Thu Sep 29 2022 11:00:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Betjent jobb

1 dag siden

Fengselsbetjenter

Kriminalomsorgen Region Nord - Fauske, Nordland

Om stillingenkriminalomsorgen nordland, avdeling lavere sikkerhet fauske har ledig tre faste 100 % stillinger som fengselsbetjent i turnus.En fengselsbetjent har ansvar for de innsatte og ansattes...

karrierestart.no
1 dag siden

Forebyggende kontakt/politiførstebetjent.

Hammerfest Politistasjonsdistrikt Finnmark Pd - Hammerfest, Troms og Finnmark

Finnmark politidistrikt som står ovenfor en spennende tid hvor driftsenheten skal bygges opp og implementeres inn i resten av organisasjonen. Ved Hammerfest politistasjonsdistrikt er det ledig...

karrierestart.no
1 dag siden

Fast stilling som avsnittsleder / politiførstebetjent

Etterforskningsseksjonen Enhet Sentrum Oslo Politidistrikt - Oslo

Er du motivert for å jobbe med mennesker og ledelse i et hektisk miljø? Ved etterforskningsseksjonen ved enhet sentrum, oslo politidistrikt, er det ledig fast stilling som avsnittsleder ved avsnitt...

karrierestart.no
1 dag siden

Politibetjent 1

2060, Gardermoen, Ullensaker

Politiets utlendingsenhet (pu) har for tiden inntil 5 faste stillinger og ett toårig vikariat som politibetjent 1 ved seksjon for flyplasslogistikk (sfl). Sfl er en del av felles enhet for internat...

nav.no
1 dag siden

Politibetjent 1

Politiets Utlendingsenhet - Ullensaker, Viken

Politiets utlendingsenhet (pu) har for tiden inntil 5 faste stillinger og ett toårig vikariat som politibetjent 1 ved seksjon for flyplasslogistikk (sfl). Sfl er en del av felles enhet for internat...

karrierestart.no
1 dag siden

Politiførstebetjent

Gdefø Indre Østfold Nærpoliti Øst Politidistrikt -

Vi søker en leder som er fleksibel, løsningsorientert og helhetstenkende. Med evne til å skape gode relasjoner, motivere og utvikle medarbeidere og som samarbeider godt med andre. Det er ledig en...

karrierestart.no
1 dag siden

Politibetjent 3/2/1

Indre Sunnmøresekf Polititjstrasyk Møre Og Romsdal Politidistrikt - Sykkylven, Møre og Romsdal

Vi har for tida ledig ei fast stilling og eit vikariat som politibetjent 3/2/1 ved seksjon for polititjenester sykkylven og stranda, driftseining sunnmøre. Vikariatet varar tom. 30.9.2023 med...

karrierestart.no
Ny11 timer siden

Etterforskar politibetjent 3/2/1

Fefe Avsnetterf So Og Gr Vold N R Møre Romsdal Politidistrikt - Kristiansund, Møre og Romsdal

Er du vår nye etterforskar? Vi søker en dyktig og motivert etterforskar til vikarstilling ved avsnitt for seksuelle overgrep (SO) og grov vald Nordmøre og RomsdalStillinga skal bidra til å sikre...

karrierestart.no
1 dag siden

Politioverbetjent/avsnittsleder for operative vaktledere

Politiets Utlendingsenhet - Ullensaker, Viken

Ved politiets utlendingsenhet (pu) er det ledig fast stilling som politioverbetjent i funksjon som avsnittsleder. Stillingen er plassert ved felles enhet for internat- og flyplasslogistikk (fif),...

karrierestart.no
1 dag siden

Politioverbetjent (sko 0287), spesialist politifaglig etterforskningsleder (pel)

Vestre Lindesnesetterretnetterfors Agder Politidistrikt - Lindesnes, Agder

Ved vestre agder driftsenhet, mandal politistasjon, er det ledig en 100% fast stilling som politioverbetjent, spesialist (sko 0287), med funksjon som politifaglig etterforskningsleder - med særlig...

karrierestart.no
1 dag siden

Politioverbetjent - Straffesaksansvarleg

Driftseining Hordaland Voss Politistasjonsdistrikt - Voss, Vestland

I vest politidistrikt for tida ved driftseining hordaland, voss politistasjonsdistrikt, er det ledig ei fast stilling som politioverbetjent sko 1456/ fagleiar med funksjon som straffesaksansvarleg....

karrierestart.no
1 dag siden

Politioverbetjent-fagleder

Fufterritorialkontroll Trøndelag Politidistrikt - Steinkjer, Trøndelag

Trøndelag politidistrikt har ansvar for polititjenesten i hele trøndelag fylke samt bindal kommune i nordland. Distriktet har ca 1200 ansatt fra oppdal i sør til nærøysund i nord. Politimesterens...

