Thu Feb 22 2024 09:00:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Bergen heltid haukeland

Lærer

5268, Haukeland, Arna

  Ønskjer du å arbeide i eit triveleg arbeidsmiljø med gode kollegaer? På Lone skule vert det til hausten ledig inntil 3 lærarstillingar, nokre faste og nokre vikariat. Lone skule er ei barneskule i Arna bydel med gangavstand til busshaldeplass (17 minutt frå Nesttun og 10 minutt frå Arna stasjon). Vi har om lag 270 elevar og 50 tilsette knytta til skule og SFO. På Lone brukar vi PALS som verktøy f...

  3 dager sidennav.no
  Se flere detaljer
  Ny

  Ledig fast stilling for LIS 2 i Indremedisin

  5700, Voss, Vestland

   Helse Bergen,Voss sjukehus,har ledig 2 faste stillingar for lege i spesialisering, LIS 2, i indremedisin frå 01.09.2024. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekkjer heile utdanningsløpet i generell indremedisin. Etter fullført spesialisering vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist.Voss sjukehushar utdanningsansvarleg overlege ogMedisinsk avdelinghar strukturert LIS 2 utdanning i s...

   10 timer sidenfinn.no
   Se flere detaljer
   Ny

   Er du vår nye LIS ?

   5145, Fyllingsdalen, Bergen

    Om klinikk for psykisk helsevern Som LIS hos oss vil du blir kjent med flere velfungerende avdelinger med spennende oppgaver i et godt arbeidsmiljø. Klinikken består av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), allmennpsykiatrisk poliklinikk (15 døgnplasser), psykose poliklinikk/FACT-team, allmenn døgn og psykose døgn (12 døgnplasser). I tillegg har klinikken felles kontortjeneste. Vi vil i...

    12 timer sidennav.no
    Se flere detaljer

    Elektromontør Sterkstraum

    5021, Bergenhus, Bergen

     Teknisk avdeling er ei av til saman 9 einingar underlagd Drift/teknisk Divisjon i Helse Bergen HF. Drift/teknisk Divisjon består i hovudsak av dei fleste ikkje-medisinske einingar i Helse Bergen. Divisjonen har om lag 1200 tilsette, med eit mangfaldig og variert kompetansespekter. Ansvarsområde for Drift/teknisk Divisjon: Ansvar for drift, reinhald, sikkerheit, vedlikehald av 455.000 m2 areal med...

     2 dager sidennav.no
     Se flere detaljer

     Butikkmedarbeider Shell Lone

     Lone Bensin Storkiosk - 5268, Haukeland, Arna

      Vi søker nå en engasjert stasjonsmedarbeider i 90-100% stilling til vårt team på Shell Lone. Vi søker deg med passion for salg og service! Stasjonen har en hektisk hverdag med varierte arbeidsoppgaver. Men viktigst av alt, du må ha et stort hjerte for kundene våre! Vi leter etter deg som Har tidligere butikkerfaring, eller er klar for din første jobb som butikkmedarbeider. Det viktigste er at du ...

      7 dager sidennav.no
      Se flere detaljer
      Ny

      Er du vår nye LIS ?

      Betanien Sykehus - 5145, Fyllingsdalen, Bergen

       Om klinikk for psykisk helsevernSom LIS hos oss vil du blir kjent med flere velfungerende avdelinger med spennende oppgaver i et godt arbeidsmiljø. Klinikken består av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), allmennpsykiatrisk poliklinikk (15 døgnplasser), psykose poliklinikk/FACT-team, allmenn døgn og psykose døgn (12 døgnplasser). I tillegg har klinikken felles kontortjeneste. Vi vil i ...

       10 timer sidenfinn.no
       Se flere detaljer
       Ny

       LIS - Lege i spesialisering - Gastro (vikariat)

       5009, Bergenhus, Bergen

        Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Gastrokirurgisk avdeling, har eit ledig tidsbegrensa vikariat for LIS3 gastrokirurgi frå og med 02.09.2024 til og med 01.12.2024. Gastrokirurgisk avdeling har regionsfunksjon for øsofagus- og ventrikkelcancer, sentralisert funksjon for pancreas- og leverkirurgi. Innen Cololorectal profilområde er det et spesifikt fokus på rektumcanser, avansert colonc...

