Tue Nov 28 2023 09:30:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Jobb Gjøvik kommune

Vann og avløpssjef i Gjøvik kommune

Gjøvik kommune - Gjøvik, Innlandet

  Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik er en universitetsby og et handels-pg regionssenter ved Mjøsa. Gjøvik er idretts- og musikkbyen og er kjent for et rikt kulturtilbud. Vann og avløp er et eget tjenesteområde innenfor Teknisk drift og omfatter den samlede drift og forvaltning innenfor vann- og avløpssektoren i Gjøvik kommune. Vi har mange store og utfordrende oppgaver å løse innenfor sektoren. ...

  jobleads.de24 dager siden
  Se flere detaljer

  Enhetsleder Poliklinikk Hadeland

  Helse Sørøst RHF - Gran, Innlandet

   DPS Gjøvik er for tiden inne i en spennende faglig utvikling hvor vi ser på hvordan vi bedre kan organisere oss. Avdelingen har tre døgnenheter og flere poliklinikker med til sammen ca 210 årsverk. Døgnenhetene er lokalisert på Gjøvik, poliklinikkene ligger på Gjøvik, Hadeland og i Valdres. Avdelingen har også egen enhet for merkantile tjenester. Ved Poliklinikk Hadeland er det nå ledig 100 % fas...

   jobleads.de2 dager siden
   Se flere detaljer

   Vi søker deg som brenner for utvikling av digitale løsninger og arbeidsprosesser

   - 2815, Gjøvik, Innlandet

    Digi Innlandet skal bidra til at folk i Innlandet får lik tilgang til digitale, kommunale tjenester. I Digi Innlandet arbeider kommuner og fylkeskommunen sammen om å innføre og få effekt av digitale fellesløsninger. Gjennom samarbeid vil kommunene også kunne dele på kompetanse og kapasitet innen tjenesteutvikling, informasjonssikkerhet, prosessledelse og gevinstrealisering. Digi Innlandet er nå o...

    nav.no1 dag siden
    Se flere detaljer

    Vi søker deg som brenner for utvikling av digitale løsninger og arbeidsprosesser

    Gjøvik Kommune - 2815, Gjøvik, Innlandet

     Digi Innlandet skal bidra til at folk i Innlandet får lik tilgang til digitale, kommunale tjenester. I Digi Innlandet arbeider kommuner og fylkeskommunen sammen om å innføre og få effekt av digitale fellesløsninger. Gjennom samarbeid vil kommunene også kunne dele på kompetanse og kapasitet innen tjenesteutvikling, informasjonssikkerhet, prosessledelse og gevinstrealisering.Digi Innlandet er nå or...

     finn.no1 dag siden
     Se flere detaljer

     Konsulent regnskap i 100 % fast stilling ved regnskaps- og lønnsavdelingen

     Gjøvik Kommune - 2810, Gjøvik, Innlandet

      Beskrivelse av arbeidsstedet:En fast stilling ved regnskaps- og lønnsavdelingen i Gjøvik kommune.Vi ønsker å høre fra deg som er fremtidsrettet og ønsker en interessant og utfordrende arbeidshverdag.Stillingen inngår i et team på 16 medarbeidere i avdeling for regnskap og lønn. Sammen med budsjett og rapportering er dette en del av Gjøvik kommunes økonomiavdeling med til sammen 22 medarbeidere. Ø...

      finn.no1 dag siden
      Se flere detaljer

      Sykepleier 100 % fast stilling ved Nordbyen omsorgssenter

      - 2815, Gjøvik, Innlandet

       Beskrivelse av arbeidsstedet: Hjemmetjenesten Nordbyen består av ambulerende hjemmetjenester og dagaktivitetstilbud, og er stasjonert på Nordbyen omsorgssenter som ble tatt i bruk i 2017. Omsorgssenteret ligger flott til med utsikt over byen og Mjøsa, og har gode parkeringsforhold. På senteret ellers har vi bokollektiv for personer med demens, sykehjem og kafé. Vi har en koselig hage som kan beny...

