Thu Feb 22 2024 09:00:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk rådgiver

  Dalane PP-tjeneste gir tjenester til kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim. Eigersund kommune er vertskommune. Vi er et faglig kompetent team som består av PP-rådgivere, spesialpedagoger, psykolog, logoped, sekretær og leder. Til sammen er vi 13 ansatte. Vi er opptatt av barnets beste, tidlig innsats og inkludering i skole og barnehage. Vi har en aktiv rolle i kommunenes utviklingsarbei...

  1 dag sidenkarrierestart.no
  Se flere detaljer

  Pedagogisk psykologisk rådgiver

  4370, Egersund, Eigersund

   Dalane PP-tjeneste gir tjenester til kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim. Eigersund kommune er vertskommune. Vi er et faglig kompetent team som består av PP-rådgivere, spesialpedagoger, psykolog, logoped, sekretær og leder. Til sammen er vi 13 ansatte. Vi er opptatt av barnets beste, tidlig innsats og inkludering i skole og barnehage. Vi har en aktiv rolle i kommunenes utviklingsarbei...

   3 dager sidennav.no
   Se flere detaljer

   Pedagogisk psykologisk rådgiver

   Eigersund Kommune - 4370, Egersund, Eigersund

    Dalane PP-tjeneste gir tjenester til kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim. Eigersund kommune er vertskommune.Vi er et faglig kompetent team som består av PP-rådgivere, spesialpedagoger, psykolog, logoped, sekretær og leder. Til sammen er vi 13 ansatte. Vi er opptatt av barnets beste, tidlig innsats og inkludering i skole og barnehage. Vi har en aktiv rolle i kommunenes utviklingsarbeid...

    2 dager sidenfinn.no
    Se flere detaljer

    Ledig 100 % stilling som avdelingsleder for PP-tjenesten Råde og Våler.

    1640, Råde, Viken

     Vil du være med oss på laget for barn og unge i Råde og Våler? Som leder for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) vil du være en viktig del av oppvekstområdet i to kommuner. Her får du mulighet til å være en del av en utviklingsorientert sektor, med stort fokus på å styrke og støtte, barn og unge, samt deres familier. PPT er organisert som interkommunalt samarbeid mellom Råde og Våler, der Råde ...

     8 dager sidennav.no
     Se flere detaljer

     Pedagogisk-psykologisk rådgiver

     7012, Midtbyen, Trondheim

      Ved Barne- og familietjenesten Midtbyen, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), er det ledig en fast 60 prosent stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver. Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge ...

      16 dager sidennav.no
      Se flere detaljer

      Pedagogisk-psykologisk rådgiver

       Ved Barne- og familietjenesten Midtbyen, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), er det ledig en fast 60 prosent stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver.Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge t...

       16 dager sidenkarrierestart.no
       Se flere detaljer

       Logoped i fast stilling 100% ledig ved Holtålen og Røros PPT

       7374, Røros, Trøndelag

        Kort om stillingene Holtålen og Røros PPT søker logoped ved pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i 100% stilling fast stilling. PPT for Holtålen og Røros har kontor sentralt på Røros. Logoped har eget kontor sammen med PPT og her vil du arbeide sammen med dyktige PP-rådgivere og spesialpedagoger med utdanning innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykiatri. Du vil også samarbeide med en hjelpsom ...

        1 dag sidennav.no
        Se flere detaljer

        Leder for PPT Trysil og Engerdal - 2. gangs utlysning (justerte krav)

        Engerdal, Innlandet

         Vil du være med oss på laget for barn og unge i Trysil og Engerdal?Som leder pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) vil du være en viktig del av oppvekstsektoren hos oss. Her får du mulighet til å jobbe sammen med en utviklingsorientert sektor, med stort fokus på å styrke og støtte særlig barn og unge i barnehager og grunnen. I Trysil og Engerdal har vi stort fokus på inkluderende skoler og barneh...

         1 dag sidenkarrierestart.no
         Se flere detaljer
         Ny

         Logoped i fast stilling 100% ledig ved Holtålen og Røros PPT

         7374, Røros, Trøndelag

          Kort om stillingeneHoltålen og Røros PPT søker logoped ved pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i 100% stilling fast stilling.PPT for Holtålen og Røros har kontor sentralt på Røros. Logoped har eget kontor sammen med PPT og her vil du arbeide sammen med dyktige PP-rådgivere og spesialpedagoger med utdanning innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykiatri. Du vil også samarbeide med en hjelpsom me...

          1 dag sidenfinn.no
          Se flere detaljer

          Vil du jobbe med IKT-drift i Statped?

          5231, Paradis, Fana

           Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Statped er organisert i landsdekkende fagdivisjoner. Vi har om lag 560 årsverk fordelt på 13 ulike lokasjoner over hele landet. Les mer på Statped skal nå...

           2 dager sidennav.no
           Se flere detaljer

           Er du vår nye leder av skoleområdet?

           2850, Lena, Østre Toten

            Arbeidssted: Skole er del av sektor for barn, oppvekst og opplæring, sammen med enhetene barnehage, læringssenter, pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste og barneverntjenesten. I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid, tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Kommunen bruker BTI -modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) som grunnlag for å gi ...

            3 dager sidennav.no
            Se flere detaljer

            Vil du jobbe med IKT-support i Statped?

            0768, Vestre Aker, Oslo

             Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Statped er organisert i landsdekkende fagdivisjoner, med om lag 560 årsverk fordelt på 13 ulike lokasjoner over hele landet. Les mer på Vi har nå ledig st...

             2 dager sidennav.no
             Se flere detaljer

             Vil du jobbe med IKT-support i Statped?

