Autisme, Jobb, ledig stilling

1 - 24 av 147 annonser

Undervisningspersonale 5.-10.trinn - Linderud skole

Oslo Kommune - Bjerke

Linderud skole - en skole for alle! Vi er en 1-10 skole med ca 650 elever og vel 100 ansatte, inklusive aktivitetsskole og byomfattende grupper for elever med autisme og psykisk utviklingshemming. Linderud skole er en inkluderende og kulturaktiv...

oslo.kommune.no < 21 timer siden

Hvilende nattevakt (ref.nr. 2570720863)

Fanafjellsvegen Bofellesskap - Fana

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert...

nav.no < 8 timer siden

Enhetsleder boveiledertjenesten

Birkenes

Norges største studie- og skolesøk Stilling med arkivsaksnr: 15/874 Det er ledig 100% fast stilling som enhetsleder i boveiledertjenesten Boveiledertjenesten gir tjenester / hjelp til mennesker som på grunn av sin utviklingshemming / autisme har...

karrierestart.no < 21 timer siden

Allmennlærer (Ref.nr: 2570708954)

Norges største studie- og skolesøk Voksen skole er en barneskole med 560 elever. Skolen har en byomfattende spesialenhet for barn med psykisk utviklingshemning, autisme og multifunksjonshemning. Skolen ligger i bydel Vestre Aker, har flotte...

karrierestart.no < 21 timer siden

Allmennlærar ved Skulestad skule, 2 stillingar

Voss Kommune - Voss

Frå 1.august 2015 er det ledig 2 faste stillingar i 100 % som allmennlærar ved Skulestad skule. Om arbeidsstaden Skulestad skule er ein fulldelt barneskule med 172 elevar og 33 tilsette. Skulen ligg ved E16 ca. 4 km nord for Voss sentrum, i landlege...

voss.kommune.no < 16 timer siden

Enhetsleder boveiledertjenesten / BIRKENES KOMMUNE DIGERHAUG / Stillinger / Jobbsøker - Jobbdirekte...

Birkenes Kommune Digerhaug - Birkenes

BIRKENES KOMMUNE DIGERHAUG Digerhaug 4760 BIRKELAND . Enhetsleder boveiledertjenesten Stilling med arkivsaksnr: 15/874 Det er ledig 100% fast stilling som enhetsleder i boveiledertjenesten Boveiledertjenesten gir tjenester / hjelp til mennesker som...

jobbdirekte.no < 19 timer siden

Allmennlærer (Ref.nr: 2570708954) / Voksen skole / Stillinger / Jobbsøker - Jobbdirekte.no

Voksen Skole

Voksen skole 0771 OSLO Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 85 600 elever og lærlinger og ca. 14 500 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca 12,6 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og...

jobbdirekte.no < 19 timer siden

Undervisningspersonale 5.-10.trinn (Ref.nr: 2574439772) / Linderud skole / Stillinger / Jobbsøker -...

Linderud Skole

Linderud skole 0594 OSLO Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning har det overordnede ansvaret for Oslo kommunes arbeid på områdene skole og barnehage. For nærmere informasjon om avdelingen og våre fagfelt, se avdelingens hjemmesider på http://www...

jobbdirekte.no < 19 timer siden

Undervisningspersonale 5.-10.trinn (Ref.nr: 2574439772)

Norges største studie- og skolesøk Linderud skole - en skole for alle! Vi er en 1-10 skole med ca 650 elever og vel 100 ansatte, inklusive aktivitetsskole og byomfattende grupper for elever med autisme og psykisk utviklingshemming. Linderud skole er...

karrierestart.no < 21 timer siden

Vernepleierstillinger i Myntgt/Peckelsgate 4 - nyopprettede

Kongsberg Kommune - Kongsberg

Kort om stillingen 2-3 faste nyopprettede stillinger og et vikariat for verne-/sykepleier i turnus (dag/kveld) med lange vakter hver 4. helg. Stillingsbrøker fra 50-100 %. 2 av stillingene vil være kombinasjonsstillinger med arbeid både i...

kongsberg.kommune.no < 21 timer siden

Ledige stillinger ved Lundeløkka

Kongsberg Kommune - Kongsberg

Kort om stillingen Sykepleier 100% vikariat fra 01.05 - 07.09.2015 Vernepleier 100% fødselsvikariat fra 01.09.2015 - 28.01.2015 Fast vernepleier 62,20% ledig fra 11.07.2015 Vikariat helgestilling 18,78% Fast helgestilling 28,40% Vi tilbyr Spennende...

kongsberg.kommune.no < 21 timer siden

Vernepleier / Sykepleier (Ref.nr: 558)

Lundeløkka Avlastning - Kongsberg

Kongsberg kommune har 26.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Buskerud og Vestfold er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og...

nav.no < 8 timer siden

Psykologspesialist / Psykolog - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme

Oslo Universitetssykehus - Asker

Arbeidsoppgaver Sentrale oppgaver vil være utredning/diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning/autisme i et tverrfaglig team. Seksjonen har to døgnenheter med tilsammen 10 plasser. Gjennomsnittlig liggetid 3...

ous.no 24.02.2015

Sekretær - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme

Oslo Universitetssykehus - Asker

Arbeidsoppgaver Betjene poliklinikkens ekspedisjon/sentralbord Innkalle eksterne samarbeidspartnere til møter Kontaktregistrere pasienter Registrere koder til refusjon i elektronisk pasientjournal Håndtere og fylle ut pasientreiseskjema Scanning av...

ous.no 24.02.2015

Spesialrådgiver - Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Glenne regionale senter for autisme

Sykehuset I Vestfold - Horten

Kvalifikasjoner Det forutsettes god kjennskap til overordnede helsepolitiske føringer og forventninger og spesiell kunnskap/ erfaring med utfordringer ved habiliteringsarbeid. Søkeren bør ha mastergrad i ledelse/organisasjonspsykologi/læring i...

siv.no 17.02.2015

Enhetsleder boveiledertjenesten

Birkenes Kommune Digerhaug - Birkenes

. Enhetsleder boveiledertjenesten Stilling med arkivsaksnr: 15/874 Det er ledig 100% fast stilling som enhetsleder i boveiledertjenesten Boveiledertjenesten gir tjenester / hjelp til mennesker som på grunn av sin utviklingshemming / autisme har behov...

nav.no 30.03.2015

Undervisningspersonale 5.-10.trinn (Ref.nr: 2574439772)

Linderud Skole - Bjerke

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning har det overordnede ansvaret for Oslo kommunes arbeid på områdene skole og barnehage. For nærmere informasjon om avdelingen og våre fagfelt, se avdelingens hjemmesider på http://www.byradsavdeling-for-kunnskap...

nav.no 30.03.2015

Allmennlærer (Ref.nr: 2570708954)

Voksen Skole - Røa

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 85 600 elever og lærlinger og ca. 14 500 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca 12,6 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene...

nav.no 30.03.2015

Allmennlærar ved Skulestad skule, 2 stillingar

Voss Kommune - Voss

Frå 1.august 2015 er det ledig 2 faste stillingar i 100 % som allmennlærar ved Skulestad skule. Om arbeidsstaden Skulestad skule er ein fulldelt barneskule med 172 elevar og 33 tilsette. Skulen ligg ved E16 ca. 4 km nord for Voss sentrum, i landlege...

voss.kommune.no 30.03.2015

Helsefagarbeider/assistent fast på helg

Bergen Kommune - Ytrebygda

. Kompetanseenhet sone Sør er en byomfattende resultatenhet med 205 årsverk fordelt på åtte tjenestesteder. Enhetens administrasjon består av resultatenhetsleder, syv ledere i bofellesskap og konsulenter for fag, personal og økonomi. I tråd med...

finn.no 30.03.2015

Vernepleierstillinger i Myntgt/Peckelsgate 4 - nyopprettede

Kongsberg Kommune - Kongsberg

Kort om stillingen 2-3 faste nyopprettede stillinger og et vikariat for verne-/sykepleier i turnus (dag/kveld) med lange vakter hver 4. helg. Stillingsbrøker fra 50-100 %. 2 av stillingene vil være kombinasjonsstillinger med arbeid både i...

kongsberg.kommune.no 30.03.2015

Ledige stillinger ved Lundeløkka

Kongsberg Kommune - Kongsberg

Kort om stillingen Sykepleier 100% vikariat fra 01.05 - 07.09.2015 Vernepleier 100% fødselsvikariat fra 01.09.2015 - 28.01.2015 Fast vernepleier 62,20% ledig fra 11.07.2015 Vikariat helgestilling 18,78% Fast helgestilling 28,40% Vi tilbyr Spennende...

kongsberg.kommune.no 30.03.2015

Undervisningsstilling, allmennlærer - Voksen skole

Oslo Kommune - Røa

Voksen skole er en barneskole med 560 elever. Skolen har en byomfattende spesialenhet for barn med psykisk utviklingshemning, autisme og multifunksjonshemning. Skolen ligger i bydel Vestre Aker, har flotte uteområder og ligger nær Bogstadvannet og...

oslo.kommune.no 28.03.2015

Hvilende nattevakt fast

Bergen Kommune - Fana

Kompetanseenhet sone sør er en byomfattende resultatenhet med 205 årsverk fordelt på 8 tjenestesteder. I tråd med Bergen kommune sine styringsdokumenter yter vi en helhetlig tjeneste med sterkt fokus på etikk, fag og fagutvikling der selvbestemmelse,...

finn.no 28.03.2015

1 2 3 4 5 Neste

Filtrer søket ditt