Autisme, Jobb, ledig stilling

1 - 24 av 97 annonser

2. gangs utlysning. Vernepleier

Bergen Kommune - Fana

Vi er en byomfattende resultatenhet med 210 årsverk fordelt på åtte tjenestesteder. I tråd med Bergen kommune sine styringsdokumenter yter vi en helhetlig tjeneste med sterkt fokus på etikk, fag og fagutvikling, der selvbestemmelse utvikling og...

finn.no < 20 timer siden

Helgestilling

Bergen Kommune - Fana

Kompetanseenhet sone sør er en byomfattende resultatenhet med 205 årsverk fordelt på 8 tjenestesteder. I tråd med Bergen kommune sine styringsdokumenter yter vi en helhetlig tjeneste med sterkt fokus på etikk, fag og fagutvikling der selvbestemmelse,...

finn.no < 20 timer siden

Miljøterapeut og vernepleier

Bergen Kommune - Fana

Kompetanseenhet sone Sør er en byomfattende resultatenhet med 205 årsverk fordelt på 8 tjenestesteder. I tråd med Bergen kommune sine styringsdokumenter yter vi en helhetlig tjeneste med sterkt fokus på etikk, fag og fagutvikling, der selvbestemmelse...

finn.no < 20 timer siden

Vernepleier, våken nattevakt

Bergen Kommune - Fyllingsdalen

Kompetanseenhet sone Sør er en byomfattende resultatenhet med 205 årsverk fordelt på åtte tjenestesteder. Enhetens administrasjon består av resultatenhetsleder, syv ledere i bofellesskap og konsulenter for fag, personal og økonomi. I tråd med Bergen...

finn.no < 20 timer siden

Vernepleier / Miljøterapeut

Bergen Kommune - Fana

Kompetanseenhet sone Sør er en byomfattende resultatenhet med 205 årsverk fordelt på 8 tjenestesteder. I tråd med Bergen kommune sine styringsdokumenter yter vi en helhetlig tjeneste med sterkt fokus på etikk, fag og fagutvikling der selvbestemmelse,...

finn.no < 20 timer siden

Miljøterapeut / Bjerkely folkehøyskole / Stillinger / Jobbsøker - Jobbdirekte.no

Bjerkely Folkehøyskole - Åsnes

Bjerkely folkehøyskole Bjerkely 7 2266 ARNEBERG Telefon: 62 95 65 02 E-post: du må ha javascript aktivert for å se denne e-postadressen Web: www.bjerkely.fhs.no Bjerkely folkehøyskole ligger sentralt på Østlandet, med timebuss til Oslo/Gardermoen....

jobbdirekte.no < 20 timer siden

Personlig assistent til ungdom

Tromsø

Norges største studie- og skolesøk Har du lyst på en givende jobb i et godt miljø med flotte kollegaer? Har du lyst å bidra til å gjøre en forskjell i en ungdom sitt liv? Da er dette kanskje jobben for deg? Vi har ledig en fast stilling i vår...

karrierestart.no < 20 timer siden

Miljøterapeut (Ref.nr: 482)

Kongsberg

Norges største studie- og skolesøk Miljøterapeut- langturnus Landstadgate 6A Kort om stillingen Til vår bolig i Landstadgate 6A søker vi miljøterapeut i 93% stilling fast,fortrinnsvis vernepleier, men andre med relevant 3-årig helse- og sosialfaglig...

karrierestart.no < 20 timer siden

Vernepleier

Bergen Kommune - Ytrebygda

Kompetanseenhet sone Sør er en byomfattende resultatenhet med 205 årsverk fordelt på åtte tjenestesteder. Enhetens administrasjon består av resultatenhetsleder, syv ledere i bofellesskap og konsulenter for fag, personal og økonomi. I tråd med Bergen...

finn.no < 20 timer siden

Psykologspesialist / Psykolog - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme

Oslo Universitetssykehus - Asker

Arbeidsoppgaver Sentrale oppgaver vil være utredning/diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning/autisme i et tverrfaglig team. Seksjonen har to døgnenheter med tilsammen 10 plasser. Gjennomsnittlig liggetid 3...

ous.no 24.02.2015

Sekretær - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme

Oslo Universitetssykehus - Asker

Arbeidsoppgaver Betjene poliklinikkens ekspedisjon/sentralbord Innkalle eksterne samarbeidspartnere til møter Kontaktregistrere pasienter Registrere koder til refusjon i elektronisk pasientjournal Håndtere og fylle ut pasientreiseskjema Scanning av...

