Stilling ledig innen helse & sosial

1 - 24 av 3 632

Psykiatrisk spesialsjukepleiar/ sjukepleiar - Psykiatrisk klinikk...

Haukeland Universitetssjukehus - Bergen
Arbeidsoppgåver Hovudfokuset vårt er stabilisering av kriser, diagnostisering og målretta arbeid for å hjelpe pasientane til eit stabilt liv utanfor sjukehuset.
helsebergen.no < 13 timer siden

Assisterande seksjonsleiar - Kirurgisk seksjon 2; Kirurgisk...

Haukeland Universitetssjukehus - Bergen
Arbeidsoppgåver Stedfortreder for seksjonsleiar Leiaroppgåver knytt til dagleg drift Oppsett av turnus og vedlikehald av denne
helsebergen.no < 13 timer siden

Assisterande seksjonsleiar - Kirurgisk seksjon 1, kirurgisk...

Haukeland Universitetssjukehus - Bergen
Arbeidsoppgåver Stedfortreder for seksjonsleiar Leiaroppgåver knytt til dagleg drift Oppsett av turnus og vedlikehald av denne
helsebergen.no < 13 timer siden

Assistent, helgestilling - Psykiatrisk klinikk, Avdeling Stemning

Haukeland Universitetssjukehus - Bergen
Arbeidsoppgåver Hovudfokuset vårt er stabilisering av kriser, diagnostisering og målretta arbeid for å hjelpe pasientane til eit stabilt liv utanfor sjukehuset.
helsebergen.no < 13 timer siden

Assisterande seksjonsleiar

Haukeland Sykehus - Bergen
Kirurgisk service klinikk (KSK) har ansvar for store delar av operasjonsstovene, anestesitilbodet, intensiv/postoperativ og dei akuttmedisinske tenestene i Helse Bergen. KSK er geografisk spreidd på...
finn.no < 19 timer siden

Assisterande seksjonsleiar

Haukeland Sykehus - Bergen
Kirurgisk service klinikk (KSK) har ansvar for store delar av operasjonsstovene, anestesitilbodet, intensiv/postoperativ og dei akuttmedisinske tenestene i Helse Bergen. KSK er geografisk spreidd på...
finn.no < 20 timer siden

Sykepleier fast 100% stilling og 80% stilling...

Bergen Kommune - Bergen
Hjemmesykepleien sone Solheim er en sone med ca. 90 årsverk. Vi er delt i to geografiske grupper og en omsorgs gruppe som p.t. betjener nærmere 350 hjemmeboende pasienter. Gruppe- og sonekontor holder...
finn.no 20.12.2014

Miljøterapeut 100 % stilling

Bergen Kommune - Bergen
Laksevåg avdeling for psykisk helse har 78 årsverk fordelt på 116 personer og består av : Håstein bofellesskap, Fæsteråsen bofellesskap, Granamarken samlokaliserte boliger , Psykisk hjemmetjeneste,...
finn.no 20.12.2014

Laksevåg hjemmesykepleie

Bergen Kommune - Bergen
Hjemmesykepleien yter pleie til hjemmeboende pasienter i Laksevåg bydel. Vi flyttet 01.09.2012 til nye flotte lokaler i Kringsjåveien på Laksevåg ( Laksevåg senter) og samlokaliserte alle fire...
finn.no 20.12.2014

Prosjektleder

Bergen Kommune - Bergen
Etat for psykisk helse og rustjenester er en del av Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen kommune og er organisert i 10 resultatenheter. 6 bydelsvise psykisk helsetjenester, 3...
finn.no 20.12.2014

Hjemmesykepleien sone Solheim søker personlig assistent - 1 x ca....

Bergen Kommune - Bergen
Årstad hjemmesykepleie sone Solheim søker personlig assistent, 1 x ca. 50% fast stilling og 1 x ca. 12% fast helgestilling til en multihandikappet kvinne i slutten av tredveårene. Hun foretrekker...
finn.no 20.12.2014

Nytt bofellesskap i Åsane søker miljøarbeidere/assistenter...

