Stilling ledig innen organisasjon & religion

1 - 24 av 153 annonser

TEST Job Ad - DO NOT APPLY

Adecco - St.Hanshaugen-Ullevål

< 2 timer siden

TEST information

finn.no

Søndagsskolen Norge søker søndagsskolen norge søker søndagsskolekonsulent

Lnu - Re

< 10 timer siden

Ønsker du en meningsfull utfordring i en kristen organisasjon, søk stilling som søndagsskolekonsulent i Søndagsskolen Norge, Sunnmøre krins. Vi søker søndagsskolekonsulent i Sunnmøre krins 100 % fast...

lnu.no

Daglig leder

Norges Kommunerevisorforbund Nkrf - Oppegård

< 14 timer siden

Daglig leder Din jobb: Du vil få store påvirkningsmuligheter på egne arbeidsoppgaver, men hovedoppgaven er å lede sekretariatet administrativt og faglig, samt være bindeleddet mellom sekretariatet og...

nav.no

Falnes/Ferkingstad - trosopplæringsmedarbeider - menighetsarbeider

Karmøy Kirkelige Fellesråd - Karmøy

< 14 timer siden

Falnes/Ferkingstad - trosopplæringsmedarbeider - menighetsarbeider KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD Falnes og Ferkingstad sokn Folketallet i Ferkingstad sokn og Falnes sokn er rundt 5.500. Menighetene har et...

nav.no

30 trosopplærer, 20 % i Vår Frelsers menighet og 10 % i Rossabø menighet

Haugesund Kirkelige Fellesråd - Haugesund

< 14 timer siden

30 trosopplærer, 20 % i Vår Frelsers menighet og 10 % i Rossabø menighet Vikarene går inn i trosopplæringsoppgaver i menighetene etter avtale. Eksempler Vår Frelsers: Microklubben (4-7 år) ...

nav.no

Head of Programme (Ref. nr.: 55922485)

Kirkens Nødhjelp - Båtsfjord

< 14 timer siden

Head of Programme (Ref. nr.: 55922485) DCA and NCA's joint Country Office in occupied Palestinian territories is now looking for a seasoned team leader with strong facilitation skills and programmatic...

nav.no

Stilling som misjonsrådgiver 80% (Samarbeid Menighet og Misjon - SMM) - Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand

< 14 timer siden

Agder og Telemark bispedømmeråd har inngått samarbeid med NMS, Misjonsalliansen, Normisjon, Israelsmisjonen, HimalPartner, Stefanusalliansen og Areopagos om Samarbeid Menighet og Misjon (SMM). Det er...

jucan.no

Sokneprest i Lysaker/Snarøya sokn - Bærum prosti

< 14 timer siden

Det er ledig stilling som sokneprest i Bærum prosti, med Fornebulandet sokn som tjenestested. Dette er nåværende Lysaker/Snarøya sokn. Bispedømmerådet har besluttet å endre navn til Fornebulandet sokn...

jucan.no

Kapellan i Lysaker/Snarøya sokn - Bærum prosti

< 14 timer siden

Det er ledig stilling som kapellan i Bærum prosti, med Fornebulandet sokn som tjenestested. Dette er nåværende Lysaker/Snarøya sokn. Bispedømmerådet har besluttet å endre navn til Fornebulandet sokn....

jucan.no

Sokneprest Torvastad - Karmøy prosti

Karmøy

< 14 timer siden

Det er ledig stilling som sokneprest på Torvastad i 80 %. Det søkes etter en engasjert prest som vil gå inn i arbeidet sammen med de andre ansatte. Torvastad er en folkekirkemenighet med lange...

jucan.no

Dagleg leiar i Bore kyrkjelyd

Klepp

< 14 timer siden

Det er ledig ei 40% stilling som dagleg leiar i Bore kyrkjelyd i Klepp kyrkjelege fellesråd. Stillinga vil gå inn i ein stab som pr. i dag består av sokneprest, organist, trusopplærar, ungdomsarbeidar...

jucan.no

Barnehagelærer 50 - 80% vikariat

Kirkens Bymisjon

< 15 timer siden

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) er en diakonal stiftelse med ca. 1300 ansatte og 1800 frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren; rusfeltet,...

