4 784 069 produkter fra 370 nettbutikker og 34 bruktmarked