Stilling ledig innen organisasjon & religion

1 - 24 av 201 annonser

Bergens ungdomslag ervingen søker medarbeidar rekruttering

Lnu - Bergen

25.03.2017

Bergen ungdomslag ervingen er ein ideell kulturorganisasjon med tilhald i bergen sentrum. Hovudaktivitetane i laget er folkedans, folkemusikk, kor og målpolitikk. Laget er ein generasjonsorganisasjon,...

lnu.no
Se også: Sokneprest

Spire søker internasjonalt ansvarlig

Lnu - Oslo

25.03.2017

Spire trenger deg med interesse for utvekslingsprosjekter, internasjonalt samarbeid, kultur og kommunikasjon og informasjonsprosjekter! Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon for unge voksne som...

lnu.no

Sokneprest i arendal prosti med trefoldighet sokn som tjenestested - agder og telemark bispedømme

Arendal

25.03.2017

Menighetens profil staben består av sokneprest, kantor, menighetspedagog (50%), barne- og ungdomsarbeider (20%), menighetssekretær (50%) og kirketjener. Prosten gjør fast prestetjeneste i menigheten,...

jucan.no

Kirkeverge - kongsberg kirkelige fellesråd

Kongsberg

25.03.2017

Kongsberg kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100% stilling med tiltredelse 1.11.2017 eller etter avtale. Kirken i kongsberg og sandsvær arbeidsoppgaver økonomisk, administrativt og operativt...

jucan.no

Sokneprest i ofoten prosti med særskilt tjenestested ankenes og skjomen

Narvik

25.03.2017

Ankenes og skjomen er en del av narvik kommune som har vel 18 500 innbyggere. Kommunen ligger helt nord i bispedømmet i nordland fylke og grenser mot troms i nord og sverige i øst. Med sine fjell og...

jucan.no

Prostiprest i ofoten prosti - ofoten prosti

Narvik

25.03.2017

I ofoten prosti er det for tiden 8 soknepreststillinger og en kapellan. Det er også stilling som sykehusprest ved narvik sykehus unn, denne er fortiden ikke besatt. Antall innbyggere i prostiet er ca....

jucan.no

Pastorer

In House - Nardo

25.03.2017

Pastorer vi søker etter kvinner eller menn som kan fylle disse stillingene: - hovedpastor 100 % - pastor/ungdomspastor 100 % vi søker etter lagbyggere med lederegenskaper og gode samarbeidsevner, som...

nav.no

Hr-sjef for kirken i oslo

Kirkelig Fellesråd I Oslo

24.03.2017

Fast 100% stilling om stillingen kirkelig fellesråd oslo søker en hr-sjef med evne til strategisk tenkning og med gjennomføringskraft. Du vil være sentral i arbeidet med å utvikle organisasjonen, de...

finn.no

Seniorrådgiver - spesialpedagogikk og høyere utdanning

Utdanningsforbundet

24.03.2017

I utdanningsforbundets sentrale sekretariat er det i seksjon utdanning og forskning en ledig stilling som seniorrådgiver. Vår nye kollega vil primært arbeide innenfor områdene spesialpedagogikk og...

finn.no

Kirketjener 30% stilling, kateket 2 stillinger 100% og 50%

Songdalen Kirkelige Fellesråd - Songdalen

24.03.2017

Den norske kirke songdalen kirkelige fellesråd _____________________________________________ kirketjener 30% stilling kateket/menighetspedagog, to stillinger hhv 100% og 50% stilling _________________...

finn.no

Leder av plans resultat- og programutviklingsarbeid

Plan International Norge

24.03.2017

Programavdelingen har 14 ansatte og jobber primært med barns rettigheter og beskyttelse, utdanning, og jobbskaping. Avdelingen har et todelt ansvar: - programarbeid innen våre prioriterte områder i...

finn.no

Tematisk rådgiver på utdanning

Plan International Norge

24.03.2017

Programavdelingen har 14 ansatte og jobber primært med barns rettigheter og beskyttelse, utdanning, og jobbskaping. Avdelingen har et todelt ansvar: - programarbeid innen våre prioriterte områder i...

