Tue Nov 28 2023 09:30:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Ledig stilling Ålesund kommune

Økonomidirektør

Dagens Nringsliv - Ålesund, Møre og Romsdal

  Er du ein engasjert økonom som ønsker å spele ei nøkkelrolle i spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal? Vi søker økonomidirektør som vil ha det overordna ansvaret for utvikling av økonomifunksjonen og økonomistyringa til helseføretaket. I 2024 vil føretaket sitt driftsbudsjett være i overkant av 8 milliard kroner. Vi ser etter ein fagleg sterk og erfaren økonom, som vil få ansvar for eit av fylk...

  jobleads.de27 dager siden
  Se flere detaljer

  Ålesund vaksenopplæring, Ålesund kommune

  - Ålesund, Møre og Romsdal

   Assisterande rektor har saman med rektor ansvar for pedagogisk, fagleg og administrativ leiing av Vaksenopplæringa, og inngår i leiarteam saman med rektor og avdelingsleiarar.Dei ulike leiaroppgåvene blir fordelte i leiargruppa.Ålesund vaksenopplæring er fylkets største fagmiljø på vaksnes læring. Skolen har tre avdelingar; norsk med samfunnskunnskap, grunnskoleopplæring for vaksne og spesialunde...

   karrierestart.no1 dag siden
   Se flere detaljer

   Ålesund vaksenopplæring, Ålesund kommune

   Ålesund kommune - 6003, Ålesund, Møre og Romsdal

    Assisterande rektor har saman med rektor ansvar for pedagogisk, fagleg og administrativ leiing av Vaksenopplæringa, og inngår i leiarteam saman med rektor og avdelingsleiarar. Dei ulike leiaroppgåvene blir fordelte i leiargruppa. Ålesund vaksenopplæring er fylkets største fagmiljø på vaksnes læring. Skolen har tre avdelingar; norsk med samfunnskunnskap, grunnskoleopplæring for vaksne og spesialun...

    nav.no3 dager siden
    Se flere detaljer

    Ålesund vaksenopplæring, Ålesund kommune

    ÅLESUND KOMMUNE - 6003, Ålesund, Møre og Romsdal

     Assisterande rektor har saman med rektor ansvar for pedagogisk, fagleg og administrativ leiing av Vaksenopplæringa, og inngår i leiarteam saman med rektor og avdelingsleiarar. Dei ulike leiaroppgåvene blir fordelte i leiargruppa. Ålesund vaksenopplæring er fylkets største fagmiljø på vaksnes læring. Skolen har tre avdelingar; norsk med samfunnskunnskap, grunnskoleopplæring for vaksne og spesialun...

     finn.no7 dager siden
     Se flere detaljer

     Vil du bidra til at folk kommer trygt frem i Ålesund?

     - 6018, Ålesund, Møre og Romsdal

      Vil du være med å sikre at barn kommer trygt frem til skolen, at ingen blir forsinket på vei til jobb og at varene vi trenger kommer frem dit de skal; om det så er en fin sommernatt eller det snør sidelengs en vinternatt? Da kan dette være jobben for deg!I Mesta har vi et felles mål, og det er å sørge for at folk kommer trygt fram, 24 timer i døgnet, i hele Norge. Nå søker vi en ny kollega som ka...

      finn.no1 dag siden
      Se flere detaljer

      Fagarbeider/Brøytebilsjåfør

      - 6018, Ålesund, Møre og Romsdal

       Vil du være med å sikre at barn kommer trygt frem til skolen, at ingen blir forsinket på vei til jobb og at varene vi trenger kommer frem dit de skal; om det så er en fin sommernatt eller det snør sidelengs en vinternatt? Da kan dette være jobben for deg! I Mesta har vi et felles mål, og det er å sørge for at folk kommer trygt fram, 24 timer i døgnet, i hele Norge. Nå søker vi en ny kollega som k...

