Wed Apr 12 2023 11:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Helse Jobb i Alver

Open søknad - psykisk helse og rus

Alver kommune - Vestland

  Kort om stillinga Dersom du ynskjer å vera ringjevikar ved habiliteringstenester i Alver kommune har me lyst å høyra frå deg! Som ringevikar kan me tilby vakter/arbeid ved fråvær grunna sjukdom,...

  jobleads.de11 dager siden

  SHA koordinator/Koordinator utførende til samferdselsprosjekter i Vestland

  5916, Isdalstø, Alver

   Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal...

   nav.no3 dager siden

   Ønskjer du fast helgestilling innan helse?

   5914, Isdalstø, Alver

    Alver kommune har ledig fleire faste helgestillingar innan helse og omsorg.Stillingane passer godt til deg som har erfaring frå, eller interesse for arbeid innan helse og omsorg. Er du i tillegg...

    finn.no4 dager siden

    Er du helsefagarbeidar og vil arbeide på kortidsavdeling?

    5914, Isdalstø, Alver

     Kort om stillinga Vi har ledig ein fast 100 % stillingar som helsefagarbeidar på Solkroken. Stillinga har turnusarbeid med langvakter kvar 4. helg, eller kvar 3. om ønskjeleg. Om Meland sjukeheim...

     nav.no2 dager siden

     Er du helsefagarbeidar og vil arbeide på kortidsavdeling?

     5914, Isdalstø, Alver

      Kort om stillingaVi har ledig ein fast 100 % stillingar som helsefagarbeidar på Solkroken. Stillinga har turnusarbeid med langvakter kvar 4. helg, eller kvar 3. om ønskjeleg. Om Meland sjukeheim og...

      finn.no2 dager siden

      Vil du vere med å styrke avlastningstenesta? Vi har oppretta ei ny stilling som Driftsansvarleg

      5914, Isdalstø, Alver

       Kort om stillinga Stillinga som driftsansvarleg er ei nyoppretta 100% fast stilling som rapporterer direkte til avdelingsleiar, og som jobbar tett med dei tilsette i avdelinga. Driftsansvarleg får...

       nav.no1 dag siden

       Vi søkjer etter dyktig helsesekretær eller bioingeniør til fast stilling på dagtid

       5993, Ostereidet, Alver

        Kort om stillinga Vi har no ledig ein fast 60 % stilling som autorisert helsesekretær eller bioingeniør ved Ostereidet legekontor. Stillinga er ledig frå 01.09.2023, eller etter avtale. Dersom du...

        nav.no1 dag siden

        Vi søkjer etter dyktig helsesekretær til fast stilling på dagtid

        5955, Lindås, Alver

         Kort om stillinga Vi har no ledig ein fast 40 % stilling som autorisert helsesekretær ved Lindås legekontor med tiltreding etter avtale. Stillinga kan eventuelt kombinerast med 60 % fast stilling...

         nav.no1 dag siden

         Vi søkjer etter deg som har lyst til å arbeide i team kring enkeltbrukar og i "ordinær" heimeteneste

         5914, Isdalstø, Alver

          Kort om stillinga Vi har ledige 100 % stillingar som helsefagarbeidar, med arbeid i team og ordinær heimeteneste. Teamet er knytt opp mot brukar som har heildøgnteneste frå heimetenesta, og som har...

          nav.no4 dager siden

          Vil du ha ei helgestilling ved sidan av studiet, eller ønskjer du ein spennande helgejobb?

          5914, Isdalstø, Alver

           Kort om stillinga Er du sjukepleie- eller vernepleiestudent som ønskjer helgestilling ved sidan av studiet? Er du helsefagarbeidar? Eller er du ein person som brenn for å arbeide med helse, og syns...

           nav.no4 dager siden

           Vil du ha ei helgestilling ved sidan av studiet?

           5914, Isdalstø, Alver

            Kort om stillinga Er du sjukepleie- eller vernepleiestudent? Er du helsefagarbeidar som ønskjer helgestilling ved sidan av studiet? Eller er du ein person som brenn for å arbeide med helse? Vi har...

            nav.no4 dager siden

            Vi søkjer etter deg som har lyst til å arbeide i team kring enkeltbrukar og i "ordinær" heimeteneste

            5914, Isdalstø, Alver

             Kort om stillingaVi har ledige 100 % stillingar som helsefagarbeidar, med arbeid i team og ordinær heimeteneste. Teamet er knytt opp mot brukar som har heildøgnteneste frå heimetenesta, og som har...

             finn.no5 dager siden

             Er du vår nye sjåfør i sommar?

             NGIR - 5956, Hundvin, Alver

              NGIR ser etter sommarvikarar i juni, juli og august, med mogleg forlenging av vikariat for den rette søkjar!Ønskjer du deg ein meiningsfylt og samfunnsnyttig jobb som sjåfør? Då kan denne jobben...

              finn.no4 dager siden

              Har du engasjement for eldreomsorg?

