Tue Nov 28 2023 09:30:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Jobb i Kåfjord

Barne- og ungdomsarbeider

- 9144, Samuelsberg, Kåfjord

  Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage er en samisk to- avdelingsbarnehage i Manndalen. Du vil jobbe i team med styrer, pedagogisk leder og øvrig personale. Som barne- og ungdomsarbeider/ assistent i Goržži Mánáidgárdi/ Fossen barnehage har man ansvaret for å planlegge, tilrettelegge for pedagogisk arbeid i barnegruppen, og i å bistå pedagogisk leder i etterlevelse av barnehagens planverk. Jobb i ba...

  nav.no14 dager siden
  Se flere detaljer

  Samisk språkressurs

  - 9146, Olderdalen, Kåfjord

   Kåfjord barnehagene lyser ut en prosjektstilling som samisk språkressurs. Stillingen deles mellom de tre kommunale barnehagene. I Goržži Mánáidgárdi er stillingen spesielt rettet mot bruken av samisk sang og musikk i språkopplæringen, mens i Birtavarre og Olderdalen er det en ren språkressursstilling. Det er en 100% stilling, og deles 50% i Goržži Mánáidgárdi, samisk barnehage, og 50% fordelt på ...

   nav.no16 dager siden
   Se flere detaljer

   Nyopprettet fastlegestilling (fastlønnet evt næringsdrift)

   - 9147, Birtavarre, Kåfjord

    Du vet de overlegene som alltid har en eller annen spennende historie fra sin distriktstjeneste? Kåfjord kommune har tre stabilt fastansatte fastleger, og hatt stabil legedekning over mange tiår, og oppretter nå en ny fjerde fastlegehjemmel som vi ønsker at du skal søke på. Stillingen vil i hovedsak være ren fastlegearbeid og sykehjemsmedisin. Legevakter er primært dekket av to av fastlegene i no...

    nav.no20 dager siden
    Se flere detaljer

    Sykepleier 100 % fast stilling institusjonsbasert omsorg

    - 9147, Birtavarre, Kåfjord

     Kan du tenke deg å jobbe i et spennende fagmiljø innen PRO- tjenesten i Kåfjord kommune? Vi lyser ut 100 % sykepleier i fast stilling fra snarest i institusjonsbasert omsorg. Kåfjord helsetun er lokalisert i Birtavarre, og ble tatt i bruk i juni 2019. Institusjonen er samlokalisert med hjemmebasert omsorg, dagtilbud, legekontor, fysioterapitjeneste, ergoterapi, helsestasjon, kommunepsykolog, rus ...

     nav.no30+ dager siden
     Se flere detaljer

     Helsefagarbeider vikariat 100 % 60 %

     - 9147, Birtavarre, Kåfjord

      1 x 100 %, 1 x 60 % vikariat som helsefagarbeider hovedbase i hjemmebasert omsorg ønskes tilsatt snarest og ut mai-24 med mulighet for forlengelse. Arbeidstiden er i to- delt turnus med arbeid pr tiden hver tredje helg. Hjemmebasert omsorg har hovedkontor på Kåfjord helsetun i Birtavarre, samt avdelingskontor i Olderdalen og Manndalen. Kåfjord helsetun rommer produksjonskjøkken, legekontor, helse...

      nav.no30+ dager siden
      Se flere detaljer

      Inntil 5 helgestillinger innen PRO-tjenesten

      - 9144, Samuelsberg, Kåfjord

       En fin mulighet for studenter eller deg som kan tenke deg en deltidsjobb innen helse; vi har pr tiden behov for flere ansatte som kan jobbe fortrinnsvis helg innen helse med tilsetting snarest. Det er mulighet for å jobbe hver andre, tredje eller hver 4 helg innenfor ulike avdelinger, fra 17- 20 % fast stilling, med mulighet for å øke stillingsprosent etter behov og nærmere avtale. Vi tilsetter f...

       nav.no30+ dager siden
       Se flere detaljer

       Undervisere i grunnleggende ferdigheter. Klasserom:Nord-Troms og Finnmark, Digitalt:hele landet

       - Tromsø, Troms og Finnmark

        Vi søker undervisere til opplæring i grunnleggende ferdigheter, dag og/eller kveld.Denne stillingen kan la seg kombinere med annen fulltids-/deltidsjobbVi søker lærere innen følgende opplæringstilbud:Undervisningsform: fortrinnsvis klasserom , men også virtuelt/digitalt.klasserom sted: Finnmark, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord i Nord-Troms, Tromsø, og ellers ...

        karrierestart.no3 dager siden
        Se flere detaljer

        Undervisere i grunnleggende ferdigheter. Klasserom:Nord-Troms og Finnmark, Digitalt:hele landet

        AOF Norge - 9008, Tromsø, Troms og Finnmark

         Vi søker undervisere til opplæring i grunnleggende ferdigheter, dag og/eller kveld. Denne stillingen kan la seg kombinere med annen fulltids-/deltidsjobb Vi søker lærere innen følgende opplæringstilbud: Undervisningsform: fortrinnsvis klasserom , men også virtuelt/digitalt. klasserom sted: Finnmark, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord i Nord-Troms, Tromsø, og ell...

