Thu Feb 22 2024 09:00:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Faglærer jobb

Vi søker faglærer/timelærer innen Renholdsledelse i Stavanger

Stavanger, Rogaland

  Vi søker faglærer/timelærer innen Renholdsledelse i StavangerAOF Fagskolen søker etter timelærere/faglærere for snarlig tiltredelse til vår fagskoleutdanning Renholdsledelse i Stavanger. Sentrale emner i utdanningen er renholdsledelse og økonomi, personalledelse, kommunikasjon, HMS, bransjelære og bærekraft. Du kan ha kompetanse innen ett eller flere emner.Kvalifikasjoner:Høyere utdanning innen a...

  1 dag sidenkarrierestart.no
  Se flere detaljer

  Faglærer Banefag

  0976, Grorud, Oslo

   Om oss Vil du være med Jernbaneskolen å bygge fremtidens jernbanefolk for en organisasjon og bransje det satses på? Tidenes jernbanesatsing skjer NÅ, og for å løse dagens og morgendagens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte har vi behov for flere dyktige ansatte. Vi søker nå etter Faglærer for banefag! Som ny Faglærer Banefag vil du få en grundig opplæring sammen med våre bes...

   3 dager sidennav.no
   Se flere detaljer
   Ny

   Allmennlærer / faglærer i fellesfag - fast 100 % stilling

   9841, Tana, Troms og Finnmark

    Allmennlærer / faglærer i fellesfag - fast 100 % stilling

    1 dag sidenfinn.no
    Se flere detaljer
    Ny

    Lektor / faglærer i norsk, samfunnskunnskap og historie - 100 % fast

    9841, Tana, Troms og Finnmark

     Lektor / faglærer i norsk, samfunnskunnskap og historie - 100 % fast

     1 dag sidenfinn.no
     Se flere detaljer

     Vi søker faglærer/timelærer innen Renholdsledelse i Stavanger

     4021, Hillevåg, Stavanger

      Vi søker faglærer/timelærer innen Renholdsledelse i Stavanger AOF Fagskolen søker etter timelærere/faglærere for snarlig tiltredelse til vår fagskoleutdanning Renholdsledelse i Stavanger. Sentrale emner i utdanningen er renholdsledelse og økonomi, personalledelse, kommunikasjon, HMS, bransjelære og bærekraft. Du kan ha kompetanse innen ett eller flere emner. Kvalifikasjoner: Høyere utdanning inne...

      3 dager sidennav.no
      Se flere detaljer
      Ny

      Undervisningsstillinger innen elektro

      5529, Haugesund, Rogaland

       Karmsund videregående skole harledig inntil to 100% fast undervisningsstillinger ved elektroavdelingen. Oppstart etter avtale.ArbeidsoppgaverPlanlegge og gjennomføre opplæring i tråd med læreplanens mål.Følge opp den enkelteelevs faglige utvikling.Delta i lærerteam ogpedagogisk utviklingsarbeid.Tilrettelegge ogsamarbeide om et godt og effektivt læringsmiljø.Samarbeid med kollegaerog foresatte.Sam...

       1 dag sidenfinn.no
       Se flere detaljer
       Ny

       Ledig stilling som spansklærer

       Stiftelsen Telemark Toppidrett Gymnas - 3722, Skien, Vestfold og Telemark

        Vi søker etter vikarlærer med kompetanse i spansk. Telemark Toppidrett Gymnas er et privat toppidrettsgymnas som tilbyr programområdene realfag og språk/samfunnsfag/økonomi. Vi har behov for lærer i spansk i ca 40%.Stillingen kombineres med undervisning i spansk ved Telemark Toppidrett Ungdomsskole i inntil 35% stilling. Skolen holder til i samme lokale.Tiltredelse snarest.

        1 dag sidenfinn.no
        Se flere detaljer

        Er du glad i å veilede og er fagnerd innen signal? Da har vi stillingen for deg

        Oslo

         Om oss Vil du å bli en del av signalteamet ved Bane NOR Jernbaneskolen? Bane NOR Jernbaneskolen søker ny fagressurs innenfor signalfaget. Signalfaget er i stor endring, og ny læreplan for signalmontørlærlinger er tatt i bruk. Jernbaneskolen tilbyr opplæring innen ny signalteknologi ERTMS, en spennende reise som du blir sterkt involvert i. Det vil i lang tid fortsatt være behov for å sikre kompeta...

