Thu Apr 11 2024 14:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Spesialisering psykiatri

Ny

Lege i spesialisering i psykiatri

Klinikk psykisk helse og avhengighet Nydalen DPS Seksjon - 0455, St. Hanshaugen, Oslo

  Lege i spesialisering i psykiatri

  16 timer sidennav.no
  Se flere detaljer

  Lege i spesialisering innan psykiatri

  6516, Kristiansund N, Kristiansund

   Lege i spesialisering innan psykiatri

   6 dager sidenfinn.no
   Se flere detaljer

   Lege i spesialisering i psykiatri

   Molde, Møre og Romsdal

    Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i ...

    9 dager sidenkarrierestart.no
    Se flere detaljer

    Lege i spesialisering, psykiatri

    5451, Valen, Kvinnherad

     Lege i spesialisering, psykiatri

     10 dager sidenfinn.no
     Se flere detaljer

     Psykolog med godkjent spesialisering ev psykolog under spesialisering eller spesialpsykolog

     3208, Sandefjord, Vestfold og Telemark

      I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som psykolog med godkjentspesialisering. Psykolog under spesialisering eller spesialpsykolog kan vurderes. Stillingen erft stedsplassert ved Felles enhet for forebygging, Statens Barnehus,Sandefjord, med tiltredelse snarest.Statens barnehus Sandefjord har vært i drift siden 2013 og dekker Sør-Øst politidistrikt (Vestfold/Telemarkog Buskerud)....

      11 dager sidenfinn.no
      Se flere detaljer

      Lege i spesialisering 2/3

      3675, Notodden, Vestfold og Telemark

       Har du lyst til å bli en del av vårt LIS 2/3 team? Vi har 2 ledige 100 % stillinger som LIS 2/3 innen kardiologi/gastroenterologi/indremedisin ved Medisin øvre Telemark:Notodden sykehus er stort nok til at du får god faglig bredde, og lite nok til å bli sett. Som lege i spesialisering hos oss vil du bli satset på og dine ønsker for videre spesialisering vil bli lagt til rette for. Du vil få ansva...

       5 dager sidenfinn.no
       Se flere detaljer

       Lege i spesialisering

       2819, Gjøvik, Innlandet

        Enhet for spiseforstyrrelser utreder og behandlerpasienter med spiseforstyrrelser fra hele Innlandet etter henvisning fra lokal psykiatrisk poliklinikk. Enheten har sju døgnplasser og er organisert under DPS Gjøvik som én av sju kliniske enheter.Behandlerteamet består av to overleger og en psykolog under spesialisering, samt nyopprettet stilling for lege i spesialisering. Miljøpersonalet er en tv...

        9 dager sidenfinn.no
        Se flere detaljer

        Lege i spesialisering/lege uten turnustjeneste

        Kristiansand, Agder

         Sørlandet sykehus HF har ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) er en av åtte avdelinger ved Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling. Avdelingen er inndelt i seksjon Kristiansand, seksjon Arendal og habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).PSA seksjon Kristiansand tilbyr sammen med Distriktspsykiatriske sentre spesi...

         9 dager sidenkarrierestart.no
         Se flere detaljer

         Er du lege og ønsker du å spesialisere deg innen psykiatri?

         Oslo

          Da håper vi du søker stilling som lege i spesialisering (LIS) hos oss!Klinikk psykisk helse og avhengighet utreder og behandler pasienter innen psykisk helsevern barn, unge og voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet. Klinikken yter tjenester på lokalsykehusnivå, har områdetjenester for hele Oslo og har ansvar for regionale og nasjonale tjenester innen klinikkens tre fagomr...