        12 timer sidennav.no
        Se flere detaljer

        Butikkmedarbeider Shell Lone

        Lone Bensin Storkiosk - 5268, Haukeland, Arna

         Vi søker nå en engasjert stasjonsmedarbeider i 90-100% stilling til vårt team på Shell Lone.Vi søker deg med passion for salg og service! Stasjonen har en hektisk hverdag med varierte arbeidsoppgaver. Men viktigst av alt, du må ha et stort hjerte for kundene våre!Vi leter etter deg somHar tidligere butikkerfaring, eller er klar for din første jobb som butikkmedarbeider. Det viktigste er at du er ...

         8 dager sidenfinn.no
         Se flere detaljer
         Ny

         Instituttleiar ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet

         5009, Bergenhus, Bergen

          Instituttleiar ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Instiuttleiar ved Klinisk institutt 2Ved Det medisinske fakultet det ledig ei fagleg spanande og utfordrande åremål...

          10 timer sidenfinn.no
          Se flere detaljer
          Ny

          Instituttleiar ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet

           Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Instiuttleiar ved Klinisk institutt 2Ved Logg inn for å se kontaktinformasjoner det ledig ei fagleg spanande og utfordrande åremålsstilling (4 år) som instituttleiar (professor) v...

           16 timer sidenkarrierestart.no
           Se flere detaljer

           Vi søker divisjonsdirektør til Divisjon Psykisk helsevern

           5021, Bergenhus, Bergen

            Du er ein strategisk leiar med eit samlande og overordna leiarskap. Komplekse utfordringar motiverer deg og du evnar å kombinere innsikt i både menneske og analysar Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF har ansvar for spesialisthelsetenester innan psykisk helsevern. Det er ein velfungerande divisjon med dyktige leiarar og tilsette. Divisjonen har eit årsbu...

            3 dager sidennav.no
            Se flere detaljer

            Assistent

            5021, Bergenhus, Bergen

             Kirurgisk Serviceklinikk (KSK) er den største somatiske klinikken i føretaket med ansvar for store delar av tilbodet innan operasjon, anestesi, intensivbehandling og akuttmedisin på Haukeland universitetssjukehus. Per dags dato arbeider 1334 tilsette i klinikken.Sterilforsyning og støtteavdelinga er ei nyoppretta avdeling i klinikken og har tre seksjonar. Samla sett består avdelinga sine kjerneom...

             2 dager sidenfinn.no
             Se flere detaljer

             Vi søker ein engasjert og dyktig leiar for Voss sjukehus

             5704, Voss, Vestland

              Voss sjukehus er del av Helse Bergen HF og har eit tett fagleg samarbeid med avdelingane ved Haukeland universitetssjukehus. Vi søkjer ein leiar til eit veldrive lokalsjukehus som del av universitetssjukehuset med fokus på kontinuerleg utvikling og forbetring. Du har god innsikt innan spesialisthelsetenesta, eit breitt samfunnsperspektiv, vektlegg tverrfagleg arbeid og brukarmedverking. Dei tilse...

              3 dager sidennav.no
              Se flere detaljer

              Sjukepleiar på Voss sjukehus, Medisinsk avdeling

              5700, Voss, Vestland

               Me treng fleire dyktige og engasjerte sjukepleiarar MEDISINSK AVDELING er ei generell indremedisinsk avdeling med 20 heildøgnsengeplassar. Her møter du mange ulike profesjonar. Me behandlar pasientar med ulike diagnosar - til dømes hjarte, lunge, nyre, infeksjonar, diabetes og kreft. Me har nært samarbeid med andre avdelingar på sjukehuset, Haukeland Universitetssjukehus og kommunale tenester. Me...

               2 dager sidennav.no
               Se flere detaljer

               Sjukepleiar på Voss sjukehus, Medisinsk avdeling

               Voss, Vestland

                Me treng fleire dyktige og engasjerte sjukepleiararMEDISINSK AVDELING er ei generell indremedisinsk avdeling med 20 heildøgnsengeplassar. Her møter du mange ulike profesjonar. Me behandlar pasientar med ulike diagnosar - til dømes hjarte, lunge, nyre, infeksjonar, diabetes og kreft.Me har nært samarbeid med andre avdelingar på sjukehuset, Haukeland Universitetssjukehus og kommunale tenester.Medis...

