Stilling ledig innen øvrige jobber

1 - 24 av 1 337 annonser

Spennende og utfordrende prosjektstilling innen avløpsforvaltning

Sola Kommune - Sola

Spennende og utfordrende prosjektstilling innen avløpsforvaltning Kort om stillingen Etter hovedplan for vann og avløp i Sola kommune, er kommunen i gang med prosjekteringen av et større vann og avløpssystem på Kolnes i Sola kommune. Grunnet...

finn.no 41 minutter siden | Rapporter annonse

NÃ Â ringssjef for Sortland kommune

Sortland Kommune - Nord-Norge

Prosjektstilling Fullstendig utlysningstekst pà www.sortland.kommune.no Sortland kommune benytter elektronisk sà knadsprosess. Det betyr at sà knader skal sendes via và rt elektroniske sà knadssystem. Sà knadsfrist for alle stillingene: 11. oktober...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Kommunikasjonssjef for Statskog SF

Statskog Sf - Sør/Nord-Trøndelag

Jobbnorge ID: 117745 i fast stilling ved hovedkontoret i Namsos Vi søker en kommunikasjonssjef som er samarbeidsorientert, god på mediehåndtering og som holder seg oppdatert både i det generelle nyhetsbildet og faglig. Vi kan tilby en spennende jobb...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Mechanical Engineer for Folk AS pà  vegne av kunde

Folk Pã Â Vegne Av Kunde

Pà vegne av và r kunde sà ker vi etter en Mekanisk Ingenià r til oppdrag i Ludvika, Sverige: Jobbeskrivelse Oppgradere eksisterende HVDC-gjennomfà ringer for à mà te kravene til fremtidige prosjekter, og eventuelt oppdatere eksisterende produkter for...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Prosjektleder - kraftautomasjon for Folk AS, pà  vegne av kunde

Folk Pã Â Vegne Av Kunde

Pà vegne av và r kunde i Ludvika, Sverige sà ker vi etter en Prosjektleder med erfaring innen Kraftautomasjon. Vi sà ker deg som har: Teknisk utdannelse, minimum Bachelorgrad Erfaring med à drive utviklingsprosjekter innen hardware og software...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Bioingenià  r - stipend (Ref. nr.: 2786293964) for Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset - Nord-Norge

Vi lyser ut to stipender à kr. 50.000 til tredjeà rs bioingenià rstudenter samt fast jobb, mot ett à rs bindingstid ved Klinikk Hammerfest. Det er flere à konomiske fordeler ved à bo i Finnmark, som finnmarksfradraget, sletting av studielà n, lavere...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Lege i spesialisering innen ortopedi (StillingsID 22963) (ref.nr. 2792682132) for Finnmarkssykehuset...

Finnmarkssykehuset - Nord-Norge

Lege i spesialisering innen ortopedi (StillingsID 22963) - Ortopediske leger Hammerfest Ved Ortopedisk/Kirurgisk avdeling er det ledig vikariat i 100% som Lege i spesialisering innen ortopedi. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Klinisk pedagog (Ref. nr.: 2761855229) for Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset - Nord-Norge

P&gt;Ved BUP Hammerfest har vi ledig stilling som klinisk pedagog i 100% fast stilling. Søkere uten klinisk utdanning er også velkommen til å søke. BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester innenfor psykisk helsevern for barn-og unge i 5...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Bioingenià  r (Ref. nr.: 2777842530) for Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset - Nord-Norge

Bioingenià r - Enhet medisinsk biokjemi og blodbank, Klinikk Hammerfest Ved enhet for biokjemi og blodbank, Klinikk Hammerfest, har vi ledig to faste 100% stillinger som bioingenià r. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi và ger à pÃ...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Service Leder VVS for Arnesen RÃ Â r AS

Arnesen Rã Â R - Nord-Norge

For pà best mulig mà te og ivareta và re kunder sà ker vi ny Service Leder VVS. Service Leder VVS 1 stilling Arbeidsoppgaver: Service Leder for privat og boligmarkedet innen vvs. Planlegge og avtale arbeidsavtaler ute hos kunde. Kontaktperson mellom...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Pedagogisk leder for Prà  rien Barnehage

Prã Â Rien Barnehage - Nord-Norge

Prà rien barnehage er en liten barnehage med to avdelinger, en for de minste barna og en for de store barna. Denne stillingen lyses ut for de stà rste barna pà avdelingen som heter Snefokk. Her er vi fra fà r av en fà rskolelà rer 2 og en assistent...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Kjà  kkenassistent (Ref. nr.: 2792406783) for Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset - Nord-Norge

Ved Medisinsk Sengeenhet med dialyse, er det ledig en 50% fast stilling som Kjà kkenassistent. Stillingen er en turnusstilling med arbeid pà dagtid hver 2 helg, og aftenvakter pà hverdager. Medisinsk sengeenhet er en generell indremedisinsk enhet...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Pleiemedarbeider / hjemmehjelp for Hammerfest kommune

Hammerfest Kommune - Nord-Norge

Jobbnorge ID: 117713 Fast 75 % stilling i turnus med arbeid hver 3. helg. Arbeidet består i hjemmehjelpsoppgaver i praktisk bistand på dagvakter og pleieoppgaver i hjemmesykepleien på kvelds- og helgevakter. Krav til stillingen: Erfaring fra pleie...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Pedagogisk leder (StillingsID: 265) for Isbjà  rnhiet barnehage

Isbjã Â Rnhiet Barnehage - Nord-Norge

Stillingen vi lyser ut er en 100 % fast pedagogisk leder stilling. Vi trenger en pedagog som deltar aktivt i arbeid med à utvikle barnehagen pedagogisk og organisatorisk. Du vil bli en del av en ledergruppe pà fire (tre pedagogisk ledere og styrer)...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

HAR DU LYST Ã â BIDRA TIL Ã â HEVE KVALITETEN PÃ â BRUENE I FINNMARK? for Statens vegvesen Region...

