Thu Apr 11 2024 14:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Anestesilege jobb

Lege i spesialisering i anestesi

8613, Mo i Rana, Rana

  Er du interessert i akuttmedisin og ser for deg en karriere som anestesilege? Nå har du muligheten! Helgelandssykehuset Mo i Rana søker lege i spesialisering i anestesi til 100% fast stilling. Oppstart etter nærmere avtale. Arbeid som anestesilege omfatter alle fagets fire søyler; anestesi, intensivmedisin, smertemedisin og akuttmedisin. Anestesiavdelingen har ansvaret for akuttbehandlingen av ny...

  30+ dager sidennav.no
  Se flere detaljer

  Lege før LIS1

  Helse NordTrøndelag - 7803, Namsos, Trøndelag

   Tre timer nord for Trondheim, helt innerst i Namsenfjorden liggerSykehuset Namsos, en del av Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetak).Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for at 137 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern.Klinikk For Psykisk Helsevern Og Rus ved Sykehuset Namsosgir et helhetlig psykiatrisk ...

   6 dager sidenfinn.no
   Se flere detaljer

   Lege og medisinsk ansvarlig for startup innen preventiv helse (Unified Health)

   Unified Health - 0158, Sentrum, Oslo

    Er du lege og lidenskapelig opptatt av preventiv helse? Ønsker du å jobbe mer med å holde folk friske enn å bare kurere sykdom? Drømmer du om å bidra til at nordmenn flest kan få bedre innsikt i egen helse, slik at man kan ta bedre helsevalg og leve bedre liv? Kan du tenke deg å være med på å bygge opp et nytt helsekonsept fokusert på preventiv helse og helseoptimalisering i Norge? I så fall bør ...

    30+ dager sidennav.no
    Se flere detaljer

    Lege

    7030, Midtbyen, Trondheim

     Trondheim interkommunale legevakt søker tilkallingsvikarer for leger for arbeid på dag og natt. Er du lege og ønsker å være tilkallingsvikar hos oss, har du en fin mulighet til å søke nå. Legevakta i Trondheim er interkommunal og betjener Trondheim kommunes innbyggere døgnet rundt ved akutt skade eller sykdom når fastlege ikke kan benyttes. I tillegg betjenes innbyggerne i Malvik, Melhus og Midtr...

     30+ dager sidennav.no
     Se flere detaljer

     Lis-lege

     4306, Sandnes, Rogaland

      Har du lyst til å være med å gjøre en meningsfull og viktig forskjell i barn og unges liv ? Søk denne stillingen og bli med i et dyktig og engasjert kollegium innen psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBURA) ved BUP Sandnes, avd. Julie Eges gate.BUP Sandnes, avdeling Julie Eges gate, som er en av 10 poliklinikker i avdeling PHBURA, Helse Stavanger. PHBURA har ansvaret for det poliklini...

      5 dager sidenfinn.no
      Se flere detaljer

      Lege i Nordsjøturnus - 100 % vikariat

      Fyresdal Kommune Helse Og Omsorg - 3870, Fyresdal, Vestfold og Telemark

       Har du lyst til å jobbe 2 veker på og ha 4 veker fri? Då bør du vurdere å søke på stillinga som lege i Fyresdal kommune! Fyresdal kommune har innført Nordsjøturnus og med det også legevaktsordning i eigen kommune. Vi har tilsett 3 legar i Nordsjøturnus som saman delar ei fastlegeliste og har legevakt i arbeidsperioden sin. Ein av desse legane skal ut i svangerskapspermisjon og vi søker derfor ett...

       30+ dager sidennav.no
       Se flere detaljer

       Lege

       3710, Skien, Vestfold og Telemark

        Seksjon for avrusning har et ledig vikariat for lege i perioden 01.03.24 - 31.10.24 med mulighet for forlengelse. Fastleger i behov av sykehuspraksis oppfordres til å søke. Arbeidstid: p,t, dagtid. Seksjon for avrusning er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og tilbyr døgnbasert avrusning til pasienter i behov av høy medisinsk kompetanse. Det er totalt 13 sengeplasser ved seksj...

        30+ dager sidennav.no
        Se flere detaljer

        Lege

        0587, Nordre Aker, Oslo

         Vi har ledig fast stilling som lege! Vil du jobbe sammen med oss? Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til...

