Thu Feb 22 2024 09:00:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Deltidsjobb i Osterøy

Vernepleier

5281, Valestrandsfossen, Osterøy

  Om stillinga Har du eit klokt hovud og eit varmt hjarte? Har du og interesse for miljøarbeid? Me ser etter vernepleiar til langvaktsturnus i Reigstad bustad! Bu- og avlastningstenesta gjer tenester til menneske med utviklingshemming og andre funksjonshemningar. Eininga består av 5 bufellesskap, 5 bustader, avlastingstilbod og dagtilbod. Vi gjer teneste til personar i alle aldrar med ulike funksjo...

  7 dager sidennav.no
  Se flere detaljer

  Er du sjukepleiar og engasjert i eldreomsorg?

  5281, Valestrandsfossen, Osterøy

   Om stillinga Osterøytunet er kommunen sin sjukeheim og ligg på Hauge. Sjukeheimen har 65 plassar fordelt på to avdelingar, med tre-fire grupper i kvar avdeling. Kvar gruppe har 9-11 pasientar. Me har eige kjøkken og eigen lege. Nyleg har me re-opna ei gruppe for å auke kapasiteten til sjukeheimen. Me har ledig ei fast 60% stilling som kan aukast omlag 10% i årsturnus. Stilinga har turnus med natt...

   13 dager sidennav.no
   Se flere detaljer

   Er du helsefagarbeidar og engasjert i eldreomsorg?

   5281, Valestrandsfossen, Osterøy

    Om stillinga Osterøytunet er kommunen sin sjukeheim og ligg på Hauge. Sjukeheimen har 65 plassar fordelt på to avdelingar, med tre-fire grupper i kvar avdeling. Kvar gruppe har 9-11 pasientar. Me har eige kjøkken og eigen lege. Nyleg har me re-opna ei gruppe for å auke kapasiteten til sjukeheimen og det har blitt ledige stillingar i begge avdelingar. Difor søkjer me helsefagarbeidarar til faste s...

    14 dager sidennav.no
    Se flere detaljer

    Bli ringevikar til ungdomsklubben

    5282, Lonevåg, Osterøy

     Om stillinga Kvar veke er det ungdomsklubb på Osterøy bibliotek. Her møtes vanlegvis rundt 30 ungdommar for å eta, spela, teikna, henga og vera i lag. Klubben er open tysdagar 14.00-19.00 og blir drive av ein ungdomsarbeidar, i samarbeid med bibliotekarne som betener biblioteket. Me treng ringevikarar for vår ungdomsarbeidar, som kan stilla opp på kort varsel, og ta ansvar for gjennomføring av ar...

     17 dager sidennav.no
     Se flere detaljer

     Vikariat aktivitør 50%

     5281, Valestrandsfossen, Osterøy

      Om stillinga Me har ledig vikariat som aktivitør frå snarast og ut 2024. Aktivitøren skal ha ansvar for aktivitet for heimebuande og institusjonsbebuarar. Kommunen har i tillegg eigen dagavdeling for personar med demenssjukdom (Haldorvika). Denne stillinga er ikkje knytt opp mot dette tilbodet. Stillinga er organisert under ergo- og fysioterapitenesta i Osterøy kommune, som er plassert på Osterøy...

      24 dager sidennav.no
      Se flere detaljer

      Reinhaldar

      Osterøy, Vestland

       Om stillingaMe treng ringevikarar til våre kommunale bygg, ved sjukefråvær og feriar. ArbeidsoppgåverDagleg reinhald ved våre skular, barnehagar, Osterøytunet, Familie og omsorgssenteret, bibliotek, Samlokaliseringsbygget, Rådhuset og Lonevåg legesenter. KvalifikasjonskravIngen spesielle krav til kompetanse, men erfaring er ein fordel. Det vert gjeve opplæring.Spørsmål om stillingaHar du spørsmål...

       30+ dager sidenkarrierestart.no
       Se flere detaljer

       Reinhaldar

       5282, Lonevåg, Osterøy

        Om stillinga Me treng ringevikarar til våre kommunale bygg, ved sjukefråvær og feriar. Arbeidsoppgåver Dagleg reinhald ved våre skular, barnehagar, Osterøytunet, Familie og omsorgssenteret, bibliotek, Samlokaliseringsbygget, Rådhuset og Lonevåg legesenter. Kvalifikasjonskrav Ingen spesielle krav til kompetanse, men erfaring er ein fordel. Det vert gjeve opplæring. Spørsmål om stillinga Har du spø...

        30+ dager sidennav.no
        Se flere detaljer

        Tilkallingsvikar - Osterøyskulen

        5282, Lonevåg, Osterøy

         Om stillinga Osterøy kommune har fire barneskular og ein ungdomsskule, samt eit senter for vaksenopplæring. Vi har behov for trygge, stabile vaksne i arbeidet med å skape ein trygg og god skulekvardag for elevane våre. Vi søkjer derfor etter tilkallingsvikarar! Behovet vil vere situasjonsavhengig og vi vil vurdere aktuelle kandidatar etter kvart som behova dukkar opp. Arbeidet kan vere både retta...

