Mon Apr 15 2024 12:30:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Psykolog jobb

Psykolog

Oslo

  Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) gir behandlingstilbud til hørsels- og synshemmede barn, unge og voksne fra hele landet. NBSPH har rundt 35 ansatte og består av tre enheter: Barne- og ungdomsenheten, Voksenenheten og Kompetanseenheten. Barne- og ungdomsenheten, BUP, har nå ledig fast stilling for psykolog. Vi ønsker oss en faglig trygg kollega som er kreativ og n...

  1 dag sidenkarrierestart.no
  Se flere detaljer

  Psykolog

  Kragerø, Vestfold og Telemark

   Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til pasientenes beste.Sykehuset har om lag 3300 årsverk og 4...

   1 dag sidenkarrierestart.no
   Se flere detaljer

   Psykolog

   Oslo

    Nordstrand enhet har ledig halvtårsvikariat for psykolog. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.BUP Syd er samlokalisert med Søndre Oslo DPS på Mortensrud i Oslo. BUP Syd består av generalistenhetene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand, samt Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam. BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som er organisert på tvers av enhetene...

    1 dag sidenkarrierestart.no
    Se flere detaljer

    Psykolog

    Tønsberg, Vestfold og Telemark

     Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. L...

     1 dag sidenkarrierestart.no
     Se flere detaljer

     Psykolog

     Oslo

      Vestre Aker helsestasjon og skolehelsetjeneste har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet og ønsker å styrke tilbudet med ytterligere en psykolog. Psykologen skal bidra inn i det tverrfaglige lavterskeltilbudet for å styrke det psykiske helsearbeidet i bydelen. Hovedfokus er tidlig intervensjon rettet mot skolebarn og ungdom. Vi har ekstra fokus på forebyggende tiltak og lavterskeltilbud me...

      1 dag sidenkarrierestart.no
      Se flere detaljer

      Psykolog

      Klinikk psykisk helse og avhengighet BUP Nordstrand Oslo - 1281, Søndre Nordstrand, Oslo

       Psykolog

       2 dager sidennav.no
       Se flere detaljer

       Psykolog

       Skolehelsetjeneste Oslo kommune Bydel Vestre Aker - 0754, Vestre Aker, Oslo

        Psykolog

        2 dager sidennav.no
        Se flere detaljer
        Ny

        Psykolog

        BUP POLIKLINIKK ELVERUM Sykehuset Innlandet - 2413, Elverum, Innlandet

         Psykolog

         21 timer sidennav.no
         Se flere detaljer

         Psykolog

         Seksjon BupVestmar Sykehuset Telemark - 3770, Kragerø, Vestfold og Telemark

          Psykolog

          2 dager sidennav.no
          Se flere detaljer
          Ny

          Psykolog

          Nordfjord psykiatrisenter Helse Førde - 6770, Nordfjordeid, Stad

           Psykolog

           20 timer sidennav.no
           Se flere detaljer
           Ny

           Psykolog

           DPS HaldenSarpsborg Døgnbaserte tjenester post 1 - 1781, Halden, Viken

            Psykolog

            21 timer sidennav.no
            Se flere detaljer
            Ny

            Psykolog ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid

            Voksenpsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus - 0319, Vestre Aker, Oslo

             Psykolog ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid

             21 timer sidennav.no
             Se flere detaljer

             Psykolog /psykologspesialist

             Lørenskog, Viken

              Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 618 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbei...

              1 dag sidenkarrierestart.no
              Se flere detaljer

              Psykologspesialist/psykolog

              Skien, Vestfold og Telemark

               Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til pasientenes beste.Sykehuset har om lag 3300 årsverk og 4...

               1 dag sidenkarrierestart.no
               Se flere detaljer
               Ny

               Psykolog / Psykologspesialist

               Psykiatrisk langtidspost B Sykehuset i Vestfold - 3171, Sem, Tønsberg

                Psykolog / Psykologspesialist

                20 timer sidennav.no
                Se flere detaljer
                Ny

                Psykologspesialist / psykolog

                Barne og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg Bergen kommune - 5147, Fyllingsdalen, Bergen

                 Psykologspesialist / psykolog

                 20 timer sidennav.no
                 Se flere detaljer
                 Ny

                 Psykolog/ nevropsykolog

                 Avdeling ReHabilitering Kirkenes sykehus Finnmarkssykehuset - 9901, Kirkenes, Sør-Varanger

                  Psykolog/ nevropsykolog

                  20 timer sidennav.no
                  Se flere detaljer
                  Ny

                  Psykolog/ psykologspesialist

                  Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost Sykehuset i - 3103, Tønsberg, Vestfold og Telemark

                   Psykolog/ psykologspesialist

                   20 timer sidennav.no
                   Se flere detaljer

                   Vi søker psykolog til Akuttambulant hjemmesykehus fast stilling

                   Oslo

                    Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for tre bydeler i Oslo - St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo. I tillegg har NWI områdefunksjonen Akuttambulant Hjemmesykehus for Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor. Klinikken har fem kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 18 år), seksjon barn (7 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 6 år og gravide), seksjon ambulant beha...

                    1 dag sidenkarrierestart.no
                    Se flere detaljer

                    Psykologspesialist/psykolog

                    7040, Østbyen, Trondheim

                     Psykologspesialist/psykolog

                     1 dag sidenfinn.no
                     Se flere detaljer

                     Psykologspesialist/psykolog

                     Nidaros DPS Ambulant akuttteam Klinikk Psykisk helsevern - 7040, Østbyen, Trondheim

                      Psykologspesialist/psykolog

                      1 dag sidennav.no
                      Se flere detaljer
                      Ny

                      Psykologspesialist/psykolog

                      AVD FOR TSB Sykehuset Innlandet - 2840, Reinsvoll, Vestre Toten

                       Psykologspesialist/psykolog

                       20 timer sidennav.no
                       Se flere detaljer
                       Ny

                       Psykologspesialist/psykolog

                       ARA poliklinikk Arendal - 4838, Arendal, Agder

                        Psykologspesialist/psykolog

                        20 timer sidennav.no
                        Se flere detaljer
                        Ny

                        Psykologspesialist/psykolog

                        Phr BUPA Poliklinikk Ytre Salten Nordlandssykehuset - 8076, Bodø, Nordland

                         Psykologspesialist/psykolog

                         20 timer sidennav.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 18 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Engasjement
                         • Prosjekt
                         • Trainee
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Selvstendig næringsdrivende