Tue Nov 28 2023 09:30:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Gårdsarbeider Jobb i Innlandet

Stilling ledig som gårdsarbeider på gårdsbruk med husdyr

Stikbakke Nordre - 2846, Bøverbru, Vestre Toten

  Vi er en familie på sju som driver et gårdsbruk med kombinert smågris- og slaktegrisproduksjon, mjølkeproduksjon og kornproduksjon. Noe av arealet drives økologisk. I tillegg er det skog. Omfanget på drifta er om lag 3,2 årsverk. Vi ønsker nå å styrke laget og ansette en person i en fast stilling. Viktige verdier for oss på gården er godt dyrestell, gi rom for personlig utvikling, stor takhøyde, ...

  nav.no30+ dager siden
  Se flere detaljer

  Skogsarbeider / linjerydder - INNLANDET

  LINNEA - 2480, Koppang, Stor-Elvdal

   Skogsarbeider / Linjerydder 1x 100 % skogsarbeider (Lillehammer, Gjøvik, Toten, Hurdal) 1 x 100 % skogsarbeider (Elverum-Hamar-Moelv, Lillehammer) Arbeidsoppgaver: Trefelling og vegetasjonsrydding langs høy- og lavspentnettet (sikringshogst/kanthogst) Bistand hogstmaskiner. Skogrydding (underskog). Kvalifikasjoner: Ønskelig med fagbrev skogsarbeider eller annen relevant erfaring. God helse og fys...

   nav.no7 dager siden
   Se flere detaljer
   Ny

   Sommerjobb skogbruk - prosjekt JOB:U

   - 2480, Koppang, Stor-Elvdal

    Prosjekt JOB:U avd. Stor-Elvdal søker ivrig og motivert ungdom til skogrelatert sommerjobb. Skogselskapet i Hedmark i samarbeid med Stor-Elvdal kommune søker etter 3 - 4 ungdommer til 4 ukers sommerjobb innen skogbruk. Hovedmålet med sommerjobben er å gi en innføring i hvordan skogbruket utøves i dag, aktivt skogbrukskurs i ungskogpleie og praksis innen ungskogpleie/forhåndrydding. Arbeidsoppgave...

    nav.no5 timer siden
    Se flere detaljer

    Skogsarbeider / linjerydder - INNLANDET

    Linnea - 2480, Koppang, Stor-Elvdal

     Skogsarbeider / Linjerydder 1x 100 % skogsarbeider (Lillehammer, Gjøvik, Toten, Hurdal) 1 x 100 % skogsarbeider (Elverum-Hamar-Moelv, Lillehammer) Arbeidsoppgaver:Trefelling og vegetasjonsrydding langs høy- og lavspentnettet (sikringshogst/kanthogst)Bistand hogstmaskiner.Skogrydding (underskog). Kvalifikasjoner:Ønskelig med fagbrev skogsarbeider eller annen relevant erfaring.God helse og fysikkFø...

     finn.no9 dager siden
     Se flere detaljer

     Gardsarbeider/Farm worker

     Valbjør Gard - 2680, Vågå, Innlandet

      Vi utvider melkeproduksjonen, og søker gardsarbeider. Oppstart i perioden 15. des. 2023 - 1.jan. 2024. Som et resultat av siste års fjøsombygging, økt avdrott og innkjøp av melkekvote, ser vi nå både behov og rom, for å ansette avløser/gardsarbeider. Likevel, dersom den rette søkeren ikke har mulighet til, eller ikke ønsker fulltids-stilling, justerer vi stillingsprosenten slik at kabalen går opp...

      nav.no22 dager siden
      Se flere detaljer

      Jønsberg videregående skole - Fagarbeider gårdsbruk fast 50% stilling

      Innlandet Fylkeskommune - 2335, Stange, Innlandet

       BeskrivelseJønsberg videregående skole har fra 1.januar 2024 ledig 50% fast stilling som fagarbeider ved skolens gårdsbruk, hovedsak innen husdyr.Vi søker deg somhar interesse for gårdsdrift, spesielt husdyrproduksjonliker å jobbe i team, men også er selvstendigtrives med ungdom rundt deg Vi tilbyret nettverk av gode og dyktige kollegaerlønn etter gjeldende avtaleverkfylkeskommunale tilsettingsvi...

       finn.no2 dager siden
       Se flere detaljer

       Prosjektledere variasjonsrikt skogbruk

       - 2380, Brumunddal, Ringsaker

        SKOGKURS utvikler og formidler kompetanse for og om bærekraftig bruk av skog og utmark i Norge. Vi er midt i en spennende utvikling av et mer variasjonsrikt skogbruk, med behov for økt kompetanse innen både biologiske og driftstekniske fagområder. På grunn av økt aktivitet og for å medvirke til denne utviklingen, har vi behov for å styrke staben. Ønsker du å jobbe med å utvikle og formidle kompet...