ous.no 24.02.2015

Sekretær - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme

Oslo Universitetssykehus - Asker

Arbeidsoppgaver Betjene poliklinikkens ekspedisjon/sentralbord Innkalle eksterne samarbeidspartnere til møter Kontaktregistrere pasienter Registrere koder til refusjon i elektronisk pasientjournal Håndtere og fylle ut pasientreiseskjema Scanning av...

aus.no 24.02.2015

Psykologspesialist / Psykolog - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme

Oslo Universitetssykehus - Asker

Arbeidsoppgaver Sentrale oppgaver vil være utredning/diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning/autisme i et tverrfaglig team. Seksjonen har to døgnenheter med tilsammen 10 plasser. Gjennomsnittlig liggetid 3...

aus.no 24.02.2015

Sykepleier - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme

Oslo Universitetssykehus - Asker

Arbeidsoppgaver Pasientansvarlig sykepleier Deltar i utredning og dokumentasjonsarbeid Direkte pasientarbeid Arbeid i tverrfaglig team Pårørendearbeid Noe poliklinisk arbeid

ous.no 20.02.2015

Sykepleier - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme

Oslo Universitetssykehus - Asker

Arbeidsoppgaver Pasientansvarlig sykepleier Deltar i utredning og dokumentasjonsarbeid Direkte pasientarbeid Arbeid i tverrfaglig team Pårørendearbeid Noe poliklinisk arbeid

aus.no 20.02.2015

Psykolog/psykologspesialist - Kvinne og barneklinikken, Nasjonal kompetanseenhet for autisme.

Oslo Universitetssykehus

Arbeidsoppgaver Lede og delta i fagutviklings- og forskningsprosjekter. Oversette teoretisk kunnskap til klinisk praksis. Bidra til implementering av gode behandlingsforløp. Skrive artikler, lage informasjonsmateriell og holde foredrag (norsk og...

aus.no 18.02.2015

Psykolog/psykologspesialist - Kvinne og barneklinikken, Nasjonal kompetanseenhet for autisme. (ref...

Norges største studie- og skolesøk Vi søker etter en psykolog/psykologspesialist med klinisk erfaring innenfor autismespekterforstyrrelser og andre nevroutviklingsforstyrrelser (ADHD, Tourettes syndrom) og sammensatt problematikk/komorbiditet....

karrierestart.no 18.02.2015

Psykolog/psykologspesialist - Kvinne og barneklinikken, Nasjonal kompetanseenhet for autisme. (ref...

Oslo Universitetssykehus Ullevål - St.Hanshaugen-Ullevål

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder...

nav.no 17.02.2015

Spesialrådgiver - Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Glenne regionale senter for autisme

Sykehuset I Vestfold - Horten

Kvalifikasjoner Det forutsettes god kjennskap til overordnede helsepolitiske føringer og forventninger og spesiell kunnskap/ erfaring med utfordringer ved habiliteringsarbeid. Søkeren bør ha mastergrad i ledelse/organisasjonspsykologi/læring i...

siv.no 17.02.2015

Psykolog/psykologspesialist - Kvinne og barneklinikken, Nasjonal kompetanseenhet for autisme. (ref...

Oslo Universitetssykehus Ullevål

Oslo universitetssykehus, Ullevål 0450 OSLO Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000...

jobbdirekte.no 18.02.2015

Psykologspesialist / Psykolog

Oslo Universitetssykehus - Asker

Regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog. Stillingen er ved døgnenhet 1. Seksjonen tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter med utviklingshemning/autisme i...

finn.no 27.02.2015

Sekretær

Oslo Universitetssykehus - Asker

Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme har ledig fast 80% stilling som sekretær. Stillingen er ved regional spesialpoliklinikk. Seksjonen tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter med utviklingshemning/autisme i...

finn.no 27.02.2015

Miljøterapeut

Bjerkely Folkehøyskole - Åsnes

Bjerkely folkehøyskole ligger sentralt på Østlandet, med timebuss til Oslo/Gardermoen. Bjerkely er en internatskole med tidsmessig skoleanlegg, ca. 85 elever og 14 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Elevalder 19-20 år. Miljøterapeut Miljøterapeut...

nav.no 27.02.2015

Timebetalte tilkallingsvakter - Lunden miljøarbeidertjeneste

Oslo Kommune

Lunden miljøarbeidertjeneste er organisert under Bolig og dagtilbud. Avdelingens tjenestesteder yter heldøgns omsorgstjenester i samlokaliserte boliger og dagsentervirksomhet. Tjenestene våre er rettet mot voksne med ulike funksjonshemninger. Lunden...

oslo.kommune.no 26.02.2015

1 2 3 4 5 Neste

Filtrer søket ditt