Sekretær Jobs in Bergen

1 dag siden

Helsesekretær/medisinsk sekretær

Augeavdelinga Helse Bergen - Bergen, Vestland

Augeavdelinga er ei avdeling ved haukelanduniversitetssjukehus. Vi er ei avdeling med god breidde av oppgåver frå utgreiing til behandling av alle augelidingar. Vi er lokalisert i eige bygg på...

karrierestart.no
2 dager siden

Helsesekretær/medisinsk sekretær

Bergenhus, Bergen

Augeavdelinga er ei avdeling ved haukelanduniversitetssjukehus. Vi er ei avdeling med god breidde av oppgåver fråutgreiing til behandling av alle augelidingar. Vi er lokalisert i eige bygg...

nav.no
1 dag siden

Helsesekretær/medisinsk sekretær

Bergen, Vestland

Kvinneklinikken har ledig 100 % vikariat for helsesekretær/medisinsk sekretær. Vi søkjer etter en person som kan utføre variert arbeid på ulike eininger på Kvinneklinikken. Stillinga er ledig frå...

searcheuropeanjobs.com
1 dag siden

Ferievikar sekretær

Bergen, Vestland

Arbeidsstad er mikrobiologisk avdeling, førde sentralsjukehus med tilsaman 29 tilsette. Avdelinga er organisert i einingar for ekspedisjon, serologi, molekylærbiologi og bakteriologi inklusiv...

searcheuropeanjobs.com
6 dager siden

Helsesekretær/medisinsk sekretær

Årstad, Bergen

Kvinneklinikken har ledig 100 % vikariat for helsesekretær/medisinsk sekretær. Vi søkjer etter en person som kan utføre variert arbeid på ulike eininger på Kvinneklinikken. Stillinga er ledig frå...

nav.no
5 dager siden

Helsesekretær/medisinsk sekretær

Kvinneklinikken - Bergen, Vestland

Kvinneklinikken har ledig 100 % vikariat for helsesekretær/medisinsk sekretær. Vi søkjer etter en person som kan utføre variert arbeid på ulike eininger på Kvinneklinikken. Stillinga er ledig frå...

karrierestart.no
7 dager siden

Helsesekretær/medisinsk sekretær

Årstad, Bergen

Kvinneklinikken har ledig 100 % vikariat for helsesekretær/medisinsk sekretær. Vi søkjer etter en person som kan utføre variert arbeid på ulike eininger på Kvinneklinikken. Stillinga er ledig frå...

finn.no
1 dag siden

Helsesekretær eller medisinsk sekretær på Dagkirurgisk seksjon i KSK

Bergen, Vestland

Kirurgisk serviceklinikk (ksk) er den største somatiske klinikken i føretaket. Ksk har 14 seksjonar og om lag 1150 tilsette. Ksk yter service for pasientgrupper til dei fleste avdelingar og...

searcheuropeanjobs.com
1 dag siden

Sekretær

Bergen, Vestland

Vi søkjer etter ein sekretær i 100 % stilling til seksjon for smertebehandling og palliasjon. Seksjon for smertebehandling og palliasjon (sesp) er noregs eldste tverrfaglege smerteklinikk og er...

searcheuropeanjobs.com
8 dager siden

Sekretær

Bergenhus, Bergen

Vi søkjer etter ein sekretær i 100 % stilling til seksjon for smertebehandling og palliasjon. Seksjon for smertebehandling og palliasjon (sesp) er noregs eldste tverrfaglege smerteklinikk og er...

nav.no
5 dager siden

Helsesekretær/medisinsk sekretær

Bergen, Vestland

Augeavdelinga er ei avdeling ved haukelanduniversitetssjukehus. Vi er ei avdeling med god breidde av oppgåver fråutgreiing til behandling av alle augelidingar. Vi er lokalisert i eige bygg...

searcheuropeanjobs.com
8 dager siden

Helsesekretær eller medisinsk sekretær på Dagkirurgisk seksjon i KSK

Kirurgisk Serviceklinikk Ksk Helse Bergen - Bergen, Vestland

Kirurgisk serviceklinikk (ksk) er den største somatiske klinikken i føretaket. Ksk har 14 seksjonar og om lag 1150 tilsette. Ksk yter service for pasientgrupper til dei fleste avdelingar og...

karrierestart.no
8 dager siden

Helsesekretær eller medisinsk sekretær på Dagkirurgisk seksjon i KSK

Bergenhus, Bergen

Kirurgisk serviceklinikk (ksk) er den største somatiske klinikken i føretaket. Ksk har 14 seksjonar og om lag 1150 tilsette. Ksk yter service for pasientgrupper til dei fleste avdelingar og...

nav.no
8 dager siden

Sekretær

Kirurgisk Serviceklinikk Seksjon For Smertebehandling Og Palliasjon - Bergen, Vestland

Vi søkjer etter ein sekretær i 100 % stilling til seksjon for smertebehandling og palliasjon. Seksjon for smertebehandling og palliasjon (sesp) er noregs eldste tverrfaglege smerteklinikk og er...

karrierestart.no
14 dager siden

Helsesekretær eller medisinsk sekretær i Medisinsk klinikk

Helse Bergen - Bergen, Vestland

Medisinsk klinikk er ei stor seksjonert eining som har ansvar for diagnostikk og behandling av pasientar med indremedisinsk sjukdom. Klinikken har seksjonar for blodsjukdommar, hormonsjukdommar,...

karrierestart.no
22 dager siden

Helsesekretær/ medisinsk sekretær

Barne Og Ungdomsklinikken Helse Bergen - Bergen, Vestland

Vi har ledig 100 % fast stilling som helsesekretær/medisinsk sekretær. Vi søkjer etter ein sekretær som har kompetanse innan ulike arbeidsoppgåver som arbeid med telefoni, resepsjonsteneste og...

karrierestart.no
30+ dager siden

Medisinsk sekretær

Bergenhus, Bergen

Dokumentasjonsavdelinga, Seksjon for medisinsk dokumentasjon, har ledig to 100 % faste stillingar som medisinsk sekretær i skrivetenesta.Dokumentasjonsavdelinga har ansvar for det meste av...

finn.no
30+ dager siden

Medisinsk sekretær

Dokumentasjonsavdelinga Seksjon For Medisinsk Dokumentasjon Helse - Bergen, Vestland

Dokumentasjonsavdelinga, Seksjon for medisinsk dokumentasjon, har ledig to 100 % faste stillingar som medisinsk sekretær i skrivetenesta.Dokumentasjonsavdelinga har ansvar for det meste av...

karrierestart.no

Side av 

Område
  • Vestland
  • Bergen
Omfang
  • Heltid(19)
Jobbtype
  • (11)