Stilling ledig innen helse & sosial

1 - 24 av 8838 annonser

Sorter   Nyeste

Psykolog (ref.nr. 2535680448)

DPS Nedre Romerike - Lørenskog

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. "Menneskelig nær - faglig sterk" er vår ledestjerne....

nav.no < 2 timer siden

Sykepleier (Ref.nr. 152)

Nome Kommune - Nome

Kanalkommunen Nome ligger i Midt-Telemark. Kommunen har ca. 6600 innbyggere med ett areal på 434 km . Kommunen har full barnehagedekning, ledige boligtomter, videregående skoler og kort veg til Høgskolen i Telemark (Bø, Porsgrunn og Notodden). Nome...

nav.no < 2 timer siden

Forløpskoordinator (ref.nr. 2527184983)

Oslo Universitetssykehus Aker - St.Hanshaugen-Ullevål

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder...

nav.no < 2 timer siden

Sykepleier (ref.nr. 151)

Nome Sjukeheim - Nome

Kanalkommunen Nome ligger i Midt-Telemark. Kommunen har ca. 6600 innbyggere med ett areal på 434 km . Kommunen har full barnehagedekning, ledige boligtomter, videregående skoler og kort veg til Høgskolen i Telemark (Bø, Porsgrunn og Notodden). Nome...

nav.no < 2 timer siden

Arbeidsmedisiner/personallege

Aktimed Norge - Eigersund

Vi søker etter en lege 50 % stilling; 30 % arbeidsmedisiner/bedriftslege og 20 % personallege. Stillingen er en del av bestrebelsen om å fremme en sunn livsstil og god balanse mellom arbeid og fritid. Forhindre ulykker og sykdommer, samt undersøke og...

finn.no < 2 timer siden

Lege i spesialisering (ref.nr. 2537446159)

Sunnaas Sykehus - Nesodden

Sunnaas sykehus HF er et spesialsykehus i medisinsk rehabilitering. Sykehuset har funksjoner som universitetssykehus med regionansvar for spesialisert rehabilitering for Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset behandler pasienter med ryggmargsskader, skader...

nav.no < 3 timer siden

Psykologspesialist (ref.nr. 2015/1080)

Nordmøre Og Romsdal DPS - Molde

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande...

nav.no < 3 timer siden

Overlege - Avdeling for rusmedisin (ref.nr. 2497294414)

Helse Bergen Avdeling For Rusmedisin - Åsane

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nærare 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Kvart år behandlar vi nesten 600.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar....

nav.no < 3 timer siden

Hjelpepleier/helsefagarbieder (ref.nr. 148)

Nome Kommune - Nome

Kanalkommunen Nome ligger i Midt-Telemark. Kommunen har ca. 6600 innbyggere med ett areal på 434 km . Kommunen har full barnehagedekning, ledige boligtomter, videregående skoler og kort veg til Høgskolen i Telemark (Bø, Porsgrunn og Notodden). Nome...

nav.no < 3 timer siden

Sykepleiere (Ref. nr.: 2536701475)

Sykehuset Telemark Skien - Skien

Sykehuset Telemark HF har sykehusdrift i hele Telemark, fra kystbyen i Kragerø i sør til Rjukan under Gaustatoppen i nord. Helseforetaket har både somatisk og psykiatrisk virksomhet med ca. 4 000 ansatte, og utfører alle de vanligste spesialitetene...

nav.no < 3 timer siden

Helgestillinger - Ferievikarer (Ref.nr: 1069/2015-HN)

Bodø Kommune - Bodø

Bodø kommune har over 3800 ansatte fordelt på Oppvekst- og kulturavdelingen, Helse- og omsorgsavdelingen, Teknisk avdeling og Sentraladministrasjonen. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og mulighet for kompetanseutvikling....

nav.no < 3 timer siden

Overlege - Avdeling for rusmedisin (ref.nr. 2497296284)

Helse Bergen - Askøy

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nærare 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Kvart år behandlar vi nesten 600.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar....

nav.no < 3 timer siden

Lege i spesialisering (ref.nr. 2537058267)