         30+ dager sidennav.no
         Se flere detaljer

         Lege før turnusteneste

         6018, Ålesund, Møre og Romsdal

          Er du klar for nye utfordringar i 2024? Vil du jobbe i eispanade legestilling hos oss ved Ålesund behandlingssenter, Helse Møre og Romsdal HF?Visøker ein lege med interesse og engasjement for rusfeltet, som vil vere med på å vidareutvikle eit godt behandlingstilbod for pasientar i tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB).Vi har ledig to 100 % vikariat for lege i spesialisering (LIS) ved Ålesu...

          4 dager sidenfinn.no
          Se flere detaljer

          Lege

          3717, Skien, Vestfold og Telemark

           Vi har ledig 6 mnd engasjement for lege/ turnusventer Blå Kors klinikk Skien ( tidligere Borgestadklinikken) søker lege for års engasjement. Vi ønsker at du har fullført studiene, men må ikke ha tatt LIS1-året. Stillingen kan også være aktuell for lege i almenpraksis som skal ha erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hos oss får du interessante arbeidsoppgaver og praksis fra en klinikk som er god...

           30+ dager sidennav.no
           Se flere detaljer

           Lege i spesialisering/lege uten turnustjeneste

           Kristiansand, Agder

            Sørlandet sykehus HF har ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) er en av åtte avdelinger ved Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling. Avdelingen er inndelt i seksjon Kristiansand, seksjon Arendal og habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).PSA seksjon Kristiansand tilbyr sammen med Distriktspsykiatriske sentre spesi...

            9 dager sidenkarrierestart.no
            Se flere detaljer

            Lis-lege

            Sandnes, Rogaland

             Har du lyst til å være med å gjøre en meningsfull og viktig forskjell i barn og unges liv ?Søk denne stillingen og bli med i et dyktig og engasjert kollegium innen psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBURA) ved BUP Sandnes, avd. Julie Eges gate.BUP Sandnes, avdeling Julie Eges gate, som er en av 10 poliklinikker i avdeling PHBURA, Helse Stavanger. PHBURA har ansvaret for det poliklinis...

             4 dager sidenkarrierestart.no
             Se flere detaljer

             Lege

             2052, Jessheim, Ullensaker

              Ønsker du å jobbe som lege i et veldig godt arbeidsmiljø og i en seksjon som er i en spennende utvikling!? Vi ser etter leger til 1 års vikariat 100 % stilling i vår Allmennpoliklinikk. Vi søker deg med godt faglig engasjement og godt humør som kan bidra opp mot våre pasienter og vårt gode arbeidsmiljø. Legearbeid i en allmenn poliklinikk vil du jobbe tett med andre leger og psykologer i seksjone...

              30+ dager sidennav.no
              Se flere detaljer

              LEGE

              Voss DPS NKS Bjørkeli - 5705, Voss, Vestland

               Me har ledig 100% stilling for lege i svangerskapsvikariat. Som lege ved Voss DPS NKS Bjørkeli vil du få varierte arbeidsoppgåver. Oppgåvene består blant anna i utgreiing, behandling, undervisning, rettleiing mot fyrstelinja m.m Voss DPS NKS Bjørkeli har totalt 4 overlegar (spesialistar i voksenpsykiatri) og 4 stillingar for legar i spesialisering. Me har også psykologspesialistar og psykologar, ...

               30+ dager sidennav.no
               Se flere detaljer

               Lege i spesialisering

               Haugesund, Rogaland

                I medisinsk klinikk har vi frå 1. september 2024 ledig 2 faste stillinger og 2 vikariat som lege i spesialisering. Tidligare og seinare oppstart kan væra aktuelt, etter avtale.Avdelinga er aktiv og har stort fokus på fag og utdanning.Læringskurva er bratt, ein tilegnar seg raskt god kompetanse i det indremedisinsk fagfeltet.Stillingane føreset deltaking i pr. no 16 - delt vaktlag.Legar som ventar...

                26 dager sidenkarrierestart.no
                Se flere detaljer

                Legespesialist / lege

                5147, Fyllingsdalen, Bergen

                 Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid. Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg omf...

                 30+ dager sidennav.no
                 Se flere detaljer

                 Lege i spesialisering

                 6100, Volda, Møre og Romsdal

                  Vi har ledig 100 % mellombels stilling for lege i spesialisering (LIS) i eitt år ved Poliklinikk psykisk helse DPS Volda. Oppstart 01.08. 2024, eller etter avtale. Stillinga kan telje som del av spesialistutdanninga. Om rett kandidat har ønskje om vidare utdanning ivaksenpsykiatri så kan det verte høve til eventuelt fast stilling. Kandidatar som har behov for sideutdanning, erogså velkomne til å ...

