Thu Feb 22 2024 09:00:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hvilende

Hvilende nattevaktstilling i Signo Vivo

3158, Andebu, Sandefjord

  Vi søker hvilende nattevakt til fast stilling til en av våre boliger i Andebu. Arbeid hver mandag, samt hver fjerde helg. Arbeidstid mandag og søndag kl. 22:00-08:00, fredag og lørdag 22:00-09:00. Ansvarsområder Utføre beredskapsmessige oppgaver og internkontroll iht. branninstruks og andre relevante rutiner. Direkte brukerrettet arbeid og forefallende oppgaver før og etter hvilende tid ihht. mil...

  2 dager sidennav.no
  Se flere detaljer
  Ny

  3 hvilende nattevaktstillinger

  4008, Eiganes og Våland, Stavanger

   Stavanger Barnevern, EMbo avdelingen søker etter tre engasjerte miljøterapeuter i 74,65% hvilende nattevaktstillinger til vår institusjonsavdeling på Hafrsfjord. EMbo avdelingen har ansvar for å gi et bo- og omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-18 (20) år. Vår oppgave er å gi omsorg, skape en trygg og forutsigbar hverdag som støtter og motiverer til selvstendighet, mestr...

   14 timer sidennav.no
   Se flere detaljer

   Hvilende nattevakt

   5114, Tertnes, Åsane

    Botjenester i Åsane har til sammen 13 bofellesskap. Boligene er varierte med beboere som har ulik grad av hjelpebehov, og er spredt rundt i hele Åsane. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, hvor trivsel, selvbestemmelse og mestring tillegges stor vekt. Vi jobber for å være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte, myndiggjorte medarbeidere. V...

    1 dag sidenfinn.no
    Se flere detaljer

    Hvilende nattevakt

     Bærum kommune har lang erfaring med drift av botiltak for enslige mindreårige flyktninger. Botiltak enslige mindreårige har i dag tre botiltak. Målgruppen er ungdom som har vært på flukt og har kommet til Norge uten foresatte. Alder er primært 15-19 år. Vår visjon er at botiltakene skal være et stabilt hjem og en trygg base, der den enkeltes utvikling er i fokus. Vår faglige tilnærming er basert ...

     1 dag sidenkarrierestart.no
     Se flere detaljer

     Husvert Omsorg Hvilende nattevakt

     0370, Vestre Aker, Oslo

      Vi har et ledig 3 måneders vikariat som husvert på omsorg + med mulighet for forlengelse. Vi ønsker snarlig oppstart. Er du den rette kandidaten for jobben, da ønsker vi at du søker! Vi søker etter en person som ønsker å jobbe som husvert i vår Omsorg+ i Diakonveien. Stillingen er hvilende nattvakt med stillingsprosent 39,44. Som Husvert på Omsorg har du ansvar for å bidra til at beboere som bor ...

      2 dager sidennav.no
      Se flere detaljer

      Fagarbeider, hvilende natt

      5514, Haugesund, Rogaland

       Fagarbeider, hvilende natt

       1 dag sidenfinn.no
       Se flere detaljer

       Fagarbeider, hvilende natt

       5514, Haugesund, Rogaland

        Tlrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning,. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunenes BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning...

        1 dag sidennav.no
        Se flere detaljer

        Miljøterapeut - hvilende nattevakt

         ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk arbeid etter utarbeidede miljøterapiplaner med fokus på traumebevisst tilnærming Samarbeid med offentlige instanser og samarbeidspartnereVære pådriver og følge opp beboere i dagtilbud og aktiv fritid Delta på faglige drøftinger, trening i Trygghet og sikkerhet, møter og kurs Praktisk arbeid ift. daglig drift og nattevaktsrutinerRapporteringi ihht. gitte krav og før...

         1 dag sidenkarrierestart.no
         Se flere detaljer
         Ny

         Fagarbeider, hvilende natt

          Tlrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning,. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunenes BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning...

          17 timer sidenkarrierestart.no
          Se flere detaljer
          Ny

          Miljøarbeider, hvilende nattevakt

          0884, Nordre Aker, Oslo

           I løpet av våren 2024 flytter 8 unge, aktive voksne inn i sine nye hjem på Frysja. Bofellesskapet er sentralt plassert i helt nyoppførte lokaler, der beboerne eier sine egne leiligheter i tilknytning til fellesareal. Det er kort vei til offentlig transport, turområder, treningssenter og kulturtilbud. Her får du muligheten til å være med på å starte opp og utvikle tjenestetilbudet, i tett samarbei...

           14 timer sidennav.no
           Se flere detaljer
           Ny

           Miljøarbeider, hvilende nattevakt

           Bydel 8 Nordre Aker - 0884, Nordre Aker, Oslo

            I løpet av våren 2024 flytter 8 unge, aktive voksne inn i sine nye hjem på Frysja. Bofellesskapet er sentralt plassert i helt nyoppførte lokaler, der beboerne eier sine egne leiligheter i tilknytning til fellesareal. Det er kort vei til offentlig transport, turområder, treningssenter og kulturtilbud. Her får du muligheten til å være med på å starte opp og utvikle tjenestetilbudet, i tett samarbei...