         nav.no6 dager siden
         Se flere detaljer

         Prost i Nord-Troms prosti

         - 9151, Storslett, Nordreisa

          Det er ledig stilling som prost i Nord-Troms prosti og vi søker en samlende folkekirkeprost som kan ivareta alle i prostiet. Nord-Troms prosti omfatter kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen og har en vakker natur som innbyr til variert friluftsliv både sommer og vinter. Her er nærhet til turterreng, gode muligheter for jakt og fiske og flotte fjell for toppturer. ...

          nav.no8 dager siden
          Se flere detaljer

          Undervisere i grunnleggende ferdigheter. Klasserom:Nord-Troms og Finnmark, Digitalt:hele landet

          Studieforbundet Aof Norge - 9008, Tromsø, Troms og Finnmark

           Vi søker undervisere til opplæring i grunnleggende ferdigheter, dag og/eller kveld. Denne stillingen kan la seg kombinere med annen fulltids-/deltidsjobbVi søker lærere innen følgende opplæringstilbud:Undervisningsform: fortrinnsvis klasserom , men også virtuelt/digitalt. klasserom sted: Finnmark, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord i Nord-Troms, Tromsø, og eller...

           finn.no9 dager siden
           Se flere detaljer

           Vi søker undervisere til opplæring i grunnleggende ferdigheter

           - 9008, Tromsø, Troms og Finnmark

            Vi søker undervisere til opplæring i grunnleggende ferdigheter, dag og/eller kveld. Denne stillingen kan la seg kombinere med annen fulltids-/deltidsjobb Vi søker lærere innen følgende opplæringstilbud: Undervisningsform: fortrinnsvis klasserom , men også virtuelt/digitalt. klasserom sted: Finnmark, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord i Nord-Troms, Tromsø, og ell...

            nav.no10 dager siden
            Se flere detaljer

            Lege søkes til Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms

            - Nordreisa, Troms og Finnmark

             Senter for Psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms (SPHRNT) søker lege.Vi har ledig ett års vikariat for lege i spesialisering i psykiatri. Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms i Avdeling nord, og tilhører Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi har fast ansatt en overlege med daglig tilstedeværelse på poliklinikken og e...

             karrierestart.no18 dager siden
             Se flere detaljer

             Voksen mann søker etter engasjerte assistenter (BPA) i Tromsø

             - Tromsø, Troms og Finnmark

              Voksen mann søker etter engasjerte assistenter (BPA) i TromsøOm stillingen:Jeg er en mann i 60-årene som søker etter assistenter til mitt BPA-team. Vi er en liten familie med ett barn i grunnskolen og en som er voksen. Jeg trives med å ta turer utenfor byen, for eksempel til Eide handel, Bryggejentene eller Havfrua kro på Sommarøy, hvor jeg gjerne nyter is og kaffe. Bridge er en av mine interesse...

              karrierestart.no13 dager siden
              Se flere detaljer

              Voksen mann søker etter engasjerte assistenter (BPA) i Tromsø

              BPA Nord - 9006, Tromsø, Troms og Finnmark

               Voksen mann søker etter engasjerte assistenter (BPA) i Tromsø Om stillingen: Jeg er en mann i 60-årene som søker etter assistenter til mitt BPA-team. Vi er en liten familie med ett barn i grunnskolen og en som er voksen. Jeg trives med å ta turer utenfor byen, for eksempel til Eide handel, Bryggejentene eller Havfrua kro på Sommarøy, hvor jeg gjerne nyter is og kaffe. Bridge er en av mine interes...

               nav.no15 dager siden
               Se flere detaljer

               Prost i Nord-Troms prosti

               -

                Det er ledig stilling som prost i Nord-Troms prosti og vi søker en samlende folkekirkeprost som kan ivareta alle i prostiet. Nord-Troms prosti omfatter kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen og har en vakker natur som innbyr til variert friluftsliv både sommer og vinter. Her er nærhet til turterreng, gode muligheter for jakt og fiske og flotte fjell for toppturer. ...

                karrierestart.no7 dager siden
                Se flere detaljer

                Vi søker undervisere til opplæring i grunnleggende ferdigheter

                -

                 Vi søker undervisere til opplæring i grunnleggende ferdigheter, dag og/eller kveld. Denne stillingen kan la seg kombinere med annen fulltids-/deltidsjobbVi søker lærere innen følgende opplæringstilbud:Undervisningsform: fortrinnsvis klasserom , men også virtuelt/digitalt.klasserom sted: Finnmark, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord i Nord-Troms, Tromsø, og ellers...

