Fri Aug 12 2022 10:00:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Bolig Oslo kommune

13 dager siden

Senior erp konsulent

Obos Sverige Ab - Oslo

Obos er på jakt etter deg som er en typisk lagspiller og som forstår at det er sammen vi skaper de gode leveransene. Du er kjent for å et helhetlig og inkluderende syn både når det gjelder system,...

jobleads.de
13 dager siden

Systemadministrator erp

Obos Sverige Ab - Oslo

Obos er i en spennende digitaliseringsprosess med mål om å bli ledende på bruk av digitale løsninger i vår bransje. Konsernet har en offensiv it-strategi og har blant annet etablert ny erp-løsning...

jobleads.de
25 dager siden

Senior Prosjektleder gjennomføring

Capus Hr Management - Oslo

Obos søker en erfaren og engasjert prosjektleder som ønsker å jobbe med byutvikling og gjennomføring av nye boligprosjekter på fornebu! Senior prosjektleder gjennomføring obos søker en offensiv og...

jobleads.de
30+ dager siden

Prosjektsjef prosjektutvikling

Capus Hr Management - Oslo

Den rette kandidaten får en spennende og utfordrende hverdag, med ansvar for å lede utviklingsarbeid i tidligfase fram til gjennomført planprosess. I utviklingsavdelingen på Fornebu blir du en del...

jobleads.de
1 dag siden

Miljøterapeut ila og mølla bolig

0458, Sagene, Oslo

Ila og Mølla bolig er en veletablert bolig for 17 brukere med ulik grad av funksjonsnedsettelse, herunder utviklingshemmede, multihandikappede og personer med psykiske lidelser. Brukerne er i...

nav.no
1 dag siden

Miljøterapeut ila og mølla bolig

Ila Samlokalisere Boliger Oslo Kommune Bydel Sagene - Oslo

Ila og Mølla bolig er en veletablert bolig for 17 brukere med ulik grad av funksjonsnedsettelse, herunder utviklingshemmede, multihandikappede og personer med psykiske lidelser. Brukerne er i...

karrierestart.no
12 dager siden

Vernepleier/sykepleier - ila og mølla bolig

Oslo

Vernepleier/sykepleier - ila og mølla boligarbeidsgiver:ila samlokalisere boliger, oslo kommune, bydel sagenested:0458 oslostillingstittel:vernepleier/sykepleier - ila og mølla...

searcheuropeanjobs.com
1 dag siden

Barne- og ungdomsarbeider/skoleassistent

Nydalen Videregående Skole Oslo Kommune Utdanningsetaten - Oslo

Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole. Vi har fem ulike avdelinger, der alle elevene våre har forskjellige utgangspunkt og mål. Derfor er vår visjon at elevene, ut i fra sine...

karrierestart.no
14 dager siden

Vernepleier/sykepleier - ila og mølla bolig

Ila Samlokalisere Boliger Oslo Kommune Bydel Sagene - Oslo

Ila og Mølla bolig er en veletablert bolig for 18 brukere med ulik grad av funksjonsnedsettelse, herunder utviklingshemmede, multihandikappede og personer med psykiske lidelser. Brukerne er i...

karrierestart.no
15 dager siden

Vernepleier/sykepleier - ila og mølla bolig

0458, Sagene, Oslo

Ila og Mølla bolig er en veletablert bolig for 18 brukere med ulik grad av funksjonsnedsettelse, herunder utviklingshemmede, multihandikappede og personer med psykiske lidelser. Brukerne er i...

nav.no
3 dager siden

Miljøterapeut med videreutdanning i psykisk helse og rus

Oslo

Miljøterapeut med videreutdanning i psykisk helse og rusarbeidsgiver:harry fetts vei bolig, oslo kommune, bydel østensjøsted:harry fetts vei 5 a, 0667 oslostillingstittel:miljøterapeut med...

searcheuropeanjobs.com
3 dager siden

Miljøterapeut med engasjement for psykisk helse og rus

Oslo

Miljøterapeut med engasjement for psykisk helse og rusarbeidsgiver:harry fetts vei bolig, oslo kommune, bydel østensjøsted:harry fetts vei 5 a, 0667 oslostillingstittel:miljøterapeut med...

searcheuropeanjobs.com
15 dager siden

Vernepleier/sykepleier - ila og mølla bolig

Bydel 3 Sagene - 0458, Sagene, Oslo

Ila og Mølla bolig er en veletablert bolig for 18 brukere med ulik grad av funksjonsnedsettelse, herunder utviklingshemmede, multihandikappede og personer med psykiske lidelser. Brukerne er i...

