Thu Feb 22 2024 09:00:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Lønn Drammen kommune

Avdelingsleder

3008, Drammen, Viken

  Vi søker deg som vil være med å videreutvikle vår byggesakstjeneste til det beste for innbyggerne og næringslivet i Drammen kommune. Byggesak er den største virksomheten på kommunalområdet Arealplan, klima og miljø, med totalt 35 årsverk, og består av to avdelinger som behandler byggesaker, og en avdeling som følger opp ulovlighet og tilsyn. Vi har et bredt tverrfaglig fagmiljø, sammensatt av bla...

  1 dag sidennav.no
  Se flere detaljer

  Helsesykepleier

  3030, Drammen, Viken

   Vi søker helsesykepleier med engasjement for barn og deres familier på helsestasjon 0 - 5 år. Helsestasjonstjenesten søker ny kollega til fast 100 % helsesykepleier stilling fra d.d. Den ledige helsesykepleier stillingen er på Konnerud helsestasjon. Den ledige stillingen er organisert i virksomhet HFT 0-100. HFT 0-100 har bred tverrfaglig innsats som sitt viktigste utviklingsområde. De ansatte ha...

   2 dager sidennav.no
   Se flere detaljer

   Sommervikarer på dag/aften/natt

   3018, Drammen, Viken

    Hamborgstrøm bo og servicesenter har behov for sommervikarer. Vi ønsker oss studenter, elever og deg med annen relevant erfaring Beboerne våre har sammensatte diagnoser, med hovedfokus på somatisk sykdom. De har forskjellige behov for pleie og omsorg, og vi er opptatt av å gi gode dager og gode øyeblikk. Derfor ønsker vi deg som brenner litt ekstra for eldreomsorg, hverdagsglede og som ser beboer...

    3 dager sidennav.no
    Se flere detaljer

    Offentlig godkjent sykepleier/vernepleier

    3018, Drammen, Viken

     Vi kan gi deg en hektisk hverdag hvor du får brukt din sykepleier/vernepleier kompetanse. Her må du jobbe langsiktig og målrettet med hver enkelt beboer, og like tanken på å ha stor innflytelse på hverdagen deres. Høres dette spennende ut? Da er Hamborgstrøm bo-og servicesenter stedet for deg. Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi...

     3 dager sidennav.no
     Se flere detaljer

     Tilkallingsvikarer assistent BPA

     3044, Drammen, Viken

      For stillinger der det er krav om politiattest, etter gjeldende lover vil dette bli innhentet i forbindelse med signering av arbeidsavtalen, før tiltredelse. Mann 28 år med utfordrende epilepsi søker etter tilkallingsvikarer på dag, kveld og helg ved behov. Dersom du ønsker å være tilkallingsvikar, send søknad med CV, så tar vi kontakt med aktuelle kandidater for intervju. I henhold til offentleg...

      5 dager sidennav.no
      Se flere detaljer

      Barne- og ungdomsarbeider

      3060, Svelvik, Drammen

       Vi i Ebbestad barnehage søker etter 100% fast barne- og ungdomsarbeider til et spennende pilotprosjekt. Stillingen er nyopprettet, siden vi har vært så heldige å bli valgt til å være en pilot barnehage knyttet opp til økt bemanning i perioden 2024-2027. Vi skal øke grunnbemanningen vår med 200%, hvorav en stilling også er 100% barnehagelærer. Hvordan økt bemanning skal komme hele barnehagen til g...

       5 dager sidennav.no
       Se flere detaljer

       Avdelingsleder lokalbibliotekene

       3045, Drammen, Viken

        Stillingsannonse Lokalbibliotekene Vi søker avdelingsleder til lokalbibliotekene i Drammen kommune. Avdelinga er fordelt på tre fysiske bibliotek - Fjell familiebibliotek, Mjøndalen bibliotek og Svelvik bibliotek. I tillegg til noe møtevirksomhet i Drammen. Vi er på jakt etter deg som motiveres av å utvikle og lede mennesker og lokalbibliotekene. Du er innovativ og i forkant slik at du sammen med...

        9 dager sidennav.no
        Se flere detaljer

        Barnehagelærer

        3044, Drammen, Viken

         Fremtiden skal bygges med kunnskap og en vilje til stadig å bli bedre. Det skal et stort lag til for å lykkes med å utvikle høy kvalitet i barnehager og skoler. Sammen må barnehager, skoler og oppveksttjenester vektlegge styrkene som bor i hvert enkelt barn, forebygge utenforskap, sikre inkludering og samarbeide tett slik at alle barn og unge lykkes i læringsløpet. Vil du være en del av dette lag...

