Tue Nov 28 2023 09:30:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Lege Jobb i Vestfold og Telemark

Overlege barnesykdommer / pediatri

Helse Sørøst RHF - Skien, Vestfold og Telemark

  Sykehuset Telemark er et lokalsykehus i Helse Sør-Øst. Vi i Avdeling for barne- og ungdomsmedisin (ABUM) har en lokal funksjon for behandling og pleie for barn og unge i aldersgruppen 0-15/18 år i Telemark. ABUM består av nyfødt intensiv, barne- og ungdomsmedisin (barneavdelingen), barnepoliklinikk inkl. dagavdeling. Legene er organisert i egen seksjon som dekker alle seksjonene i ABUM. Vi har ca...

  jobleads.de6 dager siden
  Se flere detaljer

  Lege i spesialisering

  - 3116, Tønsberg, Vestfold og Telemark

   Vi har ledig: 1 x 100 % vikariat i perioden 01.02.24 til og med 31.01.25 - Spesialitet: Anestesiologi Sykehuset har et nedslagsfelt på ca. 240 000 innbyggere, og driver utstrakt medisinsk- og kirurgisk virksomhet.Sykehuset har regionansvar for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, harområdefunksjon for karkirurgi i Vestfold-Telemark, og har en smertepoliklinikkmed høy aktivitet. Sykehuset i Vestfold ...

   nav.no2 dager siden
   Se flere detaljer

   Overlege med spesialitet i fordøyelsessykdommer

   - 3103, Tønsberg, Vestfold og Telemark

    Sykehuset i Vestfold ser etter deg som er overlege med spesialitet i fordøyelsessykdommer og generell indremedisin. Stillingen er fast og den som ansettes vil inngå i klinikkens vaktordning. Seksjon for fordøyelsessykdommer er organisert i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold, og opptaksområdet tilsvarer tidligere Vestfold fylke med 240 000 innbyggere. Seksjon for fordøyelsessykdommer bestå...

    nav.no2 dager siden
    Se flere detaljer

    Overlege med spesialitet i fordøyelsessykdommer

    - 3103, Tønsberg, Vestfold og Telemark

     Sykehuset i Vestfold ser etter deg som er overlege med spesialitet i fordøyelsessykdommer og generell indremedisin. Stillingen er fast og den som ansettes vil inngå i klinikkens vaktordning.Seksjon for fordøyelsessykdommer er organisert i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold, og opptaksområdet tilsvarer tidligere Vestfold fylke med 240 000 innbyggere. Seksjon for fordøyelsessykdommer består...

     finn.no1 dag siden
     Se flere detaljer

     Lege i spesialisering-radiologi

     - 3710, Skien, Vestfold og Telemark

      Telemark er et flott fylke med nærhet til både skjærgård, vidder og fjell. Mange flotte turområder og muligheter for kulturtilbud og alle slags aktiviteter. Avdeling for radiologi er en del av Medisinsk serviceklinikk og utgjør ca. 140 årsverk. Vi er en aktiv radiologisk avdeling med stor faglig tyngde og et meget godt arbeid- og læringsmiljø. Ved vår avdeling i Skien er vi 20 overleger, 9 LIS og...

      nav.no3 dager siden
      Se flere detaljer

      Lege i spesialisering 2/3 - Nevrologisk avdeling

      - 3116, Tønsberg, Vestfold og Telemark

       Nevrologisk avdeling søker etter leger i spesialisering. Vi har ledig 1 fast stilling og 1 vikariat. Vi søker deg som er interessert i nevrologi, som engasjerer deg i både arbeid og kollegaer, og som vil være med på å utvikle arbeidsplassen itiden som kommer. I Nevrologisk avdeling, Medisinsk klinikk, har vi 21 senger, hvorav 13 er organisert som egen slagenhet og 8 som generellnevrologi. Avdelin...