              5914, Isdalstø, Alver

               Kort om stillinga Vi har ledig to faste stillingar på 100 % for sjukepleiar. Stillingane inneber arbeid i snitt kvar 3. helg i todelt turnus. Om Knarvik Nord Aust heimeteneste Avdeling Knarvik Nord...

               nav.no4 dager siden

               Vi søkjer fagleg trygg sjukepleiar til stilling på natt

               5914, Isdalstø, Alver

                Kort om stillingaVi søkjer no etter ein sjukepleiar til fast 80 % stilling på natt ved Meland sjukeheim, med arbeid kvar 3. helg. Om Meland sjukeheim og SolkrokenMeland sjukeheim ligg sentralt til...

                finn.no9 dager siden

                Er du sjukepleiar og vil arbeide på langtidsavdeling i sjukeheimstenesta?

                5918, Frekhaug, Alver

                 Kort om stillingaVi har ledig 100 % vikariat som sjukepleiar i turnus med arbeid i langvakter kvar 6. helg på Nordgardstunet. Stillinga er ledig frå 01.08.23 til 01.08.24. Det kan avtalast arbeid i...

                 finn.no9 dager siden

                 Er du sjukepleiar og vil arbeide på langtidsavdeling i sjukeheimstenesta?

                 5914, Isdalstø, Alver

                  Kort om stillingaVi har ledig 100 % faste stillingar som sjukepleiar i turnus med arbeid i langvakter kvar 6. helg på Nordgardstunet.Det kan avtalast arbeid i todelt turnus kvar 3. helg i staden...

                  finn.no9 dager siden

                  Er du sjukepleiar og vil arbeide på langtidsavdeling i sjukeheimstenesta?

                  5918, Frekhaug, Alver

                   Kort om stillingaVi har ledig 100 % vikariat som sjukepleiar i turnus med arbeid i langvakter kvar 6. helg på Lerketunet. Stillinga er ledig frå 01.08.23 til 01.08.24. Det kan avtalast arbeid i...

                   finn.no9 dager siden

                   Ønskjer du ein aktiv kvardag med mange spanande og varierte utfordringar?

                   5914, Isdalstø, Alver

                    Kort om stillingaVi har ledig to faste sjukepleiarstillingar i 100 %, med arbeid i todelt turnus og kvar 3. helg. Stillingane er ledig med oppstart frå 01.07.2023. Om Frekhaug heimetenesteAvdeling...

                    finn.no9 dager siden

                    Vil du bli vår nye kollega?

                    5918, Frekhaug, Alver

                     Kort om stillinga Vi har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeidar frå 01.07.2023. Avdelinga har årsturnus og ein jobbar i todelt turnus med om lag 16 helger (i snitt kvar 3. helg) i løpet av...

                     nav.no9 dager siden

                     Er du ein praktisk anlagt og kreativ leiar med god relasjonskompetanse?

                     5914, Isdalstø, Alver

                      Kort om stillinga og arbeidstadenHabiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gitt som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids-...

                      finn.no7 dager siden

                      Vi treng akkurat deg - som er engasjert og brenn for å arbeide med born, unge og deira familiar

                      5914, Isdalstø, Alver

                       Kort om stillingaVelkommen til deg som ynskjer og gjere ein forskjell og brenn for å arbeide med born, unge og familiar, samt ynskjer å vere med i utvikling av eit framtidsretta barnevern....

                       finn.no6 dager siden

                       Har du motivasjon for eldreomsorg og ønskjer arbeid på langtidsavdeling ?

                       5914, Isdalstø, Alver

                        Kort om stillinga Vi har ledig ein fast 100 % stillingar som helsefagarbeidar i turnus med arbeid kvar 3. helg på Nordgardstunet. Om Meland sjukeheim og avdeling Nordgardstunet Meland sjukeheim har...

                        nav.no10 dager siden

                        Vi treng akkurat deg - som er engasjert og brenn for å arbeide med born, unge og deira familiar

                        5914, Isdalstø, Alver

                         Kort om stillinga Velkommen til deg som ynskjer og gjere ein forskjell og brenn for å arbeide med born, unge og familiar, samt ynskjer å vere med i utvikling av eit framtidsretta barnevern....

                         nav.no6 dager siden

                         Side av 

                         Neste
                         Jobb tittel
                         • Helse
                         Område
                         • Vestland
                         • Alver
                         • Isdalstø
                         • Frekhaug
                         • Lindås
                         • Mongstad
                         • Hundvin
                         • Ostereidet
                         • Sæbøvågen
                         Omfang
                         • Heltid
                         • Deltid
                         Jobbtype
                         • Fast
                         • Vikariat
                         • Sommerjobb / Sesongjobb