Wed Feb 21 2024 07:30:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Helsefagarbeider jobb

Helsefagarbeider

  Er du helsefagarbeider med lidenskap for faget og et ønske om å jobbe i forebyggende og mestringsorienterte tjenester? Da har du mulighet til å bli en del av vårt fantastiske team.Vi søker deg som liker å utfordres faglig på et bredt spekter av områder. Hos oss vil du få benytte din faglige kompetanse i ulike brukerorienterte problemstillinger knyttet til psykisk helse, sosial trening, somatikk, ...

  2 dager sidenkarrierestart.no
  Se flere detaljer

  Helsefagarbeider

   Aksdaltunet aktivitet- og omsorgssenter har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider med turnus, for tiden hver 3. helg.Vi søker deg som har interesse og engasjement for eldreomsorg.Aksdaltunet er en institusjon med 33 plasser fordelt på tre avdelinger. To avdelinger for aldersdemente pasienter med hhv. 12 og 8 plasser, og en avdeling for allmengeriatriske pasienter med 13 plasser.Vi har ca...

   2 dager sidenkarrierestart.no
   Se flere detaljer

   Helsefagarbeider

   0450, St. Hanshaugen, Oslo

    Kvinneklinikkens fødeavdeling ved Oslo universitetssykehus er Norges største fødeavdeling med omtrent 9000 fødsler i året. Fødeavdelingen er lokalisert to steder; ved Rikshospitalet i Sognsvannsveien og ved Ullevål sykehus i Kirkeveien. Føde barsel A er lokalisert ved Ullevål sykehus. Enheten har rundt 2800 fødsler i året og tar imot fødende med normale og kompliserte fødselsforløp. Enheten har s...

    2 dager sidennav.no
    Se flere detaljer

    Helsefagarbeider

    3259, Larvik, Vestfold og Telemark

     Virksomhet Funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunen skal tilrettelegge tiltak ut fra den enkeltes særlige behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten består av 9 avdelinger, hvorav Botiltak Tagt...

     2 dager sidennav.no
     Se flere detaljer

     Er du helsefagarbeider?

      Vil du være med oss på laget og styrke teamet?Vi har en 100% stilling ledig. Det er dag/aftenvakter med langevakter hver tredje helg. Vi søker etter deg som er nytenkende, raus, liker å jobbe innen eldreomsorgen og som ønsker å utgjøre en forskjell for våre beboere. Sammen med oss vil du få mulighet til å arbeide i et fagmiljø som stadig er i utvikling og hvor tverrfaglighet settes høyt for å imø...

      2 dager sidenkarrierestart.no
      Se flere detaljer

      Helsefagarbeidere

       Hábmera suohkan - Hamarøy kommune søker etter dyktige og engasjerte helsefagarbeidere til å bidra i vår hjemmetjeneste. Vi har ledig 3 faste stillinger som helsefagarbeider i 100% stilling ved hjemmetjenesten nord.Hjemmebasert omsorg tilpasses individuelle behov, og tjenestene kan variere avhengig av helsetilstanden til personen som mottar omsorgen. Målet er å støtte enkeltpersoner slik at de kan...

       2 dager sidenkarrierestart.no
       Se flere detaljer

       Helsefagarbeider

        Sengeposten er en del av Klinikk for Øre-nese-hals, kjeve og øyesykdommer. På vår sengepost finnes 16 sengeplasser, samt en Lettpost. Her er det høy aktivitet, med god blanding av elektiv virksomhet og øyeblikkelig hjelp. Vi holder til i 4. etasje på Nevrosenteret.Eksempler på pasientgrupper du møter hos oss vil være pasienter med kreft i hode/hals området, netthinneløsning, neseblødning, ansikts...

        2 dager sidenkarrierestart.no
        Se flere detaljer

        Helsefagarbeider

         Er du en engasjert person med et ønske om å videreutvikle tjenesten i tråd med morgendagens omsorg ønsker vi at du søker jobb hos oss. Vi søker medarbeidere som er faglig dyktige, fleksible og har lyst til å bidra til det beste for våre innbyggere, er gode på mestring og rehabilitering og ser potensiale i både brukerne og kollegaer. Hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen består av 5 tverrfaglig t...

