Thu Apr 18 2024 11:30:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Helse Jobb i Kolsås

Vi søker engasjerte medarbeidere til helgestillinger hos oss på Vestre Hauger bolig og natthjem

1352, Kolsås, Bærum

  Vi søker faglig sterke og engasjerte medarbeidere til vår avdeling Vestre Hauger bolig og natthjem. Avdelingen gir helsetjenester til innbyggere med ROP-lidelser.Ønsker du å bidra til å utgjøre en forskjell? Synes du det høres spennende ut å arbeide i en avdeling der ingen dag er lik og brukerens behov er sammensatt og variert? Brenner du for brukere med sammensatte problemstillinger med psykisk ...

  5 dager sidenfinn.no
  Se flere detaljer

  Vi søker engasjerte medarbeidere til helgestillinger hos oss på Vestre Hauger bolig og natthjem

  Psykisk helse og rus tilrettelagte boliger og akutte tjenester Bærum - 1352, Kolsås, Bærum

   Vi søker engasjerte medarbeidere til helgestillinger hos oss på Vestre Hauger bolig og natthjem

   6 dager sidennav.no
   Se flere detaljer

   Helsefagarbeider - hvilende nattevakter i ukedagene, med mellomvakter hver 4. helg

   Bærum, Viken

    Gjettum og Bærums Verk boliger gir tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov.Vi holder til i 6 boenheter beliggende på Gjettum, Kolsås, Sandvika og Bærums Verk. Stillingene er knyttet til Levrestien boliger på Gjettum.I Levrestien boliger bor det 9 voksne mennesker. Hos oss kommer brukerne først, og vi har fokus på livskvalitet og positiv samhandling. Vi har et bredt fagmiljø med engasjerte...

    15 dager sidenkarrierestart.no
    Se flere detaljer

    Helsefagarbeider - hvilende nattevakt

    Bærum, Viken

     Gjettum og Bærums Verk boliger gir tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov.Vi holder til i 6 boenheter beliggende på Gjettum, Kolsås, Sandvika og Bærums Verk. Stillingene er knyttet til Levrestien boliger på Gjettum.I Levrestien bor det 9 voksne mennesker. Hos oss kommer brukerne først, og vi har fokus på livskvalitet og positiv samhandling. Vi har et bredt fagmiljø med engasjerte og posi...

     15 dager sidenkarrierestart.no
     Se flere detaljer

     Butikkmedarbeider ARK Kolsås Senter

     Kolsås, Bærum

      Butikkmedarbeider ARK Kolsås Senter

      30+ dager sidenfinn.no
      Se flere detaljer

      Er du systemorientert og ser at posisjon, navigasjon og tidsangivelse er premissgiver i stadig flere systemer?

      1352, Kolsås, Bærum

       Har du kunnskap om- og interesse for teknologi innenfor fagområdet Posisjonering, Navigasjon og Tidssynkronisering (PNT)?Har du lyst til å jobbe med militær anvendelse av PNT i digitaleløsninger ogforsterke vårt fagteam? Da er du vår nye kollega.Din kompetanse må ikke nødvendigvis være dypt fokusert motkonstruksjon og tilvirkning av PNT teknologi eller systemer i seg selv. Men duhar relevant utda...

       4 dager sidenfinn.no
       Se flere detaljer

       Har du kunnskap om radarteknologi og erfaring med anvendelse av dette i ulike systemkonfigurasjoner ?

       1352, Kolsås, Bærum

        Har du god forståelse for systemtenkning ogteknologiske fag ?Har du lyst til å arbeide med, og få ansvaret forsystemkonfigurasjoner hvor radarteknologi benyttes til ulike operative formål?Da er du vår nye kollega.Din kompetanse må ikke nødvendigvis være dypt fokusert motkonstruksjon og tilvirkning av radarer i seg selv, ei heller en spesiell typeradar, men du har relevant utdanning i og erfaring ...

        4 dager sidenfinn.no
        Se flere detaljer

        Har du erfaring med digital infrastruktur og sikker sømløs sammenkopling av informasjons- og kommunikasjonssystemer?

        1352, Kolsås, Bærum

         Forstår du hva informasjonssikkerhet, digital infrastruktur og mellomvare betyr for dagens og fremtidens militære systemer?Har du lyst til å jobbe med digitalisering og standardisering for å oppnå sikker sømløs integrasjon av ulike informasjons- og kommunikasjonssystemer? Da er du vår nye kollega.Din kompetanse må ikke nødvendigvis være dypt fokusert mot utvikling av program- og maskinvare i seg ...