         9 dager sidennav.no
         Se flere detaljer

         Sommervikarer

         3050, Mjøndalen, Drammen

          Avdeling Drift vei og park har ansvaret for den delen av vei og parkdrift som utføres i egenregi i Drammen kommune. Avdelingen er en del avvirksomheten Samferdsel vei og park. Avdelingen er lokalisert i Svelvik,Drammen og Mjøndalen. Avdeling Drift vei og park søker positive og ansvarsfulle medarbeidere, somønsker en aktiv og variert utendørs sommerjobb. Arbeidsoppgavene er innenområde drift, vedl...

          8 dager sidennav.no
          Se flere detaljer

          Sommervikar

          3044, Drammen, Viken

           Vi ser etter deg som ønsker å skape gode dager for våre tjenestemottakere. Dette er en UNIK mulighet for deg til å kunne bidra til en sommer med gode og meningsfulle opplevelser. Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne - 1 er en stor virksomhet som primært drifter heldøgns botilbud, samt ambulerende tjenester til personer med ulik grad av funksjonsnedsettelse og bistandsbehov. Vi følger...

           10 dager sidennav.no
           Se flere detaljer

           Anleggsgartner

           3050, Mjøndalen, Drammen

            Avdelingen Drift vei og Park har ansvaret for den delen av vei og parkdrift som utføres iegenregi i Drammen kommune. Avdelingens ansvar omfatter oppgaver knyttet tilvinterdrift, feiing, veivedlikehold og reparasjoner samt oppfølging av park oggrøntsektorens arbeidsoppgaver. Ansvaret omfatter også utførelse av mindre kommunaltekniskeanlegg. Drift vei og park består av 33 medarbeidere fordelt på 6 ...

            8 dager sidennav.no
            Se flere detaljer

            Sommervikarer

            3050, Mjøndalen, Drammen

             Avdeling Drift vei og park har ansvaret for den delen av vei og parkdrift som utføres i egenregi i Drammen kommune. Avdelingen er en del avvirksomheten Samferdsel vei og park. Avdelingen er lokalisert i Svelvik,Drammen og Mjøndalen.Avdeling Drift vei og park søker positive og ansvarsfulle medarbeidere, somønsker en aktiv og variert utendørs sommerjobb. Arbeidsoppgavene er innenområde drift, vedli...

             8 dager sidenfinn.no
             Se flere detaljer

             Nøsted skole trenger avdelingsleder - er du den vi ser etter?

             3040, Drammen, Viken

              Drammensskolen har et brennende hjerte for elevene. I Drammensskolen skal vi sammen legge til rette for læring og utvikling for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel, læring og utvikling for alle. Nøsted skole er en egen mestringsare...

              12 dager sidennav.no
              Se flere detaljer

              Pedagogisk leder

              3032, Drammen, Viken

               Fremtiden skal bygges med kunnskap og en vilje til og stadig å bli bedre. Det skal et stort lag til for å lykkes med å utvikle høy kvalitet i barnehager og skoler. Sammen må barnehager, skoler og oppveksttjenester vektlegge styrkene som bor i hvert enkelt barn, forebygge utenforskap, sikre inkludering og samarbeide tett slik at alle barn og unge lykkes i læringsløpet. Vil du være en del av dette ...

               12 dager sidennav.no
               Se flere detaljer

               Helsefagarbeider Brinchsgt Svelvik

               3060, Svelvik, Drammen

                Drammen kommune har et programområde med tre virksomheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tilrettelagte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1,avdeling Svelvik trenger vi deg som søker en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø. Da er dette stilling for deg. For stillinger der det er krav om politiattest, etter gjeldende ...

                12 dager sidennav.no
                Se flere detaljer

                Sesongarbeider Gravplass Drammen

                3016, Drammen, Viken

                 Drammen Kirkelige Fellesråd er ansvarlig for gravferdsforvaltningen og driften av gravplassene i Drammen kommune. Det er 13 gravplasser med ca. 300 mål opparbeidet gravplassareal med park- og grøntområder og med tilhørende driftsbygninger. I tillegg driftes også Drammen krematorium. Gravplassdriften har egne avdelinger i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Ved gravplassene er det 14 faste ansatte i ...

                 29 dager sidennav.no
                 Se flere detaljer

                 Sesongarbeider Gravplass Drammen

                 Drammen, Viken

                  Drammen Kirkelige Fellesråd er ansvarlig for gravferdsforvaltningen og driften av gravplassene i Drammen kommune. Det er 13 gravplasser med ca. 300 mål opparbeidet gravplassareal med park- og grøntområder og med tilhørende driftsbygninger. I tillegg driftes også Drammen krematorium. Gravplassdriften har egne avdelinger i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Ved gravplassene er det 14 faste ansatte i ...