Bergen Kommune - Bergen
I forbindelse med oppstart av nytt bofellesskap sentralt i Åsane søker vi nå etter nye medarbeidere. Bofellesskapet vil være hjemmet til 7 unge personer mellom 18 og 24 år, med utviklingshemming....
finn.no 20.12.2014

Våken nattevakt, miljøarbeider

Bergen Kommune - Bergen
Rådalslien er en del av resultatenheten Ytrebygda botjenester som består av 5 boliger som yter heldøgns omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Rådalslien bofellesskap gir tjenester til...
finn.no 20.12.2014

Helgevakt til hjemmeteam

Bergen Kommune - Bergen
Botjenester til utviklingshemmede i Fana er en resultatenhet med 7 bofellesskap. Vi yter tjenester i form av praktisk bistand og opplæring til personer som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan...
finn.no 20.12.2014

Helsefagarbeider 100%

Bergen Kommune - Bergen
Kyrkjebirkeland bofellesskap er et bofellesskap for mennesker med autisme og psykisk utviklingshemming. Vi yter heldøgns omsorgstjenester for 6 personer. Kyrkjebirkeland bofellesskap er en del av...
finn.no 20.12.2014

Helsefagarbeider til hjemmeteam

Bergen Kommune - Bergen
Botjenester til utviklingshemmede i Fana er en resultatenhet med 7 bofellesskap. Vi yter tjenester i form av praktisk bistand og opplæring til personer som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan...
finn.no 20.12.2014

Vernepleiere søkes til 2 faste 100% stillinger og 2 midlertidige...

Bergen Kommune - Bergen
Tjenester til utviklingshemmede , Åsane sone 2, er en resultatenhet med 8 bofellesskap, et botiltak og hjemmeteam. Vår målsetting er å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull...
finn.no 20.12.2014

Helgevakt bofellesskap 27,4 %

Bergen Kommune - Bergen
Helgevaktstillingen er en del av bemanningen på helgene i Åsane hjemmesykepleie. Den ledige stillingen er for tiden i Kaharojago bofellesskap, som er et bofellesskap med fem beboere med fysisk...
finn.no 20.12.2014

Helgestilling 32%

Bergen Kommune - Bergen
Kyrkjebirkeland bofellesskap er et bofellesskap for mennesker med autisme og psykisk utviklingshemming. Vi yter heldøgns omsorgstjenester for 6 personer. Kyrkjebirkeland bofellesskap er en del av...
finn.no 20.12.2014

Miljøarbeider våken nattevakt, fast 66,67% stilling, ved...

Bergen Kommune - Bergen
Tjenester til utviklingshemmede , Åsane sone 2, er en resultatenhet med 8 bofellesskap, et botiltak og hjemmeteam. Vår målsetting er å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull...
finn.no 20.12.2014

Miljøterapeut

Bergen Kommune - Bergen
Ytrebygda botjenester en en bydelsomfattende resultatenhet bestående av 5 boliger som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming. Rådalslien bofellesskap gir omsorgstjenester til 10 beboere...
finn.no 20.12.2014

Miljøterapeut

Bergen Kommune - Bergen
Nedre Nattland bofellesskap er et bofellesskap med 8 beboere. Bofellesskapet har 36,21 årsverk. Vi søker nå medarbeidere med kompetanse på tjenesteutøvelsen overfor mennesker med komplekse...
finn.no 20.12.2014

Nytt bofellesskap i Åsane søker miljøterapeuter/vernepleiere...

Bergen Kommune - Bergen
I forbindelse med oppstart av nytt bofellesskap sentralt i Åsane søker vi nå etter nye medarbeidere. Bofellesskapet vil være hjemmet til 7 unge personer mellom 18 og 24 år, med utviklingshemming....
finn.no 20.12.2014

Vi søker tre vernepeiere (sykepleiere)

Bergen Kommune - Bergen
Årstad Botjenester for utviklingshemmede yter tjenester til beboere i 9 bofellesskap, en samlokalisert bolig, et sameie, samt til tjenestemottagere i private hjem. Vi har som målsetning å bidra til at...
finn.no 20.12.2014

Søket ditt er nå lagret. Du vil motta mail så snart vi finner nye annonser som matcher dine kriterier. Trykk liker hvis du synes dette var en nyttig side, og ikke allerede har likt oss. Vi setter stor pris på din tilbakemelding!


Relaterte søk