Tue Nov 28 2023 09:30:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Seksjonssjef jobb

Seksjonssjef økonomi

The NTNU - Trondheim, Trøndelag

  Ønsker du å jobbe med økonomiledelse innen et ledende internasjonalt forsknings -og utdanningsmiljø? NTNU er et breddeuniversitetmed en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunktinnen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. Ved Fakultet for naturvi...

  jobleads.de8 dager siden
  Se flere detaljer

  Ny seksjon med et viktig ansvar for vårt utviklingsmiljø søker fremtidsrettet leder!

  Skatteetaten - Oslo

   Ny seksjon med et viktig ansvar for vårt utviklingsmiljø søker fremtidsrettet leder! Avdeling Plattformer er sentral i hvordan Skatteetaten forbedrer utviklingseffektivitet og leveranser i hybrid sky. Avdelingen har ansvaret for å levere utviklingsstøtte, moderne testplattformer, plattformstøtte, og sikker, stabil og kostnadseffektiv drift av etatens IT-infrastruktur uavhengig av plattform (on pr...

   jobleads.de15 dager siden
   Se flere detaljer

   Seksjonssjef HR- og HMS-seksjonen ved Det humanistiske fakultet

   The NTNU - Trondheim, Trøndelag

    Seksjonssjef HR- og HMS-seksjonen ved Det humanistiske fakultet NTNU - kunnskap for en bedre verden NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet tilbyr et bredt spekter av utdanninger innenfor humanistiske fagområder, og ...

    jobleads.de30+ dager siden
    Se flere detaljer

    Seksjonssjef | Økonomi og styring

    -

     Prege styring og utvikling av landets digitale grunnmurVi søker en endringsorientert og drivende ledertype som får ansvar for å lede seksjon for økonomi og styring. Seksjonen har fem engasjerte medarbeidere og er svært sentral, både gjennom aktiv dialog med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og via strategisk organisasjons- og systemutvikling.Nkom har en effektiv økonomistyringsmodell ...

     karrierestart.no2 dager siden
     Se flere detaljer

     Seksjonssjef for seksjon landbruks- og naturskadeerstatning

     -

      Om stillingenVil du å ha en sentral rolle i forvaltning og videreutvikling av naturskadeerstatningsloven og erstatningsordningene i landbruket? Har du ledererfaring, god forvaltningskompetanse, politisk teft, liker høyt trykk og er opptatt av et godt arbeidsmiljø? Da bør du søke på stillingen som leder for seksjon landbruks- og naturskadeerstatning på Steinkjer!Om seksjonenSeksjon landbruks- og n...

      karrierestart.no2 dager siden
      Se flere detaljer
      Ny

      Seksjonssjef mobilitet og samfunn

      - 0185, Sentrum, Oslo

       Jernbanedirektoratet har en viktig rolle i arbeidet med å utvikle dagens og morgendagens jernbane. Vi jobber for at stadig flere skal velge å reise kollektivt fremfor å kjøre bil og for at flere næringsaktører velger å frakte gods på bane i stedet for vei. Fremtidens jernbane skal være effektiv, bærekraftig og sikker det er kjernen i vårt samfunnsoppdrag.Jernbanedirektoratet skal ivareta den stra...

       finn.no22 timer siden
       Se flere detaljer

       Seksjonssjef | Økonomi og styring

       SELECTIONPARTNER - 4790, Lillesand, Agder

        Pregestyring og utvikling avlandets digitale grunnmurVi søker enendringsorientert og drivendeledertype som får ansvar for å lede seksjon for økonomi og styring. Seksjonen har fem engasjerte medarbeidere og er svært sentral, både gjennom aktiv dialog med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og via strategisk organisasjons- og systemutvikling.Nkom har en effektiv økonomistyringsmodell som ...

        finn.no2 dager siden
        Se flere detaljer

        Seksjonssjef mobilitet og samfunn

        - 0185, Sentrum, Oslo

         Jernbanedirektoratet har en viktig rolle i arbeidet med å utvikle dagens og morgendagens jernbane. Vi jobber for at stadig flere skal velge å reise kollektivt fremfor å kjøre bil og for at flere næringsaktører velger å frakte gods på bane i stedet for vei. Fremtidens jernbane skal være effektiv, bærekraftig og sikker det er kjernen i vårt samfunnsoppdrag. Jernbanedirektoratet skal ivareta den str...