                1 dag sidenkarrierestart.no
                Se flere detaljer

                Intensivsjukepleiar

                5021, Bergenhus, Bergen

                 Kirurgisk serviceklinikk (KSK) er ein av dei største klinikkane ved Haukeland universitetssjukehus og harmedansvar for varierte og høgspesialiserte tenester knytt til akuttmedisin, intensivmedisin og operasjonsverksemd, samt smertebehandling og palliasjon. Klinikken har stor undervisnings- og forskingsaktivitet. KSK er delt i sju avdelingar, der ei av avdelingane er Intensiv- og postoperativ avde...

                 2 dager sidenfinn.no
                 Se flere detaljer

                 Vi søker etter helsesekretær, sekretær og medisinerstudent til ledige ferievikariat

                 5021, Bergenhus, Bergen

                  Vi ser etter deg som set pasienten i fokus, som trivast med utfordringar, er fagleg dyktig, og som likar å arbeide i eit travelt miljø med mykje ansvar. Sommaroppdraga varar normalt 4-8 veker og typiske oppdrag vil vere i ekspedisjon, poliklinikk og på sengepost. Behovet er størst i veke 25 - 33, skriv i søknaden kva veker du kan jobbe. Kandidatat som kan jobbe samanhengande vil bli prioritert. V...

                  4 dager sidennav.no
                  Se flere detaljer

                  Vi søker divisjonsdirektør til Divisjon Psykisk helsevern

                  5021, Bergenhus, Bergen

                   Duer ein strategisk leiarmed eit samlande og overordna leiarskap. Komplekse utfordringar motiverer deg og du evnar å kombinere innsikt i både menneske og analysarDivisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF har ansvar for spesialisthelsetenester innan psykisk helsevern. Det er ein velfungerande divisjon med dyktige leiarar og tilsette. Divisjonen har eit årsbudsj...

                   3 dager sidenfinn.no
                   Se flere detaljer

                   Fagutviklingssjukepleiar intensivsjukepleie

                   5021, Bergenhus, Bergen

                    Kirurgisk serviceklinikk (KSK) er ein av dei største klinikkane ved Haukeland universitetssjukehus oghar medansvar for varierte og høgspesialiserte tenester knytt til akuttmedisin, intensivmedisin ogoperasjonsverksemd, samt smertebehandling og palliasjon. Klinikken har stor undervisnings- ogforskingsaktivitet. KSK er delt i sju avdelingar, der ei av avdelingane er Intensiv- og postoperativ avdeli...

                    3 dager sidenfinn.no
                    Se flere detaljer

                    Barnehagelærer

                    5268, Haukeland, Arna

                     BARNEHAGELÆRER II - 100% FAST STILLING Unneland Barnehage i Arna søker med dette etter: Barnehagelærer II på en av våre småbarnsavdelinger. Stillingen er en fast, 100% stilling. Barnehagen vår ligger i bergensområdets vakreste og mest naturskjønne omgivelser nemlig på Unneland i Arna. Du er en engasjert, glad og kreativ kvinne eller mann som tar ansvar og som ser muligheter. Liker du å jobbe med ...

                     14 dager sidennav.no
                     Se flere detaljer

                     Lærling i portørfaget

                     5009, Bergenhus, Bergen

                      Hospitaldrift er ei av avdelingane i Drift/teknisk Divisjon i Helse Bergen, og leverer ikkje-medisinske tenester og -produkt til føretaket. Hospitaldrift Transport er ei av einingane i Hospitaldrift. Vi utfører portørtenester, forsyningstenester, avfallshandtering og andre internetransporttenester for helseføretaket. Vi er ein viktig bidragsytar for god pasientflyt og logistikk for heile sjukehus...

                      7 dager sidennav.no
                      Se flere detaljer

                      Overingeniør Fagressurs drift/FDVU

                      5015, Bergenhus, Bergen

                       Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Om stillinga Ved driftsseksjonen på Eigedomsavdelinga er det ledig ei 100% stilling som fagressurs drift. Dei kommande åra planlegg UiB fleire store rehabiliteringsprosjekt og ...

                       4 dager sidennav.no
                       Se flere detaljer

                       Fagressurs drift/FDVU

                       5015, Bergenhus, Bergen

                        Overingeniør - Fagressurs drift/FDVU Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Om stillingaVed driftsseksjonen på Eigedomsavdelinga er det ledig ei 100% stilling som fagressurs drift.Dei kommande åra planlegg UiB fleire s...

                        4 dager sidenfinn.no
                        Se flere detaljer

                        Side av 

                        Neste
                        Omfang
                        Jobbtype