         3 dager sidenkarrierestart.no
         Se flere detaljer

         Faglærer Samisk

          Om stillingenFra 1.8. 2024 er det ledig 100% fast stilling for faglærer i nordsamisk.Alta vgs er profilskole for samisk som andrespråk og har som mål å være ressursskole for andre skoler. Vi har fire hovedsatsingsområder som går på å styrke kvaliteten og kvantiteten på samisk som andre språk, utvikle læremidler og nettbaserte læringsressurser, kompetanseheving i andrespråkspedagogikk samt danning...

          5 dager sidenkarrierestart.no
          Se flere detaljer

          Tospråklig faglærer

           Det er ledig et visst antall deltidsstillinger som tospråklig faglærer ved grunnskolene i Eigersund fra 01.08.24. Det er ledig tilsammen 1,5 stilling som fordeles på aktuelle språkgruppe ut fra behov og aktuelle søkere. Stillingstørrelsene vil variere fra 20% til 60%. Aktuelle språk er Ukrainsk/russisk og Kinjarwanda/swahili.ArbeidsoppgaverGi støtte i lese og skriveopplæringen for elever på 1. og...

           5 dager sidenkarrierestart.no
           Se flere detaljer

           Allmennlærer / faglærer i fellesfag - fast 100 % stilling

           9841, Tana, Troms og Finnmark

            Om stillingen Vi trenger en lektor / lærer som kan undervise i fellesfagene for elever som tar Naturbruksutdanning ved Tana vgs. Dette gjelder både for hele klasser og mindre grupper og enkeltelever. Prioritert rekkefølge på fagene er matematikk, engelsk, samisk, norsk og andre fag skolen gir opplæring i. Arbeidsoppgaver: Følge opp elevenes læring i dialog med elev og foresatte Jobbe for et trygt...

            1 dag sidennav.no
            Se flere detaljer
            Ny

            Kulturskolelærer i visuell kunst, keramikk

            Lier Kommune - 3401, Lier, Viken

             Lier kulturskole har ledig fast 30% stilling som lærer i keramikkfra skoleåret 2024-2025, med oppstart 1. august.Lier Kulturskole har for tiden ca. 600 elever på faste tilbud i musikk, dans, teater, visuell kunst, sirkus og kor. Kulturskolens undervisning foregår på vår egen base på Stoppen, i tillegg tildesentralisert undervisning ute på skolene. Vi samarbeider også med andre virksomheter i komm...

             1 dag sidenfinn.no
             Se flere detaljer

             Faglærer i språk og samfunnsfag

              Har du lyst på en meningsfull jobb i videregående opplæring? Ytre Namdal videregående skole har ledig 100% fast stilling som faglærer i språk og samfunnsfag fra 1.8.2024. Ytre Namdal videregående skole er lokalisert i tettstedet Rørvik i Nærøysund kommune. Skolen har om lag 280 elever og 55 ansatte. Ytre Namdal er en region i vekst og har gode tjenestetilbud. Ytre Namdal videregående skole har et...

              5 dager sidenkarrierestart.no
              Se flere detaljer

              Faglærer i teknologi- og industrifag

               Saltdal videregående skole har fra 01.08.2024 ledig inntil 200 % faste stillinger som faglærer i teknologi- og industrifag Skolen tilbyr vg1 teknologi- og industrifag og vg2 industriteknologi og har et tett og nært samarbeid med næringslivet i distriktet. Vi er en skole i forkant og er oppdatert i forhold til ny teknologi og verksteder. Vi legger opp til en virkelighetsnær opplæring med teori og ...

               5 dager sidenkarrierestart.no
               Se flere detaljer

               Vi søker faglærer/timelærer innen Renholdsledelse i Stavanger

               4021, Hillevåg, Stavanger

                Vi søker faglærer/timelærer innen Renholdsledelse i Stavanger

                2 dager sidenfinn.no
                Se flere detaljer

                Lær norsk online AS trenger totalt tre kvalifiserte norsklærere

                 Engasjement: ringevikar og vikariat med snarlig tiltredelse for to lærere til og med 20.06.2024. To på dagtid og en på kveldstid.Er du på utkikk etter en spennende og relevant deltidsjobb ved siden av jobb eller studier?Lær norsk online tilbyr personlig tilpasset norskopplæring innen lesing, skriving, regning, muntlig, ikt, samfunnskunskap for nyankomne flyktninger, innvandrere og arbeidsinnvandr...

                 5 dager sidenkarrierestart.no
                 Se flere detaljer

                 Relasjonssterk norsklærer søkes til ungdomsskole

                  Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Vi har dyktige veiledere på hver skole. I kommunale...

