1 - 20av 20ledige stillinger

Oslo kommune bydel sagene

Sorter
4 dager siden

Fagsykepleier

Bydel 3 Sagene - Sagene-Torshov, Oslo

Samfunnsoppdraget til sagene hjemmebaserte tjenester er att bydelens innbyggere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. ...For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema.

finn.no
6 dager siden

Vernepleier

Bydel 3 Sagene - Sagene-Torshov, Oslo

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Enhet for tilrettelagte tjenester består av seks boliger og ett dagsenter. Kjøpmanns...

finn.no
5 dager siden

Vernepleier

Kjøpmannsgården Boliger Oslo Kommune Bydel Sagene - Sagene-Torshov, Oslo

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. ...Lønnsplassering i lønnstrinn 30-42 i oslo kommune regulativ, avhengig av ansiennitet.

nav.no
9 dager siden

Pedagogisk leder

Margarinfabrikken Barnehage Oslo Kommune Bydel Sagene - Sogn, Oslo

Margarinfabrikken barnehage er en kommunal barnehage i bydel sagene, med store voldsløkkas friarealer som nærmeste nabo. Org. Nr: - stillingsident: 4156085307 presentasjon av stil...

nav.no
5 dager siden

Pedagogisk leder

Vøyensvingen Barnehage Oslo Kommune Bydel Sagene - Oslo

Bydel sagene har over år satset på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. ...Det er korte avstander <> og sentrumsnært.Søknad må i tillegg til cv inneholde kopi av vitnemål og attester.For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema.

karrierestart.no
3 dager siden

Vernepleier

Kjøpmannsgården Boliger Oslo Kommune Bydel Sagene - Oslo

Primærkontakten skal samarbeide tett med tjenesteansvarlig om gode tjenester til bruker.Søknad må i tillegg til cv inneholde kopi av vitnemål og attester.For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du så tilfelle få varsel om.Arbeidsoppgavertjenesteansvar jfr bob yte direkte tjenester til brukere, i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planer.Ansvar for oppfølging, utvikling og evaluering av tiltak.Planlegge og koordinere tjenestetilbudet.Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner.Veiledning- og opplæringsansvar overfor kolleger, studenter og lærlinger.Delta i og ta ansvar i ulike samarbeidsfora/fagforum med interne og eksterne samarbeidspartnere.Samarbeid med pårørende, verger og andre.Delta i fagutviklingsarbeid.Medansvar for legemiddelhåndtering.Evnt ansvar for beboerregnskap.Oppgaver delegert fra leder.Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.Kvalifikasjonerbachelor i vernepleie.Krav til norskkunnskaper tilsvarende nivå c1.Erfaring og gode kunnskaper om målrettet miljøarbeid med utviklingshemmede.Erfaring fra arbeid med mennesker med store bistandsbehov og utfordrende atferd.Erfaring og kunnskap i bruk av gerica som arbeidsverktøy.Ønskelig med erfaring fra arbeid som tjenesteansvarlig.Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Grunnleggende kunnskap om ikt.Ønskelig med erfaring og kunnskap innen ernæringsoppfølging og matlaging.Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.Personlige egenskaperevne til samarbeid og fleksibilitet.God ordenssans, og evne til å planlegge, koordinere og strukturere.Evne til å skape engasjement.God gjennomføringsevne.Evne til å utvikle og spre entusiasme.Evne å delegere.Evne å tolerere perioder med høyt arbeidstempo.God omsorgsevne.Gode kommunikasjonsevner.Bidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempel.Ansvarsbevisst og pålitelig.Evne til å holde faglige fremlegg i ulike fora.God omstillingsevne.Løsningsfokusert.God fysisk og mental helse.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrutviklende og spennende oppgaver.Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid.Dyktige og hyggelig kollegaer.Kurs- og opplæringstilbud.Veiledning.Godt samarbeid på tvers av boliger og dagsenter i enheten.Et stabilt arbeidsmiljø.Lønnsplassering i lønnstrinn 30-42 i oslo kommune regulativ, avhengig av ansiennitet.Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikring.Treningsavtale med sats.Kontaktinformasjontrine lindvig kvamme, seksjonsleder, logg inn for å se kontaktinformasjonarbeidsstedsandakerveien 38k 0473 oslosøk på stillingen:logg inn for å se kontaktinformasjonnøkkelinformasjon:arbeidsgiver:oslo kommunereferansenr.

