Ledig jobb, Jobb, ledig stilling

1 - 24 av 7 101 annonser

Lege i spesialisering, B-greinstilling i Infeksjonsmedisin - Medisinsk avdeling

Haukeland Universitetssjukehus - Bergenhus

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nærare 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Kvart år behandlar vi nesten 600.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar....

helsebergen.no < 22 timer siden | Rapporter annonse

Ledig stilling som assistent - Heimetenesta Litlesotra

Fjell Kommune - Fjell

Sone Litlesotra søkjer ny medarbeidar i 2 x 15 % fast stilling. Om arbeidsplassen Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein...

fjell.kommune.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Er du vår nye ledig stilling som sjukepleiar 100% ?

Fjell Kommune - Fjell

Heimetenesta Sone Sotra søkjer ny medarbeidar i 100 % fast stilling. Om arbeidsplassen Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen...

fjell.kommune.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Ved Kunsthøgskolen i Oslo er det ledig to stilling

Kunsthøgskolen I Oslo - Oslo

Ved Kunsthøgskolen i Oslo er det ledig to stillinger som Studiekonsulent. Stillingene er faste 100 % og er knyttet til Kunsthøgskolens studie- og forskningsadministrasjon. Vi søker medarbeidere som har lyst til å samarbeide med ambisiøse fagpersoner...

jobbnorge.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fa

Universitetet I Agder - Kristiansand

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Studieavdelingen. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Studieavdelingen har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innenfor...

jobbnorge.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100

Universitetet I Agder - Kristiansand

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som controller. Stillingen er plassert i Økonomiavdelingen, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Økonomiavdelingen består av om lag 16 årsverk knyttet til saksområdene...

jobbnorge.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Ledig stilling som allmennlærer - vikariat - Eide skole

Grimstad Kommune - Grimstad

Stillingsbeskrivelse Ved Eide skole er det ledig vikariat som allmennlærer m/ kontaktlæreransvar omgående og frem til 04.12.15.

grimstad.kommune.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Ledig stilling som Forsker - Oppvekst, utvikling og kulturelt mangfold

Folkehelseinstituttet - Oslo

Folkehelseinstituttet arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet i samfunnet og skal ha et helhetlig ansvar for kunnskapsproduksjon og kunnskapsoppsummeringer for hele helsesektoren. Instituttet gir råd, yter...

fhi.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Ledig 100% stilling som tannhelsesekretær - Brundalen tannklinikk - Fylkestannlegen

Sørtrønderlag Fylkeskommune - Strindheim

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (22 videregående skoler m.v.), tannhelse (30 tannklinikker), regional utvikling, kultur, næringsutvikling og samferdsel. Fylkeskommunen er politisk styrt...

stfk.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

40% stilling som serviceansvarsleg driftsteknikar ledig i Marknadsområde Vest (Kjevik) -...

Forsvarsbygg - Kristiansand

Den beste arbeidsplassen er den som fungerar som ei vidareutdanning. Slik tenkjer vi, og det trur vi du gjer også. I Forsvarsbygg nyttar vi mykje ressursar på å utvikle medarbeidarar og leiarar. Det er naudsynt for å halde på dei beste, og det er...

forsvarsbygg.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Systemansvarlig FDVU | Asker kommune | Asker | TU Jobb

Asker Kommune - Asker

Kommunen legger stor vekt på bruk og videreutvikling av både prosess- og informasjonsverktøy og mange av våre prosesser digitaliseres. Vi søker nå etter deg med erfaring fra og interesse for implementering av FDVU systemer (Forvaltning, Drift,...

tu.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Erfaren maskiningeniør vannkraft | Norconsult | Sandvika | TU Jobb

Bærum

Norconsult Sandvika - divisjon Energi Norconsult AS er med sine 2900 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi,...

tu.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Kommunikasjonsrådgjevar i Bergen | Statens vegvesen | Bergen | TU Jobb

Bergen

Statens vegvesen Region vest Kommunikasjonsstaben har frå 1. januar 2016 ledig 100 % fast stilling som Kommunikasjonsrådgjevar i Bergen Kommunikasjonsstaben i Statens vegvesen Region vest er av dei største og meste kompetente fagmiljøa for...

tu.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Arbeidsplanlegger elkraft | Jernbaneverket | Sør-Trøndelag | TU Jobb

Jernbaneverket - Sør/Nord-Trøndelag

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Jernbaneverkets anlegg? Vil du jobbe som arbeidsplanlegger i et tidvis hektisk men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling? Arbeidsplanlegger har operativt...

tu.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Grunnervervar - Stavanger | Statens vegvesen | Stavanger | TU Jobb

Stavanger

Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som...

tu.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

IT-konsulent | Narvik kommune | Narvik | TU Jobb

Narvik Kommune - Narvik

Enheten IT drift og utvikling i Narvik kommune har ledig 100% fast stilling som IT-konsulent. Vi søker en konsulent som både kan ivareta IT-strategiske valg og være en sentral ressurs i byggingen av IT-arkitekturen i Narvik kommune. Stillingen skal...

tu.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Sakshandsamar | Statens vegvesen | Førde | TU Jobb

Førde

Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som...

tu.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Eigedomslandmålar - Stavanger | Statens vegvesen | Stavanger | TU Jobb

Stavanger

Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som...

tu.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Førsteamanuensis i virksomhetsledelse | NTNU | Trondheim | TU Jobb

NTNU - Trondheim

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en stilling som førsteamanuensis i virksomhetsledelse. Instituttet har for tiden tilsatt 21 professorer, 6 professor II, 16 i mellomgruppestillinger (faste tilsatte), 7...

tu.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Morsom deltidsjobb ledig.

Norges største studie- og skolesøk Er du den vi leter etter? På grunn av økning av oppdrag så søker vi etter en ny person til å jobbe hos oss i helger og skoleferiene. Han/hun må ha førerkort for bil. Vi kan tilby dere en morsom og godt betalt jobb...

karrierestart.no 28.08.2015 | Rapporter annonse

Ledig stilling som helsesekretær ved Smertepoliklinikken

Akershus Universitetssykehus - Lørenskog

Ledig stilling som helsesekretær ved Smertepoliklinikken Smertepoliklinikken har ledig 50% dagstilling for helsesekretær. Smertepoliklinikken er organisert under Anestesiavdelingen. Smertepoliklinikken har et tverrfaglig behandlingstilbud....

finn.no 28.08.2015 | Rapporter annonse

Ledig stilling som Forsker

Nasjonalt Folkehelseinstitutt - Oslo

Ledig stilling som Forsker Innen fagområdet Psykisk Helse, ved Avdeling for oppvekst, utvikling og kulturelt mangfold er det ledig en midlertidig stilling som forsker i tre år. Psykisk helse er et av Folkehelseinstituttets satsingsområder og vi har...

finn.no 28.08.2015 | Rapporter annonse

Medarbeider til fagforvaltning innen eiendomsregistrering/matrikkel | Kartverket | Hønefoss | TU...

Kartverket - Ringerike

Det er ledig en fast stilling innenfor arbeid med matrikkelloven, med arbeidssted i matrikkel- og stedsnavnavdelingen i landdivisjonen. Kartverkets sentrale rolle innenfor eiendomsregistrering og eiendomsinformasjon innebærer mange interessante...

tu.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

Saksbehandler plan- og trafikkseksjonen | Statens vegvesen | Steinkjer | TU Jobb

Steinkjer

Statens vegvesen Region midt Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter....

tu.no 29.08.2015 | Rapporter annonse

1 2 3 4 5 Neste

Søkeord
  • ledig jobb