Stilling ledig innen forskning & utvikling

1 - 24 av 315 annonser

Sorter   Nyeste

Coordinator, part-time and temporary

Icde - Ullern

The International Council for Open and Distance Education (ICDE) is the global membership organization for open, distance, flexible and online education, including e-learning. ICDE is a member-driven organization and works in close cooperation with...

finn.no < 5 timer siden

Tannhelsesekretær

Universitetet I Bergen - Bergenhus

Tannhelsesekretær Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi , er det ledig ei 100 % fast stilling som tannhelsesekretær. Stillinga er ledig for tilsetting. Arbeidsstad er for tida ved Spesialistutdanningsklinikken....

finn.no < 5 timer siden

Lærer

Sandnes Kommune - Sandnes

Ganddal skole har følgende ledige vikariat: Fra 08.04.2015 til årsskiftet 2015-2016: Kontaktlærer i 100 % stilling. Ganddal skole er en 1-7 skole med ca. 410 elever og 60 ansatte, derav 130 elever og 13 ansatte i SFO. Skolen har gjennom de siste tre...

finn.no < 10 timer siden

Seniorforskingsteknikar ved SFF, Centre for Cancer Biomarkers

Universitetet I Bergen - Bergenhus

Seniorforskingsteknikar ved SFF, Centre for Cancer Biomarkers Ved Senter for framifrå forsking (SFF) Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), ved Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen, er det ledig ei (20%) mellombels stilling som...

finn.no < 10 timer siden

Position as research professor 1404 in political science at PluriCourts

Universitetet I Oslo - Oslo Sentrum

The Faculty of Law, by PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order, announces a position as Research Professor and Coordinator (code 1404) in political science for 5 years, once renewable. The...

finn.no < 10 timer siden

Faglærer LØM 60 % Vil du være med på å øke kompetansen til voksne engasjerte studenter?

Østfold Fagskole - Fredrikstad

Som faglærer ved Østfold fagskole vil du være med på å øke kompetansen til voksne engasjerte studenter med generelt god grunnkunnskap innenfor sine fagretninger. Du får bidra med undervisning og veiledning, samt være delaktig i planlegging av...

finn.no < 10 timer siden

Ledig vikariat ved Studieadministrativ avdeling, Seksjon for utredning og kvalitetssikring

Norges Handelshøyskole - Bergenhus

Ledig vikariat ved Studieadministrativ avdeling, Seksjon for utredning og kvalitetssikring Ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det grunnet fødselspermisjon ledig et års vikariat som seniorkonsulent/rådgiver, med mulighet for forlengelse. Vikariatet...

finn.no < 11 timer siden

Trøndelag Fotballkrets søker utviklingskonsulent innenfor områdene trenerutvikling, barnefotball og...

Trøndelag Fotballkrets - Trondheim Sentrum

Stillingen skal ivareta trenerutvikling- og trenerutdanning i breddefotballen i kretsen Stillingen skal starte opp og effektuere et nytt utviklingsarbeid innenfor barnefotball Stillingen skal i perioder jobbe med konkrete oppgaver innenfor serie- og...

finn.no < 11 timer siden

Vil du være med på å øke BIM-kompetansen til engasjerte studenter?

Østfold Fagskole - Fredrikstad

Som faglærer ved Østfold fagskole vil du være med på å øke kompetansen til voksne engasjerte studenter med generelt god grunnkunnskap innenfor sine fagretninger. Du får bidra med undervisning og veiledning, samt være delaktig i planlegging av...

finn.no < 11 timer siden

Phd stipend

Vestre Viken - Drammen

Ved Medisinsk avdeling, seksjon for hjertesykdommer, er det ledig engasjement som forskningsstipendiat i 2015. Drammen sykehus har medisinsk og helsefaglig forskning som en av sine fire lovpålagte hovedoppgaver. De siste årene har det vært økende...

finn.no < 11 timer siden

Stipendiatstillinger i yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning

Høgskolen I Oslo Og Akershus - Skedsmo

Institutt for yrkesfaglærerutdanning har ledig to 100 % stipendiatstillinger tilknyttet doktorgradsprogrammet: Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Fakultetets strategiske målsetting er å...

