1 - 24av 31ledige stillinger

Psykisk helse Oslo kommune

Sorter
2 dager siden

Miljøterapeut - psykisk helse og rus, bolig med beamanning

Bærum Kommune - Oslo

Nr: - stillingsident: logg inn for å se kontaktinformasjon95 presentasjon av stillingen:vi søker etter miljøterapeut i tjenesteområdet psykisk helse og rus, boliger med bemanning. ...Søkere utenfor skandinavia skal ha bestått norskprøve c1 skriftlig og muntlig krav til relevant arbeidserfaring innen psykisk helse og rus.

karrierestart.no
7 dager siden

Aktivitør/miljøarbeider innen psykisk helse

Aktivitetshuset Hjørnesteinen Oslo Kommune Bydel Ullern - Oslo

Nr: - stillingsident: logg inn for å se kontaktinformasjon00 presentasjon av stillingen:er du opptatt av psykisk helse og liker å jobbe med mennesker? ...Hjørnesteinen er organisert i avdeling for arbeid, bolig og psykisk helse, og holder til i fine lokaler på ullerntunet.

karrierestart.no
3 dager siden

Overlege dps groruddalen spesialpoliklinikken

Akershus Universitetssykehus - Grorud, Oslo

Nr: 988916374 stillingsident: 4156767865 presentasjon av stillingen: dps groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene alna, grorud og stovner, samt nittedal kommune.

nav.no
17 dager siden

Aktivitør/miljøarbeider innen psykisk helse

Aktivitetshuset Hjørnesteinen Oslo Kommune Bydel Ullern - Ullern, Oslo

Nr: - stillingsident: 4129846100 presentasjon av stillingen: er du opptatt av psykisk helse og liker å jobbe med mennesker? ...Hjørnesteinen er organisert i avdeling for arbeid, bolig og psykisk helse, og holder til i fine lokaler på ullerntunet.

nav.no
17 dager siden

Aktivitør/miljøarbeider innen psykisk helse

Aktivitetshuset Hjørnesteinen Oslo Kommune Bydel Ullern - Oslo

Nr: - stillingsident: 4129846100 presentasjon av stillingen: er du opptatt av psykisk helse og liker å jobbe med mennesker? ...Hjørnesteinen er organisert i avdeling for arbeid, bolig og psykisk helse, og holder til i fine lokaler på ullerntunet.

jobbdirekte.no
4 dager siden

Psykolog ii

Seksjon For Psykisk Helserask Psykisk Helsehjelp Oslo Kommune Bydel - Oslo

Vi i rask psykisk helsehjelp (rph) i bydel søndre nordstrand utvider vårt team og søker en psykolog til 1 års-prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Rph er for tiden organisert i seksjon psykisk helse i avdeling nav.

jobbdirekte.no
24 timer siden

Psykolog - fact

Seksjon For Psykisk Helse Oslo Kommune Bydel Nordstrand - Oslo

Vi benytter oss av mange forskjellige arbeidsmetoder, og teamet er pr i dag sammensatt av psykolog, psykiater, og sykepleiere med spesialutdannelse innen psykisk helsearbeid. ...Kjennskap til kommunale helse- og sosiale tjenester vi benytter norsk som arbeidsspråk.

karrierestart.no
nav.no
4 dager siden

Overlege dps groruddalen spesialpoliklinikken

Akershus Universitetssykehus Ahus - Oslo

Dps groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene alna, grorud og stovner, samt nittedal kommune. ...Seksjonen har spisskompetanse på utredning og behandling av personer med alvorlig psykisk lidelse.

karrierestart.no
4 dager siden

Overlege dps groruddalen spesialpoliklinikken

Akershus Universitetssykehus - Oslo

Nr: 988916374 stillingsident: 4156767865 presentasjon av stillingen: dps groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene alna, grorud og stovner, samt nittedal kommune.

