1 - 0av ledige stillinger

Du søkte Helse jobb i Ølen

Viser resultater for:   Helse jobb i Etne/Sauda & omegn
Sorter
Lignende annonser med mer generelle søk:
5 dager siden

Interkommunal kommunepsykolog, 100% fast - 2. gongs utlysing

Etne Kommune - Etne, Etne/Sauda & omegn

Nyoppretta stilling som interkommunal kommunepsykolog i 100% stilling. Stillinga som kommunepsykolog er ei interkommunal stilling i kommunane Etne og Vindafjord, der Etne er vertskommune. Stillinga er...

jobbdirekte.no
5 dager siden

Helsefagarbeidar, vikar

Etne Kommune - Etne, Etne/Sauda & omegn

Legetenesta i etne kommune er fordelt på to legekontor, eit i etne og eit i skånevik. I praksisen er det 6 legar og 6 hjelpepersonell, med helsefag- eller sjukpleiebakgrunn. Kollegaer med erfaring og...

jobbdirekte.no
30+ dager siden

Vernepleiar/miljøterapeut

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:vernepleiar/miljøterapeut i 50 % fast stilling ved skjold skule frå 01.08.2020. Mogelegheit for vikardel etter avtale.Hovudarbeidsoppgåverhovudarbeidsoppgåve vil vere å i samarbeid med...

karrierestart.no
30+ dager siden

Helgestilling for sjukepleiar- og vernepleiarstudentar

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:sjukepleiar- og vernepleiarstudentar, med truleg distriktets beste stipendordning 13 - 20% stilling. Engasjement er ledig frå 01.09.2020 på vindafjordtunet. Arbeidsavtale blir skrive for 1...

karrierestart.no
30+ dager siden

Helsefagarbeidar natt 71,73 %

Suldal Kommune - Suldal, Etne/Sauda & omegn

Kort om stillingaved vinjar bu- og omsorgssenter er det ledig 71,73 % fast stilling på natt for helsefagarbeidar/hjelpepleiar f.O.M. 01.09.2020.Stillinga er i turnus, med arbeid 2 av 6 helger.Ved...

karrierestart.no
30+ dager siden

Helsefagarbeidar natt 29,58 %

Suldal Kommune - Suldal, Etne/Sauda & omegn

Kort om stillingaved vinjar bu- og omsorgssenter er det ledig 29,58 % fast stilling på natt for helsefagarbeidar/hjelpepleiar f.O.M. 01.09.2020.Stillinga er i turnus, med arbeid 2 av 6 helger.Ved...

karrierestart.no
30+ dager siden

Heimehjelp

Suldal Kommune - Suldal, Etne/Sauda & omegn

Kort om stillingaved suldal heimeteneste er det ledig 80 % stilling for heimehjelp frå snarast.Arbeidsoppgåverarbeidsoppgåver for stillinga er å yte hjelp til praktiske oppgåver til heimebuande i...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar - natt

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:sjukepleiar natt, v/ølen omsorgssenter i institusjon og heimebaserte tenester. Fast stilling på 76,26%. Tiltreding snarast.Hovudarbeidsoppgåveransvarleg sjukepleiar på natt med ansvar for...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar - somatisk avdeling

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:sjukepleiarar v/ølen omsorgssenter, somatisk avdeling. Det er ledig 3 faste stillingar på 100%, 55% og 80,28%. Tiltreding etter avtale.Hovudarbeidsoppgåversykepleiefaglig ansvar for...

karrierestart.no
30+ dager siden

Helsefagarbeidar

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:helsefagarbeidar i 100% vikariat ved ølen omsorgssenter. Stillinga er knytta til korttid/rehab.Avd. Vikariatet er ledig fram til 01.08.2021. Tiltreding snarast.Hovudarbeidsoppgåvervarierte...

karrierestart.no
30+ dager siden

Helsefagarbeidar

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:helsefagarbeidar fast stilling 33,16% natt, i instutisjon og heimebaserte tenester v/ ølen omsorgssenter. Tiltreding snarast.Hovudarbeidsoppgåvervarierte helsefaglege oppgåverbidra til...

karrierestart.no
30+ dager siden

Helsefagarbeidarar

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:helsefagarbeidarar ved ølen omsorgssenter, somatisk avdeling. Det er ledig 2 vikariat på 60,33% og 80,05%. Stillingane er ledig frå snarast til 31.12.2020.Hovudarbeidsoppgåverbidra i...

karrierestart.no
30+ dager siden

Institusjonslege

Suldal Kommune - Suldal, Etne/Sauda & omegn

Ledig stilling som institusjonslegesuldal kommune har ledig stilling som institusjonslege i 80 % fast stilling f.O.M. 01.08.20. Oppgåvene vil bli relatert til bebuarane ved sjukeheimen, deira...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar i nattpatrulja, 60,25% fast

Etne Kommune - Etne, Etne/Sauda & omegn

Ledig fast 60,25% stilling for sjukepleiar i nattpatrulja i heimetenesta.Arbeidsoppgåversjukepleiar er ansvarleg for heimesjukepleietenesta på natt til heimebuande brukarar, for tida med geografisk...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar, 80% fast - 3. gongsutlysing

Etne Kommune - Etne, Etne/Sauda & omegn

Ledig fast 80% stilling for sjukepleiar i institusjon, i avdeling for personar med demens. Avlønning 25 000 kr over garantilønnarbeidsoppgåversjukepleiaroppgåver i insitiusjon. I avdeling for personar...

karrierestart.no
30+ dager siden

Vernepleiar

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:vernepleiar i 100% fast stilling ved sandeidtun, eining tilrettelagte tenester. Stillinga er ledig frå 01.09.2020.Hovudarbeidsoppgåverarbeidet består i å gje praktisk hjelp og bistand etter...

karrierestart.no
30+ dager siden

Kommunalsjef helse og omsorg

Etne Kommune - Etne, Etne/Sauda & omegn

Org. Nr: logg inn for å se kontaktinformasjon5 stillingsident: logg inn for å se kontaktinformasjon49 presentasjon av stillingen:etne kommune har etablert ei heilt ny og dynamisk leiargruppa, og...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiarar

Suldal Kommune - Suldal, Etne/Sauda & omegn

Ledig stilling som sjukepleiarved suldal sjukeheim er det ledig 3 vikarstillingar 2 av stillingane er f.O.M. Snarast og 1 stilling frå sommaren. Alle stillingane er ca eit år fram i tid frå start....

karrierestart.no
30+ dager siden

Enhetsleder i hjemmetjenesten

Sauda Kommune - Sauda, Etne/Sauda & omegn

Sauda kommune har ledig 100% fast stilling som enhetsleder i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten omfatter for tiden 35 årsverk og utfører tjenester til hjemmeboende i Sauda kommune i form av praktisk...

karrierestart.no
30+ dager siden

Helsefagarbeider

Sauda Kommune - Sauda, Etne/Sauda & omegn

Sauda kommune har ledig 100% fast stilling, deltidsstillinger og vikariat som helsefagarbeider. Arbeidssted er for tiden sauda dms, åbøtunet og hjemmetjenester. Ved intern overføring kan det bli ledig...

karrierestart.no

Fant du ikke det du var på jakt etter?

Hold deg oppdatert om Helse jobb i Ølen

Jobb tittel
  • Helse