Jobb i Leikanger

8 dager siden

Økonomisjef

Sogndal Kommune - Leikanger, Sogndal

Sogndal kommune: Har du lyst å bli vår nye økonomisjef? Me har ledig leiarstilling til deg som har god kompetanse i kommunaløkonomi og som vil vera med å styrke og vidareutvikla kommunen saman med...

jobleads.de
15 dager siden

Ingeniør/Sivilingeniør byggeteknikk

Asplan Viak - Leikanger, Sogndal

Asplan viak as: asplan viaks misjon er former samfunnet ser mennesket . I dette ligger det en bevissthet knyttet til hvordan vi former samfunnet og at vi skal se konsekvenser av dette for...

jobleads.de
Ny14 timer siden

Teknolog

Leikanger, Sogndal

Er du ein utviklingsorientert teknolog på jakt etter draumejobben mellom fjell og fjord? Dåer dette jobben for deg! Vi i nav økonomiteneste (øt) jobbar kvar dag for åtilby effektive tenester som...

nav.no
Ny14 timer siden

Er du vår nye kollega med teft\nfor utvikling og\nanalyse?

Leikanger, Sogndal

Er du vår nye forretningsutviklar? Vi i skatteetaten har høge ambisjonar for våre digitale løysningarog søker to nye kollegaer som forstår forretningsutvikling og analyse. Alle innbyggarar kjem i...

nav.no
Ny12 timer siden

Spennande stilling som produkteigar

Leikanger, Sogndal

Brenn du for forretningsutvikling, digitalisering og den gode brukaropplevinga? Dette er ein unik sjanse til å bli med på digitalisering av økonomiløysingane i NAV. Vi jobbar kvar dag for å tilby...

finn.no
Ny12 timer siden

Er du vår nye kollega med teft for utvikling og analyse?

Leikanger, Sogndal

Er du vår nye forretningsutviklar?Vi i skatteetaten har høge ambisjonar for våre digitale løysningar og søker to nye kollegaer som forstår forretningsutvikling og analyse. Alle innbyggarar kjem i...

finn.no
3 dager siden

Business controller

Leikanger, Sogndal

Mesta får folk trygt fram. Sammen jobber 1700 ansatte for å løse dette viktige samfunnsoppdraget, hver eneste dag. Vår ambisjon er å holde norge åpent vinter og sommer, enten det er ved brøyting av...

searcheuropeanjobs.com
3 dager siden

Ledige stillingar på Kommunikasjonssenteret

Leikanger, Sogndal

Nav økonomiteneste (øt) er ein intern tenesteleverandør som leverer lønns- og rekneskapstenester til alle nav sinestatlege einingar. Dette inneber mellom anna utbetaling av 560 mrd. Kroner iårlege...

searcheuropeanjobs.com
Ny12 timer siden

Teknolog

Leikanger, Sogndal

Er du ein utviklingsorientert teknolog på jakt etter draumejobben mellom fjell og fjord? Då er dette jobben for deg! Vi i nav økonomiteneste (øt) jobbar kvar dag for å tilby effektive tenester som...

finn.no
3 dager siden

Rådgjevar arbeidsvarsling og trafikkteknikk

Leikanger, Sogndal

Om stillingaom transport vesti divisjon transport og samfunn er vi 56 tilsette i avdeling transport vest som omfattar områda vestland og rogaland fylke. Avdelinga er delt inn i fire seksjonar:...

searcheuropeanjobs.com
5 dager siden

Er du vår nye business controller?

Leikanger, Sogndal

Mesta får folk trygt fram. Sammen jobber 1700 ansatte for å løse dette viktige samfunnsoppdraget, hver eneste dag. Vår ambisjon er å holde norge åpent vinter og sommer, enten det er ved brøyting av...

finn.no
7 dager siden

Rådgjevar arbeidsvarsling og trafikkteknikk

Leikanger, Sogndal

Om stillinga om transport vest i divisjon transport og samfunn er vi 56 tilsette i avdeling transport vest som omfattar områda vestland og rogaland fylke. Avdelinga er delt inn i fire seksjonar:...

nav.no
7 dager siden

Vil du bli vår nye rådgjevar på arbeidsvarsling og trafikkteknikk?