jobbdirekte.no
4 dager siden

Psykolog

Familiesenteret Oslo Kommune Bydel Østensjø - Oslo

Familiesenteret driver forebyggende tiltak innen samspill og utvikling, samt behandling av lettere psykiske utfordringer hos barn og unge 0-18 år.Arbeidsoppgavergi et lavterskel psykisk helsetilbud til barn, unge og familier, individuelt og/eller i gruppergi psykologhjelp ved hfu (helsestasjon for ungdom) ved behovdelta aktivt i det tverrfaglige samarbeidet og hjelpe videre i hjelpeapparatet ved behovha koordinatorfunksjon for brukere med sammensatte utfordringer eller behov for samordnede tjenesterkoordinere arbeid med individuell plan i samarbeid med bruker, familie, nettverk og øvrige hjelpeinstanserbistå bydelens kriseteam ved behovjournalføring i winmed helsekvalifikasjonerpsykolog med autorisasjonerfaringsbasert kompetanse fra tilsvarende stillingdet vil bli krevd politiattest ved tiltredelseinnsendte papirer vil ikke bli returnertutdanningstittel: psykolog med autorisasjonpersonlige egenskaperdu er resultat- og løsningsorientert og viser at du har gjennomføringsevnedu har faglig integritet og er god til å samarbeidedu kan formidle og dele din kunnskap med kollegaerdu trives med å være i endring og utviklingdu har god system- og organisasjonsforståelsedu har gode kommunikasjonsferdigheter og god skriftlig framstillingsevnedu kan dokumentere resultater fra tidligere arbeidvi tilbyret fagmiljø i utviklingsamarbeid med flere ulike faggruppergode muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjonfleksibel arbeidstid, noe kveldsarbeid kan påregneslønnstrinn: 35-43 (kr 500 300 - 576 400)gode forsikrings- og pensjonsordningerkontaktinformasjonåse merethe bakkemyr, logg inn for å se kontaktinformasjonarbeidsstedstallerudveien 97 0693 oslosøk på stillingen:logg inn for å se kontaktinformasjonnøkkelinformasjon:arbeidsgiver:oslo kommunereferansenr.

karrierestart.no
nav.no
6 dager siden

Vikariat sykepleier 100 %

Østensjøveien Hus Oslo Kommune Velferdsetaten - Oslo

Kr. 469 200,- til - kr. 586 000,- per år) i oslo kommunes regulativ, etter ansiennitet. ...Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikring kontaktinformasjon ingvild degnæs, teamleder, 23427361 ole-remy olsen, institusjonssjef, 23427353 arbeidssted østensjøveien 56 0667 oslo søk på stillingen:klikk her nøkkelinformasjon: arbeidsgiver:oslo kommune referansenr.:4141162238 stillingsprosent: 100% søknadsfrist: 21.11.2019 mer informasjon om stillingen sted østensjøveien 56, 0667 oslo ansettelsesform vikariat heltid/deltid heltid antall stillinger 1