        finn.no1 dag siden
        Se flere detaljer

        Jordbruksstilling på økologisk saue- og ammekugård i Østerdalen

        KIÆR MYKLEBY Anders Kiær - 2480, Koppang, Stor-Elvdal

         Vi søker deg som har erfaring med gårdsdrift, og innehar den allsidighet som en slik jobb krever. Jordbruksdriften på Rogner består av økologisk sau og ammeku. Vinteren 2023-24 består besetningene av 25 drektige charolaiskrysninger, og 150 vinterfôrede søyer (NKS og GNS). Det står også noen hester på gården, og det leies ut stallplasser på utegang.Sau og ku benytter utmarksbeite fra juni til sept...

         finn.no16 dager siden
         Se flere detaljer

         Skogbruksmedarbeidar i 60 % - Prosjekt skogsatsing i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen

         Vågå Kommune - 2680, Vågå, Innlandet

          Vi søkjer etter prosjektmedarbeidar i 60 % stilling til eit skogsatsingsprosjekt over tre år (2024-2026) i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Prosjekttittelen er "Klima- og stedstilpasset skogbruk i en grøn framtid".Hovudmålsettinga er auke i skogbruksaktiviteten som et bidrag til det grøne skiftet. Men gjennom eit meir stadtilpassa og klimavenleg skogbruk med auka satsing på framtidsskogen gjennom ri...

          finn.no15 dager siden
          Se flere detaljer

          Skogbruksmedarbeidar i 60 % - Prosjekt skogsatsing i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen

          Vågå kommune - 2680, Vågå, Innlandet

           Vi søkjer etter prosjektmedarbeidar i 60 % stilling til eit skogsatsingsprosjekt over tre år (2024-2026) i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Prosjekttittelen er "Klima- og stedstilpasset skogbruk i en grøn framtid". Hovudmålsettinga er auke i skogbruksaktiviteten som et bidrag til det grøne skiftet. Men gjennom eit meir stadtilpassa og klimavenleg skogbruk med auka satsing på framtidsskogen gjennom r...

           nav.no13 dager siden
           Se flere detaljer

           Skogbruksmedarbeidar i 60 % - Prosjekt skogsatsing i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen

           - Vågå, Innlandet

            Vi søkjer etter prosjektmedarbeidar i 60 % stilling til eit skogsatsingsprosjekt over tre år (2024-2026) i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen.Prosjekttittelen er "Klima- og stedstilpasset skogbruk i en grøn framtid".Hovudmålsettinga er auke i skogbruksaktiviteten som et bidrag til det grøne skiftet. Men gjennom eit meir stadtilpassa og klimavenleg skogbruk med auka satsing på framtidsskogen gjennom rik...

            karrierestart.no11 dager siden
            Se flere detaljer

            2 stillinger som avløser

            Landbrukstjenester NordØsterdal Sa - 2560, Alvdal, Innlandet

             Alvdal - Tynset Stillinger ledig som avløser på gårdsbruk med allsidig drift. Allsidig arbeid og ordnede forhold. Må ha utdanning eller interesse for dyr. Arbeidssted hos flere i ring. Store muligheter for å dyrke interesser som natur og friluftsliv, jakt og fiske. Turnus kan tilpasses ønske, og arbeidstid etter avtale.. Gode arbeidforhold og muligheter for kursing/sosialt samvær med kolleger. Lø...

             nav.no16 dager siden
             Se flere detaljer

             Tilkallingsvikar som landbruksrådgjevar i Lom og Skjåk

             Skjåk Kommune Sentraladministrasjon - 2690, Skjåk, Innlandet

              Skjåk kommune treng tilkallingsvikar, for tida ved landbrukskontoret for Lom og Skjåk. Som tilkallingsvikar vil du i hovudsak jobbe med saker etter jordlova og konsesjonslova, delingssaker, ulike tilskotsordningar innan jordbruket, plansaker mv. Kontakt med landbruksnæringa og matprodusentar i området vil stå sentralt. Kvalifikasjonar Kommunen søkjer ein person med brei erfaring frå arbeid med jo...

              nav.no2 dager siden
              Se flere detaljer

              Mekaniker/gårdsarbeider

              Holt Ole - 3647, Hvittingfoss, Kongsberg

               Gårdsbruk med hester og storfe søker mekaniker/gårdsarbeider.

               nav.no30+ dager siden
               Se flere detaljer

               Avløser/gårdsarbeider Saltdal/Fauske

               Landbrukstjenester Salten og Lofoten Sa - 8157, Meløy, Nordland

                Vi søker etter avløser/gårdsarbeider med arbeidssted i Saltdal og på Fauske. Vi søker etter personer som kan jobbe deltid og på tilkalling med fjøsarbeid, storfe/melkeproduksjon. Vi tilbyr: En spennende og utfordrende stilling innenfor husdyrhold og gårdsarbeid. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter avtale. Krav til kompetanse : Agronomutdanning og/eller relevant erfaring innen landbruk Førerkort kl...

