Stilling ledig innen helse & sosial

1 - 24 av 9 615 annonser

Sykepleier 100 % fast - fana hjemmesykepleie

Fana

< 16 timer siden

Det er nå ledig en100% fast stilling som sykepleier i fana hjemmesykepleie , gruppe nord. Stillingen er i turnus med arbeid hver 3 helg. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Fana...

jucan.no
Se også: Ledig stilling som sykepleier Bergen

Sykepleier/ miljøterapeut 100% fast - demensarbeidslag - fana hjemmesykepleie

Fana

< 16 timer siden

Det er nå ledig 100 % fast stilling som sykepleier / miljøterapeut ved demensarbeidslaget i fana hjemmesykepleie. Stillingen er i turnus med arbeid hver 3 helg. Det er ønskelig med tiltredelse så...

jucan.no
Se også: Sykepleier hjemmesykepleie

Sykepleier 70 % fast stilling rehabilitering/korttid - arna helseheim

Arna

< 16 timer siden

Arna helseheim er et kommunalt drevet sykehjem med 100 plasser. Sykehjemmet består av en avdeling i utløbakken med 60 plasser og en avdeling i stølsveien med 40 plasser. Byggene våre fremstår som...

jucan.no
Se også: Sykepleier stilling Bergen

Vernepleier/ sykepleier - adm kompetanseenhet vest

Laksevåg

< 16 timer siden

Kompetanseenhet for utviklingshemmede sone vest er en by omfattende resultatenhet og har 155,28 årsverk fordelt på 6 tjenestesteder. Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og...

jucan.no

Helgestilling - fana hjemmesykepleie

Fana

< 16 timer siden

Det er nå ledig 2 faste helgestillinger 16% og 17 % ved fana hjemmesykepleie, gruppe nord. Stillingen er hver 3 helg. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Fana hjemmesykepleie gir...

jucan.no

Helgestilling - demenensarbeidslag - fana hjemmesykepleie

Fana

< 16 timer siden

Det er nå ledig 2 faste helgestillinger hver 3.Helg 16,7 % ved fana hjemmesykepleie, demensarbeidslaget. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Fana hjemmesykepleie gir hjelp til...

jucan.no

Hjelpepleier/ helsefagarbeider 100 % fast - fana hjemmesykepleie

Fana

< 16 timer siden

Det er nå ledig en 100 % fast stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider i fana hjemmesykepleie, gruppe nord. Stillingen er i turnus med arbeid hver 3 helg. Det er ønskelig med tiltredelse så snart...

jucan.no

Sykepleier 70 % fast stilling rehabilitering/korttid

Bergen Kommune - Arna

< 17 timer siden

Arna helseheim er et kommunalt drevet sykehjem med 100 plasser. Sykehjemmet består av en avdeling i utløbakken med 60 plasser og en avdeling i stølsveien med 40 plasser. Byggene våre fremstår som...

finn.no

Sykepleier/ miljøterapeut 100% fast - demensarbeidslag - fana hjemmesykepleie

Bergen Kommune - Fana

< 17 timer siden

Det er nå ledig 100 % fast stilling som sykepleier / miljøterapeut ved demensarbeidslaget i fana hjemmesykepleie. Stillingen er i turnus med arbeid hver 3 helg. Det er ønskelig med tiltredelse så...

finn.no

Sykepleier 100 % fast - fana hjemmesykepleie

Bergen Kommune - Fana

< 17 timer siden

Det er nå ledig en100% fast stilling som sykepleier i fana hjemmesykepleie , gruppe nord. Stillingen er i turnus med arbeid hver 3 helg. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Fana...

finn.no

Tannhelsesekretær

Tannlege Cecilie Bjerke Helander - Ringerike

21.01.2017

Etablert privatpraksis i hønefoss søker tannhelsesekretær 1 100% stilling fra 01.04.2017. Autorisasjon og arbeidserfaring er ønskelig. Må beherske norsk både muntlig og skriftlig. Kjennskap til opus...

finn.no

Lis -stillinger, faste og vikariat

Lovisenberg Diakonale Sykehus - Oslo

21.01.2017

Lovisenberg diakonale sykehus as er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt...

