Wed Feb 21 2024 07:30:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Legespesialist jobb

Legespesialist

6412, Molde, Møre og Romsdal

  Om Tyrilisenteret i Molde Tyrilisenteret i Molde åpnet sommeren 2022, og har 20 døgnbehandlingsplasser for personer med rusmiddelavhengighet, etter avtale med Helse Midt-Norge. 14 plasser er for voksne, 6 plasser for unge voksne. Varigheten på et behandlingsforløp er inntil ni måneder, inkludert hjemmesekvenser. Senteret har rundt 25 medarbeidere. Tyrili jobber recoveryorientert, og legger vekt p...

  1 dag sidennav.no
  Se flere detaljer

  Kommuneoverlege

  Sola Kommune - 4050, Sola, Rogaland

   Vil du bli med oss å videreutvikle helsetjenestene i Sola kommune? Vi har ledig en fast 100% stilling som kommuneoverlege.I rollen som kommuneoverlege gir du helsefaglige råd til hele kommunen og har ansvar for samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, smittevern og beredskap. Du vil få en sentral rolle i ledelse av legetjenestene og du får delta i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene fram mo...

   1 dag sidenfinn.no
   Se flere detaljer

   Overlege/Legespesialist

    Ledig stilling til legespesialst som er interessert i rus og avhengighetsmedisin ved poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling i Halden. Stillingen er fast og 100 %.Poliklinikken er en del av avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Sykehuset Østfold som består av 5 poliklinikker og 2 døgnseksjoner. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon innen rus og avhengighetsmedisin.Vårt op...

    6 dager sidenkarrierestart.no
    Se flere detaljer

    Lege Øya helsehus

    7030, Midtbyen, Trondheim

     Ønsker du å jobbe i en aktiv sengepost med pasienter som er under medisinsk observasjon og behandling? Enhet for legetjenester lyser nå ut en fast 100 prosent stillinger som lege. Det er ønskelig med oppstart snarest mulig, men tiltredelse skjer etter avtale. Vi søker både etter legespesialist med relevant spesialitet (allmennmedisin, indremedisin, geriatri, fysikalsk medisin, nevrologi) og lege ...

     1 dag sidennav.no
     Se flere detaljer

     Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

      Syns du det er meningsfylt å jobbe med barn og familier? Er du opptatt av at man ser mennesket som en helhet? Da er du velkommen til oss!Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Tromsø har ledig faste stillinger for lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.BUPA i Tromsø består av tre seksjoner: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), sengeposten Ungdomspsykiatrisk seksjon ...

      2 dager sidenkarrierestart.no
      Se flere detaljer

      Vikariat som LIS ved anestesi

       Anestesiavdelingen er en del av Klinikk A som består av bl.a. smertepoliklinikken, intensivavdeling, ortopedisk avdeling, operasjon og dagkirurgi. Anestesiavdelingen samarbeider med Intensivavdelingen og LIS inngår i rotasjon og vakt på intensivavdelingen.Avdelingen har et vikariat som lege i spesialisering (LIS) i 6 måneder. Ved spesialistgodkjenning vil stillingen bli konvertert til legespesial...

       2 dager sidenkarrierestart.no
       Se flere detaljer

       Fast LIS-stilling ved anestesiavdeling

        Anestesiavdelingen er en del av Klinikk A som består av bl.a. smertepoliklinikken, intensivavdeling,ortopedisk avdeling, operasjon og dagkirurgi. Anestesiavdelingen samarbeider med Intensivavdelingen og Lis inngår i rotasjon og vakt på intensivavdelingen. Avdelingen har 1 ledig fast stilling for lege i spesialisering (LiS). Ved spesialistgodkjenning vil stillingen bli konvertert til legespesialis...

        2 dager sidenkarrierestart.no
        Se flere detaljer

        Er psykiatri noe for deg? Vi søker nye LIS3

         Vil du bli vår nye LIS 3?Klinikk psykisk helsevern er en av de største klinikkene i helseforetaket. Klinikken består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune. Alle DPS ene har døgnposter og allmennpsykiatriske poliklinikker.Vi har faste stillinger ledig for lege i spesiali...