finn.no

Leder av plan norges politiske påvirkningsarbeid

Plan International Norge

24.03.2017

Programavdelingen har 14 ansatte og jobber primært med barns rettigheter og beskyttelse, utdanning, og jobbskaping. Avdelingen har et todelt ansvar: - programarbeid innen våre prioriterte områder i...

finn.no

Kristelig folkepartis ungdom søker kommunikasjonsrådgiver

Lnu - Oslo

24.03.2017

Krfu er ungdomspartiet til krf. Organisasjonen vår har aktivitet i de fleste fylkene, og lokallag spredt over hele landet. Nå leter vi etter deg som vil videreutvikle kommunikasjonsarbeidet vårt, og...

lnu.no

Forsamlingsleder - salem misjonsforsamling i stavanger

Norsk Luthersk Misjonssamband - Hillevåg

24.03.2017

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med nlm sitt formål og verdier i samsvar med verdidokument grunnlagsdokument for ansettelse i norsk luthersk misjonssamband .

nlm.no

Daglig leder - tryggheim barnehage i ålesund

Norsk Luthersk Misjonssamband - Ålesund

24.03.2017

Det forutsettes at søkeren bekjenner den kristne tro og forplikter seg til å arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, instrukser og verdidokument.

nlm.no

Lærer for linja 3d og vfx ved rødde folkehøgskole

Norsk Luthersk Misjonssamband

24.03.2017

Avhengig av søkerens kompetanse og skolens behov, kan det også bli undervisning i andre folkehøgskolefag. Sosialpedagogisk arbeid rettet mot alle elevene, slik som tilsynsvakt på enkelte kvelder,...

nlm.no

Lærer for linja reis afrika ved rødde folkehøgskole

Norsk Luthersk Misjonssamband

24.03.2017

Avhengig av søkerens kompetanse og skolens behov, kan det også bli undervisning i andre folkehøgskolefag. Sosialpedagogisk arbeid rettet mot alle elevene, slik som tilsynsvakt på enkelte kvelder,...

nlm.no

Sokneprest i øvre romerike prosti med tjenestested hovin sokn

24.03.2017

Det er ledig stilling som sokneprest i øvre romerike prosti med tjenestested hovin sokn. Hovin sokn har 12.554 medlemmer og utgjør jessheim og områdene rundt. Jessheim er regionsenter på øvre romerike...

jucan.no

Sokneprest nedstrand - vikariat fram til 31.12.2018 - haugaland prosti

Tysvær

24.03.2017

Stavanger bispedømmeråd søkjer etter vikar for sokneprest i 100 % stilling i haugaland prosti, med nedstrand sokn som tenestestad, fram til 31.12.2018. Nedstrand sokn ligg i tysvær kommune. Nedstrand...

jucan.no

Ungdomsdiakon/diakonimedarbeider (ref. Nr.: 3385129226)

Tromsø Kirkelige Fellesråd - Tromsø

24.03.2017

Ungdomsdiakon/diakonimedarbeider (ref. Nr.: 3385129226) ungdomsdiakon/diakonimedarbeider 18% - tromsøysund menighet tromsøysund menighet oppretter ny fast stilling i 18% som...

nav.no

Fast stilling som diakon 100%

Sund Kyrkjelege Fellesråd - Sund

23.03.2017

Diakonen sine oppgåver: diakonen leier kyrkjelyden si diakoniteneste og har medansvar for å rekruttera, utrusta og rettleie frivillige medarbeidarar utforma, planlegga og gjennomføra kyrkjelyden sin...

finn.no

Join our team to improve natural resource governance

The International Secretariat Of The Eiti

23.03.2017

The extractives industries transparency initiative (eiti), the global oil, gas and mining transparency standard, is expanding and is seeking to recruit four senior staff members in oslo, norway. The...

finn.no

Vi søker pastor / barne og ungdomsarbeider

Trondheim Frikirke - Strindheim

23.03.2017

Trondheim frikirke søker nye medarbeidere trondheim frikirke er en levende, engasjert og internasjonal menighet som holder til på moholt i trondheim. Vi ønsker at visjonen sammen med jesus ut til...

finn.no

Side 1 av 9

Neste