Stilling ledig innen offentlig sektor

1 - 24 av 1 450 annonser

Førstekonsulent (2 stillinger) ved Forsvarets logistikkorganisasjon, seksjon for Felles og støtte

Forsvaret - Skedsmo

< 5 timer siden

Driftsanskaffelser er en avdeling organisert under Forsvarets logistikkorganisasjon. Avdelingen har over 100 stillinger og forvalter alle Forsvarets avtaler innen driftsanskaffelsesområdet. Dette...

forsvaret.no
Se også: Konsulent stilling

Kokk fagarbeider med fagbrev

Forsvaret - Sørreisa

< 5 timer siden

131 Luftving er lokalisert på CRC Sørreisa (Control and reporting centre) i Sørreisa kommune. Hovedoppgavene er kontroll og varsling av all lufttrafikk over norsk territorium, og vi vil fra 2016 være...

forsvaret.no

Konsulent ved FLO Regional Logistikkledelse Nord, Harstad

Forsvaret - Harstad

< 5 timer siden

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og varer via...

forsvaret.no

Lagerleder ved FLO Regional Logistikkledelse Nord, Kirkenes

Forsvaret

< 5 timer siden

Lagerlederstillingen er iht. regelverk forbeholdt interne søkere i Forsvaret, og ved internt opprykk vil det bli ledig lagerbetjentstilling. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt...

forsvaret.no

Seniorkonsulent ved Forsvarets logistikkorganisasjon, seksjon for Luft

Forsvaret - Skedsmo

< 5 timer siden

Driftsanskaffelser er en avdeling organisert under Forsvarets logistikkorganisasjon. Avdelingen har over 100 stillinger og forvalter alle Forsvarets avtaler innen driftsanskaffelsesområdet. Dette...

forsvaret.no

Førsteamanuensis/førstelektor strategi ved Krigsskolen

Forsvaret - Bjerke

< 5 timer siden

Krig sskolen er en militær høyskole underlagt Hæren. Høyskolen tilbyr grunnleggende profesjonsutdanning som skal gi offiserer kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem skikket til å løse sine...

forsvaret.no

Assisterende kjøkkensjef på Setermoen

Forsvaret - Bardu

< 5 timer siden

forsvaret.no

Førsteamanuensis/førstelektor engelsk ved Krigsskolen

Forsvaret - Bjerke

< 5 timer siden

Krigsskolen er en militær høyskole underlagt Hæren. Høyskolen tilbyr grunnleggende profesjonsutdanning som skal gi offiserer kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem skikket til å løse sine...

forsvaret.no

Førsteamanuensis/førstelektor i militærteknologi ved Krigsskolen

Forsvaret - Bjerke

< 5 timer siden

Krigsskolen er en militær høgskole underlagt Hæren. Høgskolen tilbyr grunnleggende profesjonsutdanning som skal gi offiserer kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem skikket til å løse sine...

forsvaret.no

Seniorkonsulent ved Forsvarets logistikkorganisasjon, seksjon for Felles og støtte

Forsvaret - Skedsmo

< 5 timer siden

FLO Stab ØS Driftsanskaffelser er en avdeling organisert under Forsvarets logistikkorganisasjon. Avdelingen har over 100 stillinger og har som hovedoppgave å inngå og forvalter alle Forsvarets avtaler...

forsvaret.no

Seniorkonsulent/førstekonsulent ved Forsvarets logistikkorganisasjon, seksjon for Land

Forsvaret - Skedsmo

< 5 timer siden

Driftsanskaffelser er en avdeling organisert under Forsvarets logistikkorganisasjon. Avdelingen har over 100 stillinger og forvalter alle Forsvarets avtaler innen driftsanskaffelsesområdet. Dette...

forsvaret.no

Rådgiver/seniorkonsulent ved Forsvarets logistikkorganisasjon, seksjon for Luft

Forsvaret - Skedsmo

< 5 timer siden

Driftsanskaffelser er en avdeling organisert under Forsvarets logistikkorganisasjon. Avdelingen har over 100 stillinger og forvalter alle Forsvarets avtaler innen driftsanskaffelsesområdet. Dette...

