Intensivsykepleier, Jobb, ledig stilling

1 - 24 av 63 annonser

Intensivsykepleier/sykepleier (ref.Nr. 3351162470)

Haraldsplass Diakonale Sykehus

25.02.2017

Norges største studie- og skolesøk søknadsinformasjon se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets...

karrierestart.no
Se også: Ledig stillinger sykepleier

Anestesiavdelingen med Postoperativ seksjon søker intensivsykepleier/sykepleier

Lørenskog

25.02.2017

Postoperativ seksjon har ledig faste stillinger som spesialsykepleier/sykepleier Kirurgisk divisjon øker sin operative kapasitet og vi har behov for nye kollegaer på Postoperativ. Seksjonen er blant...

jucan.no
Se også: søker jobb som sykepleier

Anestesiavdelingen med Postoperativ seksjon søker intensivsykepleier/sykepleier

Akershus Universitetssykehus - Lørenskog

24.02.2017

Postoperativ seksjon har ledig faste stillinger som spesialsykepleier/sykepleier Kirurgisk divisjon øker sin operative kapasitet og vi har behov for nye kollegaer på Postoperativ. Seksjonen er blant...

finn.no

Intensivsykepleier/sykepleier

Haraldsplass Diakonale Sykehus - Bergenhus

21.02.2017

Overvåkningen søker en engasjert intensivsykepleier som ønsker en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Overvåkningen har 6 senger til medisinske overvåknings- og intensivpasienter og 10...

finn.no

Intensivsykepleier/sykepleier (ref.Nr. 3351162470)

Haraldsplass Diakonale Sykehus - Laksevåg

23.02.2017

Intensivsykepleier/sykepleier (ref.Nr. 3351162470) intensivsykepleier/sykepleier - overvåkningsavdeling overvåkningen søker en engasjert intensivsykepleier som ønsker en spennende og utfordrende...

nav.no

Intensivsykepleier/sykepleier - overvåkningsavdeling

Haraldsplass Diakonale Sykehus - Bergenhus

22.02.2017

Overvåkningen søker en engasjert intensivsykepleier som ønsker en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Overvåkningen har 6 senger til medisinske overvåknings- og intensivpasienter og 10...

haraldsplass.no

Intensivsykepleier/sykepleier (ref.Nr. 3351162470) / haraldsplass diakonale sykehus / stillinger /...

Haraldsplass Diakonale Sykehus - Bergen

23.02.2017

Haraldsplass diakonale sykehus 5892 bergen haraldsplass diakonale sykehus as er en del av spesialisthelsetjenesten og blant de tre store private ideelle sykehusene i norge, sammen med diakonhjemmet og...

jobbdirekte.no

Intensivsykepleier/sykepleier (ref.Nr. 3348824842)

Sykehuset I Vestfold - Tønsberg

18.02.2017

Intensivsykepleier/sykepleier (ref.Nr. 3348824842) intensivsykepleier/sykepleier - medisinsk klinikk - medisinsk overvåking ledige stillinger som intensivsykepleier/sykepleier ved med 5c overvåking...

nav.no

Intensivsykepleier/sykepleier (ref.Nr. 3348824842)

Sykehuset I Vestfold

17.02.2017

Norges største studie- og skolesøk søknadsinformasjon se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets...

karrierestart.no

Intensivsykepleier (ref. Nr.: 3341397176)

Nordlandssykehuset - Bodø

15.02.2017

Norges største studie- og skolesøk søknadsinformasjon se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets...

karrierestart.no

Intensivsykepleier (ref. Nr.: 3341397176)

Nordlandssykehuset - Bodø

15.02.2017

Intensivsykepleier (ref. Nr.: 3341397176) kan du tenke deg til å jobbe sammen med oss? Intensivenheten ved nordlandssykehuset utvider og øker antall stillinger. Vi søker derfor etter engasjerte...

