7 068 911 produkter fra 453 nettbutikker og 34 bruktmarked