       nav.no2 dager siden
       Se flere detaljer

       Helsefagarbeider

       - 3257, Larvik, Vestfold og Telemark

        Er du helsefagarbeider og ønsker faglige utfordringer? Vi vil gjerne ha deg med på laget! Vi søker 1 helsefagarbeiderstilling i 75%. Byskogen korttid er en del av virksomhet Larvik helsehus, lokalisert i Larvik sentrum med tilknytning til Sykehuset i Vestfold avdeling Larvik, Larvik legevakt og kommunens Tjenestekontor. Byskogen korttid er en avdeling med 46 senger fordelt på 2 og 3 etasje. Her e...

        nav.no2 dager siden
        Se flere detaljer

        Ledig 80 % helsefagarbeider stilling - fast!

        - 3802, Bø i Telemark, Midt-Telemark

         I heimesjukepleia arbeider ein både ute i kommunen og i kommunale omsorgsbustadar. Me har eit faglig godt og sosialt arbeidsmiljø og er opptatt av at alle skal bidra til å gi pasientane ein god teneste. Avdelinga har ressursgrupper som skal bidra til faglig utvikling for både pasientar og kollegaer i forhold til kols, kreft, sår, rehabilitering og velferdsteknologi. Stillinga er i turnus og har l...

         nav.no3 dager siden
         Se flere detaljer

         Lege i spesialisering nevrologi

         - 3710, Skien, Vestfold og Telemark

          Avdeling for nevrologi og rehabilitering har ledig vikariat for lege i spesialisering/ LiS 2 - nevrologi. Nevrologisk avdeling har 8 Lis 2 stillinger og 6 overlegestillinger. Sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering har 7 nevrologiske senger, 11 slagsenger og 4 rehabiliteringssenger. Det er egne leger som har hovedansvaret for rehabiliteringssengene. Vi driver utstrakt poliklinisk virksomh...

          nav.no7 dager siden
          Se flere detaljer

          Lege i spesialisering 2/3, rus- og avhengighetsmedisin

          - 3140, Nøtterøy, Færder

           Har du planer om å bli spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller har du lyst til å prøve om dette fagfeltet er noe for deg? Nå har du muligheten! I fagfeltet rus og avhengighet møter du avhengighetstilstander, men også utfordringer innen somatikk og psykiatri. Har du interesse for komplekse, sammensatte tilstander og tverrfaglig helhetlig arbeid kan dette være en stilling fordeg. Hvem er vi?...

           nav.no6 dager siden
           Se flere detaljer

           Fastleger i Larvik kommune

           - 3255, Larvik, Vestfold og Telemark

            Larvik kommune: Tre fastlegehjemler ved veldrevne kontorer. Bli fastlege i vakker kystkommune! Få balanse i hverdagen. Larvik kommune tilbyr gode betingelser for fastleger. Hos oss er komplett ALIS-forløp mulig. I 2022 innførte vi Larviksmodellen som førte til økt basistilskudd , og vi gir etableringstilskudd tilskudd til nye fastleger . Kommunen samarbeider med unge og engasjerte leger om å bygg...

            nav.no3 dager siden
            Se flere detaljer

            Tannlege Larvik, 100% fast stilling

            - Larvik, Vestfold og Telemark

             Larvik tannklinikk er en tannklinikk hvor det for tiden jobber 4 tannleger, 7 tannhelsesekretærer og 2 tannpleiere. Klinikken ligger på Larvik sykehus i Larvik med ca. 10 minutters gangavstand fra togstasjonen i Larvik. Det er mulighet for gateparkering for pasienter og ansatte.Vi søker deg med stort engasjement for tannhelsetjenestens prioriterte grupper, og som ønsker å være med på å videreutvi...