       nav.no2 dager siden
       Se flere detaljer

       Konsulent regnskap i 100 % fast stilling ved regnskaps- og lønnsavdelingen

       - 2810, Gjøvik, Innlandet

        Beskrivelse av arbeidsstedet: En fast stilling ved regnskaps- og lønnsavdelingen i Gjøvik kommune.Vi ønsker å høre fra deg som er fremtidsrettet og ønsker en interessant og utfordrende arbeidshverdag. Stillingen inngår i et team på 16 medarbeidere i avdeling for regnskap og lønn. Sammen med budsjett og rapportering er dette en del av Gjøvik kommunes økonomiavdeling med til sammen 22 medarbeidere....

        nav.no1 dag siden
        Se flere detaljer

        Sykepleier 1 natt 62,44 % fast stilling sykehjem, bokollektiv og hjemmetjenesten ved Biri omsorgssenter

        - 2815, Gjøvik, Innlandet

         Beskrivelse av arbeidsstedet: Nye Biri omsorgssenter ble bygget i 2021 og er et flott bygg med moderne teknologi. Biri omsorgssenter inneholder sykehjem, bokollektiv, tilrettelagte tjenester og ordinære hjemmetjenester, dagsenter og kafe. Med landlig beliggenhet er det tilrettelagt for beboere, ansatte og besøkende i senterets flotte kafe og nærområde. Omsorgssenteret er sentralt lokalisert mello...

         nav.no1 dag siden
         Se flere detaljer

         Vikarpool ved Åslundmarka søker deg som ønsker varierte arbeidsdager

         - 2815, Gjøvik, Innlandet

          Beskrivelse av arbeidsstedet: Arbeidsstedet er lokalisert til Åslundmarka bo- og servicesenter. Åslundmarka er ett omsorgssenter med tilsammen 70 leiligheter, fordelt på 3 hjemmetjenesteavdelinger og en avdeling for tilrettelagte tjenester. Det er besluttet å opprette en vikarpool som er vedtatt i budsjettbehandlingen for 2023. Den omhandler Åslundmarka hjemmetjeneste, Hunndalen hjemmetjeneste og...

          nav.no2 dager siden
          Se flere detaljer

          Vi søker deg som er fremoverlent og engasjert i jobben med ønske om å bidra til å gjøre en forskjell for barn og unge

          - 2815, Gjøvik, Innlandet

           Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik og Land barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste med Gjøvik som vertskommune. Tjenesten har ansvar for kommunale barneverntjenester i Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land kommuner. Vi er organisert som en tjeneste i sektor oppvekst sammen med skole, barnehage og barn og familie. Tjenesten har kontorsted på Gjøvik, og disponerer møteromslokaler i N...

           nav.no6 dager siden
           Se flere detaljer

           Case manager FACT team

           - 2815, Gjøvik, Innlandet

            Beskrivelse av arbeidsstedet: FACT-team er organisert i samarbeid mellom kommune, DPS Gjøvik og NAV Gjøvik. Organisatorisk plassering er i DPS Gjøvik, poliklinikk 1. FACT Gjøvik og FACT Toten-Land har inngått avtale om utprøving av vertskommunemodell for et sammenslått FACT-team, hvor Gjøvik kommune er vertskommune. FACT er en behandlingsmodell som gir ambulant oppfølging og behandlingstilbud til...

            nav.no4 dager siden
            Se flere detaljer

            Miljøarbeider helg i 23,94 % fast stilling i bofellesskap og inkludering

            - 2815, Gjøvik, Innlandet

             Beskrivelse av arbeidsstedet: Bofellesskap og inkludering (BOFIN) drifter bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Gjøvik kommune, og gir også oppfølging på egen hybel. Det arbeides for å gi ungdommene en god plattform for selvstendig liv i nytt land. Vår visjon er at bofellesskapene er hjem som skal være stabile utgangspunkt for enslige mindreårige asylsøkere og flyktningers integrerin...