       nav.no1 dag siden
       Se flere detaljer

       Livsløp, Haram kommune

       - Ålesund, Møre og Romsdal

        Frå 01.01.2024 blir Ålesund kommune delt i to, og Haram blir eigen kommune.Ønsker du å bidra til å bygge ei ny kommune ? Ønsker du ei stilling med stort handlingsrom, fleksibilitet og med tett tverrfagleg samarbeid med dyktige kollegaer ? Ressursbasen i Haram har ledig 2 x 100 % stilling for psykolog/psykologspesialist. Ressursbasen er ei teneste i kommunalområdet Livsløp og vi vil gjerne ha med ...

        karrierestart.no12 dager siden
        Se flere detaljer

        Fagarbeidar

        - 6020, Ålesund, Møre og Romsdal

         Fagarbeidar 100% midlertidig stilling ved Rabbevågen barnehage. Ønska oppstart 1.januar 2024. Arbeidsoppgåver Stillinga som fagarbeider består av arbeid med barn i alderen 0-6 år i tråd med Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Vi leiter etter deg som kan jobbe i tråd med forventningane under: Gi omsorg, støtte og vere lyttande i møte med det enkelte barn. Medansvar for...

         nav.no7 dager siden
         Se flere detaljer

         Helsesjukepleiar - vikariat 100%

         - 6003, Ålesund, Møre og Romsdal

          Verksemd for helsestasjonstenester i Ålesund kommune lyser ut vikariat som helsesjukepleiar 100% stilling. Stillinga er ledig frå 01.01.2024 til 31.12.2024 og vil i hovudsak vere knytt til skulehelsetenesta. Stillinga vil kunne delast. Helsetenester for barn og unge omfatter helsefremmende og førebyggande helsetenester til gravide, barn og unge, og deira familiar innanfor helsestasjon- og skulehe...

          nav.no7 dager siden
          Se flere detaljer

          Lærar

          - 6009, Ålesund, Møre og Romsdal

           Frå nyttår og ut skuleåret vil Larsgården skule ha ledig ei mellombels stilling lagt til 3. og 6.trinn ved skulen. Det vil også kunne ligge noko spesialundervisning til stillinga. Ein vil i samarbeid med kontaktlærarar på trinna samarbeide om fagfordeling og planlegging av øktene. Arbeidsoppgåver Timelæraroppgåver på 3. og 6.trinn. Spesialundervisningsoppgåver. Bidra i felles utviklingsarbeid og ...

           nav.no7 dager siden
           Se flere detaljer

           Livsløp, Haram kommune

           ÅLESUND KOMMUNE - 6270, Brattvåg, Ålesund

            Frå 01.01.2024 blir Ålesund kommune delt i to, og Haram blir eigen kommune.Ønsker du å bidra til å bygge ei ny kommune ? Ønsker du ei stilling med stort handlingsrom, fleksibilitet og med tett tverrfagleg samarbeid med dyktige kollegaer ? Ressursbasen i Haram har ledig 2 x 100 % stilling for psykolog/psykologspesialist. Ressursbasen er ei teneste i kommunalområdet Livsløp og vi vil gjerne ha med ...

            finn.no15 dager siden
            Se flere detaljer

            Fastlege Ålesund kommune

            - 6017, Ålesund, Møre og Romsdal

             Ålesund kommune har en ledig fastlegehjemmel for snarlig tiltredelse, eller etter avtale. Hjemmelen vi lyser ut er fortrinnsvis ved Ålesund legesenter, som er et helprivat legesenter. Det kan bli omstruktureringer ved kontoret, og det vil kunne være mulig å flytte listen til annet sentrumsnært kontor. Dette vil eventuelt bli avklart i prosess mellom aktuell søker og kommune. Legesenteret: Ålesund...