             karrierestart.no7 dager siden
             Se flere detaljer

             Tannlege Larvik tannklinikk, 100% fast stilling

             - Larvik, Vestfold og Telemark

              Tannlege Larvik tannklinikk, 100% fast stillingLarvik tannklinikk er en tannklinikk hvor det for tiden jobber 4 tannleger, 7 tannhelsesekretærer og 2 tannpleiere.Klinikken ligger på Larvik sykehus i Larvik med ca. 10 minutters gangavstand fra togstasjonen i Larvik. Det er mulighet for gateparkering for pasienter og ansatte.Vi søker deg med stort engasjement for tannhelsetjenestens prioriterte gru...

              karrierestart.no6 dager siden
              Se flere detaljer

              Sjukepleiar - 100 % fast

              Fyresdal kommune - 3870, Fyresdal, Vestfold og Telemark

               Sektor for helse og omsorg søker sjukepleiar i 100 % fast stilling til Fyresdal pleie- og omsorgssenter. Stillinga er ledig frå 01.01.2024, og er i årsturnus dag/kveld, med langvakter 6. kvar helg, langvakt i veka som utgjer periodar med komprimert jobbing og langfriperiodar. I Fyresdal skal bebuarane oppleve eit godt og framtidsretta pleie- og omsorgstilbod, som er i tråd med >-reforma og det so...

               nav.no2 dager siden
               Se flere detaljer

               Lege i spesialisering 3 - Ortopedi

               - 3116, Tønsberg, Vestfold og Telemark

                Spesialitet: Ortopedi. Sykehuset i Vestfold dekker et befolkningsgrunnlag på om lag 230.000. Ortopedisk seksjon er lokalisert både i Tønsberg og Larvik. Seksjonen disponerer en sengepost i Tønsberg og én sengepost i Larvik med til sammen 36 senger. Det er knyttet 13 LiS stillinger, 18 overlegestillinger og 3 seniorstillinger til seksjonen. I Larvik opereres ca 2000 dagkirurgiske inngrep og ca. 90...

                nav.no10 dager siden
                Se flere detaljer

                BHT-rådgiver

                - 3116, Tønsberg, Vestfold og Telemark

                 Bedriftshelsetjenesten Sykehuset Telemark er en godkjent bedriftshelsetjeneste som gir bistand innen forebyggende helse og systematisk HMS-arbeid. Vi har kontorsteder i Tønsberg (ved Sykehuset i Vestfold) og i Skien (STHF). Vi har også andre kunder hovedsakelig i Vestfold og Telemark med til sammen 12000 ansatte. Stillinger i BHT vil kunne ha hovedframmøte enten i Tønsberg eller Skien og stilling...

                 finn.no5 dager siden
                 Se flere detaljer

                 Tannlege Larvik tannklinikk, 100% fast stilling

                 Vestfold og Telemark fylkeskommune - 3269, Larvik, Vestfold og Telemark

                  Tannlege Larvik tannklinikk, 100% fast stilling Larvik tannklinikk er en tannklinikk hvor det for tiden jobber 4 tannleger, 7 tannhelsesekretærer og 2 tannpleiere. Klinikken ligger på Larvik sykehus i Larvik med ca. 10 minutters gangavstand fra togstasjonen i Larvik. Det er mulighet for gateparkering for pasienter og ansatte. Vi søker deg med stort engasjement for tannhelsetjenestens prioriterte ...

                  nav.no9 dager siden
                  Se flere detaljer

                  Overlege barnesykdommer / pediatri

                  - 3710, Skien, Vestfold og Telemark

                   Vil du være en del av vår seksjon som fortiden består av 10 Overleger og 7 leger i spesialisering. Vi har en nyopprettet 100% fast overlegestilling ved Avdeling for barne- og ungdomsmedisin(ABUM) som vi ønsker at du skal søke på. Tiltredelse etter avtale. Sykehuset Telemark er et lokalsykehus i Helse Sør-Øst. Vi i Avdeling for barne- og ungdomsmedisin (ABUM) har en lokal funksjon for behandling o...