             0768, Vestre Aker, Oslo

              Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Statped er organisert i landsdekkende fagdivisjoner, med om lag 560 årsverk fordelt på 13 ulike lokasjoner over hele landet. Les mer på har nå ledig still...

              1 dag sidenfinn.no
              Se flere detaljer

              Vil du jobbe med IKT-support i Statped?

               Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Statped er organisert i landsdekkende fagdivisjoner, med om lag 560 årsverk fordelt på 13 ulike lokasjoner over hele landet. Les mer på har nå ledig still...

               1 dag sidenkarrierestart.no
               Se flere detaljer

               Leder for PPT Trysil og Engerdal - 2. gangs utlysning (justerte krav)

               2420, Trysil, Innlandet

                Vil du være med oss på laget for barn og unge i Trysil og Engerdal?Som leder pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) vil du være en viktig del av oppvekstsektoren hos oss. Her får du mulighet til å jobbe sammen med en utviklingsorientert sektor, med stort fokus på å styrke og støtte særlig barn og unge i barnehager og grunnen.I Trysil og Engerdal har vi stort fokus på inkluderende skoler og barneha...

                3 dager sidenfinn.no
                Se flere detaljer

                Vil du jobbe med IKT-drift i Statped?

                5231, Paradis, Fana

                 Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Statped er organisert i landsdekkende fagdivisjoner. Vi har om lag 560 årsverk fordelt på 13 ulike lokasjoner over hele landet. Les mer på Statped skal nå...

                 1 dag sidenfinn.no
                 Se flere detaljer

                 Vil du jobbe med IKT-drift i Statped?

                  Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Statped er organisert i landsdekkende fagdivisjoner. Vi har om lag 560 årsverk fordelt på 13 ulike lokasjoner over hele landet. Les mer på Statped skal nå...

                  1 dag sidenkarrierestart.no
                  Se flere detaljer

                  Pedagogisk psykologisk rådgiver, 100 % fast stilling

                   Barne- og familietjenesten Orkland kommune har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i PP- tjenesten, med oppstart 01.06.2024.Barne- og familietjenesten består av helsestasjon- og skolehelsetjeneste, familiesenteret, barneverntjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste og tjenestene er samlet i folkehelsesenter på Orkanger. Barne- og familietjenesten ønsker å bidra i å iv...

                   18 dager sidenkarrierestart.no
                   Se flere detaljer

                   Leder for PPT Trysil og Engerdal - 2. gangs utlysning (justerte krav)

                   2420, Trysil, Innlandet

                    Vil du være med oss på laget for barn og unge i Trysil og Engerdal? Som leder pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) vil du være en viktig del av oppvekstsektoren hos oss. Her får du mulighet til å jobbe sammen med en utviklingsorientert sektor, med stort fokus på å styrke og støtte særlig barn og unge i barnehager og grunnen. I Trysil og Engerdal har vi stort fokus på inkluderende skoler og barne...

                    3 dager sidennav.no
                    Se flere detaljer

                    Er du vår nye leder av skoleområdet?

                    Østre Toten Kommune - 2850, Lena, Østre Toten

                     Arbeidssted: Skole er del av sektor for barn, oppvekst og opplæring, sammen med enhetene barnehage, læringssenter, pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste og barneverntjenesten. I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid, tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Kommunen bruker BTI -modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) som grunnlag for å gi ...

                     1 dag sidenfinn.no
                     Se flere detaljer

                     Er du vår nye leder av skoleområdet?

                      Arbeidssted: Skole er del av sektor for barn, oppvekst og opplæring, sammen med enhetene barnehage, læringssenter, pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste og barneverntjenesten. I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid, tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Kommunen bruker BTI -modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) som grunnlag for å gi ...

                      1 dag sidenkarrierestart.no
                      Se flere detaljer

                      Ledig 100 % stilling som avdelingsleder for PP-tjenesten Råde og Våler.

                      Råde, Viken

                       Vil du være med oss på laget for barn og unge i Råde og Våler?Som leder for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) vil du være en viktig del av oppvekstområdet i to kommuner. Her får du mulighet til å være en del av en utviklingsorientert sektor, med stort fokus på å styrke og støtte, barn og unge, samt deres familier. PPT er organisert som interkommunalt samarbeid mellom Råde og Våler, der Råde e...

                       5 dager sidenkarrierestart.no
                       Se flere detaljer

                       100% fast stilling som spesialpedagog for barnehagene i Hole Kommune

                       Hole, Viken

                        Hole kommune søker en dedikert spesialpedagog som ønsker å samarbeide med og i barnehagene våre, og bidra til å skape gode og inkluderende læringsmiljøer. Vi har som mål å identifisere behov tidlig, iverksette tiltak og jobbe forebyggende.Våre barnehager har barn med ulike utfordringer, der personalet trenger støtte og veiledning i å implementere effektive tiltak i det daglige arbeidet. Du må vær...

                        5 dager sidenkarrierestart.no
                        Se flere detaljer

                        Pedagogisk psykologisk rådgiver

                        4365, Nærbø, Hå

                         En av våre ansatte skal ut i fødselspermisjon, og vi har derfor ledig et 100 % vikariat som PP-rådgiver fra 1.5.2024 til 1.5.2025, med mulighet for forlenging og fast ansettelse. Pedagogisk psykologisk tjeneste driver aktivt utadrettet arbeid i barnehager og skoler. Kontoret har om lag 13 fagstillinger fordelt på om lag 20 personer. Fagmiljøet vårt er godt og vi holder til i naturskjønne omgivels...

                         23 dager sidennav.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Omfang
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Engasjement
                         • Trainee
                         • Vikariat