Stilling ledig innen offentlig sektor

1 - 24 av 1191 annonser

Sorter   Nyeste

Kva tid kan eg røyste?

Herøy Kommune - Herøy i Møre

Tidlegrøysting vert gjennomført i perioda 1. juli til og med 7. august. Tidlegrøysting er for røysteføre som ikkje kan røyste i ordinær førehandsrøystingsperiode eller på valting. Røystestad er servicetorget, Herøy rådhus. Det bør avtalast tid for...

heroy.kommune.no en time siden

Rådgiver/seniorrådgiver - psykisk helsevern med fokus på barn og unge

Helsedirektoratet - Oslo Sentrum

I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helse- og omsorgstjenester. Vi holder til i Oslo og Trondheim. Rådgiver/seniorrådgiver - psykisk helsevern med fokus på barn og unge Avdeling psykisk helsevern og rus...

shdir.no < 2 timer siden

Operatører/enkildeanalytikere til innhentingsavdelingen - PST

Politiet - Grefsen-Kjelsås

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. PST er en flerfaglig tjeneste med stor variasjon i både oppgaver og medarbeidere, og har behov...

politijobb.no < 3 timer siden

Etterforskningsseksjonen, taktisk avsnitt, gruppe for seksualisert vold - politibetjent 3/2 -...

Politiet - Drammen

Søndre Buskerud politidistrikt består av 7 driftsenheter.Geografisk er distriktet delt i to regioner, øst og vest. I tillegg har vi fem driftsenheter som er Fellesoperativ enhet, Retts- og påtaleenhet, Forvaltningsenhet, PST og Administrativ enhet,...

politijobb.no < 3 timer siden

To stillinger som SKO 1461 Politibetjent 3, SKO 1459 Politibetjent 2, SKO 1457 Politibetjent 1,...

Politiet - Larvik

Vestfold politidistrikt skal betjene nærmere 225.000 innbyggere i samtlige kommuner i fylket med unntak av de to nordligste kommunene Sande og Svelvik. Distriktet består av fire geografiske driftsenheter fordelt på seks tjenestesteder. I tillegg er...

politijobb.no < 3 timer siden

Politibetjent 1 (sko 1457) - Driftsenhet Midt

Politiet - Kristiansand

Agder politidistrikt omfatter Aust- og Vest Agder fylker (bortsett fra Sirdal). Hovedsetet er i Kristiansand. Politidistriktet består for tiden av 4 geografiske og 4 funksjonelle driftsenheter samt Namsfogden i Kristiansand og Administrativ enhet....

politijobb.no < 3 timer siden

Politibetjent 1 (sko 1457) - Politiets Sikkerhetstjeneste

Politiet - Kristiansand

Agder politidistrikt omfatter Aust- og Vest Agder fylker (bortsett fra Sirdal). Hovedsetet er i Kristiansand. Politidistriktet består for tiden av 4 geografiske og 4 funksjonelle driftsenheter samt Namsfogden i Kristiansand og Administrativ enhet....

politijobb.no < 3 timer siden

Politibetjent 1 (sko 1457) - Driftsenhet Midt

Politiet - Kristiansand

Agder politidistrikt omfatter Aust- og Vest Agder fylker (bortsett fra Sirdal). Hovedsetet er i Kristiansand. Politidistriktet består for tiden av 4 geografiske og 4 funksjonelle driftsenheter samt Namsfogden i Kristiansand og Administrativ enhet....

politijobb.no < 3 timer siden

Politioverbetjent / seksjonsleder etterforsking, Narvik politistasjon - Midtre Hålogaland...

Politiet - Narvik

Midtre Hålogaland politidistrikt omfatter 22 kommuner i Sør-Troms og nordre del av Nordland fylke, herunder Lofoten og Vesterålen. Distriktet har ca. 118.000 innbyggere og dekker et areal på ca. 12.000 kvadratkm. Distriktet er organisert i fire...

politijobb.no < 3 timer siden

Politiførstebetjent/innsatsleder - region Ofoten - Midtre Hålogaland politidistrikt

Politiet - Narvik

Midtre Hålogaland politidistrikt omfatter 22 kommuner i Sør-Troms og nordre del av Nordland fylke, herunder Lofoten og Vesterålen. Distriktet har ca. 118.000 innbyggere og dekker et areal på ca. 12.000 kvadratkm. Distriktet er organisert i fire...

politijobb.no < 3 timer siden

Politibetjent - Lørenskog lensmannsdistrikt

Politiet - Lørenskog

Politiets viktigste oppgaver er å sikre befolkningens trygghet og å bekjempe kriminalitet. Romerike politidistrikt omfatter 13 Akershus-kommuner nord og øst for Oslo, med til sammen over 260.000 innbyggere. Politidistriktet har også ansvaret for...