nav.no

Intensivsykepleier

Centric Care - Bærum

29.01.2017

Intensivsykepleier på vegne av vår oppdragsgiver søker vi en intensivsykepleier til oppdrag på medisinsk overvåking fra 22/6 - 23/8. Arbeidplassen finner sted på et av nord - europas største og mest...

nav.no

Intensivsykepleier/sykepleier - medisinsk klinikk - medisinsk overvåking

Tønsberg

16.02.2017

Ledige stillinger som intensivsykepleier/sykepleier ved med 5c overvåking følgende stillinger er ledige snarest: 3 stk 100 %-stillinger 2 stk 75 % stillinger. P.T. Tredelt vaktordning med ønsketurnus...

jucan.no

Intensivsykepleier

Centric Care

26.01.2017

Norges største studie- og skolesøk søknadsinformasjon se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets...

karrierestart.no

Intensivsykepleier (ferie) (ref.Nr. 3341235813)

Universitetssykehuset Nordnorge - Tromsø

11.02.2017

Norges største studie- og skolesøk søknadsinformasjon se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets...

karrierestart.no

Intensivsykepleier (ferie) (ref.Nr. 3341235813)

Universitetssykehuset Nordnorge - Tromsø

11.02.2017

Intensivsykepleier (ferie) (ref.Nr. 3341235813) ferievikariat - medisinsk intesiv/hjerteoppvåkning, miho medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning ble sammenslått til en enhet våren 2016 (miho). Vi...

nav.no

Intensivsykepleier/sykepleier (ref.Nr. 3348824842) / sykehuset i vestfold hf / stillinger / jobbsøker -...

Sykehuset I Vestfold - Tønsberg

17.02.2017

Sykehuset i vestfold hf 3116 tønsberg sykehuset i vestfold hf (siv hf) er en del av helse sør-øst rhf og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i...

jobbdirekte.no

Intensivsykepleier

Centric Care - Oslo

23.01.2017

Norges største studie- og skolesøk søknadsinformasjon se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets...

karrierestart.no

Intensivsykepleier

Centric Care - Oslo Sentrum

21.01.2017

Intensivsykepleier på vegne av vår oppdragsgiver søker vi en intensivsykepleier til oppdrag på medisinsk overvåking fra 22/6 - 23/8. Arbeidplassen finner sted på et av nord - europas største og mest...

nav.no

Intensivsykepleier (ref. Nr.: 3333897413)

Universitetssykehuset Nordnorge - Tromsø

08.02.2017

Norges største studie- og skolesøk søknadsinformasjon se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets...

karrierestart.no

Intensivsykepleier (ref. Nr.: 3333897413)

Universitetssykehuset Nordnorge - Tromsø

08.02.2017

Intensivsykepleier (ref. Nr.: 3333897413) intensivsykepleier - medisinsk intensiv/hjerteoppvåkning miho vi tenger flere nye engasjerte intensivsykepleiere! Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning ble...

nav.no

Intensivsykepleier (ref. Nr.: 3341397176) / nordlandssykehuset / stillinger / jobbsøker - jobbdirekte.No

Nordlandssykehuset - Bodø

15.02.2017

Nordlandssykehuset 8092 bodø nordlandssykehuset har ca. 3700 ansatte og har sentralsykehusfunksjoner for 130.000 innbyggere i nordland fylke med enheter både i bodø, lofoten og vesterålen. Vi er en...

jobbdirekte.no

Intensivsykepleier - medisinsk intensiv/hjerteoppvåkning miho

Tromsø

04.02.2017

Vi tenger flere nye engasjerte intensivsykepleiere! Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning ble sammenslått til en enhet våren 2016 (miho). Vi overvåker og behandler kritisk syke medisinske pasienter,...

jucan.no

Intensivsykepleier/sykepleier (ref. Nr.: 3218422381)

Oslo Universitetssykehus - Oslo

30.01.2017

Norges største studie- og skolesøk søknadsinformasjon se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets...

karrierestart.no

Side 1 av 3

Neste
Søkeord
  • intensivsykepleier
Annonse