         2 dager sidenkarrierestart.no
         Se flere detaljer

         Overlege

         5012, Bergenhus, Bergen

          Ønsker du å bli ein del av eit fagfelt i rivande utvikling, der du som legespesialist kan utvikle og må bruke din samla kompetanse innan både rus- og avhengigheitsmedisin, psykiatri og somatikk? Ønsker du å jobbe i eit stort og godt arbeidsmiljø for legar, der arbeidstider og vaktbelasting er familievennleg og lønnsvilkåra er gode? I så fall bør du søke på denne stillinga hos oss.Vi er allereie e...

          1 dag sidenfinn.no
          Se flere detaljer
          Ny

          Tyrilisenteret i Molde søker russpesialist

          6412, Molde, Møre og Romsdal

           Legespesialist Om Tyrilisenteret i Molde Tyrilisenteret i Molde åpnet sommeren 2022, og har 20 døgnbehandlingsplasser for personer med rusmiddelavhengighet, etter avtale med Helse Midt-Norge. 14 plasser er for voksne, 6 plasser for unge voksne. Varigheten på et behandlingsforløp er inntil ni måneder, inkludert hjemmesekvenser. Senteret har rundt 25 medarbeidere.Tyrili jobber recoveryorientert, og...

           22 timer sidenfinn.no
           Se flere detaljer

           Lege/legespesialist

            Sandnes kommune har ledig et sommervikariat ved Sandnes helsesenter for lege/legespesialist i tidsrommet 1. juni til 31. oktober 2024.Sandnes Helsesenter er en del av EHR - Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering. Huset består av 3 døgnavdelinger: 1. etg rehabiliteringsavdeling, 2. etg etterbehandlingsavdeling og 3. etg korttidsavdeling. Til sammen utgjør dette 40 sengeplasser. Jobben innebær...

            13 dager sidenkarrierestart.no
            Se flere detaljer

            Lege/legespesialist

             Sandnes kommune har ledig sommervikariat som sykehjemslege.Varighet for sommervikariatet er fra 1. juni - 31. august 2024.Enhet for sykehjem i Sandnes kommune består av 9 sykehjem organisert som en virksomhet. Disse gir heldøgnstjenester i institusjon innen somatikk, demens, rehabilitering, avlastning og lindring. Det bor 480 eldre i våre hjem, og vi ønsker at hverdagen skal fylles med trygghet, ...

             13 dager sidenkarrierestart.no
             Se flere detaljer

             Legespesialist / lege

              Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid.Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg omfa...

              13 dager sidenkarrierestart.no
              Se flere detaljer

              Lege/legespesialist

              4307, Sandnes, Rogaland

               Sandnes kommune har ledig sommervikariat som sykehjemslege.Varighet for sommervikariatet er fra 1. juni - 31. august 2024.Enhet for sykehjem i Sandnes kommune består av 9 sykehjem organisert som en virksomhet. Disse gir heldøgnstjenester i institusjon innen somatikk, demens, rehabilitering, avlastning og lindring. Det bor 480 eldre i våre hjem, og vi ønsker at hverdagen skal fylles med trygghet, ...

               13 dager sidenfinn.no
               Se flere detaljer

               Lege/legespesialist

               4307, Sandnes, Rogaland

                Sandnes kommune har ledig et sommervikariat ved Sandnes helsesenter for lege/legespesialist i tidsrommet 1. juni til 31. oktober 2024.Sandnes Helsesenter er en del av EHR - Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering. Huset består av 3 døgnavdelinger: 1. etg rehabiliteringsavdeling, 2. etg etterbehandlingsavdeling og 3. etg korttidsavdeling. Til sammen utgjør dette 40 sengeplasser. Jobben innebær...

