Sosial jobb i Bergen

1 - 24av 44annonser

Vikariat som helgevakt - vernepleier/sykepleier

Bergen Kommune - Fana, Bergen

16.02.2019

Botjenester i fana og ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen...

finn.no

Vi øker bemanningen på natt og søker etter flere dyktige sykepleiere/vernepleiere!

Bergen Kommune - Årstad, Bergen

16.02.2019

Er du interessert i jobbe med varierte diagnoser, er opptatt av tverrfaglig samarbeid, liker å jobbe med eldre mennesker og tåler et varierende og til tider høyt arbeidstempo? Kolstihagen sykehjem er...

finn.no

Kontaktperson/saksbehandler med krav om master - Barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda

Bergen Kommune - Ytrebygda, Bergen

13.02.2019

1 ledig fast 100 % stilling som kontaktperson/saksbehandler med krav til mastergrad innenfor barnevernsfeltet. Ledig fra snarest Vi ønsker søkere som har lyst til å samarbeide med barn, unge og deres...

nav.no

Vi i Humana barnevern trenger erfaren regionleder til våre familiehjem i Hordaland

Human Care - Åsane, Bergen

12.02.2019

Humana Omsorg og Assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), Barneverninstitusjoner, Psykisk helse og rus,...

nav.no

Miljøterapeut i medleverturnus

Aberia - Bergen, Hordaland

13.02.2019

Om jobbenaberia healthcare er et selskap som tilbyr helse-, velferds- og omsorgstjenester i norden med over 500 ansatte. Aberia har siden 1991 tilbudt tjenester innenfor heldøgns omsorg- og...

karrierestart.no

Ønsker du å ta ekstravakter? Sykepleiere/vernepleiere/sosionomer/ assistenter søkes til - Haggardshaugen...

Bergen Kommune - Bergen, Hordaland

12.02.2019

Psykisk helse fana/ytrebygda er en resultatenhet i etat for psykisk helse og rustjenester, og har nå ca. 45 årsverk enheten driver tilrettelagte botilbud, aktivitetssenter, psykiatritjeneste til...

karrierestart.no

Ledige helgestillinger med arbeid hver 2. helg

Bergen Kommune - Bergenhus, Bergen

16.02.2019

Enhet for avlastningstjenester er en byomfattende enhet som har 9 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak, timeavlastning og ca. 90 besøkshjem. Enheten gir tilbud til barn og ungdom...

finn.no

Vernepleier 100% stilling vikariat

Bergen Kommune - Bergenhus, Bergen

16.02.2019

Enhet for avlastningstjenester er en byomfattende enhet som har 9 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak, timeavlastning og ca. 90 besøkshjem. Enheten gir tilbud til barn og ungdom...

finn.no

Vernepleier/sykepleier- Åsen bofelleskap

Bergen Kommune - Fana, Bergen

16.02.2019

Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i bofellesskap og private hjem. Botjenesten består av 23 bofellesskap. Vi har som målsetning å bidra...

finn.no

Kvalitets- og hms-rådgiver - bsbi byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Bergen Kommune - Bergenhus, Bergen

12.02.2019

Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering har ansvar for tjenestetilbud innen Etat for sosiale tjenester, Etat for psykisk helse - og rustjenester, Boligetaten og Etat for inkludering....

nav.no

1 fast stilling som miljøterapeut

Bergen Kommune - Årstad, Bergen

16.02.2019

Sosiale botjenester er organisert under etat for sosiale tjenester i bergen kommune. Resultatenheten sosiale botjenester tilbyr byomfattende booppfølgingstjenester til personer med...

finn.no

95% vikariat som Miljøterapeut - Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Barnepost Utgreiing og...