karrierestart.no
4 dager siden

Vernepleier

Kjøpmannsgården Boliger Oslo Kommune Bydel Sagene - Oslo

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. ...Kontaktinformasjon trine lindvig kvamme, seksjonsleder, 977 69 799 arbeidssted sandakerveien 38k 0473 oslo søk på stillingen:klikk her nøkkelinformasjon: arbeidsgiver:oslo kommune referansenr.:4156086480 stillingsprosent: 100% søknadsfrist: 01.12.2019 mer informasjon om stillingen sted sandakerveien 38k, 0473 oslo ansettelsesform annet heltid/deltid heltid antall stillinger 1

jobbdirekte.no
7 dager siden

Pedagogisk leder

Margarinfabrikken Barnehage Oslo Kommune Bydel Sagene - Oslo

Margarinfabrikken barnehage er en kommunal barnehage i bydel sagene, med store voldsløkkas friarealer som nærmeste nabo. ...For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema.

jobbdirekte.no
10 dager siden

Sosiallærer

Lilleborg Skole Oslo Kommune Utdanningsetaten - Sagene-Torshov, Oslo

Nr: - stillingsident: 4151507831 presentasjon av stillingen: skolen er fra 1898, ligger midt i et tradisjonsrikt område i sagene bydel. ...Arbeidsoppgaver forebyggende arbeid og ivaretakelse av elever med særskilte behov leder av skolens ressursteam saksbehandling og koordinerende oppgaver knyttet til spesialundervisning og barnevern samarbeid med eksterne instanser som barnevern, pedagogisk- psykologisk tjeneste, nav sagene mv leder av prosjektet dysleksivennlig skole bidra i arbeidet med overgangen barnehage/skole og barneskole/ungdomsskole mottak av nyankomne elever i samarbeid med kontaktlærer leder av skolens trivselsprogram veiledning av lærere og assistenter stillingen er tillagt undervisningsoppgaver kvalifikasjoner ønskelig med godkjent lærerutdanning med spesialpedagogisk kompetanse eller relevant sosialfaglig utdanning erfaring fra tilsvarende arbeid i skolen og/eller fra tjenestetilbud for barn og unge svært gode kommunikasjons-, digitale og skriftlige ferdigheter utdanningsretning helse-, sosial- og idrettsfag lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk utdanningsnivå høyskole/universitet personlige egenskaper evne til relasjonsbygging med alle samarbeidspartnere løsningsorientert, strukturert og effektiv ansvarsbevisst og beslutningsdyktig selvstendig og nøyaktig personlig egnethet vi tilbyr profesjonelle og engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø gode utviklingsmuligheter lønnsplassering i ltr. 35-47 i oslo kommunes regulativ, avhengig av erfaring og kompetanse gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikring kontaktinformasjon gro kindem nordstrand arbeidssted torshovgata 9 0476 oslo søk på stillingen:

nav.no
nav.no
7 dager siden

Sosiallærer

Lilleborg Skole Oslo Kommune Utdanningsetaten - Oslo

Nr: - stillingsident: logg inn for å se kontaktinformasjon31 presentasjon av stillingen: skolen er fra 1898, ligger midt i et tradisjonsrikt område i sagene bydel. ...Dialog med hjemmene om det enkelte barns læring og trivsel har høy prioritet.Arbeidsoppgaverforebyggende arbeid og ivaretakelse av elever med særskilte behovleder av skolens ressursteamsaksbehandling og koordinerende oppgaver knyttet til spesialundervisning og barnevernsamarbeid med eksterne instanser som barnevern, pedagogisk- psykologisk tjeneste, nav sagene mvleder av prosjektet dysleksivennlig skolebidra i arbeidet med overgangen barnehage/skole og barneskole/ungdomsskolemottak av nyankomne elever i samarbeid med kontaktlærerleder av skolens trivselsprogramveiledning av lærere og assistenterstillingen er tillagt undervisningsoppgaverkvalifikasjonerønskelig med godkjent lærerutdanning med spesialpedagogisk kompetanse eller relevant sosialfaglig utdanningerfaring fra tilsvarende arbeid i skolen og/eller fra tjenestetilbud for barn og ungesvært gode kommunikasjons-, digitale og skriftlige ferdigheterutdanningsretninghelse-, sosial- og idrettsfaglærerutdanninger og utdanninger i pedagogikkutdanningsnivåhøyskole/universitetpersonlige egenskaperevne til relasjonsbygging med alle samarbeidspartnereløsningsorientert, strukturert og effektivansvarsbevisst og beslutningsdyktigselvstendig og nøyaktigpersonlig egnethetvi tilbyrprofesjonelle og engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljøgode utviklingsmuligheterlønnsplassering i ltr. 35-47 i oslo kommunes regulativ, avhengig av erfaring og kompetansegode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikringkontaktinformasjongro kindem nordstrandarbeidsstedtorshovgata 9 0476 oslosøk på stillingen:logg inn for å se kontaktinformasjonnøkkelinformasjon:arbeidsgiver:oslo kommunereferansenr.

karrierestart.no
5 dager siden

Pedagogisk leder

Margarinfabrikken Barnehage Oslo Kommune Bydel Sagene - Oslo

Margarinfabrikken barnehage er en kommunal barnehage i bydel sagene, med store voldsløkkas friarealer som nærmeste nabo. ...Logg inn for å se kontaktinformasjonsøknad må i tillegg til cv inneholde kopi av vitnemål og attester.For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema.

karrierestart.no
16 dager siden

Erfaringskonsulent

Bydel 3 Sagene - Sagene-Torshov, Oslo

Ved avdeling kultur-, nærmiljø- og byutviklingutvikling, i bydel sagene har vi to ledige prosjektstillinger som erfaringskonsulent i 1 år, med mulighet for forlengelse. ...For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema.

finn.no
8 dager siden

Spesialkonsulent

Koordinerende Enhet Hjemmebaserte Tjenester Oslo Kommune Bydel Sagene - Oslo

Hovedvekt av saksbehandling, i tillegg kontakt/koordinering/oppfølging av funksjonshemmede barn med overvekt multifunksjonshemmede, to/fremmedspråklige.Søknad må i tillegg til cv inneholde kopi av vitnemål og attester.For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.Arbeidsoppgaversaksbehandling av helse-og omsorgstjenester til barn: avlastning- individuell/gruppe/ boligavlastning, støttekontakt, omsorgsstønad, bpa, tt-kort barn, klagebehandling og revurderingerkoordinatorfunksjon, samarbeidsmøter, ansvarsgrupper og utarbeidelse/oppfølging av individuell plansamarbeid med relevante instanser i bydel og 1.Og 2.Linjetjenestenrådgiving og informasjon til foreldretjenesten er i stadig utvikling og endringer i stillingsoppgaver må påregneskrav til erfaringerfaring fra saksbehandling og godt kjennskap til aktuelt lovverk (forvaltningsloven, helse-og omsorgsloven, pasient og brukerrettighetsloven)erfaring fra feltet og god kjennskap til hjelpeapparatetbarnefaglig kompetanse vil bli vektlagt.God kjennskap til gericautdanningskrav: minimum 3årig helse- og sosialfag fra høgskole eller universitetpersonlige egenskapergode kommunikasjons-og samarbeidsevnerstort engasjement og fleksibilitetgode muntlige og skriftlige ferdigheterevne til å arbeide selvstendig, tverrfaglig og i teampersonlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vektvi tilbyrlønnsplassering 43 i oslo kommunes regulativgode tjenestepensjons-og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikringkontaktinformasjonbente rolandsen riise, leder, koordinerende enhet, logg inn for å se kontaktinformasjon kirsti-lise rinvik, logg inn for å se kontaktinformasjonarbeidsstedsandakerveien 33 c 0477 oslosøk på stillingen:logg inn for å se kontaktinformasjonnøkkelinformasjon:arbeidsgiver:oslo kommunereferansenr.

