1 - 2av 2ledige stillinger

Helse jobb i Ølen

Sorter
2 dager siden

Helsefagarbeidar

Vindafjord Kommune - Ølen, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer: helsefagarbeidar i 100% vikariat ved ølen omsorgssenter. Stillinga er knytta til korttid/rehab.Avd. Vikariatet er ledig fram til 01.08.2021. Tiltreding snarast. Hovudarbeidsoppgåver...

nav.no
4 dager siden

Helsefagarbeidar

Vindafjord Kommune - Ølen, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer: helsefagarbeidar fast stilling 33,16% natt, i instutisjon og heimebaserte tenester v/ ølen omsorgssenter. Tiltreding snarast. Hovudarbeidsoppgåver varierte helsefaglege oppgåver bidra til...

nav.no
Lignende annonser med mer generelle søk:
3 dager siden

Sjukepleiar - natt

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:sjukepleiar natt, v/ølen omsorgssenter i institusjon og heimebaserte tenester. Fast stilling på 76,26%. Tiltreding snarast.Hovudarbeidsoppgåveransvarleg sjukepleiar på natt med ansvar for...

karrierestart.no
4 dager siden

Sjukepleiar - somatisk avdeling

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:sjukepleiarar v/ølen omsorgssenter, somatisk avdeling. Det er ledig 3 faste stillingar på 100%, 55% og 80,28%. Tiltreding etter avtale.Hovudarbeidsoppgåversykepleiefaglig ansvar for...

karrierestart.no
4 dager siden

Helsefagarbeidar

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:helsefagarbeidar i 100% vikariat ved ølen omsorgssenter. Stillinga er knytta til korttid/rehab.Avd. Vikariatet er ledig fram til 01.08.2021. Tiltreding snarast.Hovudarbeidsoppgåvervarierte...

karrierestart.no
4 dager siden

Helsefagarbeidar

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:helsefagarbeidar fast stilling 33,16% natt, i instutisjon og heimebaserte tenester v/ ølen omsorgssenter. Tiltreding snarast.Hovudarbeidsoppgåvervarierte helsefaglege oppgåverbidra til...

karrierestart.no
4 dager siden

Helsefagarbeidarar

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:helsefagarbeidarar ved ølen omsorgssenter, somatisk avdeling. Det er ledig 2 vikariat på 60,33% og 80,05%. Stillingane er ledig frå snarast til 31.12.2020.Hovudarbeidsoppgåverbidra i...

karrierestart.no
30+ dager siden

Institusjonslege

Suldal Kommune - Suldal, Etne/Sauda & omegn

Ledig stilling som institusjonslegesuldal kommune har ledig stilling som institusjonslege i 80 % fast stilling f.O.M. 01.08.20. Oppgåvene vil bli relatert til bebuarane ved sjukeheimen, deira...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar i nattpatrulja, 60,25% fast

Etne Kommune - Etne, Etne/Sauda & omegn

Ledig fast 60,25% stilling for sjukepleiar i nattpatrulja i heimetenesta.Arbeidsoppgåversjukepleiar er ansvarleg for heimesjukepleietenesta på natt til heimebuande brukarar, for tida med geografisk...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar, 80% fast - 3. gongsutlysing

Etne Kommune - Etne, Etne/Sauda & omegn

Ledig fast 80% stilling for sjukepleiar i institusjon, i avdeling for personar med demens. Avlønning 25 000 kr over garantilønnarbeidsoppgåversjukepleiaroppgåver i insitiusjon. I avdeling for personar...

karrierestart.no
30+ dager siden

Vernepleiar

Vindafjord Kommune - Vindafjord, Etne/Sauda & omegn

Me søkjer:vernepleiar i 100% fast stilling ved sandeidtun, eining tilrettelagte tenester. Stillinga er ledig frå 01.09.2020.Hovudarbeidsoppgåverarbeidet består i å gje praktisk hjelp og bistand etter...

karrierestart.no
30+ dager siden

Kommunalsjef helse og omsorg

Etne Kommune - Etne, Etne/Sauda & omegn

Org. Nr: 959 435 375 stillingsident: 4209581549 presentasjon av stillingen: etne kommune har etablert ei heilt ny og dynamisk leiargruppa, og søkjer nå etter kommunalsjef helse og omsorg i ein...

jobbdirekte.no
30+ dager siden

Kommunalsjef helse og omsorg

Etne Kommune - Etne, Etne/Sauda & omegn

Org. Nr: logg inn for å se kontaktinformasjon5 stillingsident: logg inn for å se kontaktinformasjon49 presentasjon av stillingen:etne kommune har etablert ei heilt ny og dynamisk leiargruppa, og...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiarar

Suldal Kommune - Suldal, Etne/Sauda & omegn

Ledig stilling som sjukepleiarved suldal sjukeheim er det ledig 3 vikarstillingar 2 av stillingane er f.O.M. Snarast og 1 stilling frå sommaren. Alle stillingane er ca eit år fram i tid frå start....

karrierestart.no
30+ dager siden

Enhetsleder i hjemmetjenesten

Sauda Kommune - Sauda, Etne/Sauda & omegn

Sauda kommune har ledig 100% fast stilling som enhetsleder i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten omfatter for tiden 35 årsverk og utfører tjenester til hjemmeboende i Sauda kommune i form av praktisk...

karrierestart.no
30+ dager siden

Helsefagarbeider

Sauda Kommune - Sauda, Etne/Sauda & omegn

Sauda kommune har ledig 100% fast stilling, deltidsstillinger og vikariat som helsefagarbeider. Arbeidssted er for tiden sauda dms, åbøtunet og hjemmetjenester. Ved intern overføring kan det bli ledig...

karrierestart.no
30+ dager siden

Helsefagarbeider

Sauda Kommune - Sauda, Etne/Sauda & omegn

Sauda kommune har ledig 100% fast stilling, deltidsstillinger og vikariat som helsefagarbeider. Arbeidssted er for tiden sauda dms, åbøtunet og hjemmetjenester. Ved intern overføring kan det bli ledig...

jobbdirekte.no

Side 1 av 1

Fant du ikke det du var på jakt etter?

Hold deg oppdatert om Helse jobb i Ølen

Jobb tittel
  • Helse