forsvaret.no

Rådgiver ved Forsvarets logistikkorganisasjon, seksjon for Felles og støtte

Forsvaret - Skedsmo

< 5 timer siden

FLO Stab ØS Driftsanskaffelser er en avdeling organisert under Forsvarets logistikkorganisasjon. Avdelingen har over 100 stillinger og har som hovedoppgave å inngå og forvalter alle Forsvarets avtaler...

forsvaret.no

Seniorkonsulent/førstekonsulent ved Forsvarets logistikkorganisasjon, seksjon for Luft

Forsvaret - Skedsmo

< 5 timer siden

Driftsanskaffelser er en avdeling organisert under Forsvarets logistikkorganisasjon. Avdelingen har over 100 stillinger og forvalter alle Forsvarets avtaler innen driftsanskaffelsesområdet. Dette...

forsvaret.no

Overingeniør ved Cyberforsvaret

Forsvaret - Lillehammer

< 5 timer siden

C yberforsvaret er Forsvarets avdeling med ansvar for å drifte, utvikle og forsvare militære datasystemer, nettverk og IKT-systemer. Cyberforsvaret har også ansvar for å være pådriver i Forsvarets...

forsvaret.no

Høgskolelektor historie og strategi ved Krigsskolen

Forsvaret - Bjerke

< 5 timer siden

Krigsskolen er en militær høyskole underlagt Hæren. Høyskolen tilbyr grunnleggende profesjonsutdanning som skal gi offiserer kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem skikket til å løse sine...

forsvaret.no

Fagarbeider ved ammunisjonsseksjonen Trøndelag

Forsvaret - Ørland

< 5 timer siden

For svarets logistikkorganisasjon (FLO) Regional Logistikkledelse Midt Norge (RLL M) består av ca 150 ansatte på ulike tjenestesteder i Midt Norge fra Setnesmoen ved Åndalsnes i sør til Drevjamoen ved...

forsvaret.no

Seniorkonsulent ved Forsvarets logistikkorganisasjon, seksjon for Sjø

Forsvaret - Laksevåg

< 5 timer siden

Driftsanskaffelser er en avdeling organisert under Forsvarets logistikkorganisasjon. Avdelingen har over 100 stillinger og forvalter alle Forsvarets avtaler innen driftsanskaffelsesområdet. Dette...

forsvaret.no

Førstekonsulent (3 stillinger) ved Forsvarets logistikkorganisasjon, seksjon for Sjø

Forsvaret - Laksevåg

< 5 timer siden

FLO Stab ØS Driftsanskaffelser er en avdeling organisert under Forsvarets logistikkorganisasjon. Avdelingen har over 100 stillinger og har som hovedoppgave å inngå og forvalter alle Forsvarets avtaler...

forsvaret.no

Sesjonslege ved rekrutterings- og sesjonssenter på Sør-Vestlandet (Kjevik)

Forsvaret - Kristiansand

< 5 timer siden

forsvaret.no

Seniorrådgiver innen SAP CATS tid

Forsvaret - Oslo Sentrum

< 5 timer siden

forsvaret.no

Seniorkonsulent/S-2 ved FLO Regional Logistikkledelse Nord, Bardufoss (midlertidig)

Forsvaret - Målselv

< 5 timer siden

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og varer via...

forsvaret.no

Fagarbeider ved FLO Regional Logistikkledelse Nord, Driftslagret Bardufoss

Forsvaret - Målselv

< 5 timer siden

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og varer via...

forsvaret.no

Sjef for Forsvarssjefens internrevisjon

Forsvaret - Oslo Sentrum

< 5 timer siden

Forsvarssjefens internrevisjon (FSJ IR) er direkte underlagt Forsvarssjefen (FSJ) og er FSJs verktøy for å sikre en helhetlig intern revisjon av Forsvaret. Sjef FSJ IR rapporterer til forsvarssjefen...

forsvaret.no

Side 1 av 61

Neste
Kategori
  • Jobb
  • Offentlige tjenester / Forvaltning
Annonse
Annonse