4 798 147 produkter fra 386 nettbutikker og 34 bruktmarked