Thu Nov 03 2022 07:00:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Ledig stilling Ålesund kommune

100 % avtalehjemmel i klinisk psykologi - Ålesund

Norwegian Psychological Association - Ålesund, Møre og Romsdal

  100 % avtalehjemmel i klinisk psykologi - Ålesund Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at...

  jobleads.de30+ dager siden

  Prosjektleder/byggeleder

  Teknisk Ukeblad - Ålesund, Møre og Romsdal

   Arbeidsomtale Har du lyst til å arbeide med det største samferdselsprosjektet som nokon gong blir gjennomført i Ålesund byområde? Ålesund kommune søker etter ein dyktig ingeniør/sivilingeniør som...

   jobleads.de30+ dager siden

   Vi søkjer verksemdsleiar miljø og samferdsel

   Teknisk Ukeblad - Ålesund, Møre og Romsdal

    Arbeidsomtale Vi søkjer ein leiar som er fagleg dyktig, som evnar å sjå moglegheiter, og som kan vere ein god samarbeidspart for ulike aktørar. Ålesund kommune søkjer verksemdsleiar for den...

    jobleads.de30+ dager siden

    Vi søkjer verksemdsleiar plan og geodata

    Teknisk Ukeblad - Ålesund, Møre og Romsdal

     Arbeidsomtale Vi søkjer ein leiar som er fagleg dyktig, som evnar å sjå moglegheiter, og som kan vere ein god samarbeidspart for interne og eksterne aktørar. Ålesund kommune søkjer verksemdleiar...

     jobleads.de30+ dager siden
     Ny

     Møre og Romsdal 110-sentral

     ÅLESUND KOMMUNE - 6005, Ålesund, Møre og Romsdal

      Vi har ledig 100 % fast stilling som operatør hos 110-sentralen.Det kan opne seg moglegheiter for fleire stillingar i løpet av rekrutteringsprosessen. Tiltreding etter avtale. Stillinga inngår i...

      finn.no15 timer siden
      Ny

      Operatør

      6005, Ålesund, Møre og Romsdal

       Vi har ledig 100 % fast stilling som operatør hos 110-sentralen. Det kan opne seg moglegheiter for fleire stillingar i løpet av rekrutteringsprosessen. Tiltreding etter avtale. Stillinga inngår i...

       nav.no18 timer siden
       Ny

       Gruppeleiar/vaktleiar

       6005, Ålesund, Møre og Romsdal

        Vi har ledig 100 % fast stilling som gruppeleiar/vaktleiar hos 110-sentralen. Det kan åpne seg muligheter for fleire stillinger i løpet av rekrutteringsprosessen. Tiltreding etter avtale. Stillinga...

        nav.no18 timer siden

        Psykologspesialist / Psykolog

        Poliklinikk psykisk helse DPS Ålesund Møre og Romsdal - Ålesund, Møre og Romsdal

         Vi har ledig eitt års vikariat ved Poliklinikk psykisk helse DPS Ålesund. Vi søkjer etter ein engasjert psykolog som vil vere med å bidra med sin kompetanse inn i eit spennande fagmiljø og som...

         karrierestart.no1 dag siden

         Psykologspesialist / Psykolog

         6017, Ålesund, Møre og Romsdal

          Vi har ledig eitt års vikariat ved Poliklinikk psykisk helse DPS Ålesund. Vi søkjer etter ein engasjert psykolog som vil vere med å bidra med sin kompetanse inn i eit spennande fagmiljø og som...

          nav.no2 dager siden

          Barnehagelærer - vikariat 2. gangs utlysning

          Læringsverkstedet Olsvika idrettsbarnehage - Ålesund, Møre og Romsdal

           Vil du være med på laget i Ålesunds første idrettsbarnehage? Læringsverkstedet Olsvika idrettsbarnehage er for alle barn, og har som mål at barna hver dag skal oppleve bevegelsesglede og matglede....

           karrierestart.no1 dag siden

           Barnehagelærer - vikariat 2. gangs utlysning

           6019, Ålesund, Møre og Romsdal

            Vil du være med på laget i Ålesunds første idrettsbarnehage? Læringsverkstedet Olsvika idrettsbarnehage er for alle barn, og har som mål at barna hver dag skal oppleve bevegelsesglede og matglede....

            nav.no1 dag siden
            Ny

            Avdelingsleiar

            6020, Ålesund, Møre og Romsdal

             Vi har ledig ei fast 100 % stilling som avdelingsleiar. Det vert ledig frå 1. januar 2023. Stillinga er knytt til arbeid i bustader for utviklingshemma. P.t. Myrland bustad og ein anna bueining....