lds.no

Fagleder

Aleris - Asker

21.01.2017

I aleris føler vi et stort engasjement for samfunnet vi lever i, og ønsker å medvirke til et bedre, tryggere og friskere liv. Endringene som skjer innen vår bransje, gir oss mulighet til å tenke om...

aleris.no

Sykepleier og spesialsykepleier søkes

Drammen

21.01.2017

Sykepleier eller spesialsykepleier søkes til ferievikariat ved nyfødt intensiv seksjon nyfødt intensiv seksjon - barne- og ungdomsavdelingen - drammen sykehus - vestre viken vestre viken helseforetak...

sykepleien.no

Laboratorieassistent/ laborant - laboratorieklinikken, senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin

Haukeland Universitetssjukehus - Bergenhus

21.01.2017

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin (mgm) skal dekke behovet for medisinsk-genetiske tenester i helse vest. Medisinsk-genetiske tenester omfattar utgreiing, rettleiing og diagnostikk ved...

helsebergen.no

Fast stilling som overlege - senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin (mgm)

Haukeland Universitetssjukehus - Bergenhus

21.01.2017

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin (mgm) er ein av seks organisatoriske einingar i laboratorieklinikken, haukeland universitetssjukehus, og skal dekke behovet for medisinsk-genetiske...

helsebergen.no

Lege i spesialisering - kirurgisk klinikk

Haukeland Universitetssjukehus - Bergenhus

21.01.2017

Plastikkirurgisk avdeling har kvart år om lag 2500 avdelingsopphald og nærare 11000 polikliniske konsultasjonar. Avdelinga gjennomfører behandling innan alle fagfelt som inngår i utdanningsprogrammet...

helsebergen.no

Vikariat som genetisk rettleiar - senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin (mgm)

Haukeland Universitetssjukehus - Bergenhus

21.01.2017

Ved senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin (mgm) er det ledig vikariat som genetisk rettleiar frå 20.02.2017 med varigheit 1 år. Mgm dekker dei medisinsk genetiske servicefunksjonane i...

helsebergen.no

Psykologspesialist, ambulant akutteam - kronstad distriktspsykiatriske senter (dps)

Haukeland Universitetssjukehus - Bergenhus

21.01.2017

Kronstad distriktpsykiatriske senter (dps) har ansvar for 3 bydelar i bergen, bergenhus, årstad og ytrebygda. Kronstad dps er lokalisert i eit nytt og moderne bygg på danmarksplass. Ønsker du ein...

helsebergen.no

Psykologspesialist/psykolog - kronstad dps, kronstad psykose døgnbehandling

Haukeland Universitetssjukehus - Bergenhus

21.01.2017

Kronstad psykose døgnbehandling er ein open korttidspost for pasientar med psykoselidingar. Vi har 12 sengeplassar der 2 er brukarstyrte senger. Avdelinga er bemanna med overlege/psykiater,...

helsebergen.no

Sjukepleiar. 50% vikariat - avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (afmr)

Haukeland Universitetssjukehus - Bergenhus

21.01.2017

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (afmr) post 1 har ledig vikariat i 50% stilling som sjukepleiar. Afmr er ein del av rehabiliteringsklinikken i helse bergen og held til på nordås....

helsebergen.no

Helsesekretær til rusklinikk

Kirsti Skogen Torgersen - Oslo

21.01.2017

Manpower helse tilbyr helsepersonell fleksible jobbmuligheter og ordnede arbeidsforhold innen privat og offentlig sektor. Gjennom vår avtale med sykehusene, kommuner og private kunder bidrar vi til at...

manpower.no

Sykepleier eller fysioterapeut til helseforsikring

Mette Langvik - Oslo

21.01.2017

Manpower helse tilbyr helsepersonell fleksible jobbmuligheter og ordnede arbeidsforhold innen privat og offentlig sektor. Gjennom vår avtale med sykehusene, kommuner og private kunder bidrar vi til at...

manpower.no

Lege

21.01.2017

legejobber.no

Side 1 av 401

Neste
Kategori
  • Jobb
  • Helse / Sosial
Annonse
Annonse