Leikanger, Sogndal

Om stillingaom transport vesti divisjon transport og samfunn er vi 56 tilsette i avdeling transport vest som omfattar områda vestland og rogaland fylke. Avdelinga er delt inn i fire seksjonar:...

finn.no
6 dager siden

Rådgjevar arbeidsvarsling og trafikkteknikk

Leikanger, Sogndal

Om stillingaom transport vesti divisjon transport og samfunn er vi 56 tilsette i avdeling transport vest som omfattar områda vestland og rogaland fylke. Avdelinga er delt inn i fire seksjonar:...

searcheuropeanjobs.com
6 dager siden

Ingeniørgeolog

Leikanger, Sogndal

Avdelinga for infrastruktur og veg i vestland fylkeskommune skal sikre ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og...

searcheuropeanjobs.com
6 dager siden

Er du vår nye avdelingsdirektør for fellesløysingar?

Leikanger, Sogndal

Om stillingavil du ha ei nøkkelrolle i arbeidet med å auke digitaliseringstakta i noreg og skape ein enklare digital kvardag for folk? Då vil vi høyre frå deg!Vi leitar etter deg som vil leie og...

searcheuropeanjobs.com
11 dager siden

Er du vår nye avdelingsdirektør for fellesløysingar?

Leikanger, Sogndal

Om stillinga vil du ha ei nøkkelrolle i arbeidet med å auke digitaliseringstakta i noreg og skape ein enklare digital kvardag for folk? Då vil vi høyre frå deg! Vi leitar etter deg som vil leie og...

nav.no
6 dager siden

Økonomisjef

Leikanger, Sogndal

Har du lyst å bli vår nye økonomisjef? Me har ledig leiarstilling til deg som har god kompetanse i kommunaløkonomi og som vil vera med å styrke og vidareutvikla kommunen saman med dyktige og...

searcheuropeanjobs.com
10 dager siden

Økonomisjef

Leikanger, Sogndal

Har du lyst å bli vår nye økonomisjef? Me har ledig leiarstilling til deg som har god kompetanse i kommunaløkonomi og som vil vera med å styrke og vidareutvikla kommunen saman med dyktige og...

nav.no
8 dager siden

Avdelingsdirektør for fellesløysingar

Leikanger, Sogndal

Om arbeidsgiver:digitaliseringsdirektoratetdigdir er underlagt kommunal- og distriksdepartementet. Direktoratet har om lag 360 tilsette fordelt på våre kontor i brønnøysund, leikanger og oslo. Vi...

searcheuropeanjobs.com
14 dager siden

Skogbruksrådgjevar

Leikanger, Sogndal

Skog i sogn er eit felles fagmiljø for den kommunale skogforvaltinga i dei sju kommunane til sogn regionråd. Samarbeidet har tre stillingar (2,6 årsverk) som har som oppgåve å forvalte, utvikle og...

finn.no
8 dager siden

Økonomisjef

Leikanger, Sogndal

Har du lyst å bli vår nye økonomisjef? Me har ledig leiarstilling til deg som har god kompetanse i kommunaløkonomi og som vil vera med å styrke og vidareutvikla kommunen saman med dyktige og...

searcheuropeanjobs.com
14 dager siden

Hr-rådgjevar

Leikanger, Sogndal

Vestland fylkeskommune skal gje ungdom og vaksne vidaregåande opplæring med høg kvalitet. Den vidaregåande opplæringa skal bidra til berekraftig forvaltning av ressursar og til gode og...

finn.no
14 dager siden

Ingeniørgeolog

Leikanger, Sogndal

Avdelinga for infrastruktur og veg i vestland fylkeskommune skal sikre ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og...

nav.no

Side av 

Neste
Omfang
  • Heltid(27)
Jobbtype
  • (10)
  • (7)