St Olavs Hospital - Trondheim Sentrum

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. St. Olavs Hospital er lokalsykehus for befolkningen i Sør-Trøndelag, men ivaretar også regionale og nasjonale oppgaver. Virksomheten er...

nav.no < 3 timer siden

Sykepleier, hjelpepleier/helsefagarbeider (Saksnr: 15/569)

Nesodden Kommune Hjemmebaserte Tjenester - Nesodden

Nesodden kommune, med sine ca 18.000 innbyggere, er en attraktiv bo-kommune som ligger med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden. Attraktiv, fordi den er vakker og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og...

nav.no < 3 timer siden

Sykepleier - (2015/085)

Rana Kommune Ytteren Bosenter - Rana

Midt i Norge, ved hav og fjell Rana ligger tett opp til landets midtpunkt. Langs veien er det 150 mil til Kirkenes og 143 mil til Lindesnes. Rana ligger midt mellom Polarsirkelen og Nord-Norges tak, Okstindene. De massive fjelltoppene med sine vel...

nav.no < 3 timer siden

Sykepleier - (ref.nr. 2537218216)

Nannestad Sykehjem - Nannestad

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene, og står foran mange utfordringer med bolig- og næringsutvikling. Kommunen har nå over 11 000 innbyggere, med Nannestad og Maura...

nav.no < 3 timer siden

Radiografer

Röntgenkliniken Västmanland - Søndre Nordstrand

Röntgenkliniken Västmanlands Landsting söker Radiograf Landstinget Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 6 000 anställda. Landstingets huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med...

nav.no < 4 timer siden

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Melhus Kommune - Melhus

Rådhusvegen 2 - 7224 Melhus Tlf: 72 85 80 00 Fax: 72 85 80 58 www.melhus.kommune.no Melhus kommune har 16 000 innbyggere. Kommunesenteret ligger 2 mil sør for Trondheim sentrum. Kommunens visjon er: Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være...

nav.no < 4 timer siden

Sykepleier (ef.nr. 2535495685)

Sykehuset I Vestfold - Tønsberg

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset...

nav.no < 4 timer siden

Sykepleiere

Melhus Kommune - Melhus

Rådhusvegen 2 - 7224 Melhus Tlf: 72 85 80 00 Fax: 72 85 80 58 www.melhus.kommune.no Melhus kommune har 16 000 innbyggere. Kommunesenteret ligger 2 mil sør for Trondheim sentrum. Kommunens visjon er: Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være...

nav.no < 4 timer siden

Sykepleier (ref.nr. 2535876117)

Sørlandet Sykehus - Kristiansand

Sørlandet sykehus HF er regionens største kompetansebedrift, med over 5 000 ansatte fordelt på ulike institusjoner i begge Agderfylkene. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling....

nav.no < 4 timer siden

Sykepleier - (2015/082)

Rana Kommune Ytteren Bosenter - Rana

Midt i Norge, ved hav og fjell Rana ligger tett opp til landets midtpunkt. Langs veien er det 150 mil til Kirkenes og 143 mil til Lindesnes. Rana ligger midt mellom Polarsirkelen og Nord-Norges tak, Okstindene. De massive fjelltoppene med sine vel...

nav.no < 4 timer siden

Lege i spesialisering, LSR-nr. 12292

Oslo Universitetssykehus - Vinderen

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling er landets største i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og har ansvar for den spesialisert rusbehandling i Oslo sykehusområde. Avdelingen består av 6 seksjoner og har et differensiert behandlingstilbud ...

finn.no < 4 timer siden

JAG Assistanse AS søker personlige assistenter til Oscar 10 år, Svelvik kommune

Jag Assistanse - Svelvik

Oscar er en glad og god gutt uten aggresjonsproblemer, men med store medisinske utfordringer. Våre assistenter gjør at han kan bo hjemme selv om han trenger døgnkontinuerlig tilsyn grunnet helseproblemene og en mental alder på ca. 24 mndr. Vi har en...

finn.no < 4 timer siden

1 2 3 4 5 Neste

Filtrer søket ditt