karrierestart.no
16 dager siden

Pedagogisk leder

Vøyensvingen Barnehage Oslo Kommune Bydel Sagene - Sagene-Torshov, Oslo

Org. Nr: - stillingsident: 4152275936 presentasjon av stillingen: vårt arbeid påvirker hele livet til barna. En påstand, men vi vet at vi er viktige i barnas utvikling og at det vi gjør nå har...

nav.no
10 dager siden

Sosiallærer

Lilleborg Skole Oslo Kommune Utdanningsetaten - Oslo

Nr: - stillingsident: 4151507831 presentasjon av stillingen: skolen er fra 1898, ligger midt i et tradisjonsrikt område i sagene bydel. ...Arbeidsoppgaver forebyggende arbeid og ivaretakelse av elever med særskilte behovleder av skolens ressursteamsaksbehandling og koordinerende oppgaver knyttet til spesialundervisning og barnevernsamarbeid med eksterne instanser som barnevern, pedagogisk- psykologisk tjeneste, nav sagene mvleder av prosjektet dysleksivennlig skolebidra i arbeidet med overgangen barnehage/skole og barneskole/ungdomsskolemottak av nyankomne elever i samarbeid med kontaktlærerleder av skolens trivselsprogramveiledning av lærere og assistenterstillingen er tillagt undervisningsoppgaver kvalifikasjoner ønskelig med godkjent lærerutdanning med spesialpedagogisk kompetanse eller relevant sosialfaglig utdanningerfaring fra tilsvarende arbeid i skolen og/eller fra tjenestetilbud for barn og ungesvært gode kommunikasjons-, digitale og skriftlige ferdigheter utdanningsretning helse-, sosial- og idrettsfaglærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk utdanningsnivå høyskole/universitet personlige egenskaper evne til relasjonsbygging med alle samarbeidspartnereløsningsorientert, strukturert og effektivansvarsbevisst og beslutningsdyktigselvstendig og nøyaktigpersonlig egnethet vi tilbyr profesjonelle og engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljøgode utviklingsmuligheterlønnsplassering i ltr. 35-47 i oslo kommunes regulativ, avhengig av erfaring og kompetansegode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikring kontaktinformasjon gro kindem nordstrand arbeidssted torshovgata 9 0476 oslo søk på stillingen:klikk her nøkkelinformasjon: arbeidsgiver:oslo kommune referansenr.:4151507831 stillingsprosent: 100% startdato: 01.01.2020 sluttdato: 31.12.2020 søknadsfrist: 19.11.2019 mer informasjon om stillingen sted torshovgata 9, 0476 oslo ansettelsesform annet heltid/deltid heltid antall stillinger 1

jobbdirekte.no
10 dager siden

Spesialkonsulent

Koordinerende Enhet Hjemmebaserte Tjenester Oslo Kommune Bydel Sagene - Oslo

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. ...Arbeidsoppgaver saksbehandling av helse-og omsorgstjenester til barn: avlastning- individuell/gruppe/ boligavlastning, støttekontakt, omsorgsstønad, bpa, tt-kort barn, klagebehandling og revurderingerkoordinatorfunksjon, samarbeidsmøter, ansvarsgrupper og utarbeidelse/oppfølging av individuell plansamarbeid med relevante instanser i bydel og 1.Og 2.Linjetjenestenrådgiving og informasjon til foreldre tjenesten er i stadig utvikling og endringer i stillingsoppgaver må påregnes krav til erfaring erfaring fra saksbehandling og godt kjennskap til aktuelt lovverk (forvaltningsloven, helse-og omsorgsloven, pasient og brukerrettighetsloven)erfaring fra feltet og god kjennskap til hjelpeapparatetbarnefaglig kompetanse vil bli vektlagt.God kjennskap til gericautdanningskrav: minimum 3årig helse- og sosialfag fra høgskole eller universitet personlige egenskaper gode kommunikasjons-og samarbeidsevnerstort engasjement og fleksibilitetgode muntlige og skriftlige ferdigheterevne til å arbeide selvstendig, tverrfaglig og i teampersonlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt vi tilbyr lønnsplassering 43 i oslo kommunes regulativgode tjenestepensjons-og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikring kontaktinformasjon bente rolandsen riise, leder, koordinerende enhet, 928 24 380 kirsti-lise rinvik, 926 67 639 arbeidssted sandakerveien 33 c 0477 oslo søk på stillingen:klikk her nøkkelinformasjon: arbeidsgiver:oslo kommune referansenr.:4153914712 stillingsprosent: 100% startdato: 01.02.2020 søknadsfrist: 15.11.2019 mer informasjon om stillingen sted sandakerveien 33 c, 0477 oslo ansettelsesform annet heltid/deltid heltid antall stillinger 1