                  26 dager sidenkarrierestart.no
                  Se flere detaljer

                  Villa Fredrikke søker medarbeider til lavterskeltilbud for personer med demens!

                  3019, Drammen, Viken

                   Har du lyst til å være en medarbeider i et tilbud for personer med demens og deres pårørende? Er du engasjert og kunnskapsrik? Da trenger vi deg i teamet vårt på dagtilbudet ved Villa Fredrikke. Villa Fredrikke er et samarbeid mellom Drammen Sanitetsforening og Drammen kommune. Det er et tilbud til personer med demens som retter seg mot yngre personer og personer i tidlig fase av sykdommen. Villa...

                   19 dager sidennav.no
                   Se flere detaljer

                   Sesongarbeider Gravplass Drammen

                   3016, Drammen, Viken

                    Drammen Kirkelige Fellesråd er ansvarlig for gravferdsforvaltningen og driften av gravplassene i Drammen kommune. Det er 13 gravplasser med ca. 300 mål opparbeidet gravplassareal med park- og grøntområder og med tilhørende driftsbygninger. I tillegg driftes også Drammen krematorium. Gravplassdriften har egne avdelinger i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Ved gravplassene er det 14 faste ansatte i ...

                    29 dager sidenfinn.no
                    Se flere detaljer

                    Avdelingsleder - fosterhjem

                    3044, Drammen, Viken

                     Barneverntjenesten i Drammen søker etter avdelingsleder for fosterhjemsavdelingen. Vi er en stor, robust og spennende virksomhet, avdelingslederen vi søker skal lede virksomhetens største avdeling. Har du lyst til å jobbe med personal- og fagledelse og være en del av virksomhetens ledergruppe? Ønsker du å lede kunnskapsarbeidere som er villige til å oppdatere seg den nyeste kunnskapen, jobbe med ...

                     29 dager sidennav.no
                     Se flere detaljer

                     Sommervikarer Nattjenesten

                     3044, Drammen, Viken

                      Nattjenesten for hjemmeboende i Drammen Kommune er en egen avdeling som er organisert under Hjemmetjenester Sør. Vi søker etter deg som ønsker en spennende og meningsfull sommerjobb. Det er ønskelig, men ikke et krav med noen formell kompetanse. Arbeidsoppgaver består av å jobbe i team. 2 og 2 og reise hjem til brukere som trenger hjelp til ulike helserelaterte oppgaver på natt i hele kommunen. T...

                      30+ dager sidennav.no
                      Se flere detaljer

                      Hjemmetjenesten søker sommervikarer

                      3032, Drammen, Viken

                       Hjemmetjenesten Konnerud kan by på spennende og varierte arbeidsoppgaver, og har et stort fokus på at pasientene skal kunne bli boende hjemme i eget hjem. Velferdsteknologi og hverdagsmestring er prioriterte satsningsområder. Vi har mange ulike pasientgrupper, i alle aldre, med ulike diagnoser og tilstander. Avdelingen har et godt arbeidsmiljø, med stor takhøyde og høy faglighet. Her vil du inngå...

                       30+ dager sidennav.no
                       Se flere detaljer

                       Sommervikarer- vikarer for avdeling Bekkevollen og Evjeløkka

                       3027, Drammen, Viken

                        Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, Avlastning og aktivitet. Vi søker engasjerte sommervikarer på Evjeløkka og Bekkevollen. Er du en engasjert person, som har overskudd til å gi det lille ekstra? Da er du den personen vi vil ha med på laget i sommer og gjerne som vikar videre i avlastningsboligene våre! Bekkevollen er en barne- og avlastningsbolig som består av avdelingene Hestenga...

                        30+ dager sidennav.no
                        Se flere detaljer

                        Faste helgestillinger ved institusjonene Solberglia og Strømsø

                        3058, Solbergmoen, Drammen

                         Har du interesse for å jobbe med personer med demens og ønsker en spennende jobb? Da er det nettopp deg vi søker. Solberglia og Strømsø er en del av virksomheten institusjonstjenester Demens. Solberglia sykehjem ligger idyllisk til i bydelen Solbergelva , med nærhet til offentlig transport og gratis parkering til alle medarbeidere. Strømsø Bo- og servicesenter ligger sentralt i bydelen Strømsø me...

                         30+ dager sidennav.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Område
                         Omfang
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Trainee
                         • Vikariat
                         • Engasjement