                 karrierestart.no7 dager siden
                 Se flere detaljer

                 Konsulent

                 -

                  Se under for stillingsutlysning på norskSámediggi bargá dan ala ahte sámi eambbo báikenamat dohkkehuvvojit ja geavahuvvojit. Dehálaš oassi dán barggus lea buoridit báikenammaáššiid áššemeannudeami veahkkeneavvuid. Dán virggis beasat don leat mielde hukseme dehálaš veahkkeneavvu dán bargui. Sámediggi lea nationála álbmotválljen orgána sápmelaččaide Norggas. Sámediggi bargá politihka ja hálddahusa ...

                  karrierestart.no7 dager siden
                  Se flere detaljer

                  Vuosttaškonsuleanta / Førstekonsulent

                  -

                   Se under for stillingsutlysning på norskSámediggi lea nationála álbmotválljen orgána sápmelaččaide Norggas. Sámediggi bargá politihka ja hálddahusa bokte vai sápmelaččat besset sihkkarastit ja ovdánahttit gielaset, kultuvrraset ja servodateallima. Sámedikki bargin lea dus doarvái vejolašvuohta ovddidit Sámedikki min višuvnna guvlui Ovttas nannet Sámi.Vuosttaškonsuleanta/ráđđeaddi gulahallanstábas...

                   karrierestart.no27 dager siden
                   Se flere detaljer

                   Helsefagarbeider vikariat 100 % 60 %

                   -

                    1 x 100 %, 1 x 60 % vikariat som helsefagarbeider hovedbase i hjemmebasert omsorg ønskes tilsatt snarest og ut mai-24 med mulighet for forlengelse. Arbeidstiden er i to- delt turnus med arbeid pr tiden hver tredje helg. Hjemmebasert omsorg har hovedkontor på Kåfjord helsetun i Birtavarre, samt avdelingskontor i Olderdalen og Manndalen. Kåfjord helsetun rommer produksjonskjøkken, legekontor, helse...

                    karrierestart.no30+ dager siden
                    Se flere detaljer

                    Software Engineer (mobile)

                    Microsoft Corporation - Tromsø, Troms og Finnmark

                     Are you excited by the prospect of creating intuitive experiences that delight users ? If you have a background with React Native, React or iOS/Android development , and experience with software engineering best practices ( e.g. unit testingandcode reviews) you can help us build better products! Microsoft Developer Center Norway is growing, and we re looking for developers with a strong passion f...

                     jobleads.de30+ dager siden
                     Se flere detaljer

                     HR Consultant

                     KSAT Kongsberg Satellite Services - Tromsø, Troms og Finnmark

                      Bli med pårakettentil KSAT som HR-konsulent i et spennende vikariat,hvor du vil bidratil å skape universets beste arbeidsplass sammen med oss.Vi har hatt enbanebrytendeutvikling de siste årene og søker en person som vil støtteoggi råd tilvåre ledere og over 400 ansattesom sammen arbeider med å: Connect Space and Earth . Rekruttering og ansettelsesprosesser Støtte ledere og medarbeidere i spørsmål...

                      jobleads.de18 dager siden
                      Se flere detaljer

                      IT Manager Business Support

                      KSAT Kongsberg Satellite Services - Tromsø, Troms og Finnmark

                       IT Business Support ser etter en dyktig og motivert leder som skal inneha en sentral rolle i utviklingen av avdelingen og avdelingens tjenesteportefølje. Avdelingen har ansvaret for å levere et vidt spenn av tjenester samt er med på tverrfaglige prosjekter i selskapet. Fra avdelingen leveres det 1. linje support, klient livssyklus, M365, Service Now, Azure og analyseplattform. Stillingen vil være...

                       jobleads.de13 dager siden
                       Se flere detaljer

                       HR Consultant

                       Kongsberg Maritime - Tromsø, Troms og Finnmark

                        Bli med på raketten til KSAT som HR-konsulent i et spennende vikariat, hvor du vil bidra til å skape universets beste arbeidsplass sammen med oss. Vi har hatt en banebrytende utvikling de siste årene og søker en person som vil støtte og gi råd til våre ledere og over 400 ansatte som sammen arbeider med å: Connect Space and Earth . Rekruttering og ansettelsesprosesser Støtte ledere og medarbeidere...

                        jobleads.de19 dager siden
                        Se flere detaljer

                        Seksjonsleder - AMK Tromsø

                        Sykepleien - Tromsø, Troms og Finnmark

                         AMK-avdelingen UNN Tromsø har ledig stilling som seksjonsleder fra 1. januar 2024. AMK avdelingen er en av fem avdelinger i akuttmedisinsk klinikk i UNN HF. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en del av medisinsk nødmeldetjeneste. AMK samarbeider blant annet med sykehus, ambulansetjenester (bil, båt, helikopter og fly), fastleger, legevaktsentraler, HRS, politi, brann og redningstjenest...

                         jobleads.de12 dager siden
                         Se flere detaljer

                         Side av 77 

                         Neste
                         Område
                         • Troms og Finnmark
                         • Kåfjord
                         Omfang
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Engasjement
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Prosjekt
                         • Selvstendig næringsdrivende
                         • Trainee