         2 dager sidenkarrierestart.no
         Se flere detaljer

         Helsefagarbeider

          Ved Lerkendal bo- og aktivitetstilbud er det ledig en fast 100 prosent stilling som helsefagarbeider.Stillingen er per tiden ved avdeling Tyholt aktivitets- og sansesenter. Arbeidstiden er per tiden for det meste på dagtid mandag - fredag på Tyholt, med unntak av en dag per uke hvor dagtilbudet er åpent på kveldstid. Turnus med 35,5 timers uke med arbeid hver tredje helg på en av enhetens boliger...

          2 dager sidenkarrierestart.no
          Se flere detaljer

          Helsefagarbeider

           Kvinneklinikkens fødeavdeling ved Oslo universitetssykehus er Norges største fødeavdeling med omtrent 9000 fødsler i året. Fødeavdelingen er lokalisert to steder; ved Rikshospitalet i Sognsvannsveien og ved Ullevål sykehus i Kirkeveien. Føde barsel A er lokalisert ved Ullevål sykehus. Enheten har rundt 2800 fødsler i året og tar imot fødende med normale og kompliserte fødselsforløp. Enheten har s...

           2 dager sidenkarrierestart.no
           Se flere detaljer

           Helsefagarbeider

           7046, Trondheim, Trøndelag

            Bromstad sykehjem søker dyktig helsefagarbeider til en fast 70 prosent stilling med arbeid dag/kveld og hver tredje helg. Enheten består av Moholt sykehjem med 24 plasser. Tolv for alderspsykiatri og Tolv ordinære sykehjemsplasser. Bromstad sykehjem har 18 plasser for yngre demente pasienter. Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter ligger svært fint til i utkanten av Trondheim sentrum. Vi har...

            1 dag sidennav.no
            Se flere detaljer

            Helsefagarbeidere

            3184, Borre, Horten

             Vårt nye team søker nå Helsefagarbeidere! Enhet for Voksenhabilitering i Horten Kommune, består av 10 avdelinger fordelt på 13 lokasjoner, som tilbyr tjenester til mennesker over 18 år med ulik grad av funksjonshemming. Tjenestene består av døgnbemannede boliger, punkttjenester til hjemmeboende, BPA, avlastning, støttekontakt og dagsenter. I en av våre avdelinger har vi opprettet et nytt team på ...

             1 dag sidennav.no
             Se flere detaljer

             Helsefagarbeider

             2100, Skarnes, Sør-Odal

              Hjemmetjenesten i Sør-Odal er i en spennende og rivende utvikling, og vi jobber aktivt for å ruste oss for fremtiden. Vårt fremste mål er å kunne gi tjenester av god kvalitet og kontinuitet. Dette for at våre tjenestemottakere kan leve gode liv i egne hjem. Hjemmesykepleien jobber teambasert med fagområdene kognitiv svikt og psykiske utfordringer, den multisyke pasienten og pasientforløp, rehabil...

              1 dag sidennav.no
              Se flere detaljer

              Helsefagarbeider

              7031, Lerkendal, Trondheim

               Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud er det i to av bofellesskapene ledig tre faste 70 prosent stillinger for helsefagarbeider på natt. Vi søker etter deg som har lang erfaring med utviklingshemming, autismespekter forstyrrelser og miljøarbeid. Det er ønskelig med kunnskap om rus og psykiatri. Stillingen vil innebære mye alenearbeid og vil derfor kreve en robusthet og en evne til å stole på egne av...

               1 dag sidennav.no
               Se flere detaljer

               Helsefagarbeider

               7690, Mosvik, Inderøy

                Helsefagarbeider, natt i Mosvik omsorg og aktivitetssenter Vil du bli en del av teamet vårt i hjemmetjenesten i Inderøy Kommune? Hjemmetjenesten i Inderøy Kommune er organisert i 5 enheter: hjemmesykepleien (Sone 1 og 2), Næss Omsorgsboliger, Mosvik Omsorgs og Aktivitetssenter (MOAS), og heldøgns omsorgsboliger (HDO) Inderøyheimen. Hjemmetjenesten ledes av enhetsleder, og 4 tjenesteledere. Det er...

