4351, Kleppe, Klepp

  Me søkjer ein utviklingsorientert og samlande leiar som vil vere sentral i den vidare utviklinga av tenesteområde barn og unge samt Klepp kommune som samfunnsaktør. Me søker ein kommunalsjef som er analytisk og strategisk i si tilnærming, men som også trivest i ein operativ kvardag. Kommunalsjef for barn og unge vil få ansvar for eit av dei største tenesteområda i Klepp kommune. Tenesteområde har...

  finn.no1 dag siden
  Se flere detaljer

  Har du lyst til å jobbe som saksbehandler innen offentlig forvaltning?

  - 5542, Karmsund, Karmøy

   NAV Arbeid og ytelser Karmøy har ansvar for saksbehandling og utbetaling av ytelser innenfor fagfeltene sykepenger, arbeidsavklaringspenger, tilleggsstønader, uføretrygd og forsikring for selvstendig næringsdrivende, frilansere og små bedrifter. Vi har som mål å være en moderne og attraktiv arbeidsplass som legger vekt på å oppnå gode resultater til det beste for våre brukere, og utviklingsmuligh...

   nav.no8 dager siden
   Se flere detaljer

   Seniorrådgiver/eiendomsansvarlig

   SørVest Politidistrikt - 4010, Eiganes og Våland, Stavanger

    Sør-Vest politidistrikt har ledig 1-årig vikariat som sko 1364 seniorrådgiver/eiendomsansvarlig i perioden 1.april 2024 31.mars 2025. Stillingen er plassert ved stab for virksomhetsstyring, seksjon for økonomistyring. ArbeidsoppgaverEiendomsansvarlig skal ha oppfølgingsansvar av Sør-Vest politidistrikts leiekontrakter, driftsavtaler og eiendomsprosjekter. Eiendomsansvarlig skal ivareta politidist...

    finn.no10 dager siden
    Se flere detaljer

    Saksbehandler Tilsyn

    - 4306, Sandnes, Rogaland

     Vi bygger og utvikler byen sammen! Sandnes er en pulserende kommune i sterk vekst, og ble kåret til "Norges mest attraktive by" i 2022. Avdeling Bygning i Sandnes kommune består av Byggesak og Tilsyn, hvor kjerneoppgavene er å behandle alle typer byggesaker samt føre tilsyn og drive ulovlighetsoppfølging. Vår saksbehandling skal sikre innbyggerne god bokvalitet, sunne utemiljøer og likebehandling...

     nav.no10 dager siden
     Se flere detaljer

     Saksbehandler med arbeidsoppgaver innenfor økonomi

     - Randaberg, Rogaland

      Randaberg videregående skole er en kombinert videregående skole med studiespesialiserende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram innen elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag, tilrettelagt opplæring og påbygging til studiekompetanse. Skolens visjon er: Et valg for framtiden. Vi har ca. 850 elever og ca. 150 ansatte. Skolen er organisert i 6 avdeling...

      karrierestart.no11 dager siden
      Se flere detaljer

      Saksbehandler Tilsyn

      - 4306, Sandnes, Rogaland

       Vi bygger og utvikler byen sammen! Sandnes er en pulserende kommune i sterk vekst, og ble kåret til "Norges mest attraktive by" i 2022.Avdeling Bygning i Sandnes kommune består av Byggesak og Tilsyn, hvor kjerneoppgavene er å behandle alle typer byggesaker samt føre tilsyn og drive ulovlighetsoppfølging. Vår saksbehandling skal sikre innbyggerne god bokvalitet, sunne utemiljøer og likebehandling....

       finn.no10 dager siden
       Se flere detaljer

       Saksbehandler med arbeidsoppgaver innenfor økonomi

       - 4072, Randaberg, Rogaland

        Randaberg videregående skole er en kombinert videregående skole med studiespesialiserende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram innen elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag, tilrettelagt opplæring og påbygging til studiekompetanse. Skolens visjon er:Et valg for framtiden. Vi har ca. 850 elever og ca. 150 ansatte. Skolen er organisert i 6 avdelinge...

        finn.no10 dager siden
        Se flere detaljer

        Veileder og saksbehandler

        - Sandnes, Rogaland

         Leter du etter en meningsfylt jobb med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver?Liker du å jobbe sosialfaglig veiledning, og ønsker å utgjøre en forskjell for mennesker som av ulike grunner trenger oppfølging og hjelp fra NAV? Er du en person med pågangsmot, humor og engasjement som brenner for å gjøre en forskjell? Da kan du være rette person inn i vår avdeling med 17 kompetente og erfarne veile...

         karrierestart.no14 dager siden
         Se flere detaljer

         Veileder og saksbehandler

         - 4306, Sandnes, Rogaland

          Leter du etter en meningsfylt jobb med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver? Liker du å jobbe sosialfaglig veiledning, og ønsker å utgjøre en forskjell for mennesker som av ulike grunner trenger oppfølging og hjelp fra NAV? Er du en person med pågangsmot, humor og engasjement som brenner for å gjøre en forskjell? Da kan du være rette person inn i vår avdeling med 17 kompetente og erfarne veil...

          nav.no15 dager siden
          Se flere detaljer

          Er du veilederen vi er på jakt etter?