         30+ dager sidennav.no
         Se flere detaljer

         Tilkallingsvikar- Barnehage

         5282, Lonevåg, Osterøy

          Om stillinga Dei kommunale barnehagane på Osterøy søkjer engasjerte og fleksible tilkallingsvikarar. Som vikar i barnehage er du viktig for barna og kollegaene dine. Vi treng deg som er ein trygg vaksen, som kan engasjere deg i leiken til barna og leggje til rette for god leik og gode aktivitetar - både ute og inne! På ein vanleg arbeidsdag er det nokre praktiske oppgåver som også må gjerast. I b...

          30+ dager sidennav.no
          Se flere detaljer

          Tilkallingsvikar - Bu- og avlastingstenesta

          5282, Lonevåg, Osterøy

           Bu- og avlastingstenesta Bu- og avlastingstenesta gjer tenester til menneske med utviklingshemming og andre funksjonshemmingar. Eininga består av 5 bufellesskap, 5 bustadar, avlastingstilbod og dagtilbod. Vi gjer tenester til personar i alle aldrar med ulike funksjonsnedsettingar, psykisk utviklingshemming, autismespekter diagnosar og samansette utfordringar. Vår måltsetjing er å bidra til gode d...

           30+ dager sidennav.no
           Se flere detaljer

           Ynskjer du å være lærling i helsefagarbeidarfaget i Osterøy kommune?

           5282, Lonevåg, Osterøy

            Om stillinga Osterøy kommune søkjer etter motiverte og engasjerte lærlingar innan helsefagarbeidarfaget frå hausten 2024. Me oppmodar særleg menn til å søkja. Læretida er på 2 år med start i stillinga rundt 21.08.24. Som lærling i vår kommune lærer du deg det du treng for å kunne ta fagprøve innan helsefagarbeidet. Etter fullført læretid og bestått fagprøve er du eit stort skritt nærare jobben du...

            8 dager sidennav.no
            Se flere detaljer

            Spennende stilling som kommunal psykolog i Osterøy kommune

            5282, Lonevåg, Osterøy

             Om stillinga Psykisk helse og rusomsorg held til i nye, lyse lokaler i Lonevåg og yter tenester til heimebuande i heile kommunen. Eininga psykisk helse og rusomsorg består av psykiatrisk heimeteneste, kommunalpsykolog, Raus bufellesskap og tilbodet Kroken som gjer tenester til personar med rusutfordringar. Psykiatrisk heimeteneste, Kroken og kommunal psykolog utgjer tilsaman 7 årsverk. Psykiatris...

             1 dag sidennav.no
             Se flere detaljer

             Ynskjer du å være lærling i helsefagarbeidarfaget i Osterøy kommune?

             Osterøy, Vestland

              Om stillingaOsterøy kommune søkjer etter motiverte og engasjerte lærlingar innan helsefagarbeidarfaget frå hausten 2024. Me oppmodar særleg menn til å søkja. Læretida er på 2 år med start i stillinga rundt 21.08.24. Som lærling i vår kommune lærer du deg det du treng for å kunne ta fagprøve innan helsefagarbeidet. Etter fullført læretid og bestått fagprøve er du eit stort skritt nærare jobben du ...

              8 dager sidenkarrierestart.no
              Se flere detaljer

              Driftstekniker Osterøy

              5285, Bruvik, Osterøy

               Vil du jobbe i fremtidens næring? Vi søker deg som ønsker å være en del av et ledende fagmiljø, til spennende stillinger som driftstekniker på matfisk lokalitet og oppsamling i Lerøy Sjøtroll.Lerøy Sjøtroll er på jakt etter driftsteknikere, til fulltidstilling og vikariat, til våre lokaliteter og oppsamlingsteam på Osterøy. Vi søker deg med genuin interesse for akvakultur og ny teknologi. Du har ...

               6 dager sidenfinn.no
               Se flere detaljer
               Ny

               Driftstekniker Osterøy

               Lerøy Vest Sjøtroll Havbruk - 5285, Bruvik, Osterøy

                **Vil du jobbe i fremtidens næring? Vi søker deg som ønsker å være en del av et ledende fagmiljø, til spennende stillinger som driftstekniker på matfisk lokalitet og oppsamling i Lerøy Sjøtroll.**Lerøy Sjøtroll er på jakt etter driftsteknikere, til fulltidstilling og vikariat, til våre lokaliteter og oppsamlingsteam på Osterøy. Vi søker deg med genuin interesse for akvakultur og ny teknologi. Du ...

                18 timer sidennav.no
                Se flere detaljer

                Gunnebo Anja Industrier AS søker etter lærlinger!

                Osterøy, Vestland

                 Vi tilbyr lærlingeplasserfor TIF eller TAF elever innenfor disse fagene:CNC operatørVerktøymakerIndustrimekanikerVi tilbyr: God og allsidig opplæring i et godt miljø, gode utviklingsmuligheter og gode lønnsbetingelser. Gratis trening og fellestreninger ved Nr.1 fitness Osterøy (vilkår)Informasjon om stillingene, Stian Rosnes, Logg inn for å se kontaktinformasjonmob: Logg inn for å se kontaktinfor...