Statens Vegvesen Region Nord - Nord-Norge

Jobbnorge ID: 117636 Vi sà ker byggeleder for bruvedlikehold Vegavdeling Finnmark, seksjon drift- og vedlikehold, har ansvaret for den daglige driften og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet i Finnmark. En av và re viktigste oppgaver de kommende Ã...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Avdelingsoverlege/Enhetsleder - Enhet gynekologiske leger Klinikk Hammerfest (ref.nr. 2781246230)...

Finnmarkssykehuset - Nord-Norge

Avdelingsoverlege/Enhetsleder - Enhet gynekologiske leger Klinikk Hammerfest Ved enhet gynekologiske leger er det ledig en 100 % fast stilling som Avdelingsoverlege/Enhetsleder (Stillings ID: 13682) Hammerfest er for tiden en av Norges mest spennende...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Ã Ë konomiansvarlig for Aragon AS

Aragon - Nord-Norge

Vi sà ker etter regnskapsansvarlig til và rt kontor i Tà nsberg. Arbeidsoppgaver Là nn og fakturering Bilagsfà ring/kontroll og mva Betalingsoppfà lging mot kunder Periodeavstemninger/rapporter Diverse administrative oppgaver à rsavslutning FakturahÃ...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

FÃ Â rstekonsulent/data- og kryptosikkerhetsleder for Forsvaret - 139 Luftving

Forsvaret 139 Luftving - Nord-Norge

FÃ rstekonsulent/data- og kryptosikkerhetsleder ved 139 Luftving, stab - Bardufoss Ledig fast stilling som data- og kryptosikkerhetsleder ved seksjon for kommunikasjon/IKT (A-6), Stab, 139 Luftving. 139 Luftving er Luftforsvarets hovedbase helikopter...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

.NET-utvikler med lys fremtid sà  kes for Service Broker AS for Varner Gruppen

Service Broker For Varner Gruppen - Nord-Norge

Varner Gruppen vokser stadig, og Digital Media har veldig mye à gjà re. Har du lyst til à hjelpe til? Jeg ser etter en person som kan forsterke teamet som backend-utvikler, og som kan và re med pà à drive avdelingen og prosjektene fremover. Du mÃ...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Senior IKT-konsulent/ IKT-utvikler - IKT-enhet(Ref. nr.: 2774721879) for Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset I Vestfold - Nord-Norge

Senior IKT-konsulent/ IKT-utvikler - IKT-enhet SENIOR IKT-KONSULENT/ IKT-UTVIKLER Vi har ledig fast 100 % stilling som senior IKT-konsulent/ IKT-utvikler. Til sammen er det avsatt tre årsverk i sykehuset for å ivareta forvaltning, videreutvikling av...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Telekommunikasjonsmontà  r for IKT Norway AS

IKT Norway - Nord-Norge

I forbindelse med à kende behov, vil vi ansette flere dyktige medarbeidere. Dine arbeidsoppgaver vil kunne bestà av oppheng av kabler/utstyr i stolpe, blà sing av kabler i rà r, innomhus installasjoner av fiber og nettverk, fiber sveising, feilsÃ...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Tilkallingsvikarer - fengselsbetjenter Kriminalomsorgen Drammen fengsel for Kriminalomsorgen region...

Kriminalomsorgen Region Sã Â R - Nord-Norge

Jobbnorge ID: 117490 Tilkallingsvikarer - fengselsbetjenter Drammen fengsel sà ker tilkallingsvikarer. Stillingskoder som fengselsbetjent 0264, eller betjent 1078. Kvalifikasjoner: For fengselsbetjent 0264 kreves fullfà rt etatsutdanning som...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

à â la carte servità  r - fast stilling for Svinà  ya Rorbuer AS

Svinã Â Ya Rorbuer - Nord-Norge

à la carte servità r. Vi er pà jakt etter en erfaren à la carte servità r med glimt i à ye og gjesten i fokus. Den rette personen blir motivert av fornà yde gjester og gode resultater. Han/hun er som en av oss: en dyktig selger og utdannet servità r...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

Frisà  r for Kilen Frisà  r & Velvà  re

Kilen Frisã Â R Velvã Â Re - Nord-Norge

Vi trenger en dyktig frisà r, som er trygg pà seg selv og yter god service! Sà knader kan sendes til e-post: eller komme innom til klinikken for en prat. Vi trenger ogsà referanser. Krav til kompetanse Utdanning Frisà rutdanning, videregà ende,...

dittarbeid.no < 4 timer siden | Rapporter annonse

1 2 3 4 5 Neste

Kategori
  • Jobb
  • Øvrige jobber