             nav.no21 dager siden
             Se flere detaljer

             Livsløp, Haram kommune

             Haram Kommune - 6270, Brattvåg, Ålesund

              Frå 01.01.2024 blir Ålesund kommune delt i to, og Haram blir eigen kommune. Ønsker du å bidra til å bygge ei ny kommune ? Ønsker du ei stilling med stort handlingsrom, fleksibilitet og med tett tverrfagleg samarbeid med dyktige kollegaer ? Ressursbasen i Haram har ledig 2 x 100 % stilling for psykolog/psykologspesialist. Ressursbasen er ei teneste i kommunalområdet Livsløp og vi vil gjerne ha med...

              nav.no14 dager siden
              Se flere detaljer

              Fastlege Ålesund kommune

              - Ålesund, Møre og Romsdal

               Ålesund kommune har en ledig fastlegehjemmel for snarlig tiltredelse, eller etter avtale. Hjemmelen vi lyser ut er fortrinnsvis ved Ålesund legesenter, som er et helprivat legesenter. Det kan bli omstruktureringer ved kontoret, og det vil kunne være mulig å flytte listen til annet sentrumsnært kontor. Dette vil eventuelt bli avklart i prosess mellom aktuell søker og kommune.Legesenteret: Ålesund ...

               karrierestart.no21 dager siden
               Se flere detaljer

               Barnehagelærar

               - 6280, Søvik, Ålesund

                Vi søker etter barnehagelærar med snarleg tiltreding Søvik barnehage i 100 % vikariat til og med 31.07.24 Stillingane vil tilhøyre Haram kommune frå 01.01.2024 Arbeidsoppgåver Som barnehagelærar har du medansvar for å: Iverksette og leie det pedagogiske arbeidet på avdelinga, i nært samarbeid med pedagogisk leiar og det øvrige personalet. Bidra til at det enkelte barn får medverke, oppleve positi...

                nav.no7 dager siden
                Se flere detaljer

                Vatn og avløp, Kommunalområde Samfunn

                - Ålesund, Møre og Romsdal

                 Vi treng deg som er god til å leie folk og prosjekt!Verksemd Vatn og avløp sitt hovudoppdrag er å sikre innbyggarane i Ålesund kommune reint drikkevatn og avløpshandtering som ikkje forureinar elvane, fjordane og fjørene våre.Vi søkjer avdelingsleiar for vår nye driftsavdeling, Avdeling Drift vatn og avløp.Avdelinga har i dag til saman 50 tilsette og er inndelt i fire fagteam: Vassbehandling, Avl...

                 karrierestart.no10 dager siden
                 Se flere detaljer

                 Vatn og avløp, Kommunalområde Samfunn

                 - Ålesund, Møre og Romsdal

                  Vil du vere med å utvikle og leie eitt av våre viktigaste miljøprosjekt i regionen?Sula og Ålesund kommune planlegg eit nytt felles avløpsrenseanlegg. Anlegget blir det fyrste av denne type og omfang i vår region. Det er planlagt som eit sekundærrenseanlegg i fjell med biologisk renseprosess og blir ei berekraftig og framtidsretta avløpsløysing. Anlegget skal erstatte 11 eksisterande anlegg og er...

                  karrierestart.no10 dager siden
                  Se flere detaljer

                  Vatn og avløp, Kommunalområde Samfunn

                  - Ålesund, Møre og Romsdal

                   Vi treng deg som er god til å leie folk og prosjekt!Verksemd Vatn og avløp sitt hovudoppdrag er å sikre innbyggarane i Ålesund kommune reint drikkevatn og avløpshandtering som ikkje forureinar elvane, fjordane og fjørene våre.Vi søkjer ny avdelingsleiar for Avdeling Plan og prosjekt.Avdelinga Plan og prosjekt har i dag 14 tilsette og har ansvar for det overordna plan- og prosjektarbeidet innan va...

