1 - 24av 32ledige stillinger

Sykepleier jobb i Fjell/Sund/Øygarden

Sorter
15 dager siden

Sjukepleiar 100% vikariat , heimetenesta sone straume

Øygarden Kommune - Fjell, Fjell/Sund/Øygarden

Arbeidsoppgåver:Du må trivast saman med menneske og ynskje å yte ditt beste for å ivareta våre brukarar. Dei vi skal hjelpe har ulike medisinske behov og du må kunne utføre varierte pleieoppgåver hos...

finn.no
15 dager siden

Sjukepleiar 80 % fast - Fjell sjukeheim

Øygarden Kommune - Fjell, Fjell/Sund/Øygarden

Arbeidsoppgåver:sjukepleiarfaglege oppgåverivareta pasientane sine individuelle behovdokumentasjonrettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeidkvalifikasjonar:må ha: autorisasjon sjukepleiargode...

finn.no
30+ dager siden

Helsesjukepleiar 100% prosjektstilling og 100% vikariat- Barn, unge og familietenester (BUFT)

Øygarden Kommune - Fjell, Fjell/Sund/Øygarden

Barn, unge og familietenester (buft) i øygarden kommune har ledig ei 100% prosjektstilling og eit 100% vikariat for helsesjukepleiar. Arbeidsoppgåver:arbeid i helsestasjon- og...

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 60 % fast stilling, Øygarden lokalmedisinske senter

Øygarden Kommune Lokalmedisinske Senter - Øygarden, Fjell/Sund/Øygarden

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :øygarden lokalmedisinske senter inneheld ulike helsetenester, både kommunale, fylkeskommunale og private, i tillegg til spesialisthelseteneste....

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 80% fast ved demensavd. på Sundheimen

Øygarden Kommune - Sund, Fjell/Sund/Øygarden

Er du vår nye medarbeidar i eit travelt, triveleg og utviklande arbeidsmiljø? Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens....

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 80% fast - kvednatunet

Øygarden Kommune Kvednatunet - Øygarden, Fjell/Sund/Øygarden

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :arbeidsoppgåver:sjukepleiefaglegeoppgåverivareta bebuarane sine individuelle behovdokumentasjonrettleiing og tverrfagleg samarbeidlegevisitttett...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 100% fast, v/demensavd. på Sundheimen

Øygarden Kommune - Sund, Fjell/Sund/Øygarden

Sundheimen, lokalisert i skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei...

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 80% fast- dag/kveld på demensavdelinga på Sundheimen

Øygarden Kommune - Sund, Fjell/Sund/Øygarden

Er du vår nye medarbeidar i eit travelt, triveleg og utviklande arbeidsmiljø? Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens....

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar natt, 50% fast stilling på Sundheimen

Øygarden Kommune - Sund, Fjell/Sund/Øygarden

Er du vår nye medarbeidar i eit travelt, triveleg og utviklande arbeidsmiljø? Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens....

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 100% vikariat Straume bu og servicesenter

Øygarden Kommune Straume Bu Og Servicesenter - Øygarden, Fjell/Sund/Øygarden

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :arbeidsoppgåver:du må trivast saman med menneske og ynskje å yte ditt beste for å ivareta våre brukarar. Dei vi skal hjelpe har ulike medisinske...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 75% vikariat natt på Sundheimen

Øygarden Kommune - Sund, Fjell/Sund/Øygarden

Er du vår nye medarbeidar i eit travelt, triveleg og utviklande arbeidsmiljø?Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi...

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 100% vikariat langvakt - Øygarden lokalmedisinske senter

Øygarden Kommune Lokalmedisinske Senter - Øygarden, Fjell/Sund/Øygarden

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :stillinga er knytt mot intermediær og korttidsavdeling, samt øh-hjelp og palliasjon. Pr. Dags dato har vi oppretta ei koronoavdeling i same etasje...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 65% fast stilling, Heimetenesta sone nord

Øygarden Kommune - Øygarden, Fjell/Sund/Øygarden

Om avdelinga: heimetenesta i øygarden kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd og er inndelt i tre geografiske soner. Som sjukepleier i heimetenesta vil ein jobbe tett på brukarane i deira...