                   nav.no9 dager siden
                   Se flere detaljer

                   Sykepleier

                   - 3103, Tønsberg, Vestfold og Telemark

                    Ved sykehuset i Vestfold, for tiden Barne- og ungdomsposten er det ledig ett vikariat i 80%. Vikariatets varighet fra og med 12.2.2024 til og med 31.12.2024. Vikariatet kan bli forlenget. Dersom det skulle bli flere ledige stillinger før annonsens utløp vil tilsetningen bli foretatt av søkermassen som foreligger.Hvis intern opprykk kan det være ledig stilling i annen stillingsstørrelse. Om oss: V...

                    nav.no7 dager siden
                    Se flere detaljer

                    LIS/Lege uten turnustjeneste - dagstilling

                    - 3710, Skien, Vestfold og Telemark

                     Vi har behov for leger som som kan bidra med postarbeid på sengeposter i Skien, samt enkelt poliklinisk arbeid i Kragerø - 6 mnd. varighet. Tiltredelse ønskes i februar 2024, men også etter avtale. Ansettelsene skjer fortløpende.Nyutdannede leger uten LIS 1-tjeneste er velkommen til å søke. Kun dagtidsarbeid, ingen vakter på kveld/natt eller helg.Medisinsk klinikk består av fem avdelinger, og dek...

                     finn.no14 dager siden
                     Se flere detaljer

                     Tannlege Larvik, 100% fast stilling

                     - 3257, Larvik, Vestfold og Telemark

                      Larvik tannklinikk er en tannklinikk hvor det for tiden jobber 4 tannleger, 7 tannhelsesekretærer og 2 tannpleiere. Klinikken ligger på Larvik sykehus i Larvik med ca. 10 minutters gangavstand fra togstasjonen i Larvik. Det er mulighet for gateparkering for pasienter og ansatte. Vi søker deg med stort engasjement for tannhelsetjenestens prioriterte grupper, og som ønsker å være med på å videreutv...

                      nav.no13 dager siden
                      Se flere detaljer

                      LIS/Lege uten turnustjeneste - dagstilling

                      - 3710, Skien, Vestfold og Telemark

                       Vi har behov for leger som som kan bidra med postarbeid på sengeposter i Skien, samt enkelt poliklinisk arbeid i Kragerø - 6 mnd. varighet. Tiltredelse ønskes i februar 2024, men også etter avtale. Ansettelsene skjer fortløpende . Nyutdannede leger uten LIS 1-tjeneste er velkommen til å søke. Kun dagtidsarbeid, ingen vakter på kveld/natt eller helg. Medisinsk klinikk består av fem avdelinger, og ...

                       nav.no15 dager siden
                       Se flere detaljer

                       Sykepleier

                       - 3730, Skien, Vestfold og Telemark

                        Skien Helsehus har gjennomført en omorganisering, noe som har medført endringer fra dagens drift, med blant annet styrking av grunnbemanning på avdelingene på kveld og på dag/kveld i helger. I tillegg er det opprettet 3 fagkoordinatorstillinger, 3 servicemedarbeidere, laborantstilling og styrking av fysioterapeuter og ergoterapeuter på huset. I denne forbindelsen søker vi etter nye kollegaer, som...

                        nav.no8 dager siden
                        Se flere detaljer

                        Operasjonssykepleier

                        - 3675, Notodden, Vestfold og Telemark

                         Operasjonsavdelingen på Notodden er en liten, fin, veldrevet og hyggelig operasjonsavdeling i hjertet av Telemark. Vi er omringet av flott natur med nærhet både til fjell og vann. På fritiden kan man finne aktiviteter og tilbud som passer for de aller fleste. På avdelingen setter vi kvalitet og fag i fokus og jobber hele tiden med forbedringer for å kunne yte den beste behandlingen til våre pasie...

                         nav.no10 dager siden
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Helse
                         • Lege
                         Område
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Selvstendig næringsdrivende
                         • Engasjement
                         • Sommerjobb / Sesongjobb