Lærer Jobs in Ålesund

1 dag siden

Stilling som pedagogisk leder - 2.gangs utlysning

Brattvåg Barnehage Sa - Brattvåg, Ålesund

Vi har ledig vikariat som pedagogisk leder 100-80% 01.08.2022- 31.07.2023, med mulighet for fast ansettelse. Vi legger vekt på: barnehagelærerutdanning relevant praksis fleksibilitet...

nav.no
3 dager siden

Inntil 100% fast undervisningsstilling

Møre Og Romsdal Fylkeskommune Borgund Vidaregåande Skole - Ålesund, Møre og Romsdal

Borgund vgs - inntil 100% fast undervisningsstilling avd. Elektro og datateknologi om skulen borgund vgs er ein yrkesfagskole med 900 elevplassar og 100-200 plassar for vaksne kandidatar. Skolen...

nav.no
3 dager siden

Barnehagelærer vikariat

Gnist Barnehager Flisnes - Ålesund, Møre og Romsdal

Barnehagelærer vikariatbrenner du for å bringe frem det beste i barnet? Motiveres du av å utvikle og skape mestring for mennesker og barn? Ønsker du å skape en hverdag preget av trygge rammer for...

karrierestart.no
6 dager siden

Barnehagelærer vikariat

Norlandia Flisnes - Ålesund, Møre og Romsdal

Barnehagelærer vikariatbrenner du for å bringe frem det beste i barnet? Motiveres du av å utvikle og skape mestring for mennesker og barn? Ønsker du å skape en hverdag preget av trygge rammer for...

karrierestart.no
6 dager siden

Pedagogisk leder

Torvteigen Barnehage - Ålesund, Møre og Romsdal

Pedagogisk leder i 100% stilling fom 1.August 2022, ett år med mulighet for forlengelse. Torvteigen barnehage er inspirert av reggio emilia filosofien. Dette vil blant annet si at vi tenker at...

nav.no
6 dager siden

Inntil 100% fast undervisningsstilling

Møre Og Romsdal Fylkeskommune Borgund Vidaregåande Skole - Ålesund, Møre og Romsdal

Borgund vgs - inntil 100% fast undervisningsstilling avd. Elektro og datateknologiom skulenborgund vgs er ein yrkesfagskole med 900 elevplassar og 100-200 plassar for vaksne kandidatar. Skolen ligg...

karrierestart.no
9 dager siden

Lærar

Spjelkavik Barneskole Ålesund Kommune - Ålesund, Møre og Romsdal

Musikklærar og grunnskulelærar 1-750 % vikariat som musikklærer for skoleåret 2022-2023 er ledig frå 01.08.2022. Det kan i tillegg bli ledig eit 100 % vikariat som kontaktlærar for same...

karrierestart.no
9 dager siden

Realfagslærar

Blindheim Ungdomsskole - Ålesund, Møre og Romsdal

Undervise i matematikk, naturfag og teknologiske valfag på ungdomstrinnet.Arbeidsoppgåverplanlegge og gjennomføre undervisning på trinnet i samarbeid med andre...

karrierestart.no
9 dager siden

Lærarar

Skodje Ungdomsskule Ålesund Kommune - Ålesund, Møre og Romsdal

Det vert ledig inntil 200 % stilling som lærar. Skodje ungdomsskule har hatt stor vekst i elevtalet dei siste åra og vil frå hausten av ha over 200 elevar. Skulen er organisert i team med tre...

karrierestart.no
9 dager siden

Lærar

Spjelkavik Ungdomsskole Ålesund Kommune - Ålesund, Møre og Romsdal

Undervisningsstilling. Spjelkavik ungdomsskole er ein ungdomsskole for elevar frå lerstad, åse og spjelkavik. Skoleåret 2022-23 vil skolen har omlag 490 elevar og 50 tilsette. Skolen er det den...

karrierestart.no
12 dager siden

Lærar

Hessa Skole - Ålesund, Møre og Romsdal

Vi har ledig eit 100 % vikariat med mogligheit for fast stilling frå 1. August 2022.Hessa skole er ein fulldelt barneskule med ca. 360 elevar heilt vest i ålesund kommune. Skulen ligg flott til...

karrierestart.no
12 dager siden

Lærar

Ellingsøy Barne Og Ungdomsskole Ålesund Kommune - Ålesund, Møre og Romsdal

50 % stilling, vikariat i perioden 01.08.22 - 31.07.23 for lærar/ adjunkt. Undervisninga vil i hovudsak vere på barnetrinnet.Ellingsøy barne- og ungdomsskole er ein 1-10 skole med 272 elevar....

karrierestart.no
12 dager siden

Lærarar (norsk, engelsk og matematikk)

Larsgården Skole Ålesund Kommune - Ålesund, Møre og Romsdal

Larsgården skule vil i skuleåret 2022-23 trenge to kontaktlærarar på mellomtrinnet. Begge stillingane er vikariat, men ei av dei kan bli ei fast stilling. For begge stillingane ønskjer vi...

karrierestart.no
12 dager siden

Lærar

Skarbøvik Ungdomsskule Ålesund Kommune - Ålesund, Møre og Romsdal

Undervisning i aktuelle fag på 8.-10. Trinntett team-samarbeid om elevane og skulen si utvikling.Arbeidsoppgåverundervisning i faga matematikk, naturfag, norsk, engelsk, kunst og handverk og...

karrierestart.no
12 dager siden

Lærar (musikk)

Larsgården Skole Ålesund Kommune - Ålesund, Møre og Romsdal

Vi søkjer musikklærar til skulen vår. Undervisninga vil ligge på fleire trinn, og ein vil i tillegg kunne fungere som ressurs for andre lærar som underviser i musikkfaget ved skulen....

karrierestart.no
21 dager siden

Barnehagelærer i 100% vikariat for barnehageåret 2022/2023

Jugendby Barnehage - Ålesund, Møre og Romsdal

Jugendby barnehage har et stort hjerte for mangfold, og har både barn og voksne fra mange ulike land og kulturer. Dette innebærer at vi har et inkluderende miljø hvor vi legger vekt på at alle skal...

karrierestart.no

Side av 

Område
  • Møre og Romsdal
  • Ålesund
Omfang
  • Heltid(12)
Jobbtype
  • (14)