jobbdirekte.no
14 dager siden

Pedagogisk leder

Vøyensvingen Barnehage Oslo Kommune Bydel Sagene - Oslo

Vøyensvinge er en av bydel sagene sine barnehager og har som mål at barn i bydel sagene sine barnehager trives og utvikler sine kognitive og sosiale ferdigheter . ...For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema.

jobbdirekte.no
23 dager siden

Vernepleier

Bydel 3 Sagene - Sagene-Torshov, Oslo

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Enhet for tilrette...

finn.no
23 dager siden

Vernepleier

Biermann Bolig Oslo Kommune Bydel Sagene - Sagene-Torshov, Oslo

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. ...Kap 9 planlegge og koordinere tjenestetilbudet dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner veilednings- og opplæringsansvar overfor kolleger, studenter og lærlinger delta i og ta ansvar for ulike samarbeidsfora/fagforum med interne og eksterne samarbeidspartnere samarbeid med pårørende, verger og andre delta i fagutviklingsarbeid medansvar for legemiddelhåndtering evt ansvar for beboerregnskap oppgaver delegert fra leder bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø kvalifikasjoner bachelor i vernepleie erfaring og gode kunnskaper om målrettet miljøarbeid med utviklingshemmede erfaring fra arbeid med mennesker med store bistandsbehov og utfordrende atferd ønskelig med erfaring fra arbeid og saksbehandling knyttet til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 9 fordel med gode ferdigheter innen hava fordel med kunnskaper i bruk av gerica som arbeidsverktøy ønskelig med erfaring fra arbeid som tjenesteansvarlig meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne grunnleggende kunnskap om ikt ønskelig/fordel med kunnskap om taktilt tegnspråk og døvblindhet ønskelig med erfaring og kunnskap innenfor ernæringsoppfølging og matlaging ønskelig med førerkort klasse b gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse personlige egenskaper evne til samarbeid og fleksibilitet god ordenssans, og evne til å planlegge, koordinere og strukturere evne til å skape engasjement god gjennomføringsevne evne til å utvikle og spre entusiasme evne å delegere evne å tolerere perioder med høyt arbeidstempo god omsorgsevne gode kommunikasjonsevner bidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempel ansvarsbevisst og pålitelig evne til å holde faglige fremlegg i ulike fora god omstillingsevne løsningsfokusert god fysisk og mental helse personlig egnethet vil bli vektlagt vi tilbyr utviklende og spennende arbeidsoppgaver gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid dyktige og hyggelige kollegaer omfattende kurs- og opplæringstilbud veiledning godt samarbeid på tvers av boliger og dagsenter i enheten et stabilt arbeidsmiljø lønnsplassering i lønnstrinn 30-42 i oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i oslo pensjonsforsikring treningsavtale med sats kontaktinformasjon agnes bagøien, seksjonsleder, 468 47 092 arbeidssted vøyensvingen 6 0458 oslo søk på stillingen:

nav.no

Side 1 av 1

Fant du ikke det du var på jakt etter?

Hold deg oppdatert om Oslo kommune bydel sagene

Område
  • Oslo
  • Sagene-Torshov (9)
Omfang
  • Heltid (20)
Jobbtype
  • Engasjement (6)
  • Fast (11)