          - 4306, Sandnes, Rogaland

           Ser du arbeid som helsefremmende, og har tro på den enkeltes ressurser? Motiveres du av NAV sitt samfunnsoppdrag, og ønsker å utgjøre en forskjell? Trives du med å finne gode løsninger i samhandling med mennesker som er i en krevende situasjon? Vi ser etter deg som svarer ja på disse spørsmålene, og ønsker å jobbe med veiledning av personer som er sykmeldt med mål om å komme tilbake i arbeid. Hvi...

           nav.no15 dager siden
           Se flere detaljer

           Rådgiver miljø- og ressursforvaltning

           - 4010, Eiganes og Våland, Stavanger

            Vi har en spennende 100% stilling med oppgaver innen miljø- og ressursforvaltning. Stillingen er plassert i plan-, miljø- og samfunnsavdelingen med 35 ansatte og tilhører faggruppen miljø. Faggruppen har ansvar for klima, klimatilpasning, energi - inkludert vind- og vannkraftsaker, vannforvaltning, friluftsliv, viltforvaltning, samt geologi. I tillegg utarbeider avdelingen regionale areal- og tra...

            finn.no14 dager siden
            Se flere detaljer

            Førstekonsulent - felles enhet for sivil rettspleie

            SørVest Politidistrikt - 4020, Hinna, Stavanger

             Det er ledig faste stillinger i tillegg til vikariat som sko 1408 førstekonsulent ved felles enhet for sivil rettspleie, seksjon tvang.Seksjon tvang har ansvaret for namsmannsfunksjonen og namsmannens mandat er å gjenopprettebalansen mellom rett og plikt med hjemmel i tvangsfullbyrdelsesloven.Felles enhet for sivil rettspleie er lokalisert i nye lokaler i Jåttåvågen.Namsmannen har en viktig samfu...

             finn.no7 dager siden
             Se flere detaljer

             Saksbehandler med arbeidsoppgaver innenfor økonomi

             - 4072, Randaberg, Rogaland

              Randaberg videregående skole er en kombinert videregående skole med studiespesialiserende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram innen elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag, tilrettelagt opplæring og påbygging til studiekompetanse. Skolens visjon er: Et valg for framtiden. Vi har ca. 850 elever og ca. 150 ansatte. Skolen er organisert i 6 avdeling...

              nav.no14 dager siden
              Se flere detaljer

              Sekretær/ førstesekretær

              - 4370, Egersund, Eigersund

               Det er ledig 60% stilling som sekretær/ førstesekretær ved Eigersund folkebibliotek fra 12.02.2024. Eigersund folkebibliotek har 2,64 årsverk og skal i 2024 flytte inn i nye lokaler i Torvgården midt i sentrum av Egersund. Arbeidsoppgaver Ansvar for merkantile oppgaver innen økonomi, personal og klargjøring av medier. Utleieansvar for bibliotekets store grupperom med bl.a. booking, omvisning og k...

               nav.no9 dager siden
               Se flere detaljer

               Saksbehandler / Konsulent

               - Eigersund, Rogaland

                Bli kjent med V&T Entreprenør ASKunne du tenke deg å bli en del av vårt team med å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? V&T er en viktig samfunnsresurs med stor gjennomføringskraft til å kunne løse trafikkavvikling rundt på prosjekter i hele landet.V&T er stadig i vekst og vi er på utkikk etter stabile arbeidere som har stort fokus på HMS og kvalitet. Med den økningen V&T har hatt den...

                karrierestart.no20 dager siden
                Se flere detaljer

                Saksbehandler / Konsulent

                V T ENTREPRENØR - 4370, Egersund, Eigersund

                 Bli kjent med V&T Entreprenør AS Kunne du tenke deg å bli en del av vårt team med å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? V&T er en viktig samfunnsresurs med stor gjennomføringskraft til å kunne løse trafikkavvikling rundt på prosjekter i hele landet. V&T er stadig i vekst og vi er på utkikk etter stabile arbeidere som har stort fokus på HMS og kvalitet. Med den økningen V&T har hatt d...

                 nav.no22 dager siden
                 Se flere detaljer

                 Vil du jobbe i et unikt kulturmiljø? Museumsvert

                 - Haugesund, Rogaland

                  Vil du jobbe i et unikt kulturmiljø?MuseumsvertHaugalandmuseet har ledig fast 60% stilling som museumsvert. Stillingen er knyttet til resepsjon og publikumsmottak på Karmsund folkemuseum i Haugesund sentrum. Stillingen skal dekke museets åpningstider som tidvis er sesongbasert, og stillingen inngår i vaktplan.Hovedoppgaver:Informasjonsarbeid og formidling til besøkendeSalg av billetter og butikks...