                1 dag sidennav.no
                Se flere detaljer
                Ny

                Sommervikarer i helse- og omsorgssektoren

                Tana, Troms og Finnmark

                 Sommervikarer i helse- og omsorgssektoren

                 23 timer sidenfinn.no
                 Se flere detaljer

                 SOMMERVIKARER Helse, pleie og omsorg

                 7530, Meråker, Trøndelag

                  SOMMERVIKARER Helse, pleie og omsorg

                  1 dag sidenfinn.no
                  Se flere detaljer

                  Sommerjobb innen Helse og omsorg

                  8250, Rognan, Saltdal

                   Sommerjobb innen Helse og omsorg

                   1 dag sidenfinn.no
                   Se flere detaljer

                   Spennende stillinger for helsefagarbeidere ledig

                    Har du lyst til å arbeide i et miljø preget av høy trivsel, refleksjon og kompetanse?Har du erfaring eller interesse for geriatri?Liker du å jobbe sammen med engasjerte kolleger som brenner for å gi den enkelte beboer en god hverdag?Da må du søke hos oss!Slettemarken sykehjem er et kommunalt langtidssykehjem med 30 plasser, lokalisert i hjertet av Landås. Sykehjemmet ligger lett tilgjengelig via ...

                    2 dager sidenkarrierestart.no
                    Se flere detaljer

                    Helsefagarbeider vikariat

                     Om tjenestestedNattjenesten er en del av seksjon senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Seksjonens mål er "best hjemme, lengst mulig" og vi har fokus på gode pasientforløp, helsefremmede og forebyggende arbeid og kvalitetsutvikling. Nattjenesten er en faglig sterk avdeling med sykepleiere og helsefagarbeidere pluss mange flinke vikarer. Avdelingen yter personlig bistand og helsehjelp til...

                     2 dager sidenkarrierestart.no
                     Se flere detaljer

                     Helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere

                      Kirkeparken omsorgssenterDemensavdelingene Seiland og Tarhalsen, er langtidsavdelinger for personer som trenger heldøgns omsorg og pleie. Demensavdelingene har sykepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedhjelpere og postkjøkkenmedarbeider som jobber sammen til det beste for pasientene. Avdelingen har fokus på faglig utvikling, tillitsskapende og personsentrert tilnærming. Vi er en avdeling som setter...

                      2 dager sidenkarrierestart.no
                      Se flere detaljer

                      Lærling helsefagarbeider

                       Ledig lærlingstilling i helsefagarbeid: Bli en del av vårt erfarent team og bidra til å skape varige inntrykk hos våre brukere mens du utvikler deg i en trygg og støttende lærebedrift.Bohjemme AS er en veletablert bedrift innen helsetjenester som søker etter dedikerte og engasjerte lærlinger innen helsefagarbeid. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å utvikle deg faglig og personlig i et stimuler...

                       2 dager sidenkarrierestart.no
                       Se flere detaljer

                       Helsefagarbeider 14%

                        Godkjent helsefagarbeider, 1 x 14 % fast, med arbeid hver tredje helg, søkes til institusjon for demens, avdeling Utsikten/Bjørka. Studenter og andre med relevant erfaring, vil også kunne vurderes som aktuelle til disse stillingene.Vi er en institusjon med 36 plasser fordelt på 2 etasjer og 4 bogrupper. Vi er en engasjert gjeng med et stort hjerte for våre beboere, og vi søker nå etter nye medarb...

                        2 dager sidenkarrierestart.no
                        Se flere detaljer

                        Helsefagarbeider 100%

                         Lillestrøm kommune er en kommune i stadig vekst. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vil du oppleve viktigheten av tverrfaglig samarbeid både i og utenfor egen arbeidsplass. Hos oss har vi fokus på sømløse tjenester der ansatte bistår ved behov på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner der det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskapning har vi ambisiøse mål om...

                         2 dager sidenkarrierestart.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 140 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Helse
                         • Helsefagarbeider
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Vikariat
                         • Trainee
                         • Engasjement
                         • Prosjekt