            11 timer sidenfinn.no
            Se flere detaljer
            Ny

            3 hvilende nattevaktstillinger

            4008, Eiganes og Våland, Stavanger

             3 hvilende nattevaktstillinger

             11 timer sidenfinn.no
             Se flere detaljer

             Hvilende nattevaktstilling i Signo Vivo

             3158, Andebu, Sandefjord

              Vi søker hvilende nattevakt til fast stilling til en av våre boliger i Andebu. Arbeid hver mandag, samt hver fjerde helg. Arbeidstid mandag og søndag kl. 22:00-08:00, fredag og lørdag 22:00-09:00.AnsvarsområderUtføre beredskapsmessige oppgaver og internkontroll iht. branninstruks og andre relevante rutiner.Direkte brukerrettet arbeid og forefallende oppgaver før og etter hvilende tid ihht. miljøt...

              2 dager sidenfinn.no
              Se flere detaljer

              Hvilende nattevaktstilling i Signo Vivo

               Vi søker hvilende nattevakt til fast stilling til en av våre boliger i Andebu. Arbeid hver mandag, samt hver fjerde helg. Arbeidstid mandag og søndag kl. 22:00-08:00, fredag og lørdag 22:00-09:00.AnsvarsområderUtføre beredskapsmessige oppgaver og internkontroll iht. branninstruks og andre relevante rutiner.Direkte brukerrettet arbeid og forefallende oppgaver før og etter hvilende tid ihht. miljøt...

               1 dag sidenkarrierestart.no
               Se flere detaljer

               Husvert Omsorg Hvilende nattevakt

                Vi har et ledig 3 måneders vikariat som husvert på omsorg med mulighet for forlengelse. Vi ønsker snarlig oppstart. Er du den rette kandidaten for jobben, da ønsker vi at du søker! Vi søker etter en person som ønsker å jobbe som husvert i vår Omsorg i Diakonveien. Stillingen er hvilende nattvakt med stillingsprosent 39,44. Som Husvert på Omsorg har du ansvar for å bidra til at beboere som bor i d...

                1 dag sidenkarrierestart.no
                Se flere detaljer

                Hvilende nattevakt

                Sandvika, Bærum

                 Hvilende nattevakt

                 3 dager sidenfinn.no
                 Se flere detaljer

                 Hvilende nattevakt

                 1337, Sandvika, Bærum

                  Bærum kommune har lang erfaring med drift av botiltak for enslige mindreårige flyktninger. Botiltak enslige mindreårige har i dag tre botiltak. Målgruppen er ungdom som har vært på flukt og har kommet til Norge uten foresatte. Alder er primært 15-19 år. Vår visjon er at botiltakene skal være et stabilt hjem og en trygg base, der den enkeltes utvikling er i fokus. Vår faglige tilnærming er basert ...

                  3 dager sidennav.no
                  Se flere detaljer

                  Fagarbeider/rekruttering/hvilende natt 37,56 %

                   Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning...

                   1 dag sidenkarrierestart.no
                   Se flere detaljer

                   Miljøterapeut - hvilende nattevakt

                   2007, Kjeller, Lillestrøm

                    Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk arbeid etter utarbeidede miljøterapiplaner med fokus på traumebevisst tilnærming Samarbeid med offentlige instanser og samarbeidspartnere Være pådriver og følge opp beboere i dagtilbud og aktiv fritid Delta på faglige drøftinger, trening i Trygghet og sikkerhet, møter og kurs Praktisk arbeid ift. daglig drift og nattevaktsrutiner Rapporteringi ihht. gitte krav og ...

                    3 dager sidennav.no
                    Se flere detaljer

                    Hvilende nattevakt

                    0982, Stovner, Oslo

                     Tangerudbakken borettslag er lokalisert sentralt på Oslogrensa med kort vei til både sentrale deler av Oslo og Lørenskog. Her bor det 7 innbyggere med varierende bistandsbehov. Vi søker nå etter en hvilende nattevakt, og ser etter deg som er helsefagarbeider eller student ved helse-, pedagogiske eller sosialfaglige utdanninger. Vi søker etter deg som ønsker et variert og meningsfylt arbeid. Seksj...

                     7 dager sidennav.no
                     Se flere detaljer

                     Fagarbeider/rekruttering/hvilende natt 37,56 %

                     5517, Haugesund, Rogaland

                      Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning...

                      4 dager sidennav.no
                      Se flere detaljer

                      Hvilende nattevakt - Tangerudbakken

                       Tangerudbakken borettslag er lokalisert sentralt på Oslogrensa med kort vei til både sentrale deler av Oslo og Lørenskog. Her bor det 7 innbyggere med varierende bistandsbehov.Vi søker nå etter en hvilende nattevakt, og ser etter deg som er helsefagarbeider eller student ved helse-, pedagogiske eller sosialfaglige utdanninger. Vi søker etter deg som ønsker et variert og meningsfylt arbeid. Seksjo...

                       5 dager sidenkarrierestart.no
                       Se flere detaljer

                       Hvilende nattevakt

                       0982, Stovner, Oslo

                        Tangerudbakken borettslag er lokalisert sentralt på Oslogrensa med kort vei til både sentrale deler av Oslo og Lørenskog. Her bor det 7 innbyggere med varierende bistandsbehov.Vi søker nå etter en hvilende nattevakt, og ser etter deg som er helsefagarbeider eller student ved helse-, pedagogiske eller sosialfaglige utdanninger. Vi søker etter deg som ønsker et variert og meningsfylt arbeid.Seksjon...

                        7 dager sidenfinn.no
                        Se flere detaljer

                        Fagarbeider/rekruttering/hvilende natt 37,56 %

                        5517, Haugesund, Rogaland

                         Fagarbeider/rekruttering/hvilende natt 37,56 %

                         4 dager sidenfinn.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Omfang
                         Jobbtype