4 882 114 produkter fra 392 nettbutikker og 34 bruktmarked