         4 dager sidenfinn.no
         Se flere detaljer

         Programarkitekt innen et av Norges største IKT programmer

         1352, Kolsås, Bærum

          Vi søker etter en programarkitekt som har lyst til å bidra inn i et arkitekturteam i program Mime.Som en av våre arkitekter vil du jobbe i team med mange dyktige kollegaer der du blir en viktig del av laget som skal bidra til digitaliseringen av forsvarssektoren.Arbeidssted vil primært være Kolsås, men med mulighet for å jobbe på Skøyen etter avtale.Programorganisasjonen Mime/MAST (PRO) skal gjen...

          3 dager sidenfinn.no
          Se flere detaljer

          Vil du være med å øke forsvarsevnen til Norge gjennom digitalisering og nytenkning?

          1352, Kolsås, Bærum

           Vi søker etter en programarkitekt som har lyst til å ha et helhetlig ansvar for arkitektur i program Mime, der du må lede, koordinere og samarbeide med andre arkitekter.Som en av våre arkitekter vil du jobbe i team med mange dyktige kollegaer der du blir en viktig del av laget som skal bidra til digitaliseringen av forsvarssektoren.Arbeidssted vil primært være Kolsås, men med mulighet for å jobbe...

           3 dager sidenfinn.no
           Se flere detaljer

           Er du en fremoverlent og engasjert innkjøper som ønsker å utvikle deg innen forsvarssektoren?

           1352, Kolsås, Bærum

            Vil du bidra til bedre Forsvarsevne? Vi står ovenfor store endringer fremover og har behov for en fremoverlent og engasjert innkjøper.Vi søker etter deg med stor interesse og gjerne erfaringinnen innkjøp, faktureringsarbeid og leverandøroppfølging.Virksomhetsstyringsseksjonen er en seksjon i Landkapasiteter og har ansvaret for økonomi, rapportering, internkontroll og avtaleforvaltning.Du vil rapp...

            11 dager sidenfinn.no
            Se flere detaljer

            Nyutdannet økonom innenfor revisjon eller regnskap? Unik stilling innenfor økonomisk analyse med mye leverandørkontakt

            1352, Kolsås, Bærum

             Nyutdannet økonom, eller ferdig utdannet til sommeren 2024?Som kontraktrevisor hos oss får du være med våre erfarne revisorer ut til Norges største forsvarsleverandører, og opparbeide deg bred erfaring i å diskutere økonomiske spørsmål på høyt nivå. Du får fordype deg i analyse, revisjon og økonomi, samtidig som du har utbredt kontakt med leverandørene.Stillingen gir stor mulighet for faglig utvi...

             12 dager sidenfinn.no
             Se flere detaljer

             Har du kunnskap og interesse for datasikkerhet?

             1352, Kolsås, Bærum

              Vi søker etter deg som har kunnskap om- og interesse for datasikkerhet og Informationmanagement. Du må være en fremoverlent og engasjert person med erfaring innenfor forebyggendesikkerhet.Du vil være en del av kapasitetens sikkerhetsorganisasjon.Lederstøtte og administrasjonsseksjonen er en av to seksjoner i staben til Landkapasiteter. Seksjonen haransvaret for fagområder som forebyggende sikkerh...

              13 dager sidenfinn.no
              Se flere detaljer

              Vil du være med på å sikre kvaliteten på kapasitetens leveranser til Forsvaret?

              1352, Kolsås, Bærum

               Vil du bidra til bedre Forsvarsevne? Vi står ovenfor store endringer fremover og har behov for en systematisk og dyktig kvalitetsleder.Vi søker deg som vil lede kartlegging og dokumentering av prosesser basert på lov- og regelverk, samt metoder i Landkapasiteter. Du skal videre tilrettelegge og veilede for systematisk og sporbar håndtering av risiko, avvik og forbedringsforslag for å sikre kvalit...

               11 dager sidenfinn.no
               Se flere detaljer

               Vil du bidra i anskaffelsen og forvaltningen av materiell til Forsvaret?

               1352, Kolsås, Bærum

                Vi søker to overingeniører som er systematiske og resultatorienterte og som skal anskaffe og forvalte forsvarssektorens ingeniørmateriell. Stillingene er organisert under Forsvarsmateriell Landkapasiteter,Landsystemavdelingen, Ingeniørmateriellseksjon. Ingeniørmateriellseksjonen har ansvaret for å ivareta materiellsikkerhet og teknisk understøttelse avforsvarssektorens ingeniørmateriell. Med inge...