                 3 dager sidenkarrierestart.no
                 Se flere detaljer

                 Osterøy kommune søkjer avdelingsleiar for Osterøytunet storkjøkken!

                 5281, Valestrandsfossen, Osterøy

                  Er du kokk med leiarerfaring og engasjert i matomsorg? Om stillingaOsterøytunet er kommunen sin sjukeheim og ligg på Hauge. Sjukeheimen har 65 plassar. I tillegg til Osterøytunet sine bebuarar, server kjøkkenet også bufellesskap, heimebuande eldre og nokre dagsenter. Kjøkkenet har også sal av mat til lag, organisasjonar og andre kundar på Osterøy. Avdelinga har totalt 3,2 årsverk fordelt på leiar...

                  17 dager sidenfinn.no
                  Se flere detaljer

                  Ynskjer du å være lærling i helsefagarbeidarfaget i Osterøy kommune?

                  5282, Lonevåg, Osterøy

                   Ynskjer du å være lærling i helsefagarbeidarfaget i Osterøy kommune?

                   8 dager sidenfinn.no
                   Se flere detaljer

                   Produksjonsingeniør

                   Osterøy, Vestland

                    Gunnebo Anja Industrier er en del av Kito Crosby som er en verdensledende produsent innen flere områder innen fortøyning, løfte- og håndteringsutstyr som kranblokker, wire-skiver, kjetting og løftekomponenter, sjakler og festeprodukter.Selskapets produkter er anerkjent i markedet for sin høye kvalitet.Vi styrker teamet og søker Produksjonsingeniør med ansvar for å lede og delta i prosjekter som s...

                    8 dager sidenkarrierestart.no
                    Se flere detaljer

                    Gunnebo Anja Industrier AS søker to nye medarbeidere!

                    Osterøy, Vestland

                     Vi tilbyr jobb med i varierte arbeidsoppgaver et trivelig og godt arbeidsmiljø.I vår produksjon finnes det er gode muligheter for personlig og faglig utvikling.Det forventes at du kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.Arbeidsoppgaver for PRODUKSJONSMEDARBEIDER: Sammenstilling av sjakler og strekkskruer, og manuell bearbeiding av produkter. Andre produksjonsoppgaverArbeidsoppgaver for S...

                     3 dager sidenkarrierestart.no
                     Se flere detaljer

                     Kulturlandskapsforvalter Havrå

                     5286, Haus, Osterøy

                      Om stillinga Havrå har no ei unik stilling ledig som kulturlandskapsforvaltar. Havrå er ei avdeling i MUHO (Museumssenteret i Hordaland), og ligg idyllisk til på Osterøy. Havrå og Osterøy museum er ei administrativ avdeling. Havrå er ein freda gard etter 20 i Kulturminneloven, eit klyngetun som ikkje er utskifta. Deler av garden driftast av MUHO, resten er i privat eige. Dei 5 tilsette på Havrå h...

                      7 dager sidennav.no
                      Se flere detaljer

                      Prosjektleiar for implementering av \

                      5282, Lonevåg, Osterøy

                       Om stillinga Osterøy kommune har fått tilskot frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til å utvikle og implementere kommunale modellar for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsette barn. Osterøy kommune har prosjektorganisert dette arbeidet, og me søkjer deg som vil bidra som prosjektleiar. Prosjektansvaret er lagt til eininga familiens hus i Osterøy kommune. I fa...

                       10 dager sidennav.no
                       Se flere detaljer

                       Fastlege / lege i spesialisering

                       5281, Valestrandsfossen, Osterøy

                        Om stillinga Ein av våre dyktige legar på Valestrand legekontor har sagt opp sin fastlegeheimel og denne står ledig i dag. Valestrand legekontor har til saman 3 stillingsheimlar og er organisert som eit DA. Kontoret har 3 helsesekretærar i 3 årsverk. Osterøy har i tillegg eit legesenter i Lonevåg med 3 stillingsheimlar. Pr i dag har kommunen to LIS 1 legar. Ein heimel ved kvart kontor er i ALIS l...

                        15 dager sidennav.no
                        Se flere detaljer

                        Gunnebo Anja Industrier AS søker etter lærlinger!

                        5282, Lonevåg, Osterøy

                         Vi tilbyr lærlingeplasser for TIF eller TAF elever innenfor disse fagene: - CNC operatør - Verktøymaker - IndustrimekanikerVi tilbyr: God og allsidig opplæring i et godt miljø, gode utviklingsmuligheter og gode lønnsbetingelser. Gratis trening og fellestreninger ved Nr.1 fitness Osterøy (vilkår)Informasjon om stillingene, Stian Rosnes, mob: ( 47) 99 25 89 75

                         13 dager sidenfinn.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 598 

                         Neste
                         Område
                         • Vestland
                         • Osterøy
                         • Valestrandsfossen
                         • Lonevåg
                         • Haus
                         • Bruvik
                         Omfang
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Sommerjobb / Sesongjobb
                         • Engasjement
                         • Prosjekt
                         • Trainee
                         • Selvstendig næringsdrivende