Stilling ledig innen helse & sosial

1 - 24 av 5 855 annonser

Rà  ntgensjukskà  terska for Region Gà  vleborg

Region Gã Â Vleborg

Arbetsbeskrivning Vi erbjuder dig ett spà nnande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor och med patienten i fokus ger vi en effektiv và rd med kunskap, kvalitet och kà nsla. Som rà ntgensjukskà terska hos oss arbetar du sjà lvstÃ...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Fagleder (ref.nr. 2807357750) for Grimstad kommune, Fevik hjemmebaserte tjenester

Grimstad Kommune Fevik Hjemmebaserte Tjenest - Sogn & Fjordane

Feviktun er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Feviktun ble sertifisert som Livsglede sykehjem i 2014. Ved et av våre demensteam har vi et ledig vikariat som fagleder. Fagleder har personal og fagansvar samt ansvar for...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleier (15/7691) for à â lesund kommune

à  Lesund Kommune - Hordaland

F.t. Dà gnbemannede omsorgsboliger for yngre brukere 80 % fast stilling for sykepleier f.t. med arbeid i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Tiltredelse snarest. Stillingen er lokalisert til boliger med heldà gnsbemanning for yngre brukere med...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleiere, natt (15/7692) for à â lesund kommune

à  Lesund Kommune - Hordaland

63,38 % fast stilling ledig fra 07.12.15 for sykepleier i turnus med arbeid hver 3. helg. 63,38 % stilling, vikariat ledig fra 04.01.16 for sykepleier i turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingene er f.t. lokalisert til natt. Som nattevakt ved...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleier/Vernepleier (15/7689) for à â lesund kommune

à  Lesund Kommune - Hordaland

62,25 % stilling, vikariat ledig fra 07.12.15 til 08.01.17 for sykepleier/vernepleier i f.t. todelt turnus (dag/aften) og arbeid hver 3. helg. Stillingen er f.t. lokalisert til Mittetstua og Tua, som holder til i 1. etg ved Spjelkavik omsorgssenter....

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Miljà  terapeut (ref.nr. 2015/4392) for à â lesund sjukehus

à  Lesund Sjukehus - Hordaland

Mottaksseksjonen Klinikk for psykisk helsevern/Avdeling for sykehuspsykiatri/Mottaksseksjonen Vi har ledig ei 75% fast stilling for miljà terapeut, dag/aften med arbeid kvar tredje helg. Stillinga er ledig fra dags dato. Dette er ein av dei 7...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Avdelingsleder (Ref.nr: 214) for Ekornstua avlastningshjem og bolig

Ekornstua Avlastningshjem Og Bolig - Hordaland

Ekornstua avlastningshjem og bolig søker etter leder i 100 % fast stilling. Vi søker deg som har lyst til å være leder et sted hvor barn, foreldre og ansatte settes i fokus. Beskrivelse av arbeidssted Ekornstua er en del av Tun Funksjonshemmede og...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleier (15/7690) for à â lesund kommune

à  Lesund Kommune - Hordaland

F.t. Rà dland langtid 60,56 % fast stilling ledig fra desember 2015 for sykepleier i turnus med arbeidshelg hver 3. helg. Stillingen er f.t. lokalisert til avdeling Rà dland langtid med 9 dà gnplasser og holder til i 2. etg. ved Spjelkavik...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleiere/spesialsykepleiere (ref.nr. 2801120222) for Akershus universitetssykehus HF

Akershus Universitetssykehus - Telemark/Vestfold

- Akuttmottak Akuttmottaket sà ker sykepleiere/spesialsykepleiere til vikariater. Vi sà ker ogsà etter sykepleiere og 3.à rs sykepleierstudenter til ekstravakter. Akuttmottakets ambisjon er à và re en nasjonalt ledende enhet innenfor akuttmedisin....

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Hjelpepleier (ref.nr. 2798667262) for Akershus universitetssykehus HF

Akershus Universitetssykehus - Telemark/Vestfold

2 Sykepleiere og 1 Hjelpepleier Vil du være med på laget? Vi har to ledige sykepleiestillinger på gastrokirurgisk avdeling S102, 2 vikariat i hver 80% stilling og en hjelpepleier stilling, vikariat i 100% stilling med tredelt turnus og tredje hver...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleiere (ref.nr. 2798667262) for Akershus universitetssykehus HF

Akershus Universitetssykehus - Telemark/Vestfold

2 Sykepleiere og 1 Hjelpepleier Vil du være med på laget? Vi har to ledige sykepleiestillinger på gastrokirurgisk avdeling S102, 2 vikariat i hver 80% stilling og en hjelpepleier stilling, vikariat i 100% stilling med tredelt turnus og tredje hver...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Spes.utd. sykepleier/sykepleier/vernepleier/vernepleier m/spes.utd. (ref.nr. 2800912311) for SÃ Â...