finn.no
3 dager siden

Fast helgestilling/Psykisk helse

Oslo

Fast helgestilling/psykisk helse arbeidsgiver:haugentunet bolig, psykiatri, oslo kommune, bydel alnasted:vestre haugen 17 b, 1054 oslostillingstittel:fast helgestilling/psykisk helse...

searcheuropeanjobs.com
3 dager siden

Miljøarbeider fast helgestilling

Oslo

Miljøarbeider fast helgestillingarbeidsgiver:lysehagan bolig, oslo kommune, bydel ullernsted:hoffsveien 48, 0212 oslostillingstittel:miljøarbeider fast helgestillingsøknadsfrist:21.08.2022lysehagan...

searcheuropeanjobs.com
3 dager siden

Velferdsetaten søker våkne nattevakter til nyopprettede stillinger ved Bygdøy mestringsenhet

Oslo

Velferdsetaten søker våkne nattevakter til nyopprettede stillinger ved bygdøy mestringsenhetarbeidsgiver:bygdøy mestringsenhet, oslo kommune, velferdsetatensted:0287...

searcheuropeanjobs.com
3 dager siden

Velferdsetaten søker våkne nattevakter til nyopprettede stillinger ved Bygdøy mestringsenhet

Oslo

Bygdøy mestringsenhet er et tiltak underlagt seksjon mestring i velferdsetaten i oslo kommune. Vi tilbyr et tidsavgrenset opphold i institusjon til menn som trenger oppfølging og bistand for å få...

searcheuropeanjobs.com
5 dager siden

Velferdsetaten søker våkne nattevakter til nyopprettede stillinger ved Bygdøy mestringsenhet

Velferdsetaten - 0287, Frogner, Oslo

Bygdøy mestringsenhet er et tiltak underlagt seksjon mestring i velferdsetaten i oslo kommune. Vi tilbyr et tidsavgrenset opphold i institusjon til menn som trenger oppfølging og bistand for å få...

finn.no
3 dager siden

Er du en strategisk og operativ kommunikasjonsekspert?

Oslo

Er du en strategisk og operativ kommunikasjonsekspert? Arbeidsgiver:oslo kommune, boligbygg oslo kfsted:0167 oslostillingstittel:kommunikasjonssjefsøknadsfrist:28.08.2022lar du deg motivere av et...

searcheuropeanjobs.com
5 dager siden

Miljøarbeider fast helgestilling

Lysehagan Bolig Oslo Kommune Bydel Ullern - Oslo

Lysehagan bolig er organisatorisk plassert i seksjon for bo- og dagtilbud, og består av ni tjenestesteder. Det er tilknyttet ca. 17 årsverk til boligen. Vi gir døgnkontinuerlige tjenester etter...

karrierestart.no
3 dager siden

Miljøarbeider helg

Oslo

Miljøarbeider helgarbeidsgiver:berg gård avlastning og fritid - bolig, oslo kommune, bydel nordre akersted:bergsalleèn 21, 0854 oslostillingstittel:miljøarbeider helgsøknadsfrist:26.08.2022berg...

searcheuropeanjobs.com
5 dager siden

Er du en strategisk og operativ kommunikasjonsekspert?

Oslo Kommune Boligbygg Kf - Oslo

Lar du deg motivere av et viktig samfunnsoppdrag?Da er du kanskje vår nye kommunikasjonssjef!Boligbygg oslo kf er del av oslo kommunes boligsosiale arbeid. Vårt oppdrag er å sørge for trygge og...

karrierestart.no
3 dager siden

Eiendomsforvalter

Oslo

Vi søker selvstendig og dyktig eiendomsforvalter!Barne- og familieetaten er en fagetat under byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Vi har cirka 600 årsverk fordelt på om lag 900 ansatte. Vi...

searcheuropeanjobs.com
7 dager siden

Miljøarbeider/assistent

Kjøpmannsgården Boliger Oslo Kommune Bydel Sagene - Oslo

Enhet for tilrettelagte tjenester består totalt av 6 boliger og 1 dagsenter. Kjøpmannsgården bolig er lokalisert sentralt på Torshov med god kollektivtransportdekning og med flotte tur- og...

karrierestart.no

Side av 

Neste
Jobbtype