finn.no < 11 timer siden

Researcher on Marine and/or Freshwater Social Science

Norsk Institutt For Vannforskning - St.Hanshaugen-Ullevål

The Norwegian Institute for Water Research (NIVA) is Norway?s leading institute for basic and applied research on marine and freshwaters. The institute?s research comprises a wide array of environmental, climatic and resource-related fields. NIVA?s...

nav.no < 11 timer siden

Fagansvarlig bioingeniør/bioingeniør (ref.nr. 2476873190)

Sørlandet Sykehus - Kristiansand

Sørlandet sykehus HF er regionens største kompetansebedrift, med over 5 000 ansatte fordelt på ulike institusjoner i begge Agderfylkene. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling....

nav.no < 11 timer siden

Seniorforskingsteknikar ved SFF, Centre for Cancer Biomarkers

Universitetet I Bergen - Bergenhus

UNIVERSITETET I BERGEN (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved seks fakultet og Universitetsmuseet. Universitetet er lokalisert midt i hjartet av Bergen. Det viktigaste bidraget...

nav.no < 11 timer siden

Bioingeniør/ avdelingsingeniør (Ref. nr.: 2473257167)

Oslo Universitetssykehus Ullevål - St.Hanshaugen-Ullevål

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder...

nav.no < 11 timer siden

Seniorforskingsteknikar ved SFF, Centre for Cancer Biomarkers

Universitetet I Bergen - Bergenhus

UNIVERSITETET I BERGEN (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved seks fakultet og Universitetsmuseet. Universitetet er lokalisert midt i hjartet av Bergen. Det viktigaste bidraget...

nav.no < 11 timer siden

Spesialbioingeniør (ref.nr. 2475018398)

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet - Vinderen

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder...

nav.no < 11 timer siden

Spesialbioingeniør IKT (ref.nr. 2482539377)

Stavanger Universitetssjukehus - Hillevåg

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus eies av Helse Vest, og har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7300 ansatte er vi en av regionens største virksomheter. Foretaket har fire hovedoppgaver; pasientbehandling,...

nav.no < 11 timer siden

Bioingeniør (ref.nr. 2482523968)

Stavanger Universitetssjukehus - Hillevåg

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus eies av Helse Vest, og har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7300 ansatte er vi en av regionens største virksomheter. Foretaket har fire hovedoppgaver; pasientbehandling,...

nav.no < 11 timer siden

Miljøterapeut

Sandnes Kommune - Sandnes

Austrått skole har ca 320 elever og ligger sentralt i Sandnes kommune. Austrått skole kjennetegnes ved kjekke elever og et engasjert og kompetent personale. Vi har ett arbeidsmiljø med mye humor og stor takhøyde. Personalet på Austrått skole er...

finn.no < 21 timer siden

Assistent / Fagarbeider SFO

Sandnes Kommune - Sandnes

Austrått SFO har i dag 94 glade barn og 9 voksne fordelt på tre avdelinger. Vi har nå to ledige stillinger som assistent/ fagarbeider ved SFO. Arbeidstiden er lagt til ettermiddag, men med mulighet for andre arbeidstider i skolens ferier. Vi søker...

finn.no < 21 timer siden

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som konsulent, kode 1065, ltr 32

Universitetet I Stavanger - Hinna

Engasjement opptak, vikar Søknadsfrist 11.02.2015 Universitetet i Stavanger har ledig 1-2 stillinger som vikar i perioden mars til og med august ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen. Det legges opp til deltidsarbeid i...

finn.no < 21 timer siden

Rådgiver/seniorrådgiver - forskningsinfrastruktur

Norges Forskningsråd - Ullern

Avdeling for forskningsinfrastruktur er et kunnskapsrikt miljø med ti medarbeidere som har ansvar for Forskningsrådets finansiering av Sentre for fremragende forskning og nasjonal forskningsinfrastruktur innenfor alle fagområder. Avdelingen har i...

finn.no < 22 timer siden

Koordinator

Handelshøyskolen Bi - Grefsen-Kjelsås

Ved enhet for Studierekruttering og salg i studieadministrasjonen Bachelor heltid, er det ledig en fast 100% stilling. Studieadministrasjonen Bachelor har ansvaret for 12 Bachelor studier, Siviløkonom studiet og 2 årsenheter i bedrifts- og...

finn.no < 23 timer siden

1 2 3 4 5 Neste

Filtrer søket ditt