                13 dager sidenfinn.no
                Se flere detaljer

                Lege/legespesialist

                4307, Sandnes, Rogaland

                 Sandnes kommune har ledig et sommervikariat ved Sandnes helsesenter for lege/legespesialist i tidsrommet 1. juni til 31. oktober 2024. Sandnes Helsesenter er en del av EHR - Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering. Huset består av 3 døgnavdelinger: 1. etg rehabiliteringsavdeling, 2. etg etterbehandlingsavdeling og 3. etg korttidsavdeling. Til sammen utgjør dette 40 sengeplasser. Jobben innebæ...

                 14 dager sidennav.no
                 Se flere detaljer

                 Lege/legespesialist

                 4307, Sandnes, Rogaland

                  Sandnes kommune har ledig sommervikariat som sykehjemslege. Varighet for sommervikariatet er fra 1. juni - 31. august 2024. Enhet for sykehjem i Sandnes kommune består av 9 sykehjem organisert som en virksomhet. Disse gir heldøgnstjenester i institusjon innen somatikk, demens, rehabilitering, avlastning og lindring. Det bor 480 eldre i våre hjem, og vi ønsker at hverdagen skal fylles med trygghet...

                  14 dager sidennav.no
                  Se flere detaljer

                  Lege i spesialisering, plastikkirurgi

                  5009, Bergenhus, Bergen

                   Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for plastikk-, hand- og rekonstruktiv kirurgi, Nasjonalt brannskadesenter, har ledig 2 faste stillingar som lege i spesialisering i plastikkkirurgi. For fast tilsetting gjeld følgande: Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker heile utdanningsløpet i plastikkirurgi. Det vises for øvrig til utdanningsplan. Etter fullført spesialisering, vil stillinga bli omg...

                   5 dager sidennav.no
                   Se flere detaljer

                   Overlege/Legespesialist

                   1781, Halden, Viken

                    Overlege/Legespesialist

                    11 dager sidenfinn.no
                    Se flere detaljer

                    Overlege/Legespesialist

                    1781, Halden, Viken

                     Ledig stilling til legespesialst som er interessert i rus og avhengighetsmedisin ved poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling i Halden. Stillingen er fast og 100 %. Poliklinikken er en del av avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Sykehuset Østfold som består av 5 poliklinikker og 2 døgnseksjoner. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon innen rus og avhengighetsmedisin. Vårt ...

                     12 dager sidennav.no
                     Se flere detaljer

                     Medisinsk divisjon søker etter leger som ønsker å spesialisere seg i indremedisin

                      Vi har ledige 6 og 12 mnd-vikariater for lege i spesialisering.Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med mange muligheter. Vi har høy pasienttilstrømning og vi kan tilby stor variasjon i vår populasjon. Vi har også et bredt spekter av behandlinger som tilbys. Vi har Norges største akuttmottak og hos oss kan man gjennomføre fullt spesialiseringsløp i flere fag. Akershus universitetssy...

                      7 dager sidenkarrierestart.no
                      Se flere detaljer

                      Legespesialist / lege

                      5147, Fyllingsdalen, Bergen

                       Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid.Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalenog Laksevåg omfat...

                       15 dager sidenfinn.no
                       Se flere detaljer

                       Legespesialist / lege

                       5147, Fyllingsdalen, Bergen

                        Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid. Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg omf...

                        16 dager sidennav.no
                        Se flere detaljer

                        LIS 2/3 Nevrologi

                         Vi har ledig fast stilling som LIS i nevrologi med oppstart etter avtale.Som LIS i nevrologi hos oss vil du få god innsikt i nevrologi som fag. Vi har lang erfaring som utdanningsinstitusjon innen dette faget og har i dag 10 dyktige, engasjerte overleger som er medisinsk ansvarlige for aktiviteten, og som vil bidra med god opplæring, veiledning og supervisjon. Avdelingen er godkjent for spesialis...

                         6 dager sidenkarrierestart.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Helse
                         • Lege
                         • Legespesialist
                         Område
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Engasjement