                  30+ dager sidennav.no
                  Se flere detaljer

                  Lege i spesialisering

                  3716, Skien, Vestfold og Telemark

                   Vil du være med å styrke og utvikle vårt fagmiljø? Ønsker du å bo og/eller arbeide i Telemark. Vi søker etter dyktig og engasjert lege i spesialisering. Telemark og Skien er et godt sted å bo, med nærhet til flott skjærgård og kort vei til fjellet og Gaustatoppen. Det er kort vei til Torp flyplass og gode tog/buss forbindelser til Oslo og Kristiansand. Skien er kjent for et rikt kulturtilbud, flo...

                   30+ dager sidennav.no
                   Se flere detaljer

                   Lege i spesialisering

                   6812, Førde, Sunnfjord

                    Medisinsk legeteneste ved Førde sentralsjukehus har ledig fast stilling for lege i spesialisering (LIS 2/3) frå 01.04.2024. Det er ønskjeleg med søkjarar som ser føre seg framtidig overlegearbeid i Medisinsk avdeling, Helse Førde. For alle spesialitetar, utgjer LIS 2 indremedisin naudsynt basis og høve til å prøve ut kva framtidig spesialitet ein ønskjer. Viser elles til gjeldande avtaleverk for ...

                    30+ dager sidennav.no
                    Se flere detaljer

                    Lege i familiesenter - 100 % vikariat

                    1723, Sarpsborg, Viken

                     Sarpsborg kommune satser på forebyggende arbeid for barn og unge. Vi har en heltidsansatt lege ved hvert av kommunens tre familiesentre. Familiesentrene er tverrfaglig sammensatt av jordmor, helsesøster, lege, barnefysioterapeut, familierådgiver, psykolog og psykiatrisk sykepleier. Vi har nå ledig to 100 % vikariat for lege ved familiesentrene. Vikariatene har tiltredelse etter nærmere avtale. Ar...

                     30+ dager sidennav.no
                     Se flere detaljer

                     Lege - 100% vikariat

                     Oslo

                      Ellingsrudhjemmet har ledig vikariat i 100% stilling fra 1.september 2024 t.o.m 31.august 2025. En tidligere lege sa: " Jeg har lært utrolig mye på sykehjemmet og det har vært både spennende og utfordrende måneder. Jeg har opplevd høy faglig kvalitet og satt pris på det gode tverrfaglige samarbeidet her på Ellingsrudhjemmet".Sykehjemsmedisin er et komplekst og spennende fagfelt. Legen vi ser ette...

                      26 dager sidenkarrierestart.no
                      Se flere detaljer

                      Lege før LIS1

                      7803, Namsos, Trøndelag

                       Tre timer nord for Trondheim, helt innerst i Namsenfjorden ligger Sykehuset Namsos, en del av Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetak). Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for at 137 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern. Klinikk For Psykisk Helsevern Og Rus ved Sykehuset Namsos gir et helhetlig psykiatr...

                       30+ dager sidennav.no
                       Se flere detaljer

                       Lege i allmennpraksis (nordsjøturnus)

                        Kunne du tenke deg å jobbe intensivt som lege i allmennpraksis med 2 uker på jobb etterfulgt av 4 uker fri? Da bør du vurdere å søke som lege på ETS medisinske senter. Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag, et godt faglig og sosialt miljø samt gode utviklingsmuligheter. Om oss:ETS medisinske senter er et interkommunalt legekontor for kommunene Evenes og Tjeldsund med til sammen 7 fastlegestill...

                        9 dager sidenkarrierestart.no
                        Se flere detaljer

                        Lege i spesialisering

                        4838, Arendal, Agder

                         Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. Vi er en stor virksomhet og dekker hele Ager, med totalt 7 kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt én tverrgående merkantil enhet. I tillegg har vi en egen FoU enhet som er motoren i det aktive og tverrfaglige forskningsmiljøet vårt. Vi driver primært med...

                         6 dager sidenfinn.no
                         Se flere detaljer

                         Side av 525 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Helse
                         • Lege
                         • Anestesilege
                         Område
                         • Nordland
                         Omfang
                         • Heltid
                         Jobbtype
                         • Fast