jobbdirekte.no
7 dager siden

Miljøterapeut fortrinnvis sykepleier

Seksjon For Psykisk Helse Oslo Kommune Bydel Nordstrand - Oslo

Personalgruppen har tverrfaglig utdanningsbakgrunn.Arbeidsoppgavertjenesteansvar jfr bobyte direkte tjenester til brukere, i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planeransvar for oppfølging, utvikling og evaluering av tiltakplanlegge og koordinere tjenestetilbudetdokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutinerveilednings- og opplæringsansvar overfor kolleger, studenter og lærlingerdelta i og ta ansvar for ulike samarbeidsfora/fagforum med interne og eksterne samarbeidspartneresamarbeid med pårørende, verger og andredelta i fagutviklingsarbeidmedansvar for legemiddelhåndteringevt ansvar for beboerregnskapoppgaver delegert fra lederbidra aktivt til et godt arbeidsmiljøkvalifikasjonerbachelor i sykepleie eller vernepleieerfaring og gode kunnskaper om målrettet miljøterapeutisk arbeid i psykisk helseerfaring fra arbeid med mennesker med store bistandsbehov og utfordrende atferdønskelig med erfaring fra arbeid og saksbehandlingfordel med kunnskaper i bruk av gerica som arbeidsverktøyønskelig med erfaring fra arbeid som tjenesteansvarligmeget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevnegrunnleggende kunnskap om iktønskelig med erfaring og kunnskap innenfor ernæringsoppfølging og matlagingønskelig med førerkort klasse bgyldig politiattest må fremlegges ved ansettelsepersonlige egenskaperevne til samarbeid og fleksibilitetgod ordenssans, og evne til å planlegge, koordinere og strukturereevne til å skape engasjementgod gjennomføringsevneevne til å utvikle og spre entusiasmeevne å delegereevne å tolerere perioder med høyt arbeidstempogod omsorgsevnegode kommunikasjonsevnerbidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempelansvarsbevisst og påliteligevne til å holde faglige fremlegg i ulike foragod omstillingsevneløsningsfokusertgod fysisk og mental helsepersonlig egnethet vil bli vektlagtvi tilbyrutviklende og spennende arbeidsoppgavergode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeiddyktige og hyggelige kollegaeromfattende kurs- og opplæringstilbudveiledninget stabilt arbeidsmiljølønnsplassering i lønnstrinn 29-42 ( kr 456300 - 565800) i oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitetgode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikringkontaktinformasjonngoc suong thi luong, seksjonsleder, logg inn for å se kontaktinformasjon, logg inn for å se kontaktinformasjonarbeidsstedmarmorveien 2d1154 oslosøk på stillingen:logg inn for å se kontaktinformasjonnøkkelinformasjon:arbeidsgiver:oslo kommunereferansenr.

karrierestart.no
7 dager siden

Helsefagarbeider - Jernbaneveien bolig og Fornebu bolig

Bærum Kommune - Oslo

Hpr nummer registreres i cv har du erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede er en fordel må du være fortrolig med bruk av relevante it-verktøy har du kjennskap til relevant lovverk for tjenesteområdet for stillingen kreves gode norskkunnskaper.

karrierestart.no
8 dager siden

Smittevernoverlege / Assisterende kommuneoverlege

Seksjon For Samfunnsmedisin Oslo Kommune Helseetaten - Oslo

Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. ...I tillegg til sam består foa av seksjon for kvalitetsmåling og epidemiologi, seksjon for oppvekst og levekår, seksjon for psykisk helse og seksjon for kompetanse og tjenesteutvikling.

karrierestart.no
9 dager siden

Miljøterapeut fortrinnvis sykepleier

Seksjon For Psykisk Helse Oslo Kommune Bydel Nordstrand - Lambertseter, Oslo

Arbeidsoppgaver tjenesteansvar jfr bob yte direkte tjenester til brukere, i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planer ansvar for oppfølging, utvikling og evaluering av tiltak planlegge og koordinere tjenestetilbudet dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner veilednings- og opplæringsansvar overfor kolleger, studenter og lærlinger delta i og ta ansvar for ulike samarbeidsfora/fagforum med interne og eksterne samarbeidspartnere samarbeid med pårørende, verger og andre delta i fagutviklingsarbeid medansvar for legemiddelhåndtering evt ansvar for beboerregnskap oppgaver delegert fra leder bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø kvalifikasjoner bachelor i sykepleie eller vernepleie erfaring og gode kunnskaper om målrettet miljøterapeutisk arbeid i psykisk helse erfaring fra arbeid med mennesker med store bistandsbehov og utfordrende atferd ønskelig med erfaring fra arbeid og saksbehandling fordel med kunnskaper i bruk av gerica som arbeidsverktøy ønskelig med erfaring fra arbeid som tjenesteansvarlig meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne grunnleggende kunnskap om ikt ønskelig med erfaring og kunnskap innenfor ernæringsoppfølging og matlaging ønskelig med førerkort klasse b gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse personlige egenskaper evne til samarbeid og fleksibilitet god ordenssans, og evne til å planlegge, koordinere og strukturere evne til å skape engasjement god gjennomføringsevne evne til å utvikle og spre entusiasme evne å delegere evne å tolerere perioder med høyt arbeidstempo god omsorgsevne gode kommunikasjonsevner bidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempel ansvarsbevisst og pålitelig evne til å holde faglige fremlegg i ulike fora god omstillingsevne løsningsfokusert god fysisk og mental helse personlig egnethet vil bli vektlagt vi tilbyr utviklende og spennende arbeidsoppgaver gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid dyktige og hyggelige kollegaer omfattende kurs- og opplæringstilbud veiledning et stabilt arbeidsmiljø lønnsplassering i lønnstrinn 29-42 ( kr 456300 - 565800) i oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikring kontaktinformasjon ngoc suong thi luong, seksjonsleder, 97539334, arbeidssted marmorveien 2d 1154 oslo søk på stillingen:

nav.no
8 dager siden

Vikariat sykepleier 100 %

Østensjøveien Hus Oslo Kommune Velferdsetaten - Oslo

Kr. 469 200,- til - kr. 586 000,- per år) i oslo kommunes regulativ, etter ansiennitet. ...Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikringkontaktinformasjoningvild degnæs, teamleder, logg inn for å se kontaktinformasjon ole-remy olsen, institusjonssjef, logg inn for å se kontaktinformasjonarbeidsstedøstensjøveien 56 0667 oslosøk på stillingen:logg inn for å se kontaktinformasjonnøkkelinformasjon:arbeidsgiver:oslo kommunereferansenr.

karrierestart.no
8 dager siden

Sykepleier 100 % stilling

Blindern Omsorgssenter Oslo Kommune Velferdsetaten - St.Hanshaugen-Ullevål, Oslo

Målsetningen er stabilisering eller bedring av den enkeltes egenomsorg, livskvalitet, helse, sosial fungering, boevne og økonomistyring. ...Vi tilbyr jobb innenfor et viktig samfunnsmessig område utfordrende og varierte arbeidsoppgaver flotte kollegaer gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikring.

nav.no
7 dager siden

Fastlege høybråten legekontor

Oslo Kommune Bydel Stovner - Oslo

Det er god offentlig kommunikasjon med bla tog helt fram.Bydelen ligger nordøst i oslo med grense til romeriksregionen. ...Vi har et meget godt tjenesteapparat blant annet innen helsefremmende og forebyggende tjenester, hjemmetjenesten, psykisk helse, rehabilitering/mestring og øvrige helse- og omsorgstjenester, og en egen avdeling for utvikling og prosjekter.

karrierestart.no
8 dager siden

Miljøterapeut fortrinnvis sykepleier

Seksjon For Psykisk Helse Oslo Kommune Bydel Nordstrand - Oslo

Personalgruppen har tverrfaglig utdanningsbakgrunn.Arbeidsoppgavertjenesteansvar jfr bobyte direkte tjenester til brukere, i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planeransvar for oppfølging, utvikling og evaluering av tiltakplanlegge og koordinere tjenestetilbudetdokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutinerveilednings- og opplæringsansvar overfor kolleger, studenter og lærlingerdelta i og ta ansvar for ulike samarbeidsfora/fagforum med interne og eksterne samarbeidspartneresamarbeid med pårørende, verger og andredelta i fagutviklingsarbeidmedansvar for legemiddelhåndteringevt ansvar for beboerregnskapoppgaver delegert fra lederbidra aktivt til et godt arbeidsmiljøkvalifikasjonerbachelor i sykepleie eller vernepleieerfaring og gode kunnskaper om målrettet miljøterapeutisk arbeid i psykisk helseerfaring fra arbeid med mennesker med store bistandsbehov og utfordrende atferdønskelig med erfaring fra arbeid og saksbehandlingfordel med kunnskaper i bruk av gerica som arbeidsverktøyønskelig med erfaring fra arbeid som tjenesteansvarligmeget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevnegrunnleggende kunnskap om iktønskelig med erfaring og kunnskap innenfor ernæringsoppfølging og matlagingønskelig med førerkort klasse bgyldig politiattest må fremlegges ved ansettelsepersonlige egenskaperevne til samarbeid og fleksibilitetgod ordenssans, og evne til å planlegge, koordinere og strukturereevne til å skape engasjementgod gjennomføringsevneevne til å utvikle og spre entusiasmeevne å delegereevne å tolerere perioder med høyt arbeidstempogod omsorgsevnegode kommunikasjonsevnerbidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempelansvarsbevisst og påliteligevne til å holde faglige fremlegg i ulike foragod omstillingsevneløsningsfokusertgod fysisk og mental helsepersonlig egnethet vil bli vektlagtvi tilbyrutviklende og spennende arbeidsoppgavergode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeiddyktige og hyggelige kollegaeromfattende kurs- og opplæringstilbudveiledninget stabilt arbeidsmiljølønnsplassering i lønnstrinn 29-42 ( kr 456300 - 565800) i oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitetgode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikringkontaktinformasjonngoc suong thi luong, seksjonsleder, 97539334, .Kommune.Noarbeidsstedmarmorveien 2d1154 oslosøk på stillingen:klikk hernøkkelinformasjon:arbeidsgiver:oslo kommunereferansenr.:4151993417stillingsprosent: 100%startdato: 01.01.2020søknadsfrist: 14.11.2019 mer informasjon om stillingen sted marmorveien 2d, 1154 oslo ansettelsesform annet heltid/deltid heltid antall stillinger 1