          9 dager sidenkarrierestart.no
          Se flere detaljer

          Lege i 100 % stilling

          3440, Røyken, Asker

           Vi søker Lege i 100 % stillingEr du en LIS i rus og avhengighetsmedisin ev. LIS i psykiatriPsykiaterRus- og avhengighetsspesialistAllmennlege med ønske om sykehusårLege med interesse for rusbehandling og psykisk lidelse Velkommen til en spennende stilling hos oss! Arbeidsoppgaver:Diagnostisk kartlegging/ utredning, ansvar for behandling og medisinering i tråd med gjeldende praksis innenfor rusbeh...

           3 dager sidenfinn.no
           Se flere detaljer

           Vi søker deg som er overlege og som brenner for faget!

           0440, St. Hanshaugen, Oslo

            Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for tre bydeler i Oslo - St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo. I tillegg har NWI områdefunksjonen Akutt-ambulant Hjemmesykehus for Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor. Klinikken har fem kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 18 år), seksjon barn (7 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 6 år og gravide), seksjon ambulant beh...

            3 dager sidenfinn.no
            Se flere detaljer

            Sykepleiere

            Omsorgssentre Øst Østsiden sykehjem - Fredrikstad, Viken

             Østsiden sykehjem er et spesialsykehjem for pasienter med demens. Østsiden sykehjem har 112 plasser fordelt på 5 avdelinger. Vi har en egen dagavdeling for hjemmeboende brukere med demens. Vi har to ledige faste stillinger som sykepleier i 100 % stilling, i turnus med dag og kveldsvakter De ledige stillingene er på avdeling 4-6 og avdeling 9-11 Avdeling 4-6: skjermet langtidsavdelingAvdeling 9-11...

             2 dager sidenjobbdirekte.no
             Se flere detaljer

             Lege i spesialisering i psykiatri

             6412, Molde, Møre og Romsdal

              Lege i spesialisering i psykiatri

              23 dager sidenfinn.no
              Se flere detaljer

              LIS til vikariat ved Søndre Oslo DPS

              Oslo

               Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med til sammen over 140 000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnsek...

               6 dager sidenkarrierestart.no
               Se flere detaljer

               Psykologspesialist/psykolog

               3613, Kongsberg, Viken

                Hvem er du og hva kan du bidra med?Vi ser etter deg som er psykologspesialist og som ønsker seg en variert og meningsfull arbeidshverdag.Vi ønsker oss en kollega som trives med teamarbeid, men som samtidig er selvstendig.Kanskje vår nye kollega er deg?Hvorfor jobbe i Vestre Viken?Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger ...

                3 dager sidenfinn.no
                Se flere detaljer

                Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig og inspirerende arbeidsmiljø ? Vi søker:

                Modum Bad - 3370, Vikersund, Modum

                 På Modum bads voksenpsykiatriske poliklinikk tar vi imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Vår poliklinikk er et samarbeidsprosjekt mellom Modum bad og Vestre viken. Opptaksområdet vårt inkluderer kommunene Krødsherad, Modum og Sigdal. Vi er et tverrfaglig team bestående av merkantilt ansatte, sykepleiere med videreutdannelse...

                 5 dager sidenfinn.no
                 Se flere detaljer

                 Seksjonsleder ved gruppeseksjon

                 1400, Ski, Nordre Follo

                  Vihar ledig 100 % fast stilling som seksjonsleder ved Seksjon for gruppeterapi, DPS Follo.Vi søker etter deg som har engasjement, initiativ og lyst til ålede dedikerte fagpersoner i psykisk helsevern, og som har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten!Du ønsker å bidra til videreutvikling av seksjonens tjenester med høy faglig standard til pasienter i vårt opptaksområde.Som seksjonsleder blir ...

                  6 dager sidenfinn.no
                  Se flere detaljer

                  Nøstret søker sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog eller sosionom

                  3530, Røyse, Hole

                   Vi får stadig nye beboere og søker medarbeidere med bachelor innen helse- og sosialfag. Vi ser etter sykepleier/vernepleier/barnevernspedagog/sosionom eller ergoterapeut.Vi søker en engasjert og dedikert medarbeider med lidenskap for psykiatri til vårt anerkjente botilbud.Arbeidsoppgaver:- Gi tett oppfølging av psykisk helse til våre beboere, med fokus på individuelle behov og omsorg.- Delta i ut...