politijobb.no < 3 timer siden

Politioverbetjent - Politiets Sikkerhetstjeneste

Politiet - Skedsmo

Politiets viktigste oppgaver er å sikre befolkningens trygghet og å bekjempe kriminalitet. Romerike politidistrikt omfatter 13 Akershus-kommuner nord og øst for Oslo, med til sammen over 260.000 innbyggere. Politidistriktet har også ansvaret for...

politijobb.no < 3 timer siden

Politiførstebetjent - Nittedal lensmannsdistrikt

Politiet - Nittedal

Politiets viktigste oppgaver er å sikre befolkningens trygghet og å bekjempe kriminalitet. Romerike politidistrikt omfatter 13 Akershus-kommuner nord og øst for Oslo, med til sammen over 260.000 innbyggere. Politidistriktet har også ansvaret for...

politijobb.no < 3 timer siden

Ledig stilling som jurist (saksbehandler) ved Forvaltnings-og sivilseksjonen - Salten politidistrikt

Politiet - Bodø

Salten politidistrikt ligger i Nordland fylke, og betjener rundt 80.000 innbyggere i 12 kommuner. Av disse bor ca. 50.000 i Nord-Norges nest største by, Bodø. Politidistriktet grenser mot Sverige i øst, mot Midtre Hålogaland politidistrikt i nord,...

politijobb.no < 3 timer siden

Avdelingsleiar - Hordaland politidistrikt - Felles Forvaltningsenhet/Utlendingseksjonen førstelinje

Politiet - Fana

Felles Forvaltningsenhet er ein av dei funksjonelle driftseiningane ved Hordaland politidistrikt. Eininga har om lag 42 tilsette og er organisert i kontrollseksjonen og utlendingsseksjonen. Dei tilsette har politifagleg, sivil og juridisk bakgrunn....

politijobb.no < 3 timer siden

Studieleder - Politihøgskolen

Politiet - Vinderen

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning...

politijobb.no < 3 timer siden

Politibetjent 3/2 - region Ofoten/Narvik politistasjon - Midtre Hålogaland politidistrikt

Politiet - Narvik

Midtre Hålogaland politidistrikt omfatter 22 kommuner i Sør-Troms og nordre del av Nordland fylke, herunder Lofoten og Vesterålen. Distriktet har ca. 118.000 innbyggere og dekker et areal på ca. 12.000 kvadratkm. Distriktet er organisert i fire...

politijobb.no < 3 timer siden

Politioverbetjent/spesialist - Oslo politidistrikt, Personal- og fagutviklingsseksjonen,...

Politiet

Politiets viktigste oppgaver er å sikre befolkningens trygghet og å bekjempe kriminaliteten. Oslo politidistrikt er landets største med nærmere 2600 medarbeidere. Politidistriktet har flere landsomfattende oppgaver, blant annet som hovedstadspoliti....

politijobb.no < 3 timer siden

Kommunehuset - Saksbehandler v/tjenestekontoret 50% fast stilling

Tjøme Kommune - Tjøme

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen Saksbehandling etter Lov om kommunale tjenester, primært knyttet til omsorgslønn, tilrettelagt arbeid og aktivitetstilbud, avlastning, og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Saksbehandling knyttet til andre...

tjome.kommune.no < 3 timer siden

Strategisk innkjøper - Teknisk avdeling

Oslo Kommune - Søndre Nordstrand

Stillingene er for tiden administrativt og faglig underlagt teknisk direktør. Stillingsinnehaver er organisatorisk plassert i seksjon for Plan og innkjøp, og vil være fagansvarlig for etatens anskaffelsesprosesser innen en eller flere definerte...

oslo.kommune.no < 4 timer siden

Prosjektleder IT-anskaffelser - Konserninnkjøp

Oslo Kommune - Helsfyr-Sinsen

I løpet av de neste fire årene skal Oslo kommune investere 500 millioner kroner for å styrke satsingen på elektroniske tjenester. Derfor søker vi deg som har fremragende ekspertise i skjæringspunktet mellom IT, prosjektledelse og innkjøp.

oslo.kommune.no < 4 timer siden

Avdelingsleder for 10. trinn - Bjørnholt Skole

Oslo Kommune - Søndre Nordstrand

Bjørnholt skole er en fremtidsrettede 8-13 universitetsskole i bydel Søndre Nordstrand. Skolen har ca. 1300 elever, 900 på videregående trinn og 400 på ungdomstrinnet. Videregående trinn tilbyr følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk,...

oslo.kommune.no < 4 timer siden

Direktør for NIFES

Nærings Og Fiskeridepartementet - Bergen

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Heidi Dybesland eller Geir Fottland på tlf. 22 06 87 00.

dn.no < 4 timer siden

Direktør for havforskningsinstituttet

Nærings Og Fiskeridepartementet - Bergen

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Heidi Dybesland eller Geir Fottland på tlf. 22 06 87 00.

dn.no < 4 timer siden

1 2 3 4 5 Neste

Filtrer søket ditt