                5 dager sidenfinn.no
                Se flere detaljer

                Har du kunnskap om og interesse for systemforvaltning av systemområde basemateriell?

                1352, Kolsås, Bærum

                 Er du en lagspiller som kan bidra inn i arbeidet med videreutvikling av arbeidet med systemforvaltning?Basemateriell er typisk materiell som brukes for å etablere midlertidige baser i inn og utland. Jobben innebærer både deltakelse som prosjektmedarbeider i investeringsprosjekter, og eierskapsforvaltning av dagens materiellportefølje innen eget ansvarsområde.Systemforvalteren skal utføre oppgaver...

                 12 dager sidenfinn.no
                 Se flere detaljer

                 Har du interesse for og erfaring med basemateriell?

                 1352, Kolsås, Bærum

                  Vi søker nå etter en person som har interesse for å jobbe innenfor materiellområdet basemateriell.Basemateriell er typisk materiell som brukes for å etablere midlertidige baser i inn og utland. Jobben innebærer både deltakelse som prosjektmedarbeider og teknisk koordinator i investeringsprosjekter, og eierskapsforvaltning av dagens materiellportefølje innen eget ansvarsområde.Vår kommende senior ...

                  12 dager sidenfinn.no
                  Se flere detaljer

                  Er du vår nye sikkerhetsleder?

                  1352, Kolsås, Bærum

                   Cyberforsvaret er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og beskytte Forsvarets samband oginformasjonsinfrastruktur. Cyberforsvarets avdeling for IKT-tjenester (CIKT) ivaretar sentral drift og modernisering av Forsvarets IKT-tjenester og forvaltningssystemer. CIKT har Cyberforsvarets største IKT-miljø, og består av en rekke svært varierte kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. CIKT skal...

                   9 dager sidenfinn.no
                   Se flere detaljer

                   Er du vår nye systemingeniør arbeidsflate?

                   1352, Kolsås, Bærum

                    Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar. Cyberforsvarets avdeling for IKT-tjenester (CIKT) ivaretar sentral drift og modernisering av Forsvarets IKT-tjenester og forvaltningssystemer. CIKT har Cyberforsvarets største IKT-miljø, og består av en rekke svært varierte kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. CIKT skal sørge for fungerende ko...

                    30+ dager sidenfinn.no
                    Se flere detaljer

                    Vil du jobbe som delprosjektleder endringsledelse og innføring?

                    1352, Kolsås, Bærum

                     Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar.Cyberforsvarets avdeling for IKT-tjenester (CIKT) ivaretar sentral drift og modernisering av Forsvarets IKT-tjenester og forvaltningssystemer. CIKT har Cyberforsvarets største IKT-miljø, og består av en rekke svært varierende kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. CIKT skal sørge for fungerende k...

                     12 dager sidenfinn.no
                     Se flere detaljer

                     Vil du jobbe med Norges viktigste og mest spennende IT-miljø?

                     1352, Kolsås, Bærum

                      Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar. Cyberforsvarets avdeling for IKT-tjenester (CIKT) ivaretar sentral drift og modernisering av Forsvarets IKT-tjenester og forvaltningssystemer. CIKT har Cyberforsvarets største IKT-miljø, og består av en rekke svært varierte kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. CIKT skal sørge for fungerende ko...

                      9 dager sidenfinn.no
                      Se flere detaljer

                      Er du den nye Asset-administratoren i Cyberforsvaret?

                      1352, Kolsås, Bærum

                       Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar.Cyberforsvarets avdeling for IKT-tjenester (CIKT) ivaretar sentral drift og modernisering av Forsvarets IKT-tjenester og forvaltningssystemer. CIKT har Cyberforsvarets største IKT-miljø, og består av en rekke svært varierende kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. CIKT skal sørge for fungerende k...

                       9 dager sidenfinn.no
                       Se flere detaljer

                       Programarkitekt innen et av Norges største IKT programmer

                       Program Mime og MAST - 1352, Kolsås, Bærum

                        Programarkitekt innen et av Norges største IKT programmer

                        3 dager sidennav.no
                        Se flere detaljer

                        Er du systemorientert og ser at posisjon, navigasjon og tidsangivelse er premissgiver i stadig flere systemer?

                        Landkapasiteter - 1352, Kolsås, Bærum

                         Er du systemorientert og ser at posisjon, navigasjon og tidsangivelse er premissgiver i stadig flere systemer?

                         4 dager sidennav.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 120 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Helse
                         Område
                         • Viken
                         • Bærum
                         • Kolsås
                         Omfang
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Engasjement