             nav.no18 timer siden
             Ny

             Dokumentasjonsforvaltning, kommunalområde Organisasjon

             ÅLESUND KOMMUNE - 6002, Ålesund, Møre og Romsdal

              Ålesund kommune skal delast i kommunane Ålesund og Haram frå 1. januar 2024. For å førebu kommunedelinga om fordelar vi arbeidsoppgåver internt, og vi lyser difor ut to mellombels stillingar med...

              finn.no15 timer siden
              Ny

              Helsefagarbeidar, 3x 100 % fast stilling

              6018, Ålesund, Møre og Romsdal

               Vi søkjer etter helsefagarbeidar i 100 % fast stilling ved Spjelkavik Vest heimeteneste. Stillinga er ledig frå medio august 2022. Turnus med arbeid kvar 3 helg. Arbeidsoppgåver Pleie og omsorg i...

               nav.no18 timer siden
               Ny

               Lærar

               6013, Ålesund, Møre og Romsdal

                Undervisningsstilling på barnetrinnet. Kontaktlærarstilling ledig fra januar 2023. Arbeidsoppgåver Undervisning på barnetrinnet. Kontaktlæraransvar Team- og trinnsamarbeid Pedagogisk...

                nav.no18 timer siden
                Ny

                Sjukepleiar, 3 x100 % fast stilling

                6018, Ålesund, Møre og Romsdal

                 3 x 100 % faste stillingar ledig for tiltreding snarast mogleg. Vi søker etter sjukepleiarar på Åse til Lerstad og Spjelkavik Aust heimeteneste. Turnus med arbeid kvar 3. helg. Arbeidsoppgåver...

                 nav.no18 timer siden
                 Ny

                 Miljøterapeut, 80 % fast stilling

                 6016, Ålesund, Møre og Romsdal

                  Stillinga gjelder for Hatlasvingen. Avdelinga gir heildøgns omsorg til menneske med funksjonsnedsettingar. Stillinga er turnus med ein kombinasjon av lange vakter og 2 delt turnus, arbeid kvar 3....

                  nav.no18 timer siden
                  Ny

                  Sjukepleiar

                  6008, Ålesund, Møre og Romsdal

                   100 % fast stilling ledig for snarleg tiltreding. Stillinga er tilknytt Aksla og Ellingsøy heimeteneste med turnusarbeid dag, kveld og 3. kvar helg. Arbeidsoppgåver Bidra til forsvarlig pleie til...

                   nav.no18 timer siden
                   Ny

                   Sjukepleiar, 100 % fast stilling og vikariat i 100 % stilling

                   6008, Ålesund, Møre og Romsdal

                    100 % fast stilling ledig og 100 % vikariat Stillingane er tilknytt heimetenesta avdeling Borgund med turnusarbeid dag, kveld og 3. kvar helg. Arbeidsoppgåver Bidra til forsvarleg pleie til brukar....

                    nav.no18 timer siden
                    Ny

                    100 % fast stilling og 80 % vikariat som sjukepleiar (Hessa-Aspøy)

                    6005, Ålesund, Møre og Romsdal

                     100 % fast stilling, og 80 % vikariat ledig (01.01.23 - 31.08.23) Stillinga er knytt til heimetenesta, avdeling Hessa - Aspøy med turnusarbeid dag, kveld og 3. kvar helg Arbeidsoppgåver Bidra til...

                     nav.no18 timer siden
                     Ny

                     Konsulent

                     6002, Ålesund, Møre og Romsdal

                      Ålesund kommune skal delast i kommunane Ålesund og Haram frå 1. januar 2024. For å førbu kommunedelinga omfordeler vi arbeidsoppgåver internt, og vi lyser difor ut to mellombels stillingar med...

                      nav.no18 timer siden
                      Ny

                      Vernepleiar/sjukepleiar i turnus, 100 % stilling

                      6016, Ålesund, Møre og Romsdal

                       Stillinga ligg til Hatlasvingen 43-45. Dei tilsette skal gi heildøgns omsorg til menneske med funksjonsnedsettingar. 100 % fast stilling som vernepleiar/sjukepleiar frå snarast. Turnus med...

                       nav.no18 timer siden

                       Sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Ålesund og Volsdalen sokn som særskilt tjenestested.

                       6007, Ålesund, Møre og Romsdal

                        Det er ledig 100 % stillings om sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Ålesund og Volsdalen sokn som særskilt tjenestested. Ålesund og Volsdalen Menighet har drøyt 10 000 medlemmer som er fordelt...

                        nav.no4 dager siden

                        Sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Ålesund og Volsdalen sokn som særskilt tjenestested.

                        Møre bispedømme - Ålesund, Møre og Romsdal

                         Det er ledig 100 % stillings om sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Ålesund og Volsdalen sokn som særskilt tjenestested.Ålesund og Volsdalen Menighet har drøyt 10 000 medlemmer som er fordelt...

                         karrierestart.no5 dager siden

                         Side av 

                         Neste
                         Område
                         Omfang
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Engasjement
                         • Prosjekt