                nav.no30+ dager siden
                Se flere detaljer

                Vikariat som gårdsarbeider / røkter i Tana

                Návet Doallu - 9843, Tana, Troms og Finnmark

                 På grunn av sykdom har vi ledig et vikariat på 6 mnd som gårdsarbeider / røkter. Návet Doallu er en samdrift/ melkeproduksjon i Tana. Arbeidet består av normalt fjøsarbeid i en melkeproduksjon og annet forefallende gårdsarbeid. I sommersesongen vil det også inngå arbeid med våronn, slåtte og høstearbeid. Arbeidet organiseres i turnus med arbeid hver fjerde helg.

                 nav.no30+ dager siden
                 Se flere detaljer

                 100% fast stilling som avløser/gårdsarbeider i Hamarøy kommune

                 Landbrukstjenester Salten og Lofoten Sa - 8260, Innhavet, Hamarøy

                  Vi søker etter avløser/gårdsarbeider med arbeids- og bosted i Hamarøy kommune. Dette er en jobb med stor variasjon av oppgaver innenfor husdyrhold og landbruk. Arbeidet vil være i en avløserring med 6 gårder. Arbeidet vil bestå av drift av gårder, blant annet fjøsarbeid i båsfjøs og robotfjøs. Det vil være en del traktorarbeid, så du må ha førerkort og erfaring på dette området. Det er store avst...

                  nav.no30+ dager siden
                  Se flere detaljer

                  Landbruksvirksomhet 100% Stilling

                  Hugo Mørk - 8860, Tjøtta, Alstahaug

                   Ledig 100 % stilling gårdsarbeider Det er møblert bolig inkl strøm og internett Tv parbol

                   nav.no30+ dager siden
                   Se flere detaljer

                   Stilling ledig som gårdsarbeider på gårdsbruk med husdyr

                   -

                    Stilling ledig som gårdsarbeider på gårdsbruk med husdyr

                    finn.no30+ dager siden
                    Se flere detaljer

                    Agronom/landbruksmekaniker innenfor jordbruk

                    - Ås, Viken

                     Om stillingenVed NMBU Senter for husdyrforsøk (SHF) Ås gård, er det ledig en fast heltidsstilling som agronom/landbruksmekaniker (ingeniør) innen jordbruk. Den vi ansetter vil hovedsakelig jobbe på jordbruksavdelingen, men ved behov kan arbeidsoppgaver i fjøsene også være aktuelt.Stillingen er en del av jordbruksavdelingen som har ansvar for den daglige driften av alt jordbruksareal tilhørende se...

                     karrierestart.no11 dager siden
                     Se flere detaljer

                     Gravemaskinfører på belte og hjul maskin.

                     Hans Kristian Burum - 1407, Vinterbro, Ås

                      Jobben består av anleggsarbeid og noe jordbruk. På vinteren vil det hovedsakelig være graving i Oslo/Follo området. Vi tilbyr en spennede og til tider en utfordrende jobb, med gode medarbeidere. Mye moderne utstyr som gir en behagelig arbeidsplass. God opplæring og kort beslutningsvei. Gode lønnsbetingelser. Vi er også behjelpelig med leilighet om det er behov for det.

                      nav.no30+ dager siden
                      Se flere detaljer

                      Vikariat som gårdsarbeider / røkter i Tana

                      -

                       Vikariat som gårdsarbeider / røkter i Tana

                       finn.no30+ dager siden
                       Se flere detaljer

                       100% fast stilling som avløser/gårdsarbeider i Hamarøy kommune

                       -

                        100% fast stilling som avløser/gårdsarbeider i Hamarøy kommune

                        finn.no30+ dager siden
                        Se flere detaljer

                        Landbruksmedarbeider

                        Bjerketvedt Ferdigplen - 3918, Porsgrunn, Vestfold og Telemark

                         Vi søker medarbeider som kan delta i den daglige virksomheten. Du må inneha førerkort for bil og traktor. Det er en fordel om du har erfaring fra gårdsarbeid og kan utføre vedlikehold og reperasjoner på maskiner og utstyr. Det kan være aktuelt at arbeidet også vil omfatte husdyrproduksjon hos annen produsent.

                         nav.no15 dager siden
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Jordbruk og skogbruk
                         • Gårdsarbeider
                         Område
                         • Innlandet
                         • Stor-Elvdal
                         • Vågå
                         • Alvdal
                         • Ringsaker
                         • Skjåk
                         • Stange
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Engasjement
                         • Prosjekt
                         • Selvstendig næringsdrivende