jobbdirekte.no
8 dager siden

Sykepleier 100 % stilling

Blindern Omsorgssenter Oslo Kommune Velferdsetaten - Oslo

Målsetningen er stabilisering eller bedring av den enkeltes egenomsorg, livskvalitet, helse, sosial fungering, boevne og økonomistyring. ...Du må ha evne til å reflektere over egen praksis.Vi tilbyrjobb innenfor et viktig samfunnsmessig område utfordrende og varierte arbeidsoppgaver flotte kollegaer gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikring.Avlønning som sykepleier i lønnstrinn 31-44 (p.T.

karrierestart.no
8 dager siden

Sykepleier 100 % stilling

Blindern Omsorgssenter Oslo Kommune Velferdsetaten - Oslo

Målsetningen er stabilisering eller bedring av den enkeltes egenomsorg, livskvalitet, helse, sosial fungering, boevne og økonomistyring. ...Kr. 469 200 til kr. 586 000,- pr år) ioslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet, samt eventuelle tillegg kontaktinformasjon merete meyer, institusjonssjef, 91132068 arbeidssted blindernveien 3 0361 oslo søk på stillingen:klikk her nøkkelinformasjon: arbeidsgiver:oslo kommune referansenr.:4135283927 stillingsprosent: 100% startdato: 01.12.2019 søknadsfrist: 21.11.2019 mer informasjon om stillingen sted blindernveien 3, 0361 oslo ansettelsesform fast heltid/deltid heltid antall stillinger 2

jobbdirekte.no
8 dager siden

Fagutviklingsvernepleier - Fornebu boliger

Bærum Kommune - Oslo

Fornebu boliger er et tjenestested hvor det bor 15 unge voksne mennesker med psykisk utviklingshemming med ulike bistandsbehov. ...Helse og omsorgstjenesteloven 5-4 må fremlegges før tiltredelse søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (offentliglova 25)kontaktinformasjoncaroline platou-jensen, avdelingsleder jernbaneveien bolig, tlf: logg inn for å se kontaktinformasjon anne-marie lyngra, avdelingsleder fornebu bolig, tlf: logg inn for å se kontaktinformasjonarbeidsstedfornebunøkkelinformasjon:annonsør:bærum kommune stillingsbrøk: 100% heltid, fast antall stillinger: 1 søknadsfrist: 20.11.2019for elektronisk søknadsskjema:logg inn for å se kontaktinformasjon

karrierestart.no

Side 1 av 2

Neste

Fant du ikke det du var på jakt etter?

Hold deg oppdatert om Psykisk helse Oslo kommune

Jobb tittel
  • Helse
Område
  • Oslo
Omfang
  • Deltid (6)
  • Heltid (25)
Jobbtype
  • Fast (24)
Arbeidsgiver
  • Seksjon For Psykisk Helse Oslo Kommune Bydel Nordstrand (5)