                   karrierestart.no10 dager siden
                   Se flere detaljer

                   Vatn og avløp, Kommunalområde Samfunn

                   Ålesund kommune - 6002, Ålesund, Møre og Romsdal

                    Vi treng deg som er god til å leie folk og prosjekt! Verksemd Vatn og avløp sitt hovudoppdrag er å sikre innbyggarane i Ålesund kommune reint drikkevatn og avløpshandtering som ikkje forureinar elvane, fjordane og fjørene våre. Vi søkjer ny avdelingsleiar for Avdeling Plan og prosjekt. Avdelinga Plan og prosjekt har i dag 14 tilsette og har ansvar for det overordna plan- og prosjektarbeidet innan...

                    nav.no11 dager siden
                    Se flere detaljer

                    Vatn og avløp, Kommunalområde Samfunn

                    Ålesund Kommune - 6002, Ålesund, Møre og Romsdal

                     Vi treng deg som er god til å leie folk og prosjekt! Verksemd Vatn og avløp sitt hovudoppdrag er å sikre innbyggarane i Ålesund kommune reint drikkevatn og avløpshandtering som ikkje forureinar elvane, fjordane og fjørene våre. Vi søkjer avdelingsleiar for vår nye driftsavdeling, Avdeling Drift vatn og avløp. Avdelinga har i dag til saman 50 tilsette og er inndelt i fire fagteam: Vassbehandling, ...

                     nav.no11 dager siden
                     Se flere detaljer

                     Vatn og avløp, Kommunalområde Samfunn

                     Ålesund Kommune - 6002, Ålesund, Møre og Romsdal

                      Vil du vere med å utvikle og leie eitt av våre viktigaste miljøprosjekt i regionen? Sula og Ålesund kommune planlegg eit nytt felles avløpsrenseanlegg. Anlegget blir det fyrste av denne type og omfang i vår region. Det er planlagt som eit sekundærrenseanlegg i fjell med biologisk renseprosess og blir ei berekraftig og framtidsretta avløpsløysing. Anlegget skal erstatte 11 eksisterande anlegg og e...

                      nav.no11 dager siden
                      Se flere detaljer

                      Spesialkonsulent

                      - 6296, Harøy, Ålesund

                       Sandøy og Nordøyane omsorsdistrikt er i endring. Frå 2024 vil vi være Sandøy omsorgsdistrikt. Vår gode driftsleiar skal ta til i ny jobb i 2024, vi lyser derfor etter 100% stilling som spesialkonsulent i verksemda. Spesialkonsulent vil inngå i leiarteam og inngår i beredskapsaerbeidet i omsorgsdistriktet. Stillinga er innplassert under verksemdleiar. Omsorgsdistriktet har tenester innan fleire fa...

                       nav.no7 dager siden
                       Se flere detaljer

                       Fastlegar

                       - Ålesund, Møre og Romsdal

                        Haram kommune - vil du vere med å bygge ei ny kommune?Frå nyttår blir Haram skilt ut i frå Ålesund kommune og blir igjen eiga kommune. I dette høvet vil vi gjere ei storsatsing på fastlegetenesta. Stilling som no er ledig gjev gode og forutsigbare vilkår.Haram kommune er ei viktig industrikommune og ligg lett tilgjengeleg på Sunnmøre, 40 minutts køyretur frå Ålesund sentrum, 35 minutt frå Moa-omr...

                        karrierestart.no12 dager siden
                        Se flere detaljer

                        Fastlegar

                        - Ålesund, Møre og Romsdal

                         Haram kommune - vil du vere med å bygge ei ny kommune? Frå nyttår blir Haram skilt ut i frå Ålesund kommune og blir igjen eiga kommune. I dette høvet vil vi gjere ei storsatsing på fastlegetenesta. Stilling som no er ledig gjev gode og forutsigbare vilkår. Haram kommune er ei viktig industrikommune og ligg lett tilgjengeleg på Sunnmøre, 40 minutts køyretur frå Ålesund sentrum, 35 minutt frå Moa-o...

                         karrierestart.no12 dager siden
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Område
                         Omfang
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Engasjement
                         • Prosjekt
                         • Selvstendig næringsdrivende