             nav.no6 dager siden
             Se flere detaljer

             Barnevernkonsulent 100 % fast stilling

             - 2815, Gjøvik, Innlandet

              Beskrivelse av arbeidsstedet Gjøvik og Land barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste med Gjøvik som vertskommune. Tjenesten har ansvar for kommunale barneverntjenester i Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land kommuner. Vi er organisert som en tjeneste i sektor oppvekst sammen med skole, barnehage og barn og familie. Tjenesten har kontorsted på Gjøvik, og disponerer møteromslokaler i No...

              nav.no6 dager siden
              Se flere detaljer

              Lærer 2 x 100 % vikariat ved Bjørnsveen ungdomsskole

              - 2815, Gjøvik, Innlandet

               Beskrivelse av arbeidsstedet: Ved Bjørnsveen ungdomsskole er det ledig to vikariater i 100 % stilling ut skoleåret 2023 - 2024. Vi søker etter deg som har god relasjonskompetanse og er en tydelig klasseleder, samt har et reflektert forhold til elever, læring og undervisning. Skolen ligger 2,5 km nord for Gjøvik sentrum med tilgang til friluftsområder. Skolen har ca. 320 elever og ca. 50 ansatte. ...

               nav.no8 dager siden
               Se flere detaljer

               Stillasarbeidere med fagbrev

               - Gjøvik, Innlandet

                I samråd med med en solid aktør ser vi nå etter flere personer som kan jobbe Onshore/offshoreVi har behov for mer personell på Tjeldbergodden i perioden fremover. Behovet er på stillasbyggere.Krav til Stillasarbeidere:Fagbrev innen stillasbyggerØnskelig med 5 års arbeidserfaring som stillasbyggerFallsikringskurs ihht. NOG113Skandinavisk språk Offshore, og engelsk el. skandinavisk for onshoreGyldi...

                karrierestart.no11 dager siden
                Se flere detaljer

                Stillasarbeidere med fagbrev

                Silvercon Rekruttering - 2815, Gjøvik, Innlandet

                 I samråd med med en solid aktør ser vi nå etter flere personer som kan jobbe Onshore/offshore Vi har behov for mer personell på Tjeldbergodden i perioden fremover. Behovet er på stillasbyggere. Krav til Stillasarbeidere: Fagbrev innen stillasbygger Ønskelig med 5+ års arbeidserfaring som stillasbygger Fallsikringskurs ihht. NOG113 Skandinavisk språk Offshore, og engelsk el. skandinavisk for onsho...

                 nav.no13 dager siden
                 Se flere detaljer

                 Vi søker helsesykepleier til helsestasjon 0-5 år

                 - Gjøvik, Innlandet

                  Beskrivelse av arbeidsstedet:Helsestasjonstjenester i Gjøvik kommune er organisert under sektor Oppvekst og inngår som en del av Barn og Familie, sammen med Tverrfaglig familieteam, Ung I Gjøvik, PP-tjenesten og BOFIN (Bofellesskap og Inkludering). Helsestasjonstjenester har egen virksomhetsleder, 25 årsverk og 30 ansatte. Vi tilbyr tjenester til gravide, barn og unge og dere familier gjennom sva...

                  karrierestart.no14 dager siden
                  Se flere detaljer

                  Undervisningsinspektør 100 % fast stilling ved Bjørnsveen ungdomsskole

                  - Gjøvik, Innlandet

                   Beskrivelse av arbeidsstedet:Bjørnsveen ungdomsskole har ledig 100 % fast stilling som undervisningsinspektør. Skolen ligger 2,5 km nord for Gjøvik sentrum med tilgang til friluftsområder. Skolen har ca. 320 elever og ca. 50 ansatte. Inspektørstillingen inngår i et lederteam med rektor og to inspektører.Arbeidsoppgaver:Pedagogisk utviklingsarbeidLedelse og veiledningDiverse administrativt arbeidO...