                  5 dager sidenkarrierestart.no
                  Se flere detaljer

                  Norsklærer

                   Role summary:Norlights International School is responsible for creating an effective learning environment where students can demonstrate thoughtful and ethical behaviour and ensure that the values and principles of the IB learner profile are at the heart of learning and relationships in and outside the school.Teachers will support the personal and academic development of students in their advisor...

                   5 dager sidenkarrierestart.no
                   Se flere detaljer

                   Faglærer innen bygg- og anleggsfag, 100% stilling

                    100 % stilling som faglærer innen bygg- og anleggsfag, fra 01.08.2024Noe av undervisningen kan foregå via videokonferanseutstyr eller ved nettbaserte utdanninger, i tillegg til klasseromsundervisning.Arbeidssted StavangerArbeidsoppgaverUndervisning innen bygg- og anleggsfag, prosjektledelse, anbud og kontrakter Samarbeid i team Deltakelse i tverrfaglige prosjekt Kontaktlærer hvis behov Noe av und...

                    5 dager sidenkarrierestart.no
                    Se flere detaljer

                    Faglærer på Årvoll skole - Årvoll skole 4.

                     Årvoll skole - Med blikk for alle Årvoll skole er en 1-10 skole med flott beliggenhet i Bydel Bjerke, med nærhet til marka. Skoleåret 2023-2024 har Årvoll skole over 700 elever og 100 ansatte i skole og AKS.Skolens visjon er Med blikk for alle . Dette innebærer aktivt arbeid med å treffe enkeltelevene der de er i sin læring og utvikling.Årvoll skole arbeider aktivt for å fremme elevenes trivsel o...

                     5 dager sidenkarrierestart.no
                     Se flere detaljer

                     Faglærer/ressurslærer trinn 6

                      Vi søker en faglærer som kan gå inn som ressurs på 6. trinn ut skoleåret 2023/2024. Det er ønskelig at stillingen skal utgjøre mellom 60% og 80% og at søker har anledning til å undervise minimum fire av ukedagene. Du vil samarbeide med 6 engasjerte kontakt- og faglærere ved trinnet.Ønsket oppstart er så snart som mulig.Spørsmål til stillingen? Send epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbe...

                      5 dager sidenkarrierestart.no
                      Se flere detaljer

                      Lektor / faglærer i norsk, samfunnskunnskap og historie - 100 % fast

                      9841, Tana, Troms og Finnmark

                       Om stillingen og arbeidsoppgaver Vi søker: Lektor / faglærer til undervisning i norsk, samfunnskunnskap og historie for elever på Vg2 naturbruk og Vg3/Vg4 påbygging til generell studiekompetanse og naturbruk studieforberedende. Arbeidsoppgaver: Følge opp elevenes læring i dialog med elev og foresatte Jobbe for et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever Delta i skolens utviklingsarbeid ...

                       1 dag sidennav.no
                       Se flere detaljer

                       Faglærer Signal

                       0191, Gamle Oslo, Oslo

                        Om oss Vil du å bli en del av signalteamet ved Bane NOR Jernbaneskolen? Bane NOR Jernbaneskolen søker ny fagressurs innenfor signalfaget. Signalfaget er i stor endring, og ny læreplan for signalmontørlærlinger er tatt i bruk. Jernbaneskolen tilbyr opplæring innen ny signalteknologi ERTMS, en spennende reise som du blir sterkt involvert i. Det vil i lang tid fortsatt være behov for å sikre kompeta...

                        7 dager sidennav.no
                        Se flere detaljer

                        Lærer i 100% svangerskapsvikariat i perioden 01.05.2024 - 31.07.2025

                         Vi søker robuste, rause og kompetente medarbeidere til lærerstillinger i grunnskolen 1-10, med hovedvekt på 5 - 10. Du liker å jobbe i profesjonelle læringsfellesskap med eleven i sentrum.Våler kommune, Innlandet, ligger flott plassert nord i Solør. Vi kan tilby flotte turområder sommer som vinter både på Finnskogen, Vestmarka og med Glomma som nærmeste nabo. Et aktivt lokalsamfunn for barn og un...

                         1 dag sidenkarrierestart.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Undervisning
                         • Lærer
                         • Faglærer
                         Område
                         • Troms og Finnmark
                         • Viken
                         • Rogaland
                         • Oslo
                         • Agder
                         • Nordland
                         • Trøndelag
                         • Vestfold og Telemark
                         • Innlandet
                         • Møre og Romsdal
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Engasjement
                         • Prosjekt
                         • Trainee