                   9 dager sidenfinn.no
                   Se flere detaljer

                   Psykiater i 100% fast stilling ved avdeling psykisk helsevern

                   Skjelfoss Psykiatriske Senter Psykisk Helse - 1827, Hobøl, Indre Østfold

                    Skjelfoss psykiatriske senter er en del av spesialisthelsetjenesten og er lokalisert i vakkert kulturlandskap i Hobøl, Indre Østfold kommune.Vi har avtale med Helse Sør-Øst om å levere tjenester innen psykisk helsevern, til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusproblematikk. Vi har til sammen 32 pasienter til langtidsbehandling fordelt på to avdelinger. I tillegg ha...

                    6 dager sidenfinn.no
                    Se flere detaljer

                    Sykepleier/ spesialsykepleier Akuttpsykiatri

                    Stavanger, Rogaland

                     Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i Sør- Rogaland.Klinikken består av fire DPS lokalisert til Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane,samt avdelinger for akutt-, affektiv og psykose-, alder - ogsikkerhetspsykiatri beliggende på sykehusområdet på Våland.Avdeling akutt og intensiv psykiatri består av sengepostene AMC2 og B3.B3 er en akuttpsykiatrisk seng...

                     4 dager sidenkarrierestart.no
                     Se flere detaljer

                     Sykepleier/ spesialsykepleier Akuttpsykiatri

                     4011, Stavanger, Rogaland

                      Klinikk psykisk helsevernvoksne yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i Sør- Rogaland.Klinikken består av fire DPS lokalisert til Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane,samt avdelinger for akutt-, affektiv og psykose-, alder - ogsikkerhetspsykiatri beliggende på sykehusområdet på Våland.Avdeling akutt ogintensiv psykiatri består av sengepostene AMC2 og B3.B3 er en akuttpsykiatrisksengepo...

                      5 dager sidenfinn.no
                      Se flere detaljer

                      Lis-lege

                      Sandnes, Rogaland

                       Har du lyst til å være med å gjøre en meningsfull og viktig forskjell i barn og unges liv ?Søk denne stillingen og bli med i et dyktig og engasjert kollegium innen psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBURA) ved BUP Sandnes, avd. Julie Eges gate.BUP Sandnes, avdeling Julie Eges gate, som er en av 10 poliklinikker i avdeling PHBURA, Helse Stavanger. PHBURA har ansvaret for det poliklinis...

                       4 dager sidenkarrierestart.no
                       Se flere detaljer

                       Lis-lege

                       4306, Sandnes, Rogaland

                        Har du lyst til å være med å gjøre en meningsfull og viktig forskjell i barn og unges liv ? Søk denne stillingen og bli med i et dyktig og engasjert kollegium innen psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBURA) ved BUP Sandnes, avd. Julie Eges gate.BUP Sandnes, avdeling Julie Eges gate, som er en av 10 poliklinikker i avdeling PHBURA, Helse Stavanger. PHBURA har ansvaret for det poliklini...

                        5 dager sidenfinn.no
                        Se flere detaljer

                        Rådgivende overlege

                        Oslo

                         Vi har ledig en 60 % fast stilling som rådgivende overlege. Arbeidssted er ved vår avdeling i Oslo og det forventes tilstedeværelse i avdelingen innenfor ordinær arbeidstid.Avdelingen har et landsdekkende ansvar for å behandle klager på yrkesskade- og yrkessykdomsområdet. Det er derfor ønskelig med relevant spesialisering og erfaring med denne type saker. Yrkesskade- og yrkessykdomsområdet har og...

                         9 dager sidenkarrierestart.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Omfang
                         Jobbtype