                   karrierestart.no14 dager siden
                   Se flere detaljer

                   Sykepleier 1 i 100 % fast stilling ved Furulia Biri omsorgssenter

                   - Gjøvik, Innlandet

                    Beskrivelse av arbeidsstedet:Arbeidsstedet lokalisert til Biri omsorgssenter som ligger sentralt mellom mjøsbyeneOmsorgssenteret består av 2 hjemmetjeneste virksomheter, sykehjem og bokollektivFurulia består av 2 boliger med 26 leiligheter.16 leiligheter for personer med kognitiv svikt. 10 leiligheter i omsorgsboligVirksomheten består av 19 årsverk :Leder, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere...

                    karrierestart.no14 dager siden
                    Se flere detaljer

                    Stillasarbeidere med fagbrev

                    Silvercon Bemanning - 2815, Gjøvik, Innlandet

                     I samråd med med en solid aktør ser vi nå etter flere personer som kan jobbe Onshore/offshoreVi har behov for mer personell på Tjeldbergodden i perioden fremover. Behovet er på stillasbyggere. Krav til Stillasarbeidere: Fagbrev innen stillasbyggerØnskelig med 5 års arbeidserfaring som stillasbyggerFallsikringskurs ihht. NOG113Skandinavisk språk Offshore, og engelsk el. skandinavisk for onshore Gy...

                     finn.no15 dager siden
                     Se flere detaljer

                     Sykepleier 1 i 100 % fast stilling ved Furulia Biri omsorgssenter

                     - 2815, Gjøvik, Innlandet

                      Beskrivelse av arbeidsstedet: Arbeidsstedet lokalisert til Biri omsorgssenter som ligger sentralt mellom mjøsbyene Omsorgssenteret består av 2 hjemmetjeneste virksomheter, sykehjem og bokollektiv Furulia består av 2 boliger med 26 leiligheter.16 leiligheter for personer med kognitiv svikt. 10 leiligheter i omsorgsbolig Virksomheten består av 19 årsverk :Leder, sykepleiere, vernepleiere, hjelpeple...

                      nav.no15 dager siden
                      Se flere detaljer

                      Undervisningsinspektør 100 % fast stilling ved Bjørnsveen ungdomsskole

                      - 2815, Gjøvik, Innlandet

                       Beskrivelse av arbeidsstedet: Bjørnsveen ungdomsskole har ledig 100 % fast stilling som undervisningsinspektør. Skolen ligger 2,5 km nord for Gjøvik sentrum med tilgang til friluftsområder. Skolen har ca. 320 elever og ca. 50 ansatte. Inspektørstillingen inngår i et lederteam med rektor og to inspektører. Arbeidsoppgaver: Pedagogisk utviklingsarbeid Ledelse og veiledning Diverse administrativt ar...

                       nav.no17 dager siden
                       Se flere detaljer

                       Vi søker vann og avløpssjef

                       - 2815, Gjøvik, Innlandet

                        Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik er en universitetsby og et handels-pg regionssenter ved Mjøsa. Gjøvik er idretts- og musikkbyen og er kjent for et rikt kulturtilbud. Vann og avløp er et eget tjenesteområde innenfor Teknisk drift og omfatter den samlede drift og forvaltning innenfor vann- og avløpssektoren i Gjøvik kommune. Vi har mange store og utfordrende oppgaver å løse innenfor sektoren. ...

                        nav.no30+ dager siden
                        Se flere detaljer

                        Sykepleier 100 % fast stilling ved Haugtun omsorgssenter avd. 2CD

                        - 2815, Gjøvik, Innlandet

                         Beskrivelse av arbeidsstedet: Haugtun omsorgssenter ligger i sentrum av Gjøvik og består av fire sykehjemsavdelinger, i tillegg til hjemmetjenester og tilrettelagte tjenester. Omsorgssenteret er i tillegg base for Gjøvik kommunes egne sykehjemsleger. Sykehjemsavdeling 2CD: Vår avdeling ligger i 2.etg og er delt inn i enhetene 2C og 2D (begge er for tiden skjermede enheter). 2C har 7 plasser, mens...

                         nav.no30+ dager siden
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Område
                         • Innlandet
                         • Gjøvik
                         Omfang
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Engasjement
                         • Prosjekt
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Selvstendig næringsdrivende