Tue Nov 28 2023 09:30:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Psykiatrisk sykepleier jobb

Vi søker sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid til en spennende jobb !

- 0963, Grorud, Oslo

  DPS Groruddalen ivaretar spesialisthelsetjenestetilbudet utenfor sykehusnivå innen psykisk helsevern for voksne med bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune som opptaksområde. DPS Groruddalen er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består i dag av 8 polikliniske seksjoner i tillegg til døgnseksjon. Seksjonen er bemannet med fem overleger, en lege i spesialisering, åtte...

  nav.no1 dag siden
  Se flere detaljer

  Psykiatrisk sykepleier

  -

   Vi søker etter en psykiatrisk sykepleier til vårt hyggelige og kollegiale fellesskap på Allmennpoliklinikk A ved DPS Nedre Romerike. Vi ser etter deg som er faglig dedikert, og som liker å jobbe i et aktivt miljø med varierte problemstillinger. Det er en fordel om du har erfaring med å holde gruppe/ psykoedukative kurs.Allmennpoliklinikken jobber aktivt med å utvikle gode team som utnytter tverrf...

   karrierestart.no1 dag siden
   Se flere detaljer

   Våken nattevakt/psykiatrisk vernepleier i todelt turnus

   -

    Fekjær har et fagmiljø med ca 60 ansatte som består av bl.a. psykiatere, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeut og idrettskonsulenter og stabspersonell. Innlandet fylkeskommune har egen skole ved FPS med 2 lærere. FPS har vurderingskompetanse.Vi har studenter fra ulike universitet og høgskoler. FPS er tilsluttet nasjonalt Nettverk for Personli...

    karrierestart.no1 dag siden
    Se flere detaljer

    Sykepleier/Vernepleier

    - 1714, Grålum, Sarpsborg

     Psykiatrisk akuttmottak voksne søker etter erfaren og robust sykepleier/vernepleier med/uten videreutdanning i psykisk helsearbeid.Psykiatrisk akuttmottak voksne (PAM) er en av 10 døgnseksjoner i Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering. Seksjonen tar imot alle pasienter som legges inn akutt i psykiatrisk avdeling. I løpet av første døgn vurderes behov for fortsatt sykehusinnleggelse og eventue...

     finn.no1 dag siden
     Se flere detaljer

     Sykepleier / Vernepleier

     -

      Psykiatrisk utredning søker etter en engasjert og faglig dyktig sykepleier / vernepleier.Psykiatrisk utredning er en av ti funksjonsinndelte døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling og holder til på Kalnes i Sarpsborg. Seksjonen samarbeider nært med øvrige seksjoner i avdelingen, samt andre nivåer i helsetjenesten. Seksjonen har som hovedoppgave å utrede kompliserte tilstander, hovedsakelig innenfor ...

      karrierestart.no1 dag siden
      Se flere detaljer
      Ny

      Psykiatrisk sykepleier/vernepleier

      - 5036, Bergenhus, Bergen

       Behandling, bo og ressursveiledning (BBR) ble opprettet som en resultatenhet under Etat for psykisk helse og rustjenester 1.mars 2020. Enheten består av140 årsverk, med ca 300 ansatte fordelt på 8 bosenter og en administrasjon. Allebosenter i enheten arbeider ut fra en recoveryorientert tilnærming. Å møtebrukernes individuelle behov på en faglig god måte er sentrale mål fortjenesteytingen. Vi arb...

       nav.no19 timer siden
       Se flere detaljer

       Psykolog/Psykiatrisk sykepleier

       - 3511, Hønefoss, Ringerike

        Hva søker vi?Vi har et ledig 100 % årsvikariat fra og med 01.01.2024 for psykolog, eller psykiatrisk sykepleier med erfaring med utredning og behandling.Hvem er du og hva kan du bidra med?Vi ser etter deg som er psykolog eller psykiatrisk sykepleier og som ønsker å jobbe i et godt fagmiljø i stadig utvikling. Hos oss kan du bidra med utredning og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser hos...

        finn.no1 dag siden
        Se flere detaljer

        Sykepleier/Vernepleier

        - 1714, Grålum, Sarpsborg

         Psykiatrisk akuttmottak voksne søker etter erfaren og robust sykepleier/vernepleier med/uten videreutdanning i psykisk helsearbeid. Psykiatrisk akuttmottak voksne (PAM) er en av 10 døgnseksjoner i Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering. Seksjonen tar imot alle pasienter som legges inn akutt i psykiatrisk avdeling. I løpet av første døgn vurderes behov for fortsatt sykehusinnleggelse og eventu...