bymisjon.no

Kommunikasjonsrådgiver

Norsk Revmatikerforbund - Bygdøy-Frogner

24.06.2016

NRF søker en kommunikasjonsrådgiver med kommersiell teft og god digital kunnskap. Den vi søker skal bidra til å styrke vårt inntektsgivende arbeid og videreføre våre digitale kanaler. Søkere bør ha...

finn.no

Redningsselskapet søker erfaren personalkonsulent

Redningsselskapet - Bærum

24.06.2016

HR funksjonen i Redningsselskapet skal aktivt bidra til at Redningsselskapet når sin målsetning om å være Norges mest attraktive ideelle organisasjon for ansatte og frivillige. For å lykkes med dette...

finn.no

Trusopplærar (Ref. nr.: 3127408653)

Ørsta Kyrkjelege Fellesråd - Ørsta

24.06.2016

Trusopplærar (Ref. nr.: 3127408653) Trusopplærar, vikariat 60% stilling Ørsta kyrkjelege fellesråd har ledig vikariat for snarleg tilsetjing med varigheit til 31.12.2017, i 60% stilling (kan bli...

nav.no

Sokneprest (ref.nr. 3126015658)

Hamar Bispedømmeråd - Sør-odal

24.06.2016

Sokneprest (ref.nr. 3126015658) Sokneprest i Strøm, Ullern og Oppstad sokn - Solør, Vinger og Odal prosti Stillingen har Strøm, Ullern og Oppstad som tjenestested og Solør, Vinger og. Odal som...

nav.no

Kateket/menighetspedagog

Kirkelig Fellesråd I Oslo - Bærum

24.06.2016

Kateket/menighetspedagog Kateket/menighetspedagog - Grinilund menighet Vi har et ledig vikariat i 100% stilling som Kateket/menighetspedagog i Grinilund menighet i perioden 01.09.2016 til 15.08.2017...

nav.no

Kateket/menighetspedagog

Bærum Kirkelige Fellesråd - Bærum

24.06.2016

Kateket/menighetspedagog Kateket/menighetspedagog - Østerås menighet Vi har et ledig vikariat i 100% stilling som Kateket/menighetspedagog i Østerås menighet. Østerås menighet ligger i østre Bærum,...

nav.no

Institute Director

Prio - St.Hanshaugen-Ullevål

24.06.2016

Institute Director PRIO invites applications from candidates who possess strong leadership qualities and well-developed interpersonal skills. Strategic foresight, combined with an ability and...

nav.no

Sykehusprest ved Akuttklinikken, Rikshospitalet

24.06.2016

Prestetjenesten utgjør 11 årsverk og er organisert under Akuttklinikken. Sykehusprestetjenesten er en etablert del av sykehusets behandlingstilbud til pasienter, pårørende og ansatte. Samtaler og...

jucan.no

Trusopplærar, vikariat 60% stilling

Ørsta

24.06.2016

Ørsta kyrkjelege fellesråd har ledig vikariat for snarleg tilsetjing med varigheit til 31.12.2017, i 60% stilling (kan bli muligheit for forlenging). Teneste i Ørsta fellesrådsområde med utgangspunkt...

jucan.no

Leirkonsulent 60 % - NLM Region Sørvest

Norsk Luthersk Misjonssamband - Hillevåg

24.06.2016

NLM Region Sørvest søker Leirkonsulent 60 % vikariat i perioden 01.08. - 31.12.2016 (minimum) Leirarbeidet i Region Sørvest er et sentralt arbeid for å nå vår oppvoksende generasjon med evangeliet....

nlm.no

Områdearbeider 100 % - NLM Region Sørvest

Norsk Luthersk Misjonssamband - Hillevåg

24.06.2016

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med Verdidokument Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband ....

nlm.no

Sykehusprest ved Akuttklinikken, Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus - Vinderen

23.06.2016

Prestetjenesten utgjør 11 årsverk og er organisert under Akuttklinikken. Sykehusprestetjenesten er en etablert del av sykehusets behandlingstilbud til pasienter, pårørende og ansatte. Samtaler og...

finn.no

Side 1 av 7

Neste
Kategori
  • Jobb
  • Interesseorganisasjoner / Religion
Annonse
Annonse