Sã Â Rlandet Sykehus - Telemark/Vestfold

Psykiatrisk sykehusavdeling, Akuttenhet A, Arendal Psykiatrisk sykehusavdeling er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykiatri til den voksne befolkningen i Agderfylkene. Avdelingen har enheter lokalisert i Arendal og Kristiansand. Psykiatrisk...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleier/sykepleier (ref.nr. 2800922566) for SÃ Â rlandet sykehus HF

Sã Â Rlandet Sykehus - Telemark/Vestfold

Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - Psykiatrisk sykehusavdeling, Enhet C, Arendal Psykiatrisk sykehusavdeling er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykiatri til den voksne befolkningen i Agderfylkene. Avdelingen har enheter lokalisert i...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Psykiatrisk sykepleier(ref.nr. 2807194796) for Nordre Vestfold DPS

Nordre Vestfold DPS - Buskerud

Psykiatrisk sykepleier - NVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam LEDIG STILLING SOM PSYKIATRISK SYKEPLEIER VED AMBULANTT AKUTT TEAM (AAT) Teamet består av tverrfaglig sammensatt personale. Vi har pr. d.d. til sammen 10 årsverk, herunder overlege,...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleiere for Hamilton Care AS

Hamilton Care - Oslo

Hamilton Care søker deg som har lyst på et heltidsvikariat ved Oslo Universitetssykehus overfor nevrokirurgisk sengepost. Vikariatet vil i første rekke løpe over perioden 17 Oktober til 31 Desember. Her vil du jobbe med pasienter som har kirurgiske...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleiere for Alstahaug sykehjem

Alstahaug Sykehjem - Akershus

Vi har følgende ledige sykepleierstillinger pr. t. v/ Alstahaug sykehjem: 1 fast 100 % stilling v/ avd. 1 1 vikariat i 80 % stilling v / Zahl gården fra d.d. tom 17.5.16 med mulighet for forlengelse 1 vikariat i 55 % stilling v / avd. 2 fra d.d. tom...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleiere for Alstahaug kommune

Alstahaug Kommune - Akershus

- hjemmesykepleien Vi har følgende ledige stillinger for sykepleier pr. t innen hjemmesykepleien: 1 fast 40 % stilling. 1 vikariat i 50 % stilling fra d.d. tom 31.3.2016 med mulighet for forlengelse. Stillinger er turnusarbeid 35,5 t/u, med arbeid...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleier eller Vernepleier (ref.nr. 2801101323) for Hanamyrveien bofellesskap

Hanamyrveien Bofellesskap - Akershus

Mestringsenheten er organisert som egen resultatenhet og er en bydekkende tjeneste med til sammen ca 150 årsverk som gir tjenester innen psykisk helse og rusvern. Hanamyrveien bofellesskap gir tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser....

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Medarbeider - psykisk helsearbeid og rustjeneste for Rakkestad kommune

Rakkestad Kommune - Østfold

90 % fast stilling ved enhet Psykisk helsearbeid og rustjeneste Saksid:15/1834 - hjemmelsnr. 32500001 Krav -3-årig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag med videreutdanning i psykisk helsearbeid -Gyldig førerkort klasse B -Gode norskkunnskaper...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleier for Jelà  y Kurbad

Jelã Â Y Kurbad

Som sykepleier vil du fà interessante og varierte arbeidsoppgaver. Vi har pasienter med revmatiske lidelser, kreft, hjerneslag, nevrologiske lidelser og kroniske muskelsmerter / fibromyalgi. Krav til kompetanse Utdanning Sykepleiehà gskole, treÃ...

dittarbeid.no < 5 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleier 80 % stilling

Bergen Kommune - Laksevåg

Sykepleier 80 % stilling Laksevåg avdeling for psykisk helse har 78 årsverk fordelt på 116 personer og består av : Håstein bofellesskap, Fæsteråsen bofellesskap, Granamarken samlokaliserte boliger , Psykisk hjemmetjeneste, Tjeneste for barn og unge,...

finn.no < 14 timer siden | Rapporter annonse

Sykepleier

Bergen Kommune - Fana

Sykepleier Er du den gode sykepleieren vi søker til Fantoft Omsorgssenter i 90 % fast stilling. Fantoft Omsorgssenter er et kommunalt drevet omsorgssenter og ble åpnet i 2004. Omsorgssenteret består av et bokollektiv med 8 leiligheter for unge...

finn.no < 14 timer siden | Rapporter annonse

Miljøarbeider 50% Natt - Vikariat

Bergen Kommune - Bergenhus

Miljøarbeider 50% Natt - Vikariat Utsikten avlastning er en avlastningsbolig for barn og unge med utviklingshemming. Boligen har 3 plasser som tilbyr 100 % avlastning til barn under 18 år. Utsikten ligger sentralt i Sandviken, nær Bergen sentrum....

finn.no < 15 timer siden | Rapporter annonse

Vernepleier / Sykepleier

Bergen Kommune - Fana

Vernepleier / Sykepleier Kompetanseenhet sone Sør er en byomfattende resultatenhet med ca 210 årsverk fordelt på ni tjenestesteder. Etatens administrasjon består av resultatenhetsleder, åtte ledere i bofellesskap og konsulenter for fag personal og...

finn.no < 15 timer siden | Rapporter annonse

1 2 3 4 5 Neste

Kategori
  • Jobb
  • Helse / Sosial