Helse Bergen - Bergenhus, Bergen

12.02.2019

Barneposten har ledig 95% vikariat som miljøterapeut. Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, PBU har som oppgåve å gje eit samla, heilskapleg og tverrfagleg spesialisttilbod til barn og unge med...

nav.no

Personlig assistent- Helgestilling

Bergen Kommune - Laksevåg, Bergen

16.02.2019

En ung jente på 23 år bor i egen leilighet. Hun er rolig, glad i aktiviteter, smilende og uten språk. Vi søker etter miljøarbeidere eller andre med spesiell interesse og erfaring med utviklingshemmede...

finn.no

Vernepleier/sykepleier

Bergen Kommune - Fana, Bergen

14.02.2019

Botjenester i fana og ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen...

finn.no

Miljøterapeut i medleverturnus

Personalhuset For Kunde - Årstad, Bergen

12.02.2019

Om jobben aberia healthcare er et selskap som tilbyr helse-, velferds- og omsorgstjenester i norden med over 500 ansatte. Aberia har siden 1991 tilbudt tjenester innenfor heldøgns omsorg- og...

finn.no

Kvalitets- og hms-rådgiver - bsbi byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Bergen Kommune - Bergen, Hordaland

12.02.2019

Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering har ansvar for tjenestetilbud innen etat for sosiale tjenester, etat for psykisk helse - og rustjenester, boligetaten og etat for inkludering....

karrierestart.no

Miljøterapeut 50 % stilling hvilende natt

Bergen Kommune - Laksevåg, Bergen

12.02.2019

Laksevåg avdeling for psykisk helse har ca. 70 årsverk fordelt på 116 personer og består av : håstein bofellesskap, fæsteråsen bofellesskap, granamarken samlokaliserte boliger , psykisk hjemmetjeneste...

finn.no

Miljøterapeut 50 % stilling hvilende natt - Festeråsen bofellesskap

Bergen Kommune - Laksevåg, Bergen

12.02.2019

Laksevåg avdeling for psykisk helse har ca. 70 årsverk fordelt på 116 personer og består av : Håstein bofellesskap, Fæsteråsen bofellesskap, Granamarken samlokaliserte boliger , Psykisk hjemmetjeneste...

nav.no

Kontaktperson/saksbehandler

Bergen Kommune - Fana, Bergen

12.02.2019

1 ledig vikariat 100 % stilling som kontaktperson/saksbehandler fra snarest og til 31.05.20vi ønsker søkere som har lyst til å samarbeide med barn, unge og deres familier for å kunne utgjøre en...

finn.no

Kontaktperson/saksbehandler med krav om master

Bergen Kommune - Ytrebygda, Bergen

12.02.2019

1 ledig fast 100 % stilling som kontaktperson/saksbehandler med krav til mastergrad innenfor barnevernsfeltet. Ledig fra snarestVi ønsker søkere som har lyst til å samarbeide med barn, unge og deres...

finn.no

Miljøterapeut - Sandviken dagsenter

Bergen Kommune - Bergenhus, Bergen

12.02.2019

Kompetanseenhet for dagsentertjenester, er en byomfattende resultatenhet og har 160 årsverk fordelt på 11 tjenestesteder og har spesialkompetanse innen aktivitetstilbud til utviklingshemmede. På...

nav.no

Miljøterapeut - Sandviken dagsenter

Bergen Kommune - Bergen, Hordaland

12.02.2019

Kompetanseenhet for dagsentertjenester, er en byomfattende resultatenhet og har 160 årsverk fordelt på 11 tjenestesteder og har spesialkompetanse innen aktivitetstilbud til utviklingshemmede. På...

karrierestart.no

Miljøterapeut 50 % stilling hvilende natt - Festeråsen bofellesskap

Bergen Kommune - Bergen, Hordaland

12.02.2019

Laksevåg avdeling for psykisk helse har ca. 70 årsverk fordelt på 116 personer og består av : håstein bofellesskap, fæsteråsen bofellesskap, granamarken samlokaliserte boliger , psykisk hjemmetjeneste...

karrierestart.no

95% vikariat som Miljøterapeut - Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Barnepost Utgreiing og...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland

12.02.2019

Barneposten har ledig 95% vikariat som miljøterapeut.Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, pbu har som oppgåve å gje eit samla, heilskapleg og tverrfagleg spesialisttilbod til barn og unge med...

karrierestart.no

Side 1 av 2

Neste

Lagre søk

Motta de siste annonsene for Sosial jobb i Bergen

Motta nye annonser som disse via e-post

Sorter
Jobbtype
  • Fast (36)
  • Vikariat (6)
Arbeidsgiver
  • Bergen Kommune (30)