                  karrierestart.no11 dager siden
                  Se flere detaljer

                  Vil du leia oppvekstområdet i Noregs største kraftkommune? Bli med og skap framtidas Suldal

                  - 4230, Sand, Suldal

                   I åra som kjem skal me halde fram det gode arbeidet for at Suldal skal vere ein god stad å bu, besøkje og drive næring. Ikkje minst skal Suldal vere ein god stad å vekse opp. Som vår nye kommunalsjef oppvekst vil du ha det overordna ansvaret for fagleg drift og utvikling av kommunens barnehagar, grunnskular, PPT, oppvekstsenter og vaksenopplæring. Til stillinga søkjer me ein handlingsorientert og...

                   nav.no24 dager siden
                   Se flere detaljer

                   Vi søker økonom med hjerte for mer enn bare tall

                   - Haugesund, Rogaland

                    Til stillingen ligger ansvar for administrasjon, personal og økonomi. Rådgiveren har støttefunksjon, og rapporterer til direktøren.ArbeidsoppgaverAdministrativ kontordriftRegnskapsføring a-å, lønn, budsjett og rapporteringPersonalforvaltningIKT-ansvarSaksutredning, ansvar for elektronisk arkiv, planarbeid og rapporteringKvalifikasjonerUtdanningsnivå: Høyskole / UniversitetUtdanningsretning: Adm/Ø...

                    karrierestart.no11 dager siden
                    Se flere detaljer

                    Vil du jobbe i et unikt kulturmiljø? Museumsvert

                    Haugalandmuseet - 5523, Haugesund, Rogaland

                     Vil du jobbe i et unikt kulturmiljø? Museumsvert Haugalandmuseet har ledig fast 60% stilling som museumsvert. Stillingen er knyttet til resepsjon og publikumsmottak på Karmsund folkemuseum i Haugesund sentrum. Stillingen skal dekke museets åpningstider som tidvis er sesongbasert, og stillingen inngår i vaktplan. Hovedoppgaver: Informasjonsarbeid og formidling til besøkende Salg av billetter og bu...

                     nav.no13 dager siden
                     Se flere detaljer

                     Barnevernkonsulent - vi gir deg fleksibilitet og gode betingelser

                     - 4005, Eiganes og Våland, Stavanger

                      Saksbehandler til barneverntjeneste i Rogaland Dedicare trenger deg som har erfaring fra saksbehandling i førstelinje i kommunal barnevernstjeneste. Du har gode kunnskaper rundt gjeldende lovverk og kompetanse innen saksbehandling i tråd med disse, og håndterer større arbeidsmengde i perioder. Vi kan tilby spennende oppdrag med varierende lengde helt opp til 100% stilling. Oppdraget har oppstart ...

                      finn.no27 dager siden
                      Se flere detaljer

                      Vi søker økonom med hjerte for mer enn bare tall

                      Haugalandmuseet - 5523, Haugesund, Rogaland

                       Til stillingen ligger ansvar for administrasjon, personal og økonomi. Rådgiveren har støttefunksjon, og rapporterer til direktøren. Arbeidsoppgaver Administrativ kontordrift Regnskapsføring a-å, lønn, budsjett og rapportering Personalforvaltning IKT-ansvar Saksutredning, ansvar for elektronisk arkiv, planarbeid og rapportering Kvalifikasjoner Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Utdanningsretni...

                       nav.no13 dager siden
                       Se flere detaljer

                       Barnevernkonsulent - vi gir deg fleksibilitet og gode betingelser

                       - 4005, Eiganes og Våland, Stavanger

                        Saksbehandler til barneverntjeneste i Rogaland Dedicare trenger deg som har erfaring fra saksbehandling i førstelinje i kommunal barnevernstjeneste. Du har gode kunnskaper rundt gjeldende lovverk og kompetanse innen saksbehandling i tråd med disse, og håndterer større arbeidsmengde i perioder. Vi kan tilby spennende oppdrag med varierende lengde helt opp til 100% stilling. Oppdraget har oppstart ...

                        nav.no27 dager siden
                        Se flere detaljer

                        Vil du jobbe med eksamen på UiS?

                        - 4036, Stavanger, Rogaland

                         Førstekonsulent innanfor eksamen Om stillingaUniversitetet i Stavanger har et ledig vikariat som førstekonsulent innanfor eksamen ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet, fakultetsadministrasjonen, Eining for utdanningsadministrative tenester frå 15.01.2024 - 31.12.2024.Den som vert tilsett vil få ein variert, interessant og travel kvardag tett på tilsette og studentar. Stillinga er spesielt kn...

                         finn.no29 dager siden
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Offentlig administrasjon
                         Område
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Engasjement
                         • Vikariat