         nav.no1 dag siden
         Se flere detaljer

         Sykepleier v/ Psykiatrisk-Somatikk-Rus enhet på OBA TUN 3 (TOBA - Tverrfaglig ObservasjonAvdeling

         -

          Sykepleier v/ Psykiatrisk-Somatikk-Rus enhet på OBA TUN 3 (TOBA - Tverrfaglig ObservasjonAvdeling

          finn.no1 dag siden
          Se flere detaljer

          Sykepleier / Vernepleier med videreutdanning

          - 1400, Ski, Nordre Follo

           DPS Follo har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til befolkningeniFollo kommunene,Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden. Vi ønsker til enhver tid å ha en resultatorientert organisasjon medsærlig vekt på et godt arbeidsmiljø hvor de ansattes kompetanse er vår størsteressurs. DPS Follo består av døgnseksjon, almenpoliklinisk seksjon, TIRE(tidlig intervensjon og rehabilitering), Akutt team,...

           finn.no1 dag siden
           Se flere detaljer

           Sykepleier/psykiatrisk sykepleier

           - 8006, Bodø, Nordland

            Sikkerhetsenheten har ledig 100 % fast stilling D/A som Sykepleier/Psykiatrisk sykepleier ved den lokale sikkerhetsenheten i Bodø. Den lokale sikkerhetsenheten er organisert under Spesialpsykiatrisk avdeling (SPA), som er Psykisk helse- og rusklinikkens største avdeling. Her tilbys de mest spesialiserte psykiatriske helsetjenestene med noen regionale og andre fylkesdekkende døgntilbud. Opptaksomr...

            nav.no4 dager siden
            Se flere detaljer

            Nattevaktstillinger for sykepleier eller vernepleier

            -

             Hvem er du og hva kan du bidra med?Vi ser etter deg som er sykepleier eller vernepleier og som trives med å jobbe på natt.Hos oss kan du bidra med viktig sykepleier- eller vernepleierfaglig kompetanse som til sammen skal dekke 79 % stilling, fordelt på i utgangspunktet 42 og 37 %. Det kan være at andre stillingsstørrelser er aktuelt, men det må jo ses i sammenheng med annen søker. Hvorfor jobbe i...

             karrierestart.no1 dag siden
             Se flere detaljer
             Ny

             Sykepleier / Vernepleier med videreutdanning

             - 1400, Ski, Nordre Follo

              DPS Follo har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til befolkningen i Follo kommunene, Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden. Vi ønsker til enhver tid å ha en resultatorientert organisasjon medsærlig vekt på et godt arbeidsmiljø hvor de ansattes kompetanse er vår størsteressurs. DPS Follo består av døgnseksjon, almenpoliklinisk seksjon, TIRE(tidlig intervensjon og rehabilitering), Akutt te...

              nav.no19 timer siden
              Se flere detaljer

              Spennende 89,5 % sykepleier/ vernepleier-stilling innen akutt ungdomspsykiatri

              -

               Post M1 er en akuttpsykiatrisk sengepost for ungdom i alderen 13-18 år. Vi har 6 sengeplasser, både til akutte og planlagte innleggelser med utredning, behandling og tett samarbeid med pårørende og andre instanser. Hovedtyngden av innleggelsene er akutte fra våre samarbeidpartnere internt på sykehuset, fastleger, legevakt og privatpraksiser.Vi har nå fast 89,5% stilling ledig - vi søker etter deg...

               karrierestart.no1 dag siden
               Se flere detaljer

               Nattevaktstillinger for sykepleier eller vernepleier

               - 3530, Røyse, Hole

                Hvem er du og hva kan du bidra med? Vi ser etter deg som er sykepleier eller vernepleier og som trives med å jobbe på natt. Hos oss kan du bidra med viktig sykepleier- eller vernepleierfaglig kompetanse som til sammen skal dekke 79 % stilling, fordelt på i utgangspunktet 42 og 37 %. Det kan være at andre stillingsstørrelser er aktuelt, men det må jo ses i sammenheng med annen søker. Hvorfor jobbe...

                nav.no2 dager siden
                Se flere detaljer

                Nattevaktstillinger for sykepleier eller vernepleier

                - 3530, Røyse, Hole

                 Hvem er du og hva kan du bidra med?Vi ser etter deg som er sykepleier eller vernepleier og som trives med å jobbe på natt.Hos oss kan du bidra med viktig sykepleier- eller vernepleierfaglig kompetanse somtil sammen skal dekke 79 % stilling, fordelt på i utgangspunktet 42 og 37 %. Det kan være at andre stillingsstørrelser er aktuelt, men det må jo ses i sammenheng med annen søker.Hvorfor jobbe i V...

