Miljøarbeider ledige stillinger

1 - 17 av 17 annonser

Miljøarbeider med helsefagutdanning - Øvergården bofelleskap

Frøya Kommune - Frøya, Hitra/Frøya

18.07.2017

Jobbnorge id: 140670 virksomheten for bo-, aktivitet- og miljøtjeneste, søker etter personer som er selvstendig, stabile og som liker å arbeide med mennesker. Vi jobber tett på beboerne og møter mange...

karrierestart.no
Se også: Søknad på stilling som miljøarbeider

Miljøterapeuter/miljøarbeider Boveiledertjenesten inntil 80% stilling - Birkenes kommune

Birkenes Kommune - Birkenes, Grimstad/Lillesand/Birkenes

18.07.2017

Boveiledertjenesten har ansvaret for tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med behov for bistand i dagliglivet samt barn/ungdom/voksne som har behov for...

karrierestart.no
Se også: vikariat til fast stilling

Miljøterapeuter/miljøarbeider Boveiledertjenesten inntil 80% stilling - Birkenes kommune

Birkenes Kommune - Birkenes, Grimstad/Lillesand/Birkenes

18.07.2017

Miljøterapeuter/miljøarbeider Boveiledertjenesten inntil 80% stilling - Birkenes kommune Boveiledertjenesten har ansvaret for tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller...

nav.no
Se også: jobb i birkenes

Miljøterapeuter/miljøarbeider Boveiledertjenesten inntil 80% stilling - Birkenes kommune / Birkenes...

Birkenes Kommune Økonomikontoret - Birkenes, Grimstad/Lillesand/Birkenes

18.07.2017

Boveiledertjenesten har ansvaret for tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med behov for bistand i dagliglivet samt barn/ungdom/voksne som har behov for...

jobbdirekte.no

Miljøarbeider med helsefagutdanning - Øvergården bofelleskap

Frøya Kommune - Frøya, Hitra/Frøya

15.07.2017

Miljøarbeider med helsefagutdanning - øvergården bofelleskap jobbnorge id: 140670 virksomheten for bo-, aktivitet- og miljøtjeneste , søker etter personer som er selvstendig, stabile og som liker å...

nav.no

Miljøarbeider med helsefagutdanning - Øvergården bofelleskap / Frøya kommune / Stillinger / Jobbsøker -...

Frøya Kommune - Frøya, Hitra/Frøya

15.07.2017

Jobbnorge id: 140670 virksomheten for bo-, aktivitet- og miljøtjeneste , søker etter personer som er selvstendig, stabile og som liker å arbeide med mennesker. Vi jobber tett på beboerne og møter...

jobbdirekte.no

Miljøterapeuter/miljøarbeider Boveiledertjenesten inntil 80% stilling

Birkenes, Grimstad/Lillesand/Birkenes

15.07.2017

Boveiledertjenesten har ansvaret for tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med behov for bistand i dagliglivet samt barn/ungdom/voksne som har behov for...

jucan.no

Miljøarbeider / hægebostad kommune / stillinger / jobbsøker - jobbdirekte.No

Hægebostad Kommune - Hægebostad, Hægebostad/Audnedal/Åseral

05.07.2017

Miljøarbeidere Ledige Helgestillinger som miljøarbeidere ved boliger for psykisk utviklingshemmede, 3 helgestillinger ledig fra 01.11.2017. Det søkes etter miljøarbeidere som kan gå inn i turnus 3....

jobbdirekte.no

Miljøarbeider - per persavei 3 - mta (2017/264)

Rana Kommune Miljøterapeutisk Avdeling - Rana, Mo i Rana & omegn

08.07.2017

Miljøterapeutisk avdeling (mta)rana var tidlig ute med å danne en egen fagavdeling innen helse og sosial, miljøterapeutisk avdeling (mta). Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og...

karrierestart.no

Miljøarbeider (ref.Nr: 908-hanneg)

Vefsn Kommune - Vefsn, Sør-Nordland

03.07.2017

Miljøarbeider 70% miljøarbeider i rus- og psykiatritjenesten, 70% fast stilling ved rus- og psykiatritjenesten i vefsn kommune er det fra 1.11.2017 ledig 70% fast stilling som miljøarbeider p.T....

karrierestart.no

Miljøarbeider - per persavei 3 - mta (2017/264)

Rana Kommune Miljøterapeutisk Avdeling - Rana, Mo i Rana & omegn

07.07.2017

Miljøarbeider - per persavei 3 - mta (2017/264) miljøterapeutisk avdeling (mta) rana var tidlig ute med å danne en egen fagavdeling innen helse og sosial, miljøterapeutisk avdeling (mta). Avdelingen...

nav.no

Miljøarbeider/ miljøassistent - per persavei 3 - mta (2017/263)

Rana Kommune Miljøterapeutisk Avdeling - Rana, Mo i Rana & omegn

08.07.2017

Miljøterapeutisk avdeling (mta)rana var tidlig ute med å danne en egen fagavdeling innen helse og sosial, miljøterapeutisk avdeling (mta). Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og...

karrierestart.no

Miljøarbeider / pleie- og omsorgstenesta i hægebosta / stillinger / jobbsøker - jobbdirekte.No

Pleie Og Omsorgstenesta I Hægebosta

30.06.2017

Hægebostad kommune hægebostad er en innlandskommune vest-agder. Den grenser til kvinesdal i vest og nord, åseral og audnedal i øst og lyngdal i sør. Hægebostad har ca. 1.700 innbyggere. Ledig stilling...

jobbdirekte.no

Miljøarbeider/ miljøassistent - per persavei 3 - mta (2017/263)

Rana Kommune Miljøterapeutisk Avdeling - Rana, Mo i Rana & omegn

07.07.2017

Miljøarbeider/ miljøassistent - per persavei 3 - mta (2017/263) miljøterapeutisk avdeling (mta) rana var tidlig ute med å danne en egen fagavdeling innen helse og sosial, miljøterapeutisk avdeling ...

nav.no

Miljøarbeider/ miljøassistent - per persavei 3 - mta (2017/263) / rana kommune miljøterapeutisk avdeling ...

Rana Kommune Miljøterapeutisk Avdeling - Rana, Mo i Rana & omegn

07.07.2017

Miljøterapeutisk avdeling (mta) rana var tidlig ute med å danne en egen fagavdeling innen helse og sosial, miljøterapeutisk avdeling (mta). Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og...

jobbdirekte.no

Miljøarbeider - per persavei 3 - mta (2017/264) / rana kommune miljøterapeutisk avdeling / stillinger /...

Rana Kommune Miljøterapeutisk Avdeling - Rana, Mo i Rana & omegn

07.07.2017

Miljøterapeutisk avdeling (mta) rana var tidlig ute med å danne en egen fagavdeling innen helse og sosial, miljøterapeutisk avdeling (mta). Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og...

jobbdirekte.no

Miljøarbeider (ref.Nr: 908-hanneg) / vefsn kommune / stillinger / jobbsøker - jobbdirekte.No

Vefsn Kommune - Vefsn, Sør-Nordland

01.07.2017

Miljøarbeider 70% miljøarbeider i rus- og psykiatritjenesten, 70% fast stilling ved rus- og psykiatritjenesten i vefsn kommune er det fra 1.11.2017 ledig 70% fast stilling som miljøarbeider p.T....

jobbdirekte.no

Side 1 av 1

Sorter
Kategori
  • Jobb