Fri Aug 12 2022 10:00:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Time kommune ledige stillinger

1 dag siden

Miljøvaktmeister

4344, Bryne, Time

Me søker ein engasjert person for arbeid innan oppfølging og rettleiing av innbyggarar som leiger kommunale og innleide bustadar. Samt å bistå med enkle bygg-tekniske vedlikehaldsoppgaver Me vil...

nav.no
8 dager siden

Fysioterapeut i privat praksis

Helse Og Rehabilitering Time Kommune - Time, Rogaland

Time kommune har oppretta ny heimel med 50% driftstilskot for fysioterapeut i privat praksis frå 1.01.22. Heimelen er lokalisert til kverneland og tilknytta kverneland fysioterapi. Det er venta ei...

karrierestart.no
8 dager siden

Kino og kulturvert

Kulturhus Time Kommune Samfunn - Time, Rogaland

Bryne kino og storstova søkjer etter 2 kultur- og kinoverter til 36% fast stilling og 26% vikariat. Arbeidsoppgåverkundeservice i kiosk og pr telefonbillettsal og reservasjonarpåfyll av vareransvar...

karrierestart.no
8 dager siden

Adjunkt/ spesialpedagoger

Rosseland Skule Time Kommune - Time, Rogaland

På rosseland skule er det ledig 1 fast stilling som spesialpedagog i 80-100% stilling, og 1 vikariat som spesialpedagog i 50% stilling frå 01.10.2022stillingane som spesialpedagog vil hovudsakeleg...

karrierestart.no
8 dager siden

Kino og kulturvert

4340, Bryne, Time

Bryne kino og storstova søkjer etter 2 kultur- og kinoverter til 36% fast stilling og 26% vikariat. Arbeidsoppgåver kundeservice i kiosk og pr telefon billettsal og reservasjonar påfyll av varer...

nav.no
11 dager siden

Fysioterapeut i privat praksis

4340, Bryne, Time

Time kommune har oppretta ny heimel med 50% driftstilskot for fysioterapeut i privat praksis frå 1.01.22. Heimelen er lokalisert til Kverneland og tilknytta Kverneland fysioterapi. Det er venta ei...

nav.no
12 dager siden

Fysioterapeut i privat praksis

4340, Bryne, Time

Time kommune har oppretta ny heimel med 50% driftstilskot for fysioterapeut i privat praksis frå 1.01.22. Heimelen er lokalisert til kverneland og tilknytta kverneland fysioterapi. Det er venta ei...

finn.no
12 dager siden

Adjunkt/ spesialpedagoger

4340, Bryne, Time

På Rosseland skule er det ledig 1 fast stilling som spesialpedagog i 80-100% stilling, og 1 vikariat som spesialpedagog i 50% stilling frå 01.10.2022 Stillingane som spesialpedagog vil hovudsakeleg...

nav.no
15 dager siden

Lærar

Frøyland Skule Time Kommune - Time, Rogaland

Me søker etter ein lærar som kan undervise i fleire fag. Du må helst kunne undervise i flest mogeleg av barneskulens fag. Me søker etter deg som er god på klassleiing, liker barn og som er oppteken...

karrierestart.no
16 dager siden

Lærar

4355, Kvernaland, Time

Me søker etter ein lærar som kan undervise i fleire fag. Du må helst kunne undervise i flest mogeleg av barneskulens fag. Me søker etter deg som er god på klassleiing, liker barn og som er oppteken...

nav.no
22 dager siden

Me søkjer nattavdelingssjukepleiar i 58 % fast stilling

4340, Bryne, Time

Sjukepleiar i 58 % fast stilling natt, med arbeid kvar fjerde helg på Bryneheimen. Me skal styrka sjukepleiarkompetansen på natt, og søker derfor etter ein sjukepleiar som ønsker høg grad av fagleg...

nav.no
22 dager siden

Me søkjer nattavdelingssjukepleiar i 58 % fast stilling

4340, Bryne, Time

Sjukepleiar i 58 % fast stilling natt, med arbeid kvar fjerde helg på bryneheimen.Me skal styrka sjukepleiarkompetansen på natt, og søker derfor etter ein sjukepleiar som ønsker høg grad av fagleg...

finn.no
23 dager siden

Me søkjer nattavdelingssjukepleiar i 58 % fast stilling

Bryneheimen 1 Etasje - Time, Rogaland

Sjukepleiar i 58 % fast stilling natt, med arbeid kvar fjerde helg på bryneheimen.Me skal styrka sjukepleiarkompetansen på natt, og søker derfor etter ein sjukepleiar som ønsker høg grad av fagleg...