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar fast 50% stilling, Heimetenesta sone nord

Øygarden Kommune - Øygarden, Fjell/Sund/Øygarden

Om avdelinga: heimetenesta i øygarden kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd og er inndelt i tre geografiske soner. Som sjukepleier i heimetenesta vil ein jobbe tett på brukarane i deira...

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 63% fast stilling på natt, Straume bu og servicesenter

Øygarden Kommune - Fjell, Fjell/Sund/Øygarden

Om avdelinga: Straume bu og servicesenter er eit bu og servicesenter for eldre, funksjonshemma og utviklingshemma. Senteret er delt i to bufellesskap for eldre og funksjonshemma og eit bufellesskap...

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar natt 75% vikariat - Sundheimen

Øygarden Kommune Sundheimen - Øygarden, Fjell/Sund/Øygarden

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :er du vår nye medarbeidar i eit travelt, triveleg og utviklande arbeidsmiljø?Arbeidsoppgåver:heilskapleg omsorg for eldre...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 90% fast stilling , fjell sjukeheim

Øygarden Kommune - Fjell, Fjell/Sund/Øygarden

Om avdelinga: fjell sjukeheim ligg sentralt på straume.Sjukeheimen har 44 pasientar fordelt på somatisk avdeling med 34 pasientar og dementavdelinga med 10 pasientar.Somatisk avdeling har...

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 80% fast - demensavdelinga Sundheimen

Øygarden Kommune Sundheimen - Øygarden, Fjell/Sund/Øygarden

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :arbeidsoppgåver:heilskapleg omsorg for eldre menneskesjukepleiarfaglege oppgåverivareta pasientane sine individuelle behovdokumentasjonrettleiing,...

karrierestart.no
30+ dager siden

2. gongs utlysing

Øygarden Kommune - Fjell, Fjell/Sund/Øygarden

Arbeidsoppgåver:Du må trivast saman med menneske og ynskje å yte ditt beste for å ivareta våre brukarar. Dei vi skal hjelpe har ulike medisinske behov og du må kunne utføre varierte pleieoppgåver hos...

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 60 % fast stilling, Øygarden lokalmedisinske senter

Øygarden Kommune - Fjell, Fjell/Sund/Øygarden

Øygarden lokalmedisinske senter inneheld ulike helsetenester, både kommunale, fylkeskommunale og private, i tillegg til spesialisthelseteneste. Stillinga som her vert lyst er knytt mot intermediær og...

finn.no
30+ dager siden

Helsesjukepleiarar 100% prosjektstilling - Barn, unge og familietenester (BUFT)

Øygarden Kommune - Fjell, Fjell/Sund/Øygarden

Arbeidsoppgåver:arbeid i helsestasjon- og skulehelsetenestaarbeid i flyktninghelsetenestaarbeid med familiar som treng ekstra oppfølgingarbeid med ungdom kvalifikasjonar:må ha: autorisert...

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 100% fast - demensavdelinga Sundheimen

Øygarden Kommune Sundheimen - Øygarden, Fjell/Sund/Øygarden

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :er du vår nye medarbeidar i eit travelt, triveleg og utviklande arbeidsmiljø?Arbeidsoppgåver:heilskapleg omsorg for eldre...

karrierestart.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 80% vikariat Fjell sjukeheim

Øygarden Kommune - Fjell, Fjell/Sund/Øygarden

Arbeidsoppgåver:sjukepleiarfaglege oppgåverivareta pasientanes individuelle behovdokumentasjonrettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid kvalifikasjonar: må ha: autorisert sjukepleiarønskjeleg...

finn.no
30+ dager siden

Sjukepleiar 75% fast - Heimetenesta sone nord

Øygarden Kommune Heimetenesta Sone Nord - Øygarden, Fjell/Sund/Øygarden

Org.Nr.: stillingsident: presentasjon av stillingen :arbeidsoppgåver:sjukepleiarfaglege oppgåver og omsorgsoppgåver i tenestemottakar sin heimprimærsjukepleietverrfagleg samarbeidkvalifikasjonar:må ha...

karrierestart.no

Side 1 av 2

Neste

Fant du ikke det du var på jakt etter?

Hold deg oppdatert om Sykepleier jobb i Fjell/Sund/Øygarden

Jobb tittel
Jobbtype
  • Fast (25)
  • Vikariat (6)
Arbeidsgiver
  • Øygarden Kommune (20)