         nav.no1 dag siden
         Se flere detaljer

         Seksjonssjef Nordområdeseksjonen

         -

          Vil du lede strålevern- og atomsikkerhetsarbeid i Nord? Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet søker seksjonssjef til Nordområdeseksjonen. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling, håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning. Mandatet vårt omfatter tilsyn, rådgivning, informa...

          karrierestart.no2 dager siden
          Se flere detaljer

          Seksjonssjef Nordområdeseksjonen

          - Tromsø, Troms og Finnmark

           Seksjonssjef Nordområdeseksjonen

           dn.no3 dager siden
           Se flere detaljer

           Seksjonssjef Nordområdeseksjonen

           - 9010, Tromsø, Troms og Finnmark

            Vil du lede strålevern- og atomsikkerhetsarbeid i Nord?Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet søker seksjonssjef til Nordområdeseksjonen.Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling, håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning. Mandatet vårt omfatter tilsyn, rådgivning, informasj...

            finn.no4 dager siden
            Se flere detaljer

            Seksjonssjef Nordområdeseksjonen

            - 9010, Tromsø, Troms og Finnmark

             Vil du lede strålevern- og atomsikkerhetsarbeid i Nord? Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet søker seksjonssjef til Nordområdeseksjonen. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling, håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning. Mandatet vårt omfatter tilsyn, rådgivning, informa...

             nav.no5 dager siden
             Se flere detaljer

             Seksjonssjef | Økonomi og styring

             - 4790, Lillesand, Agder

              Prege styring og utvikling av landets digitale grunnmur Vi søker en endringsorientert og drivende ledertype som får ansvar for å lede seksjon for økonomi og styring. Seksjonen har fem engasjerte medarbeidere og er svært sentral, både gjennom aktiv dialog med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og via strategisk organisasjons- og systemutvikling. Nkom har en effektiv økonomistyringsmodel...

              nav.no3 dager siden
              Se flere detaljer

              Seksjonssjef for seksjon landbruks- og naturskadeerstatning

              - 7713, Steinkjer, Trøndelag

               Om stillingen Vil du å ha en sentral rolle i forvaltning og videreutvikling av naturskadeerstatningsloven og erstatningsordningene i landbruket? Har du ledererfaring, god forvaltningskompetanse, politisk teft, liker høyt trykk og er opptatt av et godt arbeidsmiljø? Da bør du søke på stillingen som leder for seksjon landbruks- og naturskadeerstatning på Steinkjer! Om seksjonen Seksjon landbruks- o...

               nav.no3 dager siden
               Se flere detaljer

               Vi søker seksjonsleder til Seksjon for industri og sertifisering

               NORSK AKKREDITERING - 2000, Lillestrøm, Viken

                Norsk akkrediterings (NA) samfunnsoppdrag er å sikre internasjonal tillit til norske varer og tjenester. NA omorganiserer, og fra 01.01.2024 har vi en fagavdeling for akkreditering, med to underliggende seksjoner. Vi rekrutterer nå seksjonsleder for Seksjon industri og sertifisering.Seksjonsleder har ansvar for ledelse av seksjonen, både personalmessig og faglig. Stillingen rapporterer til avdeli...

                finn.no1 dag siden
                Se flere detaljer

                Vil du videreutvikle og lede HR og HMS arbeidet i Byrådsavdelingen for barnevern, sosiale tjenester og mangfold ?