                 finn.no2 dager siden
                 Se flere detaljer

                 Sykepleier/vernepleier - Akuttpost sør

                 - 9016, Tromsø, Troms og Finnmark

                  Ønsker du en spennende, krevende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe medpsykiatriske pasienter i den mest akutte fase? Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene somstilles til oss, og stillingen vil kunne gi deg faglig utvikling. Du vil jobbei et fagmiljø sammen med dedikerte kolleger med fokus på pasienten og være en positiv bidragsyter inn i arbe...

                  nav.no1 dag siden
                  Se flere detaljer

                  Sykepleier v/ Psykiatrisk-Somatikk-Rus enhet på OBA TUN 3 (TOBA - Tverrfaglig ObservasjonAvdeling

                  - 4019, Hillevåg, Stavanger

                   Helse Stavanger tenker nytt rundt tilbudet til pasientgrupper innenfor psykiatri, somatikk og rus. Som første sykehus i Norge,startet Stavanger en tverrfaglig organisatorisk enhet for pasienter med akuttesammensatte problemstillinger innenfor somatikk, psykiatri og rus 07.03.22. Du vil være ansatt på AMC2, som er akuttmottaket for Klinikk Psykisk Helsevern Voksne - hvor du vil også ha vakter, men...

                   nav.no1 dag siden
                   Se flere detaljer

                   Våken nattevakt/psykiatrisk vernepleier i todelt turnus

                   Fekjær psykiatriske senter - 3528, Hedalen, Sør-Aurdal

                    Fekjær har et fagmiljø med ca 60 ansatte som består av bl.a. psykiatere, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeut og idrettskonsulenter og stabspersonell. Innlandet fylkeskommune har egen skole ved FPS med 2 lærere. FPS har vurderingskompetanse. Vi har studenter fra ulike universitet og høgskoler. FPS er tilsluttet nasjonalt Nettverk for Personl...

                    nav.no4 dager siden
                    Se flere detaljer

                    Spesialsykepleier Sikkerhetsenheten

                    - 8076, Bodø, Nordland

                     Sikkerhetsenheten i Bodø søker etter faglig dyktig og engasjert spesialsykepleier i fast stilling. Du trenger ikke å være sterkest i verden for å jobbe i Sikkerhetsenheten, men skal du trives hos oss bør du ha en robust personlighet. Er du i tillegg faglig engasjert og flink med mennesker er du rett person for oss. Vi står tidvis i krevende situasjoner og har derfor fokus på samhandling og faglig...

                     nav.no4 dager siden
                     Se flere detaljer

                     Assisterende seksjonsleder eller ledende spesialsykepleier/ vernepleier

                     -

                      Senter for psykisk helse og rus, avdeling døgnbehandling, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter som arbeider både med kortvarige og lengre behandlingsforløp. Klinikken består av ca. 250 årsverk. Vi har øyeblikkelig hjelp-ansvar for innbyggere i bydelene Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Grünerløkka.Post 2A er en ressurspost hvor målgruppe...

                      karrierestart.no1 dag siden
                      Se flere detaljer

                      Spesialsykepleier Sikkerhetsenheten

                      -

                       Sikkerhetsenheten i Bodø søker etter faglig dyktig og engasjert spesialsykepleier i fast stilling.Du trenger ikke å være sterkest i verden for å jobbe i Sikkerhetsenheten, men skal du trives hos oss bør du ha en robust personlighet. Er du i tillegg faglig engasjert og flink med mennesker er du rett person for oss. Vi står tidvis i krevende situasjoner og har derfor fokus på samhandling og faglig ...

                       karrierestart.no1 dag siden
                       Se flere detaljer

                       Våken nattevakt/psykiatrisk vernepleier i todelt turnus

                       -

                        Våken nattevakt/psykiatrisk vernepleier i todelt turnus

                        finn.no4 dager siden
                        Se flere detaljer

                        Sykepleier / Vernepleier

                        - 1714, Grålum, Sarpsborg

                         Psykiatrisk utredning søker etter en engasjert og faglig dyktig sykepleier / vernepleier. Psykiatrisk utredning er en av ti funksjonsinndelte døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling og holder til på Kalnes i Sarpsborg. Seksjonen samarbeider nært med øvrige seksjoner i avdelingen, samt andre nivåer i helsetjenesten. Seksjonen har som hovedoppgave å utrede kompliserte tilstander, hovedsakelig innenfor...

                         nav.no4 dager siden
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Helse
                         • Pleier
                         • Sykepleier
                         • Psykiatrisk sykepleier
                         Område
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Engasjement
                         • Vikariat
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Prosjekt
                         • Trainee