karrierestart.no
Ny11 timer siden

Instruktør/politioverbetjent - vikariat - Avsnitt for patruljehund

Fothundetjenesten Avsnitt For Patruljehund Oslo Politidistrikt - Oslo

Ved felles enhet for operative tjenester (fot), seksjon for hunde- og ryttertjeneste, avsnitt for patruljehund, er det ledig ett års vikariat som instruktør/politioverbetjent med mulighet for...

karrierestart.no
Ny11 timer siden

Politioverbetjent spesialist- politioperativ fagutvikling

Fotseksj For Tjenktrøvingberedskap Oslo Politidistrikt - Oslo

Ved oslo politidistrikt, p.T ved felles enhet for operativ tjeneste, seksjon for tjenestekontor, øving og beredskap, avsnitt for politioperativ fagutvikling (pof) er det ledig fast stilling som...

karrierestart.no
Ny11 timer siden

Politioverbetjent/-spesialist - e-spor

Fee Person Nord Sørvest Politidistrikt - Haugesund, Rogaland

Det er ledig stilling som sko 0287 politioverbetjent/spesialist e-spor ved felles enhet for etterretning og etterforskning, personseksjonen nord.Personseksjonen består av 2 avsnitt med til sammen...

karrierestart.no
Ny11 timer siden

Politioverbetjent / Rus-/psykiatrikontakt

Enhet Vestseksjon For Krimforebygging Oslo Politidistrikt - Bærum, Viken

Oslo politidistrikts organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Enhet vest er en av tre geografiske driftsenheter og har ansvar for polititjenesten i kommunene Asker og...

karrierestart.no
Ny8 timer siden

Politioverbetjent / Rus-/psykiatrikontakt

1337, Sandvika, Bærum

Oslo politidistrikts organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Enhet vest er en av tre geografiske driftsenheter og har ansvar for polititjenesten i kommunene Asker og...

nav.no
Ny8 timer siden

Politioverbetjent spesialist- politioperativ fagutvikling

0190, Gamle Oslo, Oslo

Ved Oslo politidistrikt, p.t ved Felles enhet for operativ tjeneste, seksjon for tjenestekontor, øving og beredskap, avsnitt for politioperativ fagutvikling (POF) er det ledig fast stilling som...

nav.no
Ny8 timer siden

Politioverbetjent/-spesialist - e-spor

5528, Haugesund, Rogaland

Det er ledig stilling som sko 0287 politioverbetjent/spesialist e-spor ved felles enhet for etterretning og etterforskning, personseksjonen nord. Personseksjonen består av 2 avsnitt med til sammen...

nav.no
Ny8 timer siden

Etterforskar politibetjent 3/2/1

6508, Kristiansund N, Kristiansund

Er du vår nye etterforskar? Vi søker en dyktig og motivert etterforskar til vikarstilling ved avsnitt for seksuelle overgrep (SO) og grov vald Nordmøre og Romsdal Stillinga skal bidra til å sikre...

nav.no
6 dager siden

Fast stilling som politibetjent

Midttroms Politistasjonsdistrikt Seksjon For Politipatrulje Troms - Målselv, Troms og Finnmark

Ved troms politidistrikt er det for snarlig tiltredelse ledig en fast stilling som politibetjent 3, 2 eller 1. Stillingen er for tiden plassert ved seksjon for politipatrulje, midt-troms...

karrierestart.no
6 dager siden

Fengselsførstebetjent - operativ ledelse

Trondheim Fengsel - Trondheim, Trøndelag

Om stillingentrondheim fengsel søker etter fengselsførstebetjenter - operativ ledelse. En fast stilling og ett vikariat i inntil 2 år. Stillingene er i turnus, 3 skift med helg.En...

karrierestart.no
6 dager siden

Fengselsbetjent - flere faste stillinger

Ila Fengsel Og Forvaringsanstalt - Bærum, Viken

Om stillingendet er ledig flere faste stillinger som fengselsbetjent i ila fengsel og forvaringsanstalt, med tiltredelse fra 01.01.23. Annet tidspunkt for tiltredelse kan vurderes i det enkelte...

karrierestart.no
6 dager siden

Fengselsbetjenter

Trondheim Fengsel - Trondheim, Trøndelag

Om stillingentrondheim fengsel søker etter flere fengselsbetjenter til faste stillinger i 100 % turnus. Vi har i tillegg behov for faglærte tilkallingsvikarer til sporadisk tjeneste etter behov og...

karrierestart.no

Side av 

Neste
Område
 • Viken
 • Oslo
 • Troms og Finnmark
 • Nordland
 • Rogaland
 • Trøndelag
 • Innlandet
 • Møre og Romsdal
 • Vestland
 • Agder
 • Vestfold og Telemark
Omfang
 • Heltid
 • Deltid
Jobbtype
 • Fast
 • Vikariat
 • Engasjement