                - 5014, Bergenhus, Bergen

                 Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold er byrådens sekretariat og skal sikre at innbyggerne får nødvendige tjenester innen sosialtjeneste, psykisk helse, rustjenester, bolig, inkludering, mangfold og tjenester til barn og familie. Byrådsavdelingen er ansvarlig for at politiske vedtak fattet av byrådet og bystyret følges opp og gjennomføres. Vi har 5 underliggende etater som h...

                 nav.no8 dager siden
                 Se flere detaljer

                 Kompetanse og tannhelse - Fylkestannlege (seksjonssjef Tannhelse)

                 -

                  BeskrivelseInnlandet fylkeskommune har ledig stilling som fylkestannlege (seksjonssjef Tannhelse). Vi søker en resultatorientert leder som kan videreutvikle den offentlige tannhelsetjenesten i Innlandet. Tannhelsetjenesten inngår i avdelingen Kompetanse og tannhelse, og fylkestannlegen er del av kompetanse- og tannhelsesjefens ledergruppe.Tannhelsetjenesten i Innlandet består av 40 klinikker med ...

                  karrierestart.no13 dager siden
                  Se flere detaljer

                  Seksjonssjef samfunnssikkerhet og beredskap

                  -

                   Er du den vi ser etter?Vil du jobbe med oss mot vårt viktige samfunnsoppdrag og være sentralt når ting skjer? Da kan du være den lederen vi ser etter.Stillingen vil være sentral i Statens vegvesens arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Sentrale oppgaver vil være å ha ansvar for videreutvikling av vårt bidrag i totalforsvaret, oppgaver overfor Forsvarets operative hovedkvarter, beredskap...

                   karrierestart.no13 dager siden
                   Se flere detaljer

                   Seksjonssjef veglister og spesialtransport

                   -

                    Er du den vi ser etter?Vil du jobbe i et fagområde i kontinuerlig utvikling som løser transportnæringens behov? Da kan du være den lederen vi ser etter.Statens vegvesen har ansvar for utarbeidelse av veglister som definerer bruksklasse på offentlig veg eller sagt på en annen måte; de definerer hvilke kjøretøy som kan kjøre hvor på norske veger. Våre saksbehandlere kontrollerer og godkjenner nye r...

                    karrierestart.no13 dager siden
                    Se flere detaljer

                    Seksjonssjef veglister og spesialtransport

                    Nils Karbø - Oslo

                     Stillingsbeskrivelse for Statens vegvesen

                     tekjobb.no15 dager siden
                     Se flere detaljer

                     Seksjonssjef samfunnssikkerhet og beredskap

                     Nils Karbø - Oslo

                      Stillingsbeskrivelse for Statens vegvesen

                      tekjobb.no15 dager siden
                      Se flere detaljer

                      Kompetanse og tannhelse - Fylkestannlege (seksjonssjef Tannhelse)

                      - 2317, Hamar, Innlandet

                       Beskrivelse Innlandet fylkeskommune har ledig stilling som fylkestannlege (seksjonssjef Tannhelse). Vi søker en resultatorientert leder som kan videreutvikle den offentlige tannhelsetjenesten i Innlandet. Tannhelsetjenesten inngår i avdelingen Kompetanse og tannhelse, og fylkestannlegen er del av kompetanse- og tannhelsesjefens ledergruppe. Tannhelsetjenesten i Innlandet består av 40 klinikker me...

                       nav.no16 dager siden
                       Se flere detaljer

                       Leder for seksjon for vilt og motorferdsel

                       -

                        Om stillingenVi på miljøavdelingen ønsker oss en leder til seksjon for vilt og motorferdsel. Er det deg kanskje? Vi ønsker oss en leder som kan natur og miljø, som er analytisk, engasjert, løsningsorientert og målrettet.Bli en del av en seksjon, en avdeling og en arbeidsplass som har rom for alle, som bryr seg om hverandre og som sammen ønsker å yte det beste for fylket vårt. Som seksjonsleder er...

                        karrierestart.no3 dager siden
                        Se flere detaljer

                        Leder for samarbeid og utviklingsprosjekter

                        Utdanningsetaten - 0663, Gamle Oslo, Oslo

                         Ønsker du å bidra til at Utdanningsetaten utvikler seg for å nå de høye ambisjonene vi har for hver enkelt elev? Vi skal støtte skolene i å gi alle elever, lærlinger og deltakere i Osloskolen et likeverdig tilbud, uavhengig av hvor de bor og går på skole. For å lykkes i dette viktige arbeidet trenger vi gode støttefunksjoner.Du vil lede seksjon for samarbeid og utviklingsprosjekter, som er en del...

                         finn.no5 dager siden
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Ledelse
                         • Seksjonssjef
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Engasjement
                         • Prosjekt