karrierestart.no
30+ dager siden

Helsefagarbeidar

Bryneheimen 2 Time Kommune - Time, Rogaland

Det er ledig eit vikariat som helsefagarbeidar. Vikariatet er på 80% med arbeid langvakter kvar fjerde helg. Vikariatet er frå 1.September 2022 til 1.September 2023.Liker du å tenka nytt og...

karrierestart.no
30+ dager siden

Helsefagarbeidar

4340, Bryne, Time

Det er ledig eit vikariat som helsefagarbeidar. Vikariatet er på 80% med arbeid langvakter kvar fjerde helg. Vikariatet er frå 1.September 2022 til 1.September 2023.Liker du å tenka nytt og...

finn.no
30+ dager siden

Helsefagarbeidar

4340, Bryne, Time

Det er ledig eit vikariat som helsefagarbeidar. Vikariatet er på 80% med arbeid langvakter kvar fjerde helg. Vikariatet er frå 1.september 2022 til 1.september 2023. Liker du å tenka nytt og...

nav.no
30+ dager siden

Ledige stillingar i flyktningtenesta knytt til mottak av flyktningar frå Ukraina

4340, Bryne, Time

Kommunane time og klepp samarbeider om å busetta flyktningar. Nå er begge kommunane oppmoda om å ta imot menneske som flyktar frå ukraina. I samband med dette treng me fleire tilsette med på laget...

nav.no
30+ dager siden

Lærarar, barnehagelærarar og fagarbeidarar til innføringstilbod for barn og unge frå Ukraina

4340, Bryne, Time

Time kommune er anmoda om å ta i mot familiar som flyktar frå ukraina. I samband med dette skal me innan ein månad gje tilbod om skule for barn mellom 6-16 år, og innan kort tid eit tilbod til barn...

nav.no
1 dag siden

Sykepleierstudent ved Jæren øyeblikkelig hjelp

4321, Sandnes, Rogaland

Vi søker etter 2. Års sykepleierstudent til helge stilling på 14,08 % ved jæren øyeblikkelig hjelp. Studentavtalen er arbeid hver 3. Helg og 6 uker sommerjobb med utbetalt bonus etter endt sommer....

nav.no
2 dager siden

Sandnes bibliotek - Avdelingsleder formidling

Sandnes, Rogaland

Sandnes bibliotek - avdelingsleder formidling sandnes bibliotek, sandnes kommune vi søker etter en avdelingsleder som ønsker å være med å utvikle fremtidens bibliotek i sandnes. Som leder av...

searcheuropeanjobs.com
2 dager siden

Sykepleierstudent ved Jæren øyeblikkelig hjelp

Legevakt Avd Jæren Ø Hjelp Sandnes Kommune - Sandnes, Rogaland

Vi søker etter 2. Års sykepleierstudent til helge stilling på 14,08 % ved jæren øyeblikkelig hjelp. Studentavtalen er arbeid hver 3. Helg og 6 uker sommerjobb med utbetalt bonus etter endt sommer....

karrierestart.no
4 dager siden

Kino og kulturvert

Bryne, Klepp

Kino og kulturvert arbeidsgiver:kulturhus, time kommune, samfunnsted:storgata 12, 4340 brynestillingstittel:kino og kulturvert søknadsfrist:22.08.2022bryne kino og storstova søkjer etter 2 kultur-...

searcheuropeanjobs.com
3 dager siden

Sandnes bibliotek - Avdelingsleder formidling

Sandnes Bibliotek Kommune - Sandnes, Rogaland

Vi søker etter en avdelingsleder som ønsker å være med å utvikle fremtidens bibliotek i sandnes. Som leder av formidlingsavdelingen har du en viktig rolle i utformingen av bibliotekets tilbud som...

karrierestart.no
4 dager siden

Sandnes bibliotek - Avdelingsleder formidling

4306, Sandnes, Rogaland

Vi søker etter en avdelingsleder som ønsker å være med å utvikle fremtidens bibliotek i Sandnes. Som leder av formidlingsavdelingen har du en viktig rolle i utformingen av bibliotekets tilbud som...

nav.no

Side av 

Neste
Område
Omfang
Jobbtype
  • Fast
  • Vikariat
  • Engasjement
  • Prosjekt