Stilling ledig innen offentlig sektor

1 - 24 av 2 162 annonser

Pedagogisk leder Korsmo barnehage

Sørodal Kommune - Sør-odal

< 3 timer siden

Sør-Odal kommune med sine 7.900 innbyggere og kommunesenteret Skarnes, ligger sentralt på Østlandsområdet. Her er det åpent, rolig og landlig, samtidig som det pulserende bylivet i hovedstaden bare er...

sor-odal.kommune.no

Fastlegeheimel

Herøy Kommune - Herøy i Møre

< 3 timer siden

Fastlegeheimelen er tilknytta næringsverksemd. Økonomiske vilkår ved overtaking av praksis må avtalast med den som har hatt heimelen no. Myrvåg legesenter er eit 4-legekontor med...

heroy.kommune.no

Fastlegeheimlar (3 stk.)

Herøy Kommune - Herøy i Møre

< 3 timer siden

Fastlegeheimlane er tilknytta næringsverksemd. Økonomiske vilkår ved overtaking av praksis må avtalast med den som har hatt heimlane no. Herøy legesenter er eit 8-legekontor med fastlegar/kommunelegar...

heroy.kommune.no

Kommuneoverlege - fastløn/avtalepraksis

Høyanger Kommune

< 3 timer siden

Høyanger helsesenter har 5 unge kommunelegar og turnuslege som held til i nye tidsmessige lokale midt i Høyanger sentrum. I tillegg har vi utekontor i Lavik og Bjordal. Kontoret har 3 helsesekretærar,...

hoyanger.kommune.no

Fastlegehjemmel - Legegruppen AS (16/8155)

Larvik Kommune - Larvik

< 3 timer siden

Larvik kommune søker etter lege med interesse for allmennmedisin og primærhelsetjeneste. Fastlegehjemmelen inngår i praksisen til Legegruppen AS, en veletablert gruppepraksis med 4 fastlegehjemler....

larvik.kommune.no

Fagarbeider - Kommunalteknikk Øya (16/8069)

Larvik Kommune - Larvik

< 3 timer siden

Det er ledig 100% fast stilling som fagarbeider ved virksomhet Kommunalteknikk Øya, drift og vedlikehold for vei, vann og avløp. Virksomheten holder til på Øya. Virksomheten har ansvar for over 500 km...

larvik.kommune.no

Gruppeledere og Administrasjonskoordinator avd. Fritid (16/7806)

Larvik Kommune - Larvik

< 3 timer siden

larvik.kommune.no

Vernepleier (16/8106)

Larvik Kommune - Larvik

< 3 timer siden

Det er ledig 80% fast stilling som vernepleier eventuelt sykepleier, ved Virksomhet for funksjonshemmede, avdeling Borgejordet fra 01.11.16 Virksomhet for funksjonshemmede i Larvik Kommune yter...

larvik.kommune.no

Stilling som landmåler (16/8234)

Larvik Kommune - Larvik

< 3 timer siden

Det er ledig 100% fast stilling som landmåler ved Areal og teknikk, virksomhet Geodata, Feyersgate 7. Hovedarbeidsoppgave for stillingen: Gjennomføre oppmålingsforretninger og saksbehandling etter...

larvik.kommune.no

Miljøterapeut/sykepleier - Presteløkka rehabiliteringssenter (16/7963)

Larvik Kommune - Larvik

< 3 timer siden

Det er ledig 60% fast stilling som sykepleier på natt, med arbeid hver 3 helg ved Larvik Helsehus, Presteløkka Rehabiliteringssenter. Senteret er nå utvidet med 7 døgnplasser og har totalt 23...

larvik.kommune.no

Lærer til Ingieråsen skole

Oppegård Kommune - Oppegård

< 3 timer siden

Vi har ledig et vikariat i 100 % i perioden 16. januar 2017 - 31. juli 2017, med mulig forlengelse ut skoleåret 2017/18. Vi trenger en filolog med minimum 60 studiepoeng norsk og samfunnsfag i...

oppegard.kommune.no

ENEBAKK KOMMUNE

Enebakk Kommune - Enebakk

< 3 timer siden

enebakk.kommune.no

Håndverker/Fagarbeider (16/6169)

Ålesund Kommune - Ålesund

< 3 timer siden

Skrevet 30. september 2016 . Virksomhet veg, anlegg og park søker: Håndverker/Fagarbeider (16/6169) 100 % stilling ledige i VAP-produksjon. Primærarbeidsområdet er grøndrift som består i drift av...

alesund.kommune.no

Pedagogisk leder (16/6172)

Ålesund Kommune - Ålesund

< 3 timer siden

Skrevet 30. september 2016 . Nørve barnehage søker: Pedagogisk leder (16/6172) 20 % stilling, vikariat i perioden 14.11.16 15.09.17. Nørve barnehage er en 3-avdelings kommunal barnehage som åpnet i...

alesund.kommune.no

Håndverker/Fagarbeider (16/6170)

Ålesund Kommune - Ålesund

< 3 timer siden

Skrevet 30. september 2016 . Virksomhet veg, anlegg og park søker: Håndverker/Fagarbeider (16/6170) 100 % stilling ledig i VAP-produksjon. Primærarbeidsområdet er anleggsdrift/grøftearbeid. Det søkes...

alesund.kommune.no

Gravemaskinfører - Håndverker/Fagarbeider (16/6171)

Ålesund Kommune - Ålesund

< 3 timer siden

Skrevet 30. september 2016 . Virksomhet veg, anlegg og park søker: Gravemaskinfører - Håndverker/Fagarbeider (16/6171) 100 % stilling ledig i VAP-produksjon. Primærarbeidsområdet er gravemaskinfører/...

alesund.kommune.no

Kurator (barnevern) (16/6173)

Ålesund Kommune - Ålesund

< 3 timer siden

Skrevet 30. september 2016 . Virksomhet barn og familie søker: Kurator (barnevern) (16/6173) 100 % fast stilling ledig for snarlig tiltredelse. Barnevernstjenesten i Ålesund er en del av virksomhet...

alesund.kommune.no

Mekaniker (16/6168)

Ålesund Kommune - Ålesund

< 3 timer siden

Skrevet 30. september 2016 . Virksomhet veg, anlegg og park søker: Mekaniker (16/6168) 100 % stilling ledig som mekaniker ved verkstedet i Borgundfjordvegen (offentlig godkjent verksted; verkstedet er...

alesund.kommune.no

Helsefagarbeidere / hjelpepleiere - faste stillinger

Ås

< 3 timer siden

Vi søker etter: Helsefagarbeidere på natt 65% - 80% stilling med arbeid hver 3.helg Helsefagarbeidere 50% - 100% stilling til skjermet enhet, todelt turnus med arbeid hver 3. helg Helsefagarbeidere 14...

as.kommune.no

Sykepleiere - faste stillinger

Ås

< 3 timer siden

Vi søker etter: Sykepleiere på natt 65% - 80% stilling med arbeid hver 3.helg Sykepleiere 50% - 100% stilling til skjermet enhet med todelt turnus med arbeid hver 3. helg Sykepleiere 14% - 20%...

as.kommune.no

Avdelingssykepleier 100% fast stilling

Ås

< 3 timer siden

Kvalifikasjoner: Norsk autorisasjon som sykepleier. Kunnskap og klinisk erfaring fra arbeid med personer med demens. Gjerne videreutdanning i demens/psykiatri. Ledererfaring /utdanning er ønskelig....

as.kommune.no

Sykepleiere - Bjørgene omsorgssenter

Haugesund Kommune - Haugesund

< 3 timer siden

Det er ledig 2 x 50% faste stillinger som sykepleier ved Bjørgene omsorgssenter, Somatisk avdeling. Søknadsfrist 15.10.2016.

haugesund.kommune.no

ID 979 - Barne- og ungdomsarbeidar

Vestnes Kommune - Vestnes

< 3 timer siden

Stillinga er fordelt på 4 dagar i veka og vert inntil 50 % stilling. Stillinga skal vere ein styrkingsressurs i barnehagen. Det vert lagt vekt på utdanning og erfaring frå arbeid med barn, samt...

vestnes.kommune.no

ID 978 - Barnevernkonsulent

Vestnes Kommune - Vestnes

< 3 timer siden

Vestnes kommune har fått tildelt økonomiske midlar frå Fylkesmannen til styrking av det kommunale barnevernet og lyser derfor ut 100 % fast stilling som barnevernskonsulent. Ved intern tilsetting blir...

vestnes.kommune.no

Side 1 av 91

Neste
Kategori
  